Документ z0561-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2015  № 521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2015 р.
за № 561/27006

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 4 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну гвардію України», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. У пункті 1.1 глави 1 Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 жовтня 2004 року № 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1361/9960, слова «внутрішніх військ МВС» замінити словами «Національної гвардії».

2. Унести до Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 квітня 2012 року № 350, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 805/21118, такі зміни:

1) пункт 2.12 розділу II викласти в такій редакції:

«2.12. Головним управлінням Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ) - за якістю та строками виконання підпорядкованими підрозділами Національної гвардії України документів відповідно до компетенції та покладених на них завдань.»;

2) в абзаці першому пункту 3.1 розділу III абревіатуру «ГУВВ» замінити словами «Головному управлінні НГУ»;

3) в абзаці третьому підпункту 6.1.2 пункту 6.1 розділу VI абревіатуру «ГУВВ» замінити словами «Національної гвардії України».

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваковвгору