Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13


                   Додаток 14 
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

КЛАСИФІКАЦІЯ
захисних споруд цивільного захисту
(цивільної оборони)

----------------------------------------------------------------- |Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) | ----------------------------------------------------------------- | | ------------------------ ------------------------------- |Сховища | |Протирадіаційні укриття (ПРУ)| ------------------------ ------------------------------- | | ------------------------ ------------------------------- |За захисними | |За захисними властивостями: | |властивостями: | |групи захисту від іонізуючого| |клас захисту від дії | |опромінення при радіаційному | |ударної хвилі | |зараженні (забрудненні) | |(II, III, IV класи | |місцевості (I, II, III, IV, | | | |V групи | ------------------------ ------------------------------- | | -------------------------- ------------------------------- |За місткістю: | |За місткістю: | |малі (до 150 осіб); | |до 50 осіб; | |середні (150-600 осіб); | |більше 50 осіб | |великі (більше 600 осіб)| | | -------------------------- ------------------------------- | | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |За розміщенням: | |окремо розташовані; | |вбудовані (пристосовані) у підвальних приміщеннях, цокольних та | |перших поверхах будівель (споруд); | |розміщені у гірських виробках та природних порожнинах | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За забезпеченням та режимом роботи вентиляції: | |з природною вентиляцією (для ПРУ до 50 осіб); | |з промисловим вентиляційним обладнанням: | |режим чистої вентиляції (I режим); | |режим фільтровентиляції (II режим); | |режим фільтровентиляції із регенерацією повітря (III режим) | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За забезпеченням електропостачання: | |від мережі міста (об'єкта); | |від мережі міста (об'єкта) та автономного джерела живлення | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За характером конструктивних елементів: | |монолітні конструкції; | |збірно-монолітні конструкції: | |балочні У-01-01 (стінові панелі, колони, балки, ригелі, | |збірні плити, монолітна частина перекриття); | |безбалочні У-01-02 (стінові панелі, колони з капітеллю | |(поширення згори), збірні плити, монолітна частина перекриття) | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |За характером використання в мирний час: | |виробничі приміщення; | |складські приміщення; | |гаражі, стоянки легкових автомобілів; | |допоміжні приміщення лікувальних закладів; | |навчальні приміщення; | |культурні заклади; | |заклади побутового обслуговування | ------------------------------------------------------------------

{ Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 15
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ПИТОМА ВАГА
конструктивних елементів захисних споруд,
збудованих за типовими проектами
з уніфікованих серійних конструкцій

------------------------------------------------------------------- | N | Конструктивні | Серія У-01-01 | Серія У-01-02 | |з/п|елементи споруди | (балочна) | (безбалочна) | | | |---------------------+---------------------| | | | для | для | для | для | | | |водонасичених| сухих |водонасичених| сухих | | | | ґрунтів |ґрунтів| ґрунтів |ґрунтів| |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 1 |Фундаменти, днище| 25 | 19 | 25 | 18 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 2 |Стіни і | 15 | 16 | 16 | 17 | | |перегородки, | | | | | | |колони, капітелі | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 3 |Покриття (балки, | 12 | 12 | 11 | 12 | | |збірні та | | | | | | |монолітні | | | | | | |конструкції) | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 4 |Захищені входи і | 19 | 23 | 20 | 23 | | |виходи, | | | | | | |павільйони | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 5 |Двері | 2 | 2 | 2 | 2 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 6 |Підлоги | 5 | 6 | 5 | 6 | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 7 |Опалення, | 9 | 10 | 9 | 10 | | |вентиляція | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 8 |Водопостачання, | 3 | 2 | 3 | 2 | | |каналізація | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | 9 |ДЕС з | 3 | 3 | 3 | 3 | | |трубопроводами | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| |10 |Електросилове | 2 | 2 | 2 | 2 | | |обладнання, | | | | | | |електроосвітлення| | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| |11 |Інше | 5 | 5 | 4 | 5 | | |(вентиляційні | | | | | | |шахти, фундаменти| | | | | | |під обладнання, | | | | | | |вводи мереж, | | | | | | |слабкострумні | | | | | | |мережі, | | | | | | |автоматика, | | | | | | |засоби | | | | | | |пожежогасіння) | | | | | |---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------| | |Разом | 100 | 100 | 100 | 100 | -------------------------------------------------------------------
{ Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 16
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
____________________________ ____________________________
(найменування (суб'єкт
господарювання))
"___" ____________ 20__ року
N _________

ДОВІДКА
щодо показників на житловий, громадський
чи виробничий будинок, господарські
будівлі, захисні споруди

за адресою: N ____
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
у місті (селі, селищі) ___________________, районі ______________
Встановлено:
по житловому будинку літер "____"
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру|За проектом|Фактично| |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Загальна площа квартир | кв.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Кількість поверхів | шт. | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Загальний будівельний об'єм | куб.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |у т.ч. підземна частина | куб.м | | | |----------------------------+--------------+-----------+--------| |Площа вбудованих, вбудовано-| кв.м | | | |прибудованих та прибудованих| | | | |приміщень | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
---------------------------------------------------------------------- | Типи квартир | За проектом | Фактично | | |--------------------------+--------------------------| | |кількість| площа квартир |кількість| площа квартир | | | квартир | (кв.м) | квартир | (кв.м) | | | |----------------| |----------------| | | |загальна|житлова| |загальна|житлова| |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Однокімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Двокімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Трикімнатні | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Чотирикімнатні| | | | | | | |і більше | | | | | | | |--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------| |Усього квартир| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
по громадському (виробничому) будинку, захисній споруді літер
"____"
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично| |--------------------------+---------------+------------+--------| |Загальна площа | кв.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |Площа приміщень | кв.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |Будівельний об'єм будинку | куб.м | | | |--------------------------+---------------+------------+--------| |у т.ч. підземна частина | куб.м | | | ------------------------------------------------------------------
по господарських будівлях літер "____"
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично | |-------------------------+---------------+------------+---------| |Площа основи (забудови) | кв.м | | | |-------------------------+---------------+------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. ___________________________________________________
Виконав _________________________________
(прізвище, ініціали)
Керівник суб'єкта
господарювання _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 16 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 17
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
санітарно-технічних систем та спеціального
інженерного обладнання захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту)
( za479-10 )
{ Інструкцію доповнено додатком 17 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 18
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

______________________ (суб'єкт господарювання)
Область ____________________ Інвентаризаційна
Район ______________________ справа N _____
Реєстровий N ______

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на захисну споруду цивільного
захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N ______, літер "______"
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
місто (селище, село) ____________________________________________
район ___________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено станом на
"___" ____________ 20__ року Керівник суб'єкта
господарювання _____________
(підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 18 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }

Додаток 18.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ПЛАН
земельної ділянки захисної споруди
цивільного захисту (цивільної оборони)

_______________________________________________ обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N _____________, літер "______"
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
місто (селище, село) ____________________________________________
район ___________________________________________________________
Масштаб 1:500
--------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-------------------------------------------------------------------------------| |літер |захисна споруда| площа земельної ділянки (га), у тому числі: | | за | (сховище, |--------------------------------------------------------| |планом|протирадіаційне|загальна| під | під | під | під системами | | |укриття), обл. | площа |захисною|галереями|оголовками|життєзабезпечення| | |N ____ | |спорудою| входів, | шахт | (джерело води, | | | | | |аварійних|припливної| каналізаційний | | | | | | виходів | та | колектор) | | | | | | | витяжної | | | | | | | |вентиляції| | |------+---------------+--------+--------+---------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------
{ Інструкцію доповнено додатком 18.1 згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
Додаток 18.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ПЛАН
захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N _____________, літер "______"
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
місто (селище, село) ____________________________________________
район ___________________________________________________________
Масштаб 1:100

{ Інструкцію доповнено додатком 18.2 згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
Додаток 18.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану захисної споруди
цивільного захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)
N ______, літер "____"
вулиця (провулок, площа) ________________________________________
місто (селище, село) ____________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер |Поверхи| Номери | Номери |Призна-| Загальна | Площа приміщень |Площа під|Площа під |При- | | за | |основних | допо- | чення | площа | (кв.м) | гале- | оголов- |мітка| |планом| |приміщень| міжних |примі- | приміщень | | реями |ками шахт | | | | | |приміщень| щень |(підрахована|---------------------| входів, |припливної| | | | | | | |за формулами|корисна|основна|допо-|аварійних|та | | | | | | | | розрахунку | (сума | |міжна|виходів |витяжної | | | | | | | | площі) | гр. 8 | | |(кв.м) |вентиляції| | | | | | | | (кв.м) | та 9) | | | |(кв.м) | | | | | | | | (сума гр. | | | | | | | | | | | | | 7, 10, 11) | | | | | | | |------+-------+---------+---------+-------+------------+-------+-------+-----+---------+----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 20__ року
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________________
(підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 18.3 згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
Додаток 18.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____
(сховище, протирадіаційне укриття)

Загальні відомості
1. Покажчик захисту (клас сховища, група ПРУ) _____________________________________________________________
2. Тип проекту _________________________________________________________________
3. Розташування захисної споруди (вбудовано в будинок
(будівлю), кількість поверхів, окремо розташовано) _________________________________________________________________
4. Рік вводу в експлуатацію _________________________________________________________________
5. Місткість (осіб) _________________________________________________________________
6. Загальна площа (кв.м) _________________________________________________________________
7. Об'єм захисної споруди (куб.м) _________________________________________________________________
8. Кількість входів _________________________________________________________________
9. Кількість аварійних виходів _________________________________________________________________
10. Будівельна (балансова) вартість _________________________________________________________________
11. Загальний відсоток зносу _________________________________________________________________
12. Інвентаризаційна вартість _________________________________________________________________
Примітка. Пункти 1, 2, 5 заповнюються експлуатаційними
організаціями.

{ Інструкцію доповнено додатком 18.4 згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }
Додаток 18.5
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
конструктивних елементів

------------------------------------------------------------------ |Найменування конструктивних | Опис конструктивних |% зносу| | елементів | елементів | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Фундамент | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Покриття | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Підлога | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Зовнішні несучі стіни | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Внутрішні стіни | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Колони | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Перегородки | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Оздоблення внутрішнє | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Входи (їх павільйони, | | | |галерея) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Аварійні виходи (їх | | | |павільйони, галерея) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Тамбур, тамбур-шлюз | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Герметичні ставні | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Захисно-герметичні двері | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Вікна (для ПРУ) | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Внутрішні двері | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Сходи | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Дренаж | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Гідроізоляція | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Вимощення по периметру | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Обвалування споруди | | | |----------------------------+---------------------------+-------| |Загальний відсоток зносу | | | ------------------------------------------------------------------
Санітарно-технічні системи та спеціальне інженерне обладнання
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вентиляція | Водопостачання та каналізація |Сис- |Система| Сис- |Захи- |Зв'язок| Про- |Сис- | |--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|тема |елект- | тема | щені | |тиви- |тема | | про- |фільт-|гер-|кла- |по- |еле- | вен- |фільт-|реге- |по- |повіт-|запір-|трубо-|без-|сані- |резер- |насо-|опа- |ропос- |елект-|ди- | |бухо- |поже-| |типи- | ри- |ме- |пани |віт-|ктро-|тиля- | ри |нера- |віт-|роза- | на | про- |на- |тарні | вуари | си |лен- |тачан- |роос- |зельні| |ві |жога-| | лові | пог- |тич-|над- |ро- |ручні| тори | (ФГ- | тив- |ро- | бори |арма- | води |пір-| при- | для |від- |ня, |ня |віт- |еле- | |прист-|сіння| |фільт-| ли- | ні |мір- |води|вен- |витяж-| 70) | на |охо-| | тура | | ні | лади | збору |качки|гаря-| |лення |ктрос-| |рої | | | ри | начі |кла-|ного | |тиля-| ної, | |уста- |лод-| | | | та |(руко-|фекаль-| |чого | | |танції| | | | | | (ФП) |пани|тис- | |тори | при- | | нов- |жу- | | | |на- | мий- |них вод| |водо-| | | | | | | | | |(ГК)| ку | | | точ- | | ка |вачі| | | |пір-|ники, | | |пос- | | | | | | | | | | |(КНТ)| | | ної | | (РУ- | | | | | ні | уні- | | |тача-| | | | | | | | | | | | | | сис- | |150/6)| | | | |ба- | тази | | |ння | | | | | | | | | | | | | | тем | | | | | | | ки | та | | | | | | | | | | | | | | | | | вен- | | | | | | | |інше) | | | | | | | | | | | | | | | | | ти- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ляції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+----+-----+----+-----+------+------+------+----+------+------+------+----+------+-------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. У графах таблиці надаються відомості про кількість
та маркування обладнання.

{ Інструкцію доповнено додатком 18.5 згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 18.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
конструктивних елементів та інженерного
обладнання захисної споруди цивільного
захисту (цивільної оборони)

________________________________________, обліковий N ___________
(сховище, протирадіаційне укриття)
---------------------------------------------------------------------------- | N | Частини будівель, |Од. |Кіль-|Технічний| Потреба |Відремон-| |з/п| конструкцій інженерного |ви- |кість| стан | |товано за| | | обладнання |міру| | (опис |-------------| рік, | | | | | |дефектів |ремонт|заміна|кількість| | | | | | і | | |стояків | | | | | |пошкодж.)| | | | |---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 1 |Фун- | |п.м | | | | | | | | да- | | | | | | | | | |мент | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 2 |Пок- | |кв.м| | | | | | | |риття| | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 3 |Під- | |-"- | | | | | | | |лога | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 4 |Стіни|Зовнішні |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Внутрішні |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Колони і |шт. | | | | | | | | |перегородки | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 5 | Оз- | |кв.м| | | | | | | |доб- | | | | | | | | | |лення| | | | | | | | | |внут-| | | | | | | | | |рішнє| | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 6 |Вхід |Павільйон |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Галерея |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Тамбур, тамбур-шлюз|-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 7 |Ава- |Павільйон |-"- | | | | | | | |рій- | | | | | | | | | | ний |-------------------+----+-----| | | | | | |вихід|Галерея |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Оголовки аварійних |шт. | | | | | | | | |виходів і | | | | | | | | | |повітрозаборних | | | | | | | | | |каналів | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 8 |Гер- |Герметичні ставні |шт. | | | | | | | | ме- |-------------------+----+-----| | | | | | |тичні|Герметичні двері |-"- | | | | | | | |став-| | | | | | | | | |ні і |-------------------+----+-----| | | | | | |двері|Захисно-герметичні |-"- | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Внутрішні двері |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| | 9 |Сходи|Марші |кв.м| | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Площадки |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Поручні |п.м | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |10 | Во- |Дренаж |-"- | | | | | | | | до- | | | | | | | | | |від- |-------------------+----+-----| | | | | | |ве- |Гідроізоляція |-"- | | | | | | | |дення| | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Вимощення по |-"- | | | | | | | | |периметру | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |11 |Обва-| |кв.м| | | | | | | | лу- | | | | | | | | | |вання| | | | | | | | | |спо- | | | | | | | | | |руди | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |12 |Сис- |Протипилові фільтри|шт. | | | | | | | |тема |-------------------+----+-----| | | | | | |вен- |Фільтри-поглиначі |-"- | | | | | | | | ти- |(ФП) | | | | | | | | |ляції|-------------------+----+-----| | | | | | | |Гермоклапани (ГК) |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Клапани надмірного |-"- | | | | | | | | |тиску (КНТ) | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітроводи |п.м | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Електроручні |шт. | | | | | | | | |вентилятори | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Вентилятори |-"- | | | | | | | | |витяжної, приточної| | | | | | | | | |системи вентиляції | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Фільтр ФГ-70 |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Регенеративна |-"- | | | | | | | | |установка РУ-150/6 | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітроохолоджувачі|-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Повітрозабори |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Противибухові |-"- | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Припливні і витяжні|-"- | | | | | | | | |системи | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |13 | Во- |Запірна арматура |-"- | | | | | | | | до- | | | | | | | | | |пос- |-------------------+----+-----| | | | | | |та- |Трубопроводи |п.м | | | | | | | |чання|водопостачання | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Безнапірні та |шт. | | | | | | | | |напірні баки | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Душові установки |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |14 |Сис- |Санітарні прилади |- " | | | | | | | |тема-|(рукомийники, | - | | | | | | | |кана-|унітази тощо) | | | | | | | | |ліза-|-------------------+----+-----| | | | | | | ції |Трубопроводи |п.м | | | | | | | | |каналізації | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Резервуар для збору|шт. | | | | | | | | |фекальних вод | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Насоси відкачки |-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Запірна арматура |-"- | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |15 |Сис- |Запірна арматура |-"- | | | | | | | |тема | | | | | | | | | |опа- |-------------------+----+-----| | | | | | |лення|Трубопроводи |п.м | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Гаряче |-"- | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |16 |Еле- |Мережі |-"- | | | | | | | |ктро-| | | | | | | | | |пос- |-------------------+----+-----| | | | | | |та- |Щитові |шт. | | | | | | | |чан- | | | | | | | | | | ня, |-------------------+----+-----| | | | | | |еле- |Світильники |-"- | | | | | | | |ктро-| | | | | | | | | | ос- |-------------------+----+-----| | | | | | |віт- |Заземлення |-"- | | | | | | | |лення|електроспоживачів | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |17 | Ди- |Вузли та агрегати |-"- | | | | | | | |зель-| | | | | | | | | | на |-------------------+----+-----| | | | | | |еле- |Захисні ворота, |-"- | | | | | | | |ктро-|двері, ставні | | | | | | | | |стан-|-------------------+----+-----| | | | | | |ція |Оголовки |-"- | | | | | | | | |повітрозаборних та | | | | | | | | | |вихлопних каналів | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Противибухові |-"- | | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Протипилові фільтри|-"- | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Гермоклапани, |-"- | | | | | | | | |клапани надмірного | | | | | | | | | |тиску | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Теплоізоляція, |-"- | | | | | | | | |компенсатор на | | | | | | | | | |вихлопній трубі | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Піддони під |-"- | | | | | | | | |витратними | | | | | | | | | |паливними баками | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Автоматизована |-"- | | | | | | | | |система | | | | | | | | | |пожежогасіння | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |18 |Сис- | |-"- | | | | | | | |теми | | | | | | | | | |поже-| | | | | | | | | | жо- | | | | | | | | | | га- | | | | | | | | | |сіння| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------| |19 |Зв'я-|Радіоприймач |-"- | | | | | | | | зок | | | | | | | | | | |-------------------+----+-----| | | | | | | |Телефон |-"- | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору