Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Норми [...] від 21.08.1998622
Документ z0637-98, поточна редакція — Редакція від 20.09.2013, підстава z1483-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
за N 637/3077

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002
N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004
N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004
N 301 ( z0775-08 ) від 17.06.2008
N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011
N 207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
{ У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування
"ГУМВС України в Криму, ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ,
ЕКУ, Управління дізнання, Головному управлінні
військового та матеріально-технічного
забезпечення" замінено найменуваннями "ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ, ДРЗ,
ГУДАІ, ДНДЕКЦ, Відділ дізнання, Департаменті
ресурсного забезпечення", а слова "Управління
внутрішніх справ на транспорті, УВСТ, Відділ
спецміліції МВС України" у різних відмінках
виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 }
{ У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування
"відділ дозвільної системи, Головне управління
адміністративної служби міліції" у відповідних відмінках
замінено найменуваннями "управління дозвільної системи
та ліцензування, Департамент громадської безпеки" у
відповідних відмінках, а абревіатури "ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ,
ГУДСО" - абревіатурами "УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО" згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 )
від 16.07.2004 }
{ У наказі слова "галузевих служб" замінено словами
"структурних підрозділів" згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }
{ У тексті Наказу абревіатуру "ДГБ" замінено абревіатурою
"ДПП" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }
{ У тексті Наказу абревіатуру "ДПП" замінено абревіатурою
"ДГБ" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012 }

Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему",
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 383 ( 383/2011 ),
Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. "Про право
власності на окремі види майна" ( 2471-12 ) із доповненнями до неї
від 22 квітня 1993 р. ( 3131-12 ) та 24 січня 1995 р.
( 19/95-ВР ), а також у зв'язку з прийняттям інших нормативних
актів по лінії служби дозвільної системи Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004, N 745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }
1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до
зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів (додається).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011, N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
2. Структурні підрозділи апарату МВС України відповідають:
{ Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 } 2.1. ДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за: забезпечення контролю за дотриманням порядку на об'єктах
дозвільної системи із вогнепальною, пневматичною і холодною
зброєю, а також боєприпасами до зброї та вибуховими матеріалами;
здійснення заходів щодо їх забезпечення надійними засобами
охоронно-пожежної сигналізації; посилення контролю за додержанням
порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та
використання предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна
система; дотримання правил вилучення, приймання, обліку і зберігання
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, а також її
передачу до чергових частин органів внутрішніх справ; створення та
регулярне поповнення в кожній черговій частині картотек власників
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї; забезпечення
систематичного професійного навчання працівників дозвільної
системи; координацію діяльності структурних підрозділів
міністерства на цій ділянці роботи. 2.2. ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України за: організацію постійної взаємодії оперативних служб у роботі з
оперативного пошуку зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, що
незаконно зберігаються, використовуються та раніше викрадені;
спрямування діяльності негласних працівників, у тому числі в
місцях позбавлення волі, спецустановах міліції, на виявлення осіб,
які мають намір незаконно придбати зброю, проведення щодо них
кваліфікованих оперативно-розшукових заходів. 2.3. ГСУ, Відділ дізнання МВС України за: своєчасне і якісне розслідування кримінальних справ,
пов'язаних з крадіжками зброї, боєприпасів та вибухових
матеріалів, в також незаконним їх володінням, зберіганням і
носінням; недопущення випадків необгрунтованого припинення таких
справ і звільнення підозрюваних осіб від кримінальної
відповідальності. 2.4. ДНДЕКЦ, ДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за: взяття на облік експериментально відстріляних куль та гільз
вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, відомчої і
службово-штатної зброї, що зберігається та використовується на
об'єктах дозвільної системи, а також нарізної зброї, що перебуває
у власності громадян; створення державної кулегільзотеки;
зберігання відстріляних гільз та куль. 2.5. ДРЗ МВС України за: виконання роботи щодо обліку, зберігання, знищення чи
реалізації вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї;
проведення інвентаризації такої зброї на складах управлінь,
відділів матеріально-технічного забезпечення ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС
України в областях, м.Севастополі, УМВСТ та у відділі спецміліції; виготовлення бланків дозволів та забезпечення ними органів
внутрішніх справ. { Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Наказом
МВС N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 )
від 11.10.2011 } 2.6. Головного штабу МВС України за: забезпечення приймання, зберігання та охорони черговими
частинами, міськрайлінорганами внутрішніх справ вилученої,
добровільно зданої та знайденої зброї; ведення в кожній черговій
частині картотек власників вогнепальної, пневматичної, холодної
зброї, з метою своєчасної перевірки громадян, затриманих за різні
правопорушення та орієнтування чергових нарядів міліції при виїзді
їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини. { Абзац другий
підпункту 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 } 2.7. УМВС України на транспорті за: проведення спільно з адміністраціями залізниць і портів
обстежень об'єктів дозвільної системи зі зброєю, боєприпасами та
вибуховими матеріалами, постійних перевірок громадян, які мають до
них доступ; забезпечення активної роботи служби догляду щодо
вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів, що незаконно
перевозяться. 2.8. УДАІ МВС України за: { Абзац перший підпункту 2.8 пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 } організацію контролю за перевезенням вогнепальної зброї,
вибухових матеріалів та інших небезпечних вантажів; проведення
техогляду автотранспортних засобів, що використовуються для їх
перевезення, погодження видачі дозволів на перевезення цих
вантажів та здійснення заходів щодо заборони використання для цих
потреб несправних та непристосованих автомобілів. 2.9. ДДСО МВС України за: забезпечення засобами охоронної сигналізації об'єктів
дозвільної системи, укомплектування підрозділів воєнізованої
охорони особовим складом, спроможним за своїми діловими якостями
та станом здоров'я забезпечити надійну охорону цих об'єктів.
{ Пункт 2.10 виключено на підставі Наказу МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 }
3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:
{ Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 } 3.1. Контроль за роботою із здійснення дозвільної системи та
координації зусиль усіх служб міліції з питань запобігання і
усунення порушень правил виготовлення, ремонту, придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і
вибухових матеріалів та запобігання їх крадіжкам і використанню зі
злочинною метою покласти на заступників начальників ГУМВС, УМВС
України - начальників міліції громадської безпеки. 3.2. У місячний строк організувати вивчення цієї Інструкції
працівниками, які забезпечують дозвільну систему, особовим складом
адміністративної служби міліції, оперативних служб, підрозділів
Державної служби охорони і державної пожежної охорони та слідчими.
Прийняти від них заліки щодо знання вимог Інструкції. У системі службової підготовки систематично провадити заняття
з навчання організації роботи і контролю за об'єктами дозвільної
системи, вивчення законодавства, наказів та інструкцій МВС України
з цих питань. 3.3. Усю бланкову продукцію привести у відповідність з
додатками до Інструкції та забезпечити нею органи внутрішніх
справ. 3.4. Ретельно розібратися зі станом технічного укріплення і
охорони об'єктів дозвільної системи, забезпечити обладнання їх
охоронно-пожежною сигналізацією та хімічними засобами захисту.
Категорично заборонити функціонування об'єктів, де не забезпечена
надійна охорона вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а
також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, на які
поширюється дозвільна система. 3.5. Зажадати від усіх працівників, на яких покладені функції
із забезпечення дозвільної системи, якісного обстеження об'єктів
дозвільної системи, своєчасного виявлення і вилучення мисливської
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до
зброї в осіб, які порушують порядок їх зберігання, реєстрації,
використання або систематично допускають порушення громадського
порядку, зловживають спиртними напоями або психічно хворі. 3.6. Підвищити вимоги до керівників підприємств, установ,
організацій, закладів освіти, що використовують предмети і
матеріали, на які поширюється дозвільна система, щодо забезпечення
їх надійного зберігання, недопущення використання не за
призначенням та зі злочинною метою. Про стан збереження предметів
і матеріалів на об'єктах дозвільної системи регулярно інформувати
органи виконавчої влади. 3.7. Вжити заходів до вдосконалення оперативного
обслуговування об'єктів дозвільної системи. 3.8. Провадити службові розслідування за кожним випадком
крадіжки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, вибухових
матеріалів, що перебувають на обліку органів внутрішніх справ, а
також надзвичайних подій із застосуванням вказаних підконтрольних
предметів, встановлювати причини й умови, які сприяли вчиненню
таких злочинів та подій. Про такі надзвичайні події інформувати
ДГБ МВС України негайно, а висновки службових розслідувань за цими
фактами направляти в триденний строк. { Підпункт 3.8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }
3.9. Разом з органами виконавчої влади та зацікавленими
відомствами провести широку роботу серед населення з роз'яснення
нормативних актів, що регламентують порядок придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання, реєстрації (перереєстрації)
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пневматичної та холодної
зброї, вибухових матеріалів, які підпадають під дію дозвільної
системи органів внутрішніх справ, а також законодавства про
відповідальність за його порушення, використовуючи можливості
преси, радіо, телебачення. 3.10. До кінця 1998 року в межах граничної штатної
чисельності ГУМВС, УМВС та наявної чисельності підрозділів
дозвільної системи створити в управліннях, відділах
адміністративних підрозділів міліції відділи, відділення
дозвільної системи та ввести в кожному міськрайоргані внутрішніх
справ посади інспекторів (старших) служби дозвільної системи.
( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 ) 3.11. Для прийому громадян, представників підприємств,
установ і організацій, що звертаються з питань дозвільної системи
в ГУМВС, УМВС, міськрайоргани внутрішніх справ, виділити окремі
службові кабінети, обладнати їх охоронно-пожежною сигналізацією.
При вході до службового кабінету працівника підрозділу дозвільної
системи обладнати стенд із зразками документів, потрібних для
одержання різних видів дозволів, витягами із законодавчих актів
про відповідальність за порушення правил дозвільної системи, а
також прізвищами, іменами та по батькові посадових осіб МВС,
ГУМВС, УМВС, відповідальних за організацію роботи підрозділів
дозвільної системи. ( Пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 806
( z0952-04 ) від 16.07.2004 )
3.12. Про результати роботи по лінії дозвільної системи
щорічно доповідати ДГБ МВС України до 5 січня та 5 липня згідно з
додатком.
4. Ректору Національної академії внутрішніх справ України,
інших вищих закладів освіти МВС України включити до програми
навчання курсантів та слухачів вивчення цієї Інструкції. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління адміністративної служби міліції МВС України
генерал-майора міліції Білоконя М.В. 6. Вважати такими, що втратили чинність, накази МВС України
від 25.03.93 N 164 ( z0051-93 ), від 28.04.95 N 265 ( z0146-95 ),
від 10.06.95 N 372 ( z0191-95 ), від 03.09.96 N 635 ( z0514-96 ).
В.о.Міністра
генерал-лейтенант міліції Л.В.Бородич
Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України 21 серпня
1998 р. N 622
Інструкція
про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та патронів до них, а також
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та
вибухових матеріалів
{ Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС
N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
{ У тексті Інструкції абревіатуру "ДПП" замінено абревіатурою
"ДГБ" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207
( z0403-12 ) від 16.03.2012 }
{ У тексті Інструкції абревіатури "УПП", "ВПП", "УДПП" замінено
відповідно абревіатурами "УГБ", "ВГБ", "УДСЛ та ДОН", слова
"та зазначених патронів" замінено словами "патронів до них"
у відповідних відмінках, у тексті Інструкції та додатках
25-27, 28, 32, 33, 39 до неї слово "Держнаглядохоронпраці"
замінено словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
І. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення
дозвільної системи
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 383 ( 383/2011 ),
рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є
обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і
громадян.
1.2. МВС України роботу щодо здійснення дозвільної системи
організовує через свої структурні підрозділи громадської безпеки: управління дозвільної системи, ліцензування та державного
охоронного нагляду Департаменту громадської безпеки МВС України
(далі - УДСЛ та ДОН ДГБ МВС України); управління (відділи) громадської безпеки головних управлінь,
управлінь (далі - УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС); УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи); районні, районні в містах, міські управління органів
внутрішніх справ (старші інспектори, інспектори дозвільної
системи, а також дільничні інспектори міліції)
(далі - міськрайоргани). Категорично забороняється залучати працівників дозвільної
системи, ліцензування та державного охоронного нагляду до
виконання завдань, не передбачених їхніми функціональними
обов'язками. { Пункт 1.2 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207 ( z0403-12 ) від
16.03.2012; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є
запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання
вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм та
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду (далі -
пневматична зброя) і холодної зброї (арбалети, луки з зусиллям
натягу тятиви більше ніж 20 кг, мисливські ножі тощо (далі -
холодна зброя)), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі -
пристрої), та патрони до них, основних частин зброї бойових
припасів до зброї і охолощеної зброї, вибухових матеріалів і
речовин, попередження випадків їх втрати, крадіжок, використання
не за призначенням та з протиправною метою. { Пункт 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій та громадянами правил дозвільної системи
органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких
об’єктів, погодження укладення трудових договорів на виконання
робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально
визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних
заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної
системи, а також притягнення осіб, що вчинили правопорушення, до
відповідальності в порядку, встановленому законом.
1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ та
організацій в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до
встановленого порядку не менше трьох разів на тиждень - у робочі
дні та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників
підприємств, установ, організацій реєструється в книзі обліку
прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій
з питань дозвільної системи (додаток 1).
1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення
дозвільної системи ґрунтується на суворому дотриманні Конституції
України та інших нормативно-правових актів.
2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних
частин зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них,
пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і
функціонування об'єктів дозвільної системи. { Назва глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ
відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,
організаціям, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з
виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі
понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажу (далі - суб'єкти
господарювання), дозволи на придбання, зберігання, перевезення
(через митний кордон України, територією України, транзит через
територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів
до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї,
пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових
матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ,
складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і
стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і
майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної
зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної
частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та
бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них
(далі - об'єкти дозвільної системи); громадянам - дозволи на
придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської зброї,
холодної, охолощеної, пневматичної зброї, пристроїв. { Пункт 2.1 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
2.2. Бланки дозволів (додатки 2 - 8, 42) повинні зберігатися
в підрозділах дозвільної системи у місцях, що виключають доступ до
них сторонніх осіб.
Бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї
виготовляється відповідно до форм, визначених у додатку 5 або
додатку 42, на вибір заявника.
Строк дії дозволів:
на виготовлення, зберігання та використання предметів,
матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і
організацій, а також громадянам, - 3 роки;
на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і
речовин - до 3 місяців;
на придбання вибухових матеріалів - до 6 місяців.
2.3. Дозволи видаються: 2.3.1. Департаментом громадської безпеки МВС України (далі -
ДГБ МВС України) на:
право придбання, перевезення через митний кордон України,
транзит через територію України вогнепальної, пневматичної,
холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних
частин зброї та вибухових матеріалів і речовин міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, суб'єктам господарювання, а також
іноземним суб'єктам господарювання на підставі відповідних
договорів; { Абзац другий підпункту 2.3.1 пункту 2.3 глави 2
розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
придбання в Україні та перевезення через митний кордон
України (за 5 днів до перевезення) вогнепальної зброї,
пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до
зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них
іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними
представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними
через митний кордон України, транзит через територію України
вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин
зброї, холодної зброї для участі в змаганнях здійснюються за
клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади України, а з метою полювання - на конкретно визначений
уповноваженим на це органом строк; { Абзац третій підпункту 2.3.1
пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, пунктів вивчення матеріальної
частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування;
право перевезення через митний кордон України нагородної
зброї та патронів до неї; { Абзац п'ятий підпункту 2.3.1 пункту
2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

зберігання нагородної зброї.
ДГБ МВС можуть видаватися всі види дозволів, передбачені
законодавством, в тому числі цією Інструкцією. { Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 207
( z0403-12 ) від 16.03.2012 }
2.3.2. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС на:
відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи:
сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини,
піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з
виготовлення і ремонту вогнепальної, холодної та охолощеної зброї,
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони,
магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до
неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них;
право перевезення через митний кордон України мисливської
вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до
неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами
України;
придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної,
гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї,
пристроїв громадянами України;
придбання та зберігання відомчої вогнепальної, мисливської
зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї,
пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв та патронів до
них підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами
господарювання.
УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС також можуть видаватися дозволи, які
видаються міськрайорганами внутрішніх справ. { Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:
придбання і перевезення територією України вибухових
матеріалів і речовин; { Абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3
глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
носіння і перевезення територією України відомчої
вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до
неї; { Абзац третій підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу I
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
придбання, зберігання і носіння громадянами України
мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, бойових
припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї.
{ Абзац четвертий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу I в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }
2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті у межах своєї
компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування
об’єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання,
зберігання, носіння, перевезення територією України вогнепальної
зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, речовин,
які зберігаються на цих об'єктах. { Пункт 2.4 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони
підписуються відповідно керівником МВС України та його
заступниками, начальником ДГБ МВС України та його заступниками,
начальником управління дозвільної системи, ліцензування та
державного охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС,
його заступником - начальником міліції громадської безпеки,
начальником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС та начальником відділу
дозвільної системи УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, а в міськрайорганах -
начальниками або їх заступниками і скріплюються гербовою печаткою
органів внутрішніх справ. { Пункт 2.5 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
2.6. Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської
нарізної, нагородної вогнепальної зброї громадянами підписуються
Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником та
заступниками, начальником ДГБ МВС, його заступниками, начальником
управління дозвільної системи, ліцензування та державного
охоронного нагляду ДГБ МВС, начальником ГУМВС, УМВС, його
заступником - начальником міліції громадської безпеки, начальником
УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС. { Пункт 2.6 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
2.7. Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам
підприємств, установ, організацій, а також громадянам після
пред’явлення документа, що посвідчує особу. У загонах воєнізованої
охорони (далі - ВОХОР) видача дозволів на зберігання відомчої
зброї здійснюється на ім’я командирів, начальників команд або
окремих підрозділів.
2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та
носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення
матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її
застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки
про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування (додаток 39).
До складу комісій з приймання заліків обов’язково входять
працівники дозвільної системи.
Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання
дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення
матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження
з ними та їх застосування ведуть ДГБ МВС України, ГУМВС, УМВС.
Підставою для видачі дозволу на право відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування є
заява суб’єкта господарської діяльності, що подається за
територіальною належністю до ГУМВС, УМВС, у якій зазначаються:
найменування суб’єкта господарської діяльності, код за ЄДРПОУ або
реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших
обов’язкових платежів, місце і дата реєстрації, місцезнаходження,
прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета
звернення.
До заяви додаються:
відомості про наявність матеріальної бази для проведення
навчання;
відомості про осіб, які відповідають за відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування,
проводять навчання та мають доступ до зброї, яка буде
використовуватися (використовується) в пункті, охороняють пункт
(особові листки з обліку кадрів);
медичні довідки встановленого зразка для отримання дозволу
(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (далі - медична довідка),
службовий телефон, номер та дата наказу про призначення;
відомості про місце проведення практичних стрільб;
інформація про наявність зброї та дозвіл на її зберігання за
умови зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з
відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної
операції про внесення коштів за надання відповідної платної
послуги.
ГУМВС, УМВС, до якого надійшла зазначена заява, приймає її до
провадження і перевіряє подані документи (наявність підписів,
печаток, штампів тощо).
Документи за наслідками такої перевірки та висновок про
можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування
пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів,
правил поводження з ними та їх застосування, затверджений
керівником УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, протягом місяця з дня подання
заяви про видачу такого дозволу, надсилаються до ДГБ МВС України
для подальшого провадження.
ДГБ МВС України, протягом місяця з дня надходження
документів, перевіряє їх, після чого готує висновок про видачу
дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується
начальником ДГБ МВС України або його заступниками. У разі відмови
у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначаються
підстави такої відмови та повертається плата за оформлення
документів, пов’язаних з видачею дозволу.
2.9. Продовження терміну дії дозволу на право відкриття та
функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,
спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування
здійснюється в порядку, передбаченому для його видачі. При цьому
документи, які були подані при отриманні дозволу і є дійсними,
повторно не подаються.
2.10. Громадяни України повинні в установленому
законодавством порядку укласти договір страхування цивільної
відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї (далі - договір страхування).
2.11. Дозволи на відкриття та функціонування стрілецьких
тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також
підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та
холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, в яких
здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та бойових
припасів до неї, пристроїв та патронів до них, видаються
відповідно до пункту 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.
{ Абзац перший пункту 2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 )
від 07.08.2013 }
Приміщення стрілецького тиру повинно відповідати вимогам ДБН
В.2.2-13-2003 "Державні будівельні норми України. Будинки і
споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди". { Абзац
другий пункту 2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від
07.08.2013 }
При цьому до стрілецьких тирів і стрільбищ,
мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з
виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї,
піротехнічних майстерень, магазинів, у яких здійснюється продаж
зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв
та патронів до них, для оформлення зазначеного дозволу висуваються
вимоги, визначені пунктом 2.8 глави 2 цього розділу та пунктом
11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції. { Абзац третій пункту
2.11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
3. Контроль за об'єктами дозвільної системи
3.1. Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної
системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються
щокварталу, а об'єкти, де зберігається велика кількість зброї (20
чи більше одиниць), і базові склади вибухових матеріалів і речовин
- щомісяця. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами
і речовинами проводиться за участю посадових осіб Державної служби
охорони при МВС України (далі - ДСО МВС України), вибухотехнічних
підрозділів Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України та органів
державного пожежного нагляду (за згодою).
3.2. Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше
одного разу на рік особисто брати участь у перевірці об'єктів
дозвільної системи.
3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, де
виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються
предмети, матеріали і речовини, на які поширюється дозвільна
система, перевіряються:
наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт,
придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання
підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, відкриття та
функціонування підприємств, майстерень та лабораторій (також
відповідних паспортів на бази, сховища, склади вибухових
матеріалів, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих
документів; погодження укладання трудових договорів на виконання
робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням,
обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально
визначених предметів, матеріалів і речовин; дотримання пропускного
режиму;
облік підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, порядок
видачі, приймання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв,
патронів до них, вибухових матеріалів і речовин; їх списання після
використання, повернення в місця постійного зберігання;
правильність ведення відповідної службової документації;
придатність приміщень, в яких розміщені об'єкти дозвільної
системи, до зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв,
патронів до них, вибухових матеріалів і речовин, а саме: міцність
дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність
замків, справність охоронної протипожежної сигналізації;
стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ);
наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак,
засобів пожежогасіння, зв'язку з найближчими постами охорони і
органами внутрішніх справ;
стан охорони об’єктів, укомплектованість особовим складом,
придатність його для охорони об'єктів та знання своїх посадових
обов'язків, тривалість збору за сигналом "Тривога", порядок зміни
і підміни, відповідність розміщення сил дислокації постів, а також
планів оборони цих об'єктів в органах внутрішніх справ та
проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;
обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює
перевезення предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється
дозвільна система.
3.4. На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково
перевіряється організація внутрішнього контролю за схоронністю
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна
система.
3.5. У разі виявлення під час обстеження об'єктів дозвільної
системи порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в
яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується
строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті
дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу
внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт.
У разі виявлення під час перевірки порушень порядку
виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони,
перевезення і використання спеціально визначених предметів,
матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
особи, які допустили порушення, притягаються до відповідальності в
порядку, встановленому законами України.
3.6. Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені
порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх
справ, у якому вказуються дата перевірки, найменування об'єкта та
результати перевірки.
3.7. Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи
доповідаються керівнику органу внутрішніх справ, який приймає
відповідні рішення щодо проведеної перевірки, після чого вони
підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.
4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень
правил дозвільної системи
Згідно з пунктом 22 статті 11 Закону України "Про міліцію"
органам внутрішніх справ надано право:
анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл
на придбання, зберігання і використання зброї, основних частин
зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них, вибухових
речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні
встановлених правил користування і поводження з ними або при
недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при необхідності
зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати
стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні
підприємства, магазини, що торгують зброєю, основними частинами
зброї і боєприпасами, пристроями та патронами до них до усунення
порушень відповідних правил; { Абзац другий глави 4 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї,
основних частин зброї, пристроїв та боєприпасів, видані
громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні
засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, хворіють
на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених
законодавством; { Абзац третій глави 4 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749
( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
оглядати за участю адміністрації підприємств, установ,
організацій приміщення, де знаходяться зброя, основні частини
зброї, боєприпаси, вибухові матеріали, з метою перевірки
додержання правил поводження з ними; { Абзац четвертий глави 4
розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }
оглядати зброю, пристрої та патрони до них, боєприпаси, що
знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання; { Абзац
п'ятий глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 749 ( z1483-13 ) від 07.08.2013 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »