Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого [...]
Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001127
Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13
 

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     При визначенні площі мансардного приміщення житлового будинку 
враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше
1,5 м при нахилі 30 град. до горизонту; 1,1 м при 45 град.; 0,5 м
при 60 град. і більше. При проміжних значеннях висота визначається
за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у
загальній площі з коефіцієнтом 0,7. Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа
квартир та будинку в цілому, підраховується кількість квартир
(приміщень), житлових кімнат.
6.3. Загальну площу багатоквартирного житлового будинку
визначають як суму площ приміщень, а також площ балконів і лоджій.
Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку
не включається, але вносяться до його техніко-економічних
показників. Загальна площа індивідуального (садибного), дачного, садового
будинку визначається як сума площ приміщень без урахування площ
балконів, лоджій, терас. До загальної площі таких будинків
включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний
та підвальний. Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ
усіх поверхів (включаючи технічні, мансардний, цокольний та
підвальні). Площа антресолей, переходів до інших будинків,
засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших
залів уключається до загальної площі будинку. Площу
багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку
в межах тільки одного поверху. Площа горища (технічного горища), технічного підпілля, якщо
висота від підлоги до низу конструкцій, що виступають, менше
1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків,
ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної, корисної та
розрахункової площі громадського будинку не включається. Площа засклених веранд, галерей та балконів у залах для
глядачів уключається до загальної площі громадського будинку
(додаток 9). Площа атріумів уключається до загальної площі тільки
одного поверху. Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до
2.5 м і на висоті не більше 0.6 м від рівня тротуару включаються
до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані.
6.4. Площа забудови будинку визначається як площа
горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні
цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком,
розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються
до площі забудови. { Розділ 6 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }

7. Підрахунок об'ємів об'єктів
Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою
будівельних об'ємів вище позначки +,-0,000 (надземна частина) та
нижче цієї позначки (підземна частина). Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку
визначається в межах граничних поверхонь з включенням
огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з
позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку, без
врахування архітектурних деталей (які не збільшують загального
об'єму будинку), підпільних каналів, портиків, терас, відкритих
балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах,
горищ, які використовуються з технічною метою. Об'єм будинку визначається множенням його площі на висоту,
причому висота будинку рахується від рівня спланованої поверхні
землі (відмостки, тротуару) до верхньої лінії карниза. За
наявністю мансард - висотою будівлі вважається відстань від рівня
спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до підлоги
мансарди (об'єм мансарди, мезоніну підраховується окремо). У разі
розміщення будинку на рельєфі висота його надземної частини
визначається за середнім показником промірів. ( Абзац третій
розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73
( z1009-02 ) від 26.11.2002 ) Якщо будинок складається з частин, які різко відрізняються
одна від одної за окресленням, конфігурацією чи за їх
конструктивним рішенням, то об'єм будинку слід підраховувати
окремо за цими частинами. Якщо об'єм будинку підраховується за його частинами, то
стіна, що розділяє частини будинку, відноситься до тієї частини, в
якої конструкція чи висота стін відповідає конструкції чи висоті
стіни, що їх розділяє. Прибудови одного і того самого призначення та з одного і того
самого матеріалу, що й основний будинок, уключаються до основного
об'єму будинку, прибудови, які не відповідають цим вимогам,
обміряються і враховуються окремо та до основного об'єму будинку
не включаються. Об'єм підвалу визначається шляхом множення площі
горизонтального перерізу будинку на рівні першого поверху вище
цоколя будинку на висоту, проміряну від рівня чистої підлоги
підвалу до рівня чистої підлоги першого поверху. Об'єм мансард, мезонінів визначається множенням площ їх
горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні
підлоги на висоту від підлоги мансарди (мезоніну) до верху засипки
горищного перекриття. У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди
(мезоніну) приймається середня висота. Еркери (закриті балкони) та переходи включаються в об'єм
будинку. Висота еркерів (закритих балконів) визначається як
різниця висот від землі до верху перекриття еркера (або переходу)
і до нижньої площини еркера (переходу). Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму
будинку. У процесі визначення будівельного об'єму житлових будинків і
гуртожитків технічні поверхи (котельні, майстерні та інше)
включаються в об'єм будинку. Об'єми незавершених будівництвом будинків визначаються за їх
проектами з врахуванням технічного стану фактично наявних
конструктивних елементів. Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до
підрахунку об'ємів основних будинків. ( Абзац чотирнадцятий
розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73
( z1009-02 ) від 26.11.2002 ) Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир,
кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень)
визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти
приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться
ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах
обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по
осях внутрішніх обмежувальних стін. { Розділ 7 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 } Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної
площі квартири і висоти поверху. { Розділ 7 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
8. Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у
гуртожитках) та інших приміщень
{ Назва розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
На планах поверхів, складених під час технічної
інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат).
{ Абзац перший розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації
квартир (кімнат) на місцях. { Абзац другий розділу 8 в редакції
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 } На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються
таким чином: { Абзац третій розділу 8 в редакції Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 } для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля
головного входу в квартиру проставляється її номер; { Абзац
четвертий розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці
сходової клітки біля вхідних дверей квартири. { Абзац п'ятий
розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного
кольору та обводяться кружком. { Абзац шостий розділу 8 в редакції
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 } На планах поверхів проставляються номери всіх (житлових та
допоміжних) приміщень. Нумерація вбудованих (прибудованих) нежитлових приміщень
здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир. Нумерація житлових і допоміжних приміщень виконується
арабськими цифрами окремо по кожній квартирі (приміщенню) у
порядку руху за годинниковою стрілкою, починаючи від входу.
Нумерація сходових кліток та інших допоміжних приміщень спільного
загальнобудинкового користування та неопалювальних приміщень
позначається римськими цифрами. ( Абзац сьомий розділу 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002 ) Рекомендується нумерацію приміщень у багатоповерхових
громадських будинках установлювати відповідно до номера поверху
(перший поверх - 101, 102, ... , другий - 201, 202, ... і т.д.).
9. Визначення вартості об'єктів
Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів
малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного
типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам
у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно
до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового
будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України
та Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 23.12.2004 N 2929/227 ( z0054-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року
за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених
показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів
для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі -
Збірник). Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові,
дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами;
господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні,
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота,
хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та
ін.), а також окремі елементи будівель. Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових
будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом
використання укрупнених показників вартості відтворення
відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику. Обстеження будинків проводиться в такій послідовності: 1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків,
визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних
конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель,
міжповерхового перекриття, підлоги тощо; 2) встановлення року побудови об'єкта; 3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних
ремонтів (за останні роки); 4) визначення способу будівельних робіт (підрядний,
господарський). Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових
будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків
1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності: а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на
основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у
Збірнику; б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх
функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів
уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника; в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки; г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з
врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з
пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.
{ Абзац чотирнадцятий розділу 9 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
Вартість, за якою була проведена приватизація державного
житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності, в
довідках-характеристиках (витягах) не вказується. У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед
наведених у Збірнику, а також при відсутності поправочних
коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або
при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені
показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів
робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника,
вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та
видів робіт визначається шляхом складання кошторисів. Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому
числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і
спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин
(секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і
паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної
інвентаризації визначається через вартість їх відтворення.
{ Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату
проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням
фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості
будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних
формах та довідках (витягах), що надаються замовникам. { Розділ 9
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у
будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується
балансова вартість. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 } У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів
нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається
відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной
стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих
індексів. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 } При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості
об'єктів виконується за бажанням замовника. { Розділ 9 доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2
( z0113-13 ) від 08.01.2013 } { Розділ 9 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від
15.06.2005 }
10. Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи
{ Абзац перший розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
{ Абзац перший розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац другий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац третій розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац четвертий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац п'ятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац шостий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац сьомий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац восьмий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац дев'ятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац десятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац одинадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац дванадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац тринадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац чотирнадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
{ Абзац п'ятнадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від
28.12.2012 }
Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи виконуються в
присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та
ескізі. Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків,
господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається
в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом. { Розділ 10
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 } Результати обстеження вносяться червоною тушшю у відповідні
форми-бланки (додаток 1) із записом дати та прізвища виконавця
робіт.
11. Порядок унесення поточних змін до
інвентаризаційних документів

У разі виявлення змін щодо складу, технічного стану,
власників будинків тощо, суб'єкти господарювання вносять до
інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення. При наявності змін технічний паспорт замінюється на новий з
позначкою про це в старому технічному паспорті, який залишається у
замовника. { Абзац другий розділу 11 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 } Матеріал має бути сконцентрований в одній інвентаризаційній
справі (паралельні справи не заводяться). Усі матеріали мають бути пронумеровані за порядком їх
розміщення в інвентаризаційній справі, унесені до опису (додаток
1.1). Зміни у земельних ділянках, будинках, господарських будівлях
установлюються шляхом зіставлення даних, відображених у існуючих
планах та описах, з дійсним станом об'єктів при безпосередньому
обстеженні на місці. Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з наступним
перенесенням в інвентаризаційні плани, журнали, описи, картки і
експлікації. На планах виправлення здійснюються шляхом закреслення старих
контурів та нанесенням нових, якщо цим не ускладнюється читання
планів. За наявності значної кількості виправлень плани креслять
знову. У разі часткових змін контурів відповідні частини внутрішньої
ситуації планів (окремі квартири, частини поверху тощо) можуть
бути винесені за зовнішні межі плану. В окремому випадку, коли вільного місця для виносок на аркуші
немає, креслять нові поверхові плани. Цифрові дані та написи на планах і в журналах виправляються
закресленням їх червоною тушшю та написанням нових червоною тушшю. За наявності великої кількості виправлень, що ускладнюють
прочитання написів та експлікацій, останні замінюються на нові,
причому ця заміна робиться повністю. Заміна інвентаризаційних планів і текстових матеріалів на
нові виконується також у разі їх значної зношеності та
забруднення. Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного
роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками
інших установ та організацій, а також приватними особами не
дозволяється, всі ці роботи виконує лише працівник суб'єкта
господарювання. До технічного паспорта вносяться відомості щодо змін власника
з відповідною відміткою та засвідченням печаткою. { Розділ 11
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 )
від 08.02.2006 }
Оцінка збудованих (реконструйованих) будинків та
господарських будівель у процесі поточної інвентаризації
{ Абзац шістнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
{ Абзац сімнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
{ Абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
12. Контроль за якістю виконання робіт
Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації
об'єктів здійснюється контролером, призначеним керівництвом
суб'єкта господарювання. Під час контролю інвентаризаційних робіт необхідно виконати і
перевірити: точність зовнішніх промірів і даних відліків по прорізах
(вікон і дверей); точність лінійних промірів у середині приміщень, наскрізних
промірів, товщину стін та перегородок; повноту (достатність)
допоміжних промірів (діагоналей) у приміщеннях зі складною
конфігурацією; оформлення ескізів та журналів підрахунків (підписи, дата
виконання робіт та інше); зіставлення контурів окремих поверхів для перевірки
правильності конфігурації та розміщення капітальних стін; правильність нумерації приміщень, частин приміщень та меж
квартир. Виявлені під час контролю помилки позначаються (відмічаються)
кольоровим олівцем. Узяті контролером приклади, що збігаються з
розмірами, визначеними виконавцем, обов'язково підкреслюються або
обводяться кольоровим олівцем. Справи з великою кількістю грубих помилок бракуються, робота
не оплачується, перероблення її доручається іншому виконавцеві. Під час контролю графічних робіт перевіряють: зіставлення плану поверху з ескізом; зіставлення плану першого поверху (контрольного) з планами
розташування, зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, віконних
прорізів, сходів, опалювальних приладів, вентиляційних коробів у
наступних поверхах (у т.ч. у підвальному); масштаб плану та правильність розташування стін першого
поверху на основі діагоналей в ескізі та контрольних промірів між
капітальними стінами; правильність нанесення цифр, позначення "розділки" біля
печей, висот по поверхах, підписів, відповідності плану прийнятим
умовним позначенням. Графічна помилка накладання планів (у масштабі 1:200) не
повинна бути більшою 0,5 мм. У процесі контролю обчислювальних робіт ураховується і
перевіряється: правильність застосування формул, підрахунків, позначення
приміщень тощо; правильність заповнення журналу підрахунків та підсумків по
квартирах, поверхах, будинках (спорудах) загалом та правильність
рознесення площ по приміщеннях (згідно з їх призначенням). Справи з помилками повертаються для переробки та виправлень.
{ Абзац дев'ятнадцятий розділу 12 в редакції Наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
{ Абзац двадцятий розділу 12 виключено на підставі Наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
Проконтрольовані справи підписуються особою, яка здійснює
контроль, на справах ставиться дата проведення контролю. Перевірені та належно оформлені справи передаються
керівництву суб'єкта господарювання для остаточного перегляду,
затвердження і зберігання. Польовому контролю підлягають не менше
20% робіт, виконаних однією групою.
Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення
реформування житлової політики та
експлуатації житлового фонду М.М.Каплун
Додаток 1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
Оригінал
___________________________ (суб'єкт господарювання)
Інвентаризаційна справа N
на будинок N ____ на вулиці (площі, провулку) ____________________
місто (селище, село) ________________ район ______________________ _______________________ область
квартал N ________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
Додаток 1.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
Опис
інвентаризаційної справи
місто (село, селище) ____________ вул. (пров., площ.) ___________
N ________ ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування документів,| Інвентаризація| Інвентаризація | Інвентаризація | Інвентаризація | |з/п|що містяться в | станом на | станом на | станом на | станом на | | |інвентаризаційній справі|"__"___200_ р.,|"__"____200_ р.,|"__"____200_ р.,|"__"____200_ р.,| | | |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів | | | | |----------------+----------------+----------------| | | | |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери | | | | |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. | | | | | |аркушів | |аркушів | |аркушів | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| { Рядок 1 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2
( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
| 1.|Зведений акт вартості | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 2.|План земельної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 3.|План будинку | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 4.|Журнал внутрішніх | | | | | | | | | |обмірів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 5.|Журнал площ будинку з | | | | | | | | | |вбудованими | | | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 6.|Журнал зовнішніх | | | | | | | | | |обмірів | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 7.|Журнал розрахунку площі | | | | | | | | | |присадибної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 8.|Оцінювальний акт на | | | | | | | | | |будинок | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | 9.|Оцінювальний акт на | | | | | | | | | |господарські будівлі та | | | | | | | | | |споруди | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |10.|Ескіз планів поверхів | | | | | | | | | |будинку | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |11.|Абрис земельної ділянки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |12.|Акт польової і | | | | | | | | | |камеральної перевірки | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |13.|Заява (замовлення) | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |14.|Інші документи | | | | | | | | |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | |Усього аркушів | | | | | | | | -----------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------| Виконав | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) | Перевірив архіваріус | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) |
{ Додаток 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Додаток 1.2 виключено на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }
Додаток 1.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
вартості будинків, господарських будівель та споруд
місто (селище, село) _______________________________
вулиця (провулок, площа) ____________ будинок N ____
власники: __________________________________________
/прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/ ____________________________________________________ ____________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Літ. |Назва об'єктів|Вартість за станом на: | |з/п |або N |(будинків, |-----------------------------------------------------| | |за |господарських |"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.| | |планом|будівель |-----------------+-----------------+-----------------| | | |та споруд) |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- | | | | |(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-| | | | | |ційна | |ційна | |ційна | |----+------+--------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- |"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість|(балансова) | |Нач. ________| | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | |-----------------+-----+------------+----------------+-------------| |"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість|(балансова) | |Нач. ________| | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | |-----------------+-----+------------+----------------+-------------| |"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. | | |тість|(балансова) | |Нач. ________| | | |------------+----------------| /підпис/| | | |Інвентариза-| | | | | |ційна | | | ---------------------------------------------------------------------
( Додаток 1.3 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005 )

Додаток 1.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(викопіювання з плану кварталу)
вулиця (провулок, площа) ________________________ буд. N _________
місто (селище, село) _____________________________________________
Масштаб 1:500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | Примітка | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------| |планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під | Під садом |під |під |під |під |під |під |норма|лишки| | |споруд |площа | господарськими |двором| |квітни-|газо-|дитяч. |місцями|доріж- |городом| | | | | | | будівлями | | |ками |нами |гральн.|відпо- |ками та| | | | | | | |-----------------------| |-----------------| | |майдан-|чинку |в'їздом| | | | | | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | |чиками | | | | | | | | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | | | | | | | | | | |ком |будівлями| | |деревами| | | | | | | | | |------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- |_________________ (суб'єкт господарювання)| |------------------------------------------| |Керівник | | | |суб'єкта | | | |господа- | | | |рювання | | | |---------+------------+-------------------| |Виконав | | | |---------+------------+-------------------| |Перевірив| | | |---------+------------+-------------------| | | | | |------------------------------------------| |"___"______________ 200 _ р. | --------------------------------------------
{ Додаток 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010, Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 658
( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 1.5
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН
будинку N ____ літер "___" вул. (провул., площа) ________________
місто (селище, село) ____________________________________________
Масштаб 1:100

-------------------------------------------- |_________________ (суб'єкт господарювання)| |------------------------------------------| |Керівник | | | |суб'єкта | | | |господа- | | | |рювання | | | |---------+------------+-------------------| |Виконав | | | |---------+------------+-------------------| |Перевірив| | | |---------+------------+-------------------| | | | | |------------------------------------------| |"___"______________ 200 _ р. | --------------------------------------------
{ Додаток 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }
Додаток 1.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень
одноквартирного (садибного) житлового будинку
N____ літер " ____ " вулиця (провулок, площа) _________ місто (селище, село) _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|Пове-|Номери|Номери|Призна-|Розра- |Загальна | Площа житлових |Площа |Площа |Самочинно |Примі-| |тер|рхи |квар- |примі-|чення |хунок |площа | квартир (кв.м) |літніх |приміщень |збудована, | тки | | | |тир |щень |примі- |площ |приміщень|-----------------|примі- |загального |переобладнана| | | | | | |щень |примі- |(підрахо-|зага- |жит-|допо-|щень |користування|площа | | | | | | | |щень |вана за |льна |лова|між- |(кв.м) | (кв.м) |приміщень | | | | | | | |за внут-|формулами|(сума | |на | | |(кв.м) | | | | | | | |рішнім |гр. 6) |гр. 9 | | | | | | | | | | | | |обміром |(кв.м) |та 10)| | | | | | | |---+-----+------+------+-------+--------+---------+------+----+-----+-------+------------+-------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ____ " ______________ 200 __ р. Виконав _____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)
{ Додаток 1.6 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 1.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЖУРНАЛ
підрахунку площі житлового будинку з нежитловими
(вбудованими) приміщеннями
N_____, літер " _____ ", вулиця (провулок, площа) __________,
місто (селище, село) __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поверхи|Номери|Номе- |Приз- |Формули|Площа | Площа житлових приміщень | Площа нежитлових (вбудованих) приміщень (кв.м) |Площа |Площа |Само- |При- | |(почи- |квар- |ри |начення|для |примі- | (кв.м) | |літніх |примі- |чинно |мітки| |наючи |тир |при- |житло- |підра- |щень, |-------------------------------+-----------------------------------------------------------|примі- |щень |збудо- | | |з під- |або |міщень|вих та | хунку |підра- | житлових | гуртожитків |найменування груп приміщень: торгівлі, громадського |щень |загаль-|вана, | | |валу) |нежит-|квар- |нежит- |площ |хована | квартир | |харчування, побутового обслуговування, аптек, жіночих |(кв.м) |ного |переоб-| | | |лових |тир |лових |примі- |за | | |консультацій, стоматполіклінік, фізкультурно-оздоровчих | |корис- |ладнана| | | |примі-|та |примі- |щень за|форму- | | |занять, груп короткочасного перебування дітей, | |тування|площа | | | |щень |нежит-|щень |внутрі-|лами | | |культурно-масової роботи з населенням, бібліотек, виставко-| |(кв.м) |примі- | | | | |лових | |шнім |графи 5| | |вих залів, юридичних консультацій, рагсів, відділень | | |щень | | | | |примі-| |обміром|(кв.м) | | |зв'язку, банків, житлово-експлутаційних | | |(кв.м) | | | | |щень | | | | | |організацій тощо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | |зага-|жит-|до- |зага- |жит-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-| | | | | | | | | | | |льна |ло- |по- |льна |ло- |по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-| | | | | | | | | | | |(сума|ва |мі- |(сума |ва |мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-| | | | | | | | | | | |гр. 8| |жна |гр. 11| |жна|гр. 14| |жна|гр. 17| |жна|гр. 20| |жна|гр. 23| |жна| | | | | | | | | | | |та 9)| | |та 12)| | |та 15)| | |та 18)| | |та 21)| | |та 24)| | | | | | | |-------+------+------+-------+-------+-------+-----+----+----+------+----+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 |14 |15 | 16 | 17| 18| 19 | 20| 21| 22 |23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" __________ 200 _ р. Виконав_________________ Перевірив_______________ ___________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

( Додаток 1.7 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »