Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого [...]
Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001127
Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »  

                ОПИС 
елементів квартири, визначення поелементних
поправочних коефіцієнтів, питомої ваги
та фізичного зносу на дату її оцінки
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис | Питома | Для оцінюваної квартири | | | | елементів |технічного| вага |------------------------------------------------------------| | | |(матеріал, | стану | елементів |поправочний | питома | питома |фізичний |знос квартири | | | |конструктивні| | за даними |коефіцієнт, | вага | вага | знос |(ст 8 х ст. 9)| | | |рішення тощо)| | оціненого | К ** |елементів | елементів |елементів| (%) | | | | | | будинку | е | після | після | (%) | | | | | | | (%) | |врахування| приведення| | | | | | | | | |поправок, | до 100%, | | | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 12 |Газопостачання | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 13 |Електропостачання| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| | 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | --------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------| |За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) | |підсумком:| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за
інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були
враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його
оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця
квартира. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості квартири
(спрощений метод оцінки)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 2 |Корисний об'єм |V (куб.м) = V х К , | | | |оцінюваної квартири| розр.кв кв v | | | |будинку - V | | | | | кв | V | | | |(визначається як | б | | | |добуток загальної |де K = -------------- | | | |площі цієї квартири| v S х h | | | |і висоти поверху) | кв.б пов.б | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 3 |Усереднена вартість|в (1 куб.м) = = в (1 куб.м) х К | | | |заміщення 1 куб.м | (о) кв б інф| | | |оцінюваної квартири| | | | |на дату оцінки | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 4 |Поправочний | К | | | |коефіцієнт з | в.пов | | | |урахуванням | | | | |непропорційної | | | | |зміни одиничної | | | | |вартості при | | | | |відмінності висоти | | | | |поверху оцінюваної | | | | |квартири у | | | | |порівнянні з | | | | |середньозваженою | | | | |висотою поверху | | | | |оціненого будинку | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 5 |Поправочний |К = E ст.7 : 100 | | | |коефіцієнт на | е.заг | | | |відмінність | | | | |елементів |згідно з додатком 1.10.5 | | | |оцінюваної квартири| | | | |від відповідних | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |додатка 1.10.5) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 6 |Попередня вартість |В = V х в (1 куб.м) х | | | |заміщення окремої | з.п.кв розр.кв (о)кв | | | |квартири | | | | | |х К х К | | | | | в.пов е.заг | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт |К згідно з додатком 1.10.5 | | | |фізичного зносу | фіз.кв | | | |квартири | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 8 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість квартири | інв.кв з.п.кв знец р фіз.кв | | | |(грн) | | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 9 |Вартість додаткових| В | | | |поліпшень квартири | пол.д.кв | | |----+-------------------+-----------------------------------------+----------| | 10 |Підсумкова |В = В + В | | | |інвентаризаційна | п.інв.кв інв.кв пол.д.кв | | | |вартість квартири з| | | | |урахуванням | | | | |поліпшень (грн) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.5 згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 кв.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку
Район ______________________ N _____ літер "______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _______________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
-------------------------------------------------------------------------- |Показники оціненого будинку станом на | Показники оцінюваних нежитлових | | ___________ | приміщень станом на ________ | |--------------------------------------+---------------------------------| | Вартість |Середньозважена|Коефіцієнт|Корисна|Середньозважена|Вартість | | заміщення |висота поверху,|фізичного |площа, |висота поверху,|заміщення| | 1 кв.м | h (м) | зносу, |S | h (м) | 1 кв.м | | корисної | пов.б | К | н.п | п.н.п |загальної| | площі | | фіз.б | | | площі, | |нежитлового| | |(кв.м) | | в | |приміщення,| | | | | н.п | | в | | | | | | | н.п.б | | | | | (кв.м) | | | | | | | (грн) | | (кв.м) | | | | | | | (грн) | | | | | | |-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів нежитлових приміщень, визначення
поелементних поправочних коефіцієнтів,
питомої ваги та фізичного зносу на дату
оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення | | | | елементів |технічного| елементів |--------------------------------------------------------------| | | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний |питома вага|питома вага|фізичний | знос | | | |конструктивні|елементів | оціненого | коефіцієнт,|елементів |елементів | знос | нежитлового | | | |рішення тощо)| | будинку | К ** | після | після |елементів| приміщення | | | | | | (%) | е |врахування |приведення | (%) |(ст. 8 х ст. 9)| | | | | | | | поправок, | до 100%, | | (%) | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 12 |Газопостачання | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 13 |Електропостачання| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | --------------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) | |підсумком:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------|
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які
відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів
будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на
дату оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це
нежитлове приміщення. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості нежитлових приміщень
(через вартість 1 кв.м)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| | | | посилання, формули |показників| | | | | | | | | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 2 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | | | |коефіцієнт з | е.заг | | | |урахування | | | | |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів | | | | |вбудованих | | | | |нежитлових | | | | |приміщень від | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 3 |Визначення вартості|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | | | |заміщення | (о)н.п н.п.б інф| | | |(відтворення) | | | | |1 кв.м нежитлових | | | | |приміщень на дату | | | | |їх оцінки | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 4 |Поправочний | h | | | |коефіцієнт на різну| н.п | | | |висоту оцінюваних | К = ------- | | | |нежитлових | в.п h | | | |приміщень і висоту | с.н.п | | | |(середньозважену) | | | | |усіх нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 5 |Визначення |В = S х в (1 кв.м) | | | |загальної вартості | (з)н.п н.п (о)н.п | | | |заміщення | | | | |нежитлових | | | | |приміщень при | | | | |показниках різної | | | | |висоти нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | | | |фізичного зносу | фіз.н.п | | | |нежитлових | | | | |приміщень |додатка | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 7 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість нежитлових| інв.н.п | | | |приміщень (грн) | | | | | |= В х К х К х К х | | | | | (з)н.п е.заг в.п знец | | | | | | | | | |х К х К | | | | | р фіз.н.п | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 8 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість додаткових| інв.д.е | | | |елементів | | | | |нежитлових |= E В х К х К х К х К | | | |приміщень | д.е(а) інф знец р фіз.д.е| | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 9 |Підсумкова |В = В + В | | | |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | | | |вартість нежитлових| | | | |приміщень з | | | | |урахуванням | | | | |додаткових | | | | |поліпшень | | | | |(елементів) (грн) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де E - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 куб.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку
Район ______________________ N _____ літер "______"
Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі) ____________________________ ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови _______
рік капітального ремонту
(поліпшень) _______________
Основні техніко-економічні
показники об'єкта оцінки
------------------------------------------------------------------ | Показники оціненого будинку |Показники оцінюваних нежитлових| | станом на ___________ | приміщень станом на ________ | |--------------------------------+-------------------------------| | Вартість | Коефіцієнт | Об'єм | Вартість | | заміщення | фізичного | будівельний, | заміщення | | 1 куб.м, | зносу, | V (куб.м)| 1 куб.м, | |в (куб.м) (грн) | К | н.п | в | | б | фіз.б | | н.п (куб.м) | | | | | (грн) | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів нежитлових приміщень, визначення
поелементних поправочних коефіцієнтів
питомої ваги та фізичного зносу на дату
оцінки нежитлового приміщення
Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва елементів* |Опис основних| Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення | |з/п| | елементів |технічного| за даними | | | | | об'єкта | стану | оціненого | | | | | оцінки |елементів | будинку |-------------------------------------------------------------| | | | (матеріал, | об'єкта | (%) |поправочний| питома | питома |фізичний | знос | | | |конструктивні| оцінки | |коефіцієнт,| вага | вага | знос | нежитлового | | | | рішення, | | | К ** | елементів | елементів |елементів| приміщення | | | | особливості | | | е | після | після | (%) |(ст. 8 х ст. 9)| | | | тощо) | | | | враху- | приве- | | (%) | | | | | | | | вання | дення до | | | | | | | | | | поправок, | 100%, | | | | | | | | | |(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(п)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Стіни | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Перегородки | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Підлоги | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Двері | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Опорядження | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Опалення та | | | | | | | | | | |вентиляція | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Водопостачання | | | | | | | | | | |гаряче | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Каналізація та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Газопостачання | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Електропостачання| | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Слабкострумні | | | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Додаткові | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | | | |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | | | | | | | еі| | | | | | ------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------| |За | 100% |Sст. 7 :100| S | 100% | | S | |підсумком:| | | (%) | | | (%) | --------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які
відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів
будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату
його оцінки. ** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних
рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення
одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до
вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це
нежитлове приміщення. *** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище,
стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого
будинку.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості нежитлових приміщень
(через вартість 1 куб.м)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| | | | посилання, формули |показників| |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оціненого будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 2 |Поправочний |К = S ст.7:100 | | | |коефіцієнт з | е.заг | | | |урахування | | | | |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів | | | | |вбудованих | | | | |нежитлових | | | | |приміщень від | | | | |елементів оціненого| | | | |будинку | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 3 |Визначення вартості|в (1 куб.м) = в (1 куб.м) х К | | | |заміщення | н.п б інф | | | |(відтворення) | | | | |1 куб.м нежитлових | | | | |приміщень на дату | | | | |їх оцінки | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 4 |Визначення |В = V х в (1 куб.м) | | | |загальної вартості | (з) н.п н.п н.п | | | |заміщення | | | | |нежитлових | | | | |приміщень | | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | | | |фізичного зносу | фіз.н.п | | | |нежитлових | | | | |приміщень |додатка | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 6 |Інвентаризаційна |В = | | | |вартість нежитлових| інв.н.п | | | |приміщень | | | | | |= В х К х К х К х К | | | | | (з)н.п е.заг знец р фіз.н.п| | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 7 |Інвентаризаційна |В = S В х К х | | | |вартість додаткових| інв.д.е д.е(а) інф | | | |елементів | | | | |нежитлових |х К х К х К | | | |приміщень | знец р фіз.д.е | | |------+-------------------+---------------------------------------+----------| | 8 |Підсумкова |В = В + В (грн)| | | |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | | | |вартість нежитлових| | | | |приміщень з | | | | |урахуванням | | | | |додаткових | | | | |поліпшень | | | | |(елементів) | | | -------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості
р спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються
Мінрегіонбудом України.
"___" __________ 20__ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)
{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.11
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
про господарські будівлі та споруди

Область ________________________
Місто (селище, село) ___________
Район __________________________
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___

1. Господарські будівлі
----------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Найме- |Площа|Висота |Об'єм|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Варті-|% |Варті-|При-| |те-|нування|осно-|(Н |(Y) в| |сть 1 |ний |сть 1 |сть |зносу|сть |міт-| |ра |об'єкта|ви | обм.)|куб.м| |куб.м |попра-|куб.м |замі- | |інвен-|ка | | |оцінки |(S) в|в м | | |в грн |вочний|з ура-|щення | |тари- | | | | |кв.м | | | | |коефі-|хува- |в грн.| |заці- | | | | | | | | | |цієнт |нням | | |йна | | | | | | | | | | |попра-| | |в грн.| | | | | | | | | | |вки | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »