Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого [...]
Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001127
Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13
 

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »  

                   Додаток 1.8 
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ ЗОВНІШНІХ ОБМІРІВ
на об'єкт N ____ вулиця (провулок, площа) ____________
місто (селище,село) __________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Формули|N |Площа |Площа|Приведена |Висо-|Об'єм|Розрахункова|Розра- |Пери-|Відно-| |за |будинку,|для |пове-|повер-|осно-|кількість |та |(V) |висота |хункова |метр |шення | |пла- |госпо- |підра- |рхів |хів (S|ви |поверхів |(Н | |будівлі |висота |( Р) |пери- | |ном |дарських|хунку | |пов.) |(S |(n = |обм.)| |(Нб=V/Sосн.)|поверху | |метра | | |будівель|площ | |(до |осн.)|сумаSпов./| | | |будівлі | |до | | |та | | |спла- | |Sосн.) | | | |(Н=Нб/n)| |площі | | |споруд | | |ти) | | | | | | | |основи| | | | | | | | | | | | | |(P/S )| |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
"__" _______ 200__ р.
Виконав __________________
/підпис, прізвище/
Перевірив _____________________
/підпис, прізвище/
( Додаток 1.8 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005 )

Додаток 1.9
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
Журнал
розрахунку площі присадибної земельної ділянки N ______
вулиця (провулок)______________________________________
---------------------------------------------------------------------- | N |Назва угідь|Розрахунок площі|Площа |Площа |Лишок |Самочинно | |з/п | | |(кв.м)|ділянки |(кв.м)|зайнятої | | | | | |за нормою| |землі | | | | | |(кв.м) | |(кв.м) | |----+-----------+----------------+------+---------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 200 __ р. Виконав __________________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ________________________
(підпис, прізвище)
Додаток 1.10
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
(спрощений метод)

Область ____________________ літер "____"
Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
Район _____________________ призначення будинку ________________
рік побудови ________
кількість поверхів _________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Інженерне обладнання будинку (так чи ні) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас | | |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-| | |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку | | | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | | | | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | | | | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | | | | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | | | | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок вартості будинку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Об'єкт |Площа |Висота |Об'єм |Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Вартість |Вар- |% |Інвен- |При-| | |оцінки |основи|(H |V |хун- |шення | |сть 1 |ний |1 куб.м з|тість |зносу|тариза-|мі- | | |(будинок, |S | обм.)|(куб.м)|кова |пери- | |куб.м |попра-|урахуван-|замі- | |ційна |тка | | |прибудова,|(кв.м)|(м) | |висота|метра | |даного|вочний|ням |щення | |вар- | | | |надбудова,| | | |пове- |до | |типу в|коефі-|поправок |(відт-| |тість | | | |підвал, | | | |рху |площі | |грн. |цієнт | |ворен-| |(грн.) | | | |ґанок, | | | |(H) |основи| | | | |ня) | | | | | |сходи, | | | |(м) |P/S | | | | |(грн.)| | | | | |балкон | | | | | | | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------+------+-----+-------+----| | Усього:| | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування ________________ Літер __________________
Кількість поверхів __________ Рік побудови ___________
Спосіб виконання робіт _______________________________
1. Опис конструктивних елементів будинку,
визначення питомої ваги, зносу тощо
----------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Опис |Опис |Пито-|Для оцінюваного |% |Сере-| |з/п|конструктив- |основних |техніч-|ма |об'єкта |зносу|дній | | |них елементів|конструк- |ного |вага |--------------------| |% | | | |тивних |стану |за |попра-|питома|скори-| |зносу| | | |елементів | |ана- |вочний|вага |гована| | | | | |об'єкта | |ло- |коефі-|після |питома| | | | | |оцінки, | |гом, |цієнт |введе-|вага, | | | | | |передумова| |% |(К) |ння |% | | | | | |щодо | | | |попра-| | | | | | |поправок | | | |вок, %| | | | | | |відносно | | | | | | | | | | |аналога | | | | | | | | | | |та їх | | | | | | | | | | |визначення| | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 1 |Фундаменти та| | | | | | | | | | |цоколь | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 5 |Підлога | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 6 |Дах і | | | | | | | | | | |покрівля | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 7 |Вікна | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | 9 |Опалення: | | | | | | | | | | |а) пічне; | | | | | | | | | | |б) від | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | |котла | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| |10 |Електрозабез-| | | | | | | | | | |печення | | | | | | | | | |---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| | | | | | | | | | | | -----------------------------+-------+-----+------+------+------+-----+-----| |Усього:| 100 | | | 100 | | | ------------------------------------------------
Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100
коефіцієнт ------------------ = % (середній) К = сума (гр.7)/100 = сума (гр.7)
заг.
Гр. 8 заповнюється в разі
визначення питомої ваги
поелементно
Зведений поправочний
коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.
2. Технічний опис окремих елементів будинку
(ґанків, сходів, балконів тощо)
------------------------------------------------------------------ |N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка| |планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| | | |оцінки |будинку (ґанків, |типом (К) | | | | | |сходів, балконів | | | | | | |тощо) | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. госп. знец. інфляц.
"__" _____ 200_ р.
Виконав __________________
/підпис, прізвище/
Перевірив ___________________
/підпис, прізвище/
{ Додаток 1.10 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від
15.06.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42
( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

Додаток 1.10.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
(загальний метод)

Область ____________________ літер "____"
Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
Район _____________________ призначення будинку ________________
рік побудови ________
кількість поверхів _________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Інженерне обладнання будинку (так чи ні) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас | | |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-| | |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку | | | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | | | | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | | | | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | | | | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | | | | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок вартості будинку
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Найменування|Площа|Висота |Об'єм|Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Вартість|% |Інвен-|При-| |тер|об'єкта |осно-|(H |(V) в|хун- |шення | |сть 1 |ний |сть 1 |замі- |зно-|тари- |міт-| | |оцінки |ви | обм.)|куб.м|кова |пери- | |куб.м |попра-|куб.м |щення |су |зацій-|ка | | |(будинок з |(S) в|в м | |висота|метра | |для |вочний|з ура-|(відтво-| |на | | | |прибудовами,|кв.м | | |пове- |до | |даного|коефі-|хува- |рення) | |вар- | | | |надбудовами,| | | |рху |площі | |типу в|цієнт |нням |в грн. | |тість | | | |підвалом, | | | |(H) |основи| |грн. | |попра-| | |в грн.| | | |терасами, | | | |в м |P/S | | | |вок | | | | | | |приямками | | | | | | | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------+----+------+----| | Усього по будинку:| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦЯ
об'ємів потенційних об'єктів аналогів

Об'єм оцінюваного об'єкта __________ куб.м
Величини параметрів: k _______; А___________

------------------------------------------------------------------ |Номери типів - потенційних | | | | | | |аналогів | | | | | | |-----------------------------+------+------+------+------+------| |Величини об'ємів об'єктів - | | | | | | |типорозмірів | | | | | | |-----------------------------+------+------+------+------+------| |Відхилення об'єму оцінюваного| | | | | | |об'єкта від об'ємів об'єктів | | | | | | |типорозмірів (%) | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відхилення об'ємів = V х 100 / V - 100
оцінюв. об'єкта типорозм.
Спосіб виконання робіт____________________
1. Опис конструктивних елементів будинку,
визначення питомої ваги, зносу тощо
---------------------------------------------------------------------------- | N |Наймену- |Опис |Опис |Питома|Для оцінюваного |% |Серед-| |з/п|вання |конструк- |техні-|вага |об'єкта |зносу|ній % | | |конструк- |тивних |чного |конс- |--------------------| |зносу | | |тивних |елементів |стану |трукт.|попра-|питома|скори-| | | | |елементів |об'єкта | |еле- |вочний|вага |гована| | | | | |оцінки. | |ментів|коефі-|після |питома| | | | | |Передумова| |за |цієнт |введе-|вага, | | | | | |щодо | |анало-|(К) |ння |% | | | | | |поправок | |гом, %| |попра-| | | | | | |відносно | | | |вок, %| | | | | | |аналога | | | | | | | | | | |та їх | | | | | | | | | | |визначення| | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 1 |Фундаменти | | | | | | | | | | |та цоколь | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 3 |Перегородки| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 5 |Підлога | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 6 |Дах і | | | | | | | | | | |покрівля | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 7 |Вікна | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |10 |Опалення: | | | | | | | | | | |а) пічне; | | | | | | | | | | |б)від | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | |котла | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |11 |Електроза- | | | | | | | | | | |безпечення | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |12 |Водопровід | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |13 |Каналізація| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |14 |Газопоста- | | | | | | | | | | |чання | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |15 |Ванни | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |16 |Телебачення| | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |17 |Блискавко- | | | | | | | | | | |захист | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |18 |Оздоблення | | | | | | | | | | |внутрішнє | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |19 |Оздоблення | | | | | | | | | | |зовнішнє | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |20 |Веранда | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |21 |Ґанок | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |22 |Сауна | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |23 |Балкони | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |24 |В'їзд в | | | | | | | | | | |гараж | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| |25 |Камін | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | ---------------------------+------+------+------+------+------+-----+------| |Усьо- | 100 | | | 100 | | | |го: | | | | | | | -------------------------------------------------
Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100
коефіцієнт ------------------ = % (середній) К = сума (гр.7) / 100 = сума (гр.7)
заг.
Гр. 8 заповнюється в разі
визначення питомої ваги
поелементно
Зведений поправочний
коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.
2. Технічний опис окремих елементів будинку
(терас, приямків тощо)
------------------------------------------------------------------ |N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка| |планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| | | |оцінки |будинку (терас, |типом (К) | | | | | |приямків тощо) | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | |------+------------+-----------------+-----------+-----+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. госп. знец. інфляц.
"__" ______ 200_ р.
Виконав __________________
/підпис, прізвище/
Перевірив __________________
/підпис, прізвище/
( Інструкцію доповнено додатком 1.10.1 згідно з Наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 )

Додаток 1.10.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ
(спрощений метод)

Область _____________________ N _____ літер "______"
Район _______________________ призначення будинку ________
Місто (селище, село) вулиця (провулок, _____________________________ площа) _____________________
поверховість (кількість
поверхів) __________________
рік побудови _______________
Основні техніко-економічні показники
будинку (блоку, секції)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Повер- | Об'єм | у тому числі |Площа |Загальна|Кіль-| Середня | Серед- |Кількість| |з/п| |ховість| буді- | |забу- | площа |кість| загальна|ньозва- | секцій | | | | |вельний, | |дови, |квартир |квар-| площа | жена | (шт.) | | | | |V (куб.м)| | S |будинку | тир | однієї | висота | | | | | | |-----------------|(кв.м)|(корисна|(шт.)|квартири,|поверху,| | | | | | |надземної| під- | |для | | S |h (м) | | | | | | |частини, | зем- | |вбудо- | | кв | пов | | | | | | | V | ної | |вано- | | (кв.м) | | | | | | | | н.ч |части- | |прибу- | | | | | | | | | | (куб.м) | ни, | |дованих | | | | | | | | | | |V | |примі- | | | | | | | | | | | п.ч | |щень), | | | | | | | | | | |(куб.м)| |S | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | | (кв.м) | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | |будинок, | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.1|житлова | | | | | | | | | | | | |частина | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | |прибудовані | | | | | | | | | | | | |приміщення (за| | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів оцінюваного будинку (блоку, секції),
визначення поелементних поправочних
коефіцієнтів, їх питомої
ваги та фізичного зносу
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва елементів |Опис основних|Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта | |з/п| будинку, будівлі | елементів |техніч-|вага за | | | | | об'єкта | ного |аналогом|----------------------------------------------------------------------| | | | оцінки |стану |(%) | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку | | | | (матеріал, | | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)| | | |конструктивні| | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) | | | | рішення, | | | стосовно аналога*, | врахування| приведення| (%) | | | | | особливості)| | |К = в : в | поправок, | до 100%, | | | | | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(n)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Підлоги | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Сміттєпровід | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Входи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Ліфти | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |17 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | | | |же- |вентиляція | | | | | | | | | |---|нер-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |18 |не |Водопостачання | | | | | | | | | | |об- |холодне | | | | | | | | | |---|лад-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |19 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | | | |ня |гаряче | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |20 | |Каналізація та | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |21 | |Газопостачання | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |22 | |Електропостачання| | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |23 | |Телефонізація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |24 | |Радіофікація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |25 | |Телебачення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |26 | |Домофон | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |27 | |Блискавкозахист | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |28 | |Додаткові | | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів
об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення
одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну
вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості будинку
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оцінюваного будинку| | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 2 |Вартість | грн/куб.м | | | |відтворення 1 куб.м| | | | |будівельного об'єму| | | | |за аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 3 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |загальної площі за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 4 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |корисної площі | | | | |вбудовано- | | | | |прибудованих | | | | |приміщень за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт класу | Кк | | | |капітальності | | | | |об'єкта оцінки до | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт з | 1) К = К : К | | | |урахування | т с.о с.а | | | |територіальних умов| | | | |будівництва | 2) К = 1,11 | | | |(сейсмічність, | ті | | | |розроблювані | | | | |території, осідаючі| | | | |ґрунти) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт до | К = К : К | | | |показників вартості| в.п п.о п.а | | | |з урахування різної| | | | |висоти поверхів | | | | |об'єкта оцінки і | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 8 |Поправочний | Кv = 0,95; | | | |коефіцієнт на | (цегл.) | | | |перевищення | | | | |будівельного об'єму| Кv = 0,98 | | | |об'єкта оцінки | (в.панел; в.блочн.) | | | |порівняно з | | | | |аналогом понад 5% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 9 |Поправочний |К = К х К х К х К або | | | |коефіцієнт до | б.заг к т в.п v | | | |вартості | | | | |відтворення |К = К х К х К х К | | | |будинку-аналога за | б.заг к ті в.п v | | | |відмінностями | | | | |загальних | | | | |характеристик | | | | |об'єкта оцінки | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 10 |Загальний | К = S ст. 7 : 100 | | | |поправочний | е.заг | | | |коефіцієнт на | | | | |відмінність | згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів об'єкта | | | | |оцінки і об'єкта- | | | | |аналога (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 11 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | | | |елементів після | еі(п) еі | | | |урахування поправок| | | | |(заноситься у ст. 7| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 12 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | | | |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | | | |(заноситься у ст. 8| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) - | | | | |приведення до 100% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 13 |Визначення вартості|в = | | | |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | | | |об'єкта оцінки | | | | |станом на | = в х К х К | | | |01.01.2007 | а(1 куб.м) б.заг е.заг | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 14 |Вартість заміщення |В = (В + В ) х К , | | | |оцінюваного | з н.ч п.ч інф | | | |нерухомого майна на| | | | |дату оцінки (грн) | де К = 0,8 | | | | | п.ч | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 15 |Коефіцієнт | 100% - S (ст.10) | | | |фізичного зносу |К = ----------------, | | | |об'єкта оцінки | фіз 100% | | | | | | | | | |де S (ст. 10) згідно з таблицею 1 | | | | | цього додатка | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 16 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | | | |оцінки (грн) | | | --------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »