Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого [...]
Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001127
Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »  

                     2. Господарські споруди 
---------------------------------------------------------------------------------------------- |N за|Наймену-|Технічний|Оди- |Кіль-|Тип|Варті-|Поп-|Коеф. |Варті- |Варті-|% |Варті-|При-| |пла-|вання |опис |ниця |кість| |сть |рав-|на |сть |сть |зносу|сть |міт-| |ном |об'єкта | |вимі-|оди- | |одини-|ки |госп- |оди- |замі- | |інвен-|ка | | |оцінки | |ру |ниць | |ці |до |спо- |ниці |щення | |тари- | | | | | | | | |виміру|вар-|сіб, |виміру |в грн.| |заці- | | | | | | | | | |то- |зне- |з ура- | | |йна в | | | | | | | | | |сті |ціне- |хуван- | | |грн. | | | | | | | | | | |ння, |ням | | | | | | | | | | | | | |інфля-|попра- | | | | | | | | | | | | | |цію |вок | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Літер _____ Найменування __________________ Рік побудови ________
Кількість поверхів _____ Спосіб виконання робіт _________________
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального | |з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта | | |тивних |елементів |конструк-|--------------------| | |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома | | | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага | | | |Передумова |за |(К) |після | | | |щодо поправок |аналогом,| |введення| | | |відносно |% | |попра- | | | |аналога та їх | | |вочного | | | |визначення | | |коефіці-| | | | | | |єнта, % | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 |Фундамент | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 2 |Стіни | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 3 |Перегородки | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 4 |Перекриття | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 5 |Підлога | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 6 |Дах і покрівля| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 7 |Вікна | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 8 |Двері | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 9 |Електрозабезп.| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---------------------------------+---------+-----------+--------| | | 100 |Усього: | | ------------------------------------------------------------------
Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =
Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.
Літер _____ Найменування _________________ Рік побудови _________
Кількість поверхів ___ Спосіб виконання робіт____________________
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального | |з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта | | |тивних |елементів |конструк-|--------------------| | |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома | | | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага | | | |Передумова |за |(К) |після | | | |щодо поправок |аналогом,| |введення| | | |відносно |% | |попра- | | | |аналога та їх | | |вочного | | | |визначення | | |коефіці-| | | | | | |єнта, % | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 1 |Фундамент | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 2 |Стіни | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 3 |Перегородки | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 4 |Перекриття | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 5 |Підлога | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 6 |Дах і покрівля| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 7 |Вікна | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 8 |Двері | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | 9 |Електрозабезп.| | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | | | | |---+--------------+--------------+---------+-----------+--------| | | | | 100 | Усього:| | ------------------------------------------------------------------
Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =
Зведений поправочний коефіцієнт
К = ( х К х К х К ) =
звед. Кзаг. госп. знец. інфляц.
"__" _____ 200 _ р.
Виконав __________________
/підпис, прізвище/
Перевірив __________________
/підпис, прізвище/
( Додаток 1.11 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005 )
Додаток 1.12
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ЕСКІЗ
планів поверхів будинку N __________ літер ________________
вулиця (провулок, площа) ___________________________________
місто (селище, село) _______________________________________
Технічний опис
Призначення будинку ________________________ рік побудови _______
------------------------------------------------------------------ |Найменування | Характеристика |Технічний стан| % | |конструктивних|конструктивних елементів| | зносу | |елементів | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Фундамент | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Стіни | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Перегородки | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Перекриття | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Підлога | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Покрівля | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Вікна | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Двері | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Сходи | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Інженерне | | | | |обладнання | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Опалення | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Електроенергія| | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Газифікація | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Водопровід | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Каналізація | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Опис | | | | |сантехнічн. | | | | |приладів | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Ліфтове | | | | |обладнання | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Сміттєпровід | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Оздоблення | | | | |зовнішнє | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Оздоблення | | | | |внутрішнє | | | | |--------------+------------------------+--------------+---------| |Відомості про | | | | |капремонт та | | | | |реконструкцію | | | | ------------------------------------------------------------------
Технічний опис прибудов, надбудов та підвалів
------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Літ.|Фунда-|Стіни|Перек-|Підло-|Покрі-|Інж. |Оздоб-| % | | | |мент | |риття |га |вля |обладн.|лення | | |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| |------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---| ------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200 __ р. Виконав __________________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ________________________
(підпис, прізвище)
Додаток 1.13
до Інструкції про
порядок проведення
технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна

АБРИС земельної ділянки N________, вул. (провул., площа)_______________,
місто (село, селище) ______________________, квартал _____________

Власник
(користувач)______________________________________________________ __________________________________________________________________
Правовстановлювальний документ __________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер __________________________________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ------------------------------------------------------------------ |Опис |Найменування|Найменування|Найменування|Найменування | |конст- |------------+------------+------------+--------------| |руктивних | літер " "|літер " "|літер " "|літер " " | |елементів | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Фундамент | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Стіни | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Перекриття| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Підлога | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Покрівля | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Інж. обл. | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Техн. стан| | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Рік побу- | | | | | |дови | | | | | |----------+------------+------------+------------+--------------| |Відсоток | | | | | |зносу | | | | | ------------------------------------------------------------------

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД ----------------------------------------------------------------- |Найменування | N | Опис конструкцій | Технічний стан | % зносу | |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| |-------------+---+------------------+----------------+---------| -----------------------------------------------------------------
З описом власник ознайомлений ________________________
(підпис)
"__"_________ 200_ р. Виконав___________ Перевірив_____________
(прізвище) (прізвище)
( Додаток 1.13 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002 )
Додаток 1.14
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
АКТ
польового та камерального контролю
______________________ вул. (провул., площа) ____________ N _____
(назва об'єкта) __________________________________________________________________
місто (селище, село) виявлено:
1. Перевірка польових робіт _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перевірив _______________________________
(підпис, прізвище)
Виявлені помилки у роботі виправив
"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________
(підпис, прізвище) 2. Перевірка камеральних робіт ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перевірив __________________________________
(підпис, прізвище)
Виявлені помилки у роботі виправив
"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________
(підпис, прізвище)
{ Додаток 1.15 виключено на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 1.16
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського
чи виробничого будинку
N ___, літер "____", вулиця (провулок, площа) _____________, місто (селище, село) _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призначення|Розрахунок площ |Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |приміщень |приміщень за |льна | (кв.м) |літніх |при- |вільно |мітки | | |рхи|ри |ри | |внутрішнім обміром|площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | | | |гро-|при-| | |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | | | | |мад-|мі- | | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | | | | |сь- |щень| | |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |ких,| | | |рахо- |гр. 9| |жна | |туван- |нана | | | | |ви- | | | |вана |та10)| | | |ня |площа | | | | |роб-| | | |за | | | | |(кв.м) |при- | | | | |нич.| | | |фор- | | | | | |міщень | | | | |при-| | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | |мі- | | | |гр. 6) | | | | | | | | | | |щень| | | |(кв.м) | | | | | | | | |---+---+----+----+-----------+------------------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)
( Інструкцію доповнено додатком 1.16 згідно з Наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73
( z1009-02 ) від 26.11.2002 )
Додаток 2
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область __________________________ Інвентаризаційна
Район ____________________________ справа N ____________
Місто (село, селище) _____________ Реєстровий N ________
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на садибний (індивідуальний) житловий будинок
N________ вулиця (провулок, площа) ___________________________
місто (селище, село)__________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта
"___"_____________ 200_ р. господарювання ________________
(підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }
Додаток 2.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
садибного (індивідуального) житлового будинку
вулиця (провулок, площа) ________________________ буд. N ________
місто (селище, село) ____________________________________________
Масштаб 1:500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | Примітка | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------+-----------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під | Під садом |під |під |норма|лишки| | |споруд |площа | господарськими |двором| |доріж- |городом| | | | | | | будівлями | | |ками та| | | | | | | |-----------------------| |-----------------|в'їздом| | | | | | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | | | | | | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | | | | | | |ком |будівл. | | |деревами| | | | | |------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 2.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН БУДИНКУ
вулиця (провулок, площа) ________________________ N _____________
місто (селище, село) ____________________________________________
Масштаб 1:100

Додаток 2.3
до Інструкції
про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану одноквартирного (садибного)
житлового будинку
N____, літер"____", вулиця (провулок, площа)________________,
місто (селище, село) _______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номе-|Номе-|Призна-|Зага- |Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер|рхи |ри |ри |чення |льна |квартир (кв.м) |літніх|примі- |чинно |мітки| | | |квар-|при- |примі- |площа |-------------------|примі-|щень |збудо-| | | | |тир |мі- |щень |при- |загальна|жит-|допо-|щень |загаль-|вана, | | | | | |щень | |міщень|(сума |лова|міжна|(кв.м)|ного |пере- | | | | | | | |(під- |гр.8 | | | |корис- |облад-| | | | | | | |рахо- |та 9) | | | |тувння |нана | | | | | | | |вана | | | | |(кв.м) |площа | | | | | | | |за | | | | | |примі-| | | | | | | |фор- | | | | | |щень | | | | | | | |мулами| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м)| | | | | | | | |---+-----+-----+-----+-------+------+--------+----+-----+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав__________________
(підпис, прізвище)
Перевірив___________________
(підпис, прізвище)
{ Додаток 2.3 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 2.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Характеристика будинку,
господарських будівель та споруд

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)| |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
Додаток 3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

___________________________________ (суб'єкт господарювання)
Область ______________________ Інвентаризаційна справа
Район ________________________ N ___________________
Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) N __
у житловому будинку (гуртожитку) N _____
(непотрібне викреслити)
вулиця (провулок, площа) _________________________________
місто (селище, село) _____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено станом на Керівник суб'єкта
господарювання _____________
(підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }
Додаток 3.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне викреслити)

1. Квартира посімейного, спільного заселення (кімната, жилий
блок, секція) (непотрібне викреслити) розташована на ____ поверсі _____ поверхового будинку та складається з _____ кімнат житловою
площею _____ кв.м, у тому числі 1-а кімната ______ кв.м, 2-а
кімната _______ кв.м, 3-я кімната ______ кв.м, 4-а кімната _______
кв.м, кухні площею _____ кв.м, вбиральні (сполученої) площею _____
кв.м, ванної кімнати площею______ кв.м, коридору площею _____
кв.м, передпокою площею ______ кв.м, вбудованої шафи площею _____
кв.м, веранди площею _____ кв.м, комори площею _____ кв.м.
2. Квартира (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне
закреслити) обладнана балконом (терасою) _____ кв.м, лоджією ______ кв.м.
3. Загальна площа квартири (кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне закреслити) _____ кв.м.
4. Висота приміщень _____ м.
5. Інвентаризаційна вартість квартири (кімнати, жилого блоку,
секції) (непотрібне закреслити) ______________________ тис.грн.
6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________,
матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття _______________.
7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної
диспетчерської системи та обладнано водопроводом (холодне, гаряче
водопостачання), каналізацією, газопостачанням, опаленням (указати
яким) _______________________________________, електроосвітленням,
радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами,
замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною
антеною колективного користування, кабельним телебаченням _______________ (непотрібне закреслити).
{ Додаток 3.1 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 3.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ПЛАН КВАРТИРИ
(кімнати, жилого блоку, секції)
(непотрібне закреслити)

Буд. N _______, вулиця (провулок, площа) _______________________,
місто (селище, село) ____________________________________________
Масштаб 1:100
{ Додаток 3.2 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
Додаток 4
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область __________________________ Інвентаризаційна
Район ____________________________ справа N ____________
Реєстровий N ________
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА САДОВИЙ (ДАЧНИЙ) БУДИНОК
Садове товариство ________________________________________
вулиця (провулок) _______________________________ N ______
місто (селище, село) _____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта
господарювання ________________
"___"_____________ 200_ р. (підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }
Додаток 4.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ
Садове товариство ________________________________________
вулиця (провулок) _______________________________ N ______
місто (селище, село) _____________________________________
Масштаб 1:500
------------------------------------------------------------------------------------ | Експлікація | |----------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку,| Площа земельноої ділянки, у т.ч. | |за |господарських |------------------------------------------------------------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під |під |під | | |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім |городом| | | | | та спорудами |насад- |(твердим)| | | | | |------------------------|женнями |покриттям| | | | | |усього|під |під | | | | | | | | |будин-|господар. | | | | | | | | |ком |будівлями | | | | | | | | | |та споруд.| | | | |------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 4.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН
САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ
Садове товариство ________________________________________
вулиця (провулок) _______________________________ N ______
місто (селище, село) _____________________________________
район ____________________________________________________
Масштаб 1:100

Додаток 4.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану садового (дачного) будинку
N _____, літер " _____", вулиця (провулок, площа)_____________,
місто (селище, село)__________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|За- | Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- | приміщень |галь- | квартир (кв.м) |літніх|примі- |чинно |мітки| |за |рхи|ри |ри | |на |-----------------|примі-|щень |збудо-| | |пла-| |ква-|при-| |площа |загальна|жит-|до-|щень |загаль-|вана, | | |ном | |ртир|мі- | |при- |(сума |лова|по-|(кв.м)|ного |пере- | | | | | |щень| |міщень|гр. 8 | |мі-| |корис- |облад-| | | | | | | |(під- |та 9) | |жна| |тування|нана | | | | | | | |рахо- | | | | |(кв.м) |площа | | | | | | | |вана | | | | | |примі-| | | | | | | |за | | | | | |щень | | | | | | | |форму-| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |лами | | | | | | | | | | | | | |розра-| | | | | | | | | | | | | |хунку | | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м)| | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+------+--------+----+---+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------
"____"_______________ 200_ р. Виконав__________________
(підпис, прізвище)
Перевірив __________________
підпис, прізвище)
( Додаток 4.3 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002 )
Додаток 4.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Характеристика будинку,
господарських будівель та споруд

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)| |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 5
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
________________________________ (суб'єкт господарювання)
Область __________________________ Інвентаризаційна
Район ____________________________ справа N ____________
Реєстровий N ________
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ГАРАЖ
вулиця (провулок) _______________________________ N ______
місто (селище, село) _____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта
господарювання ________________
"___"_____________ 200_ р. (підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »