Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів [...]
Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Норми від 25.04.200565
Документ z0539-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2018, підстава z0330-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
25.04.2005 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 539/10819

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 293 ( z0330-18 ) від 26.02.2018 }

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам лісового господарства (далі - Норми), що додаються.
1.1. Вважати такими, що не застосовуються на території
України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работающим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных,
лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов",
затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від
23.09.80 N 296/П-10, зі змінами (ДНАОП 3.0.00-3.01-80).
2. Управлінню організації державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці
України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України Норми.
3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм
державними інспекторами, іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль
за дотриманням вимог Норм.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Калиновській І.Г.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на
веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці
України, центральних і місцевих органів виконавчої влади,
організацій та лісових господарств під час їх чергового навчання
та перевірки знань з питань охорони праці.
6. Відділу документального забезпечення та контролю
(Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у
Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома
центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних
управлінь, експертно-технічних центрів та Національного
науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці
України.
7. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В.Ф.)
опублікувати наказ в черговому номері журналу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семка О.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
комітету лісового комітету України М.М.Ведмідь
Голова Центрального комітету
профспілки працівників лісового
господарства України С.Й.Кривов'язий
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці (ННДІОП) М.О.Лисюк
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Головний державний санітарний
лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.В.Лапушенко
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій В.А.Муха
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України В.І.Крот

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
25.04.2005 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 539/10819

НОРМИ
БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Загальні положення
1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
лісового господарства (далі - Норми) розроблені відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), а також до
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і зареєстрованого
Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.
1.2. Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання, що
здійснюють вирощування, охорону лісу, лісозаготівлі, на
працівників, для яких є обов'язковим застосування під час
виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
лісовому господарстві, згідно з Національним класифікатором
України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженим наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами та доповненнями). Класифікація
та позначення захисних властивостей засобів індивідуального
захисту в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих
факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ
12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация". { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду N 258 ( z1277-07 ) від
07.11.2007 }
1.4. Працівникам, що працюють за сумісництвом та зайняті
допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального
захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для
відповідних видів діяльності.
1.5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників
засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам
нормативних актів з охорони праці.
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, служби
охорони праці підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в
особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності
професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими
працівниками особа.
2. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісовпорядних роботах
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором | назва | спецодягу, | захисних |носіння, | | | професій | роботи | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | (ДК 003:2005) | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05, | | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+--------------+------------------+-------------+---------| | 1 | 1229.7 |Начальник |При виконанні | | | | | |експедиції |польових робіт: | | | | | 1229.7 |Начальник |Костюм бавовняний | Ми З | 12 | | | |партії |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | 1229.7 |Головний |Плащ | | | | | |інженер |непромокальний | Вн | 24 | | | |експедиції |Взимку додатково: | | | | | 2213.2 |Інженер- |Куртка бавовняна | | | | | |таксатор |на утеплювальній | | | | | 3212 |Технік- |прокладці | Тн | 36 | | | |таксатор |Штани бавовняні | | | | | | |на утеплювальній | | | | | | |прокладці | Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені | Тн30 | 48 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм | | | | | | |протиенцефалітний | Бн | 36 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового | | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів додатково:| | | | | | |Накомарник | Бн |До зносу | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка. При виконанні польових робіт в лісах з щільністю
забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково
забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше
2-х комплектів на рік.
{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }
3. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісогосподарських роботах
-------------------------------------------------------------------------------- |N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п |Класифікатором |назва роботи | спецодягу, | захисних | носіння, | | | професій | | спецвзуття та |властивостей | місяців | | | (ДК 003:2005) | | інших ЗІЗ | ЗІЗ | | | |( vb375609-05,| | | | | | | vc375609-05 )| | | | | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------+---------------+----------------+-------------+----------| | 1 | 6141 |Робітник на |При | | | | | |лісо- |лісопатологічних| | | | | |господарських |обстеженнях, | | | | | |роботах |відводах | | | | | | |лісосік, | | | | | | |лісовпорядних, | | | | | | |ґрунтово- | | | | | | |лісотипологічних| | | | | | |та інших | | | | | | |польових | | | | | | |роботах, | | | | | | |виготовленні та | | | | | | |розвішуванні | | | | | | |шпаківень, | | | | | | |дуплянок, | | | | | | |обгороджуванні | | | | | | |мурашників, | | | | | | |розколюванні | | | | | | |дров, | | | | | | |улаштуванні | | | | | | |протипожежних | | | | | | |мінералізованих | | | | | | |смуг ручним | | | | | | |способом: | | | | | | |Костюм | Ми 3 | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При гасінні | | | | | | |лісових пожеж: | | | | | | |Взуття на | | | | | | |термостійкій | | | | | | |підошві | То |До зносу | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу | | | | |Респіратор |Газозахисний |До зносу | | | | |Протигаз | |Черговий | | | | |При | | | | | | |механізованих | | | | | | |роботах з | | | | | | |садіння лісових | | | | | | |культур і | | | | | | |захисних | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву |Черговий | | | | |Нарукавники | | | | | | |прогумовані | Ву |Чергові | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |При роботах з | | | | | | |догляду за | | | | | | |лісовими | | | | | | |культурами | | | | | | |вручну та | | | | | | |гідролісомеліо- | | | | | | |ративних | | | | | | |роботах: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водовідштовхува-| | | | | | |льним | | | | | | |просоченням | Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |При укладанні | | | | | | |дерну: | | | | | | |Наколінники | Мп Ми | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |При роботах у | | | | | | |теплиці: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Шолом бавовняний| З | 24 | | | | |При роботах, | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |навантаженням, | | | | | | |перевезенням, | | | | | | |розвантаженням, | | | | | | |підготовкою | | | | | | |робочих розчинів| | | | | | |пестицидів і | | | | | | |агрохімікатів, | | | | | | |на протруюванні | | | | | | |насіння, ручних | | | | | | |роботах з | | | | | | |хімічної обробки| | | | | | |посівів, культур| | | | | | |пестицидами і | | | | | | |агрохімікатами | | | | | | |та сигналізації | | | | | | |під час | | | | | | |авіаційної | | | | | | |обробки лісових | | | | | | |насаджень: | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням | Яж | 12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Яж Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | Яж В | 12 | | | | |Рукавички гумові| Яж Ву | 4 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 4 | | | | |Шолом бавовняний| Яж | 12 | | | | |Респіратор | Газопило- |Черговий | | | | | | захисний | | | | | |Окуляри захисні | Герметичні |Чергові | | | | |При роботах на | | | | | | |заготівлі | | | | | | |лісового | | | | | | |насіння, плодів,| | | | | | |ягід, шишок, | | | | | | |горіхів: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | З | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | Ми З | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 4 | | | | |При роботах в | | | | | | |шишкосушарці | | | | | | |додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті | Чергові | | | | |При роботах з | | | | | | |переробки | | | | | | |плодів, ягід: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 2 | | | | |При заготівлі | | | | | | |кори, кілків, | | | | | | |лози, гілкового | | | | | | |корму, деревної | | | | | | |зелені та | | | | | | |в'язанні мітел: | | | | | | |Фартух | | | | | | |бавовняний | Ми 3 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми 3 | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При заготівлі | | | | | | |березового соку:| | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | Ву | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |бавовняні | З | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані | Ми | 2 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При виконанні | | | | | | |робіт на | | | | | | |територіях | | | | | | |природних | | | | | | |осередків | | | | | | |енцефаліту | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм проти- | | | | | | |енцефалітний | Бн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При роботах в | | | | | | |районах масового| | | | | | |льоту гнусу і | | | | | | |комарів | | | | | | |додатково: | | | | | | |Накомарник | Бн | До зносу | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка: 1. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту
5 Кі/км.кв і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом
та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік. 2. Сезонним працівникам видаються рукавиці комбіновані
строком носіння 3 місяці.
{ Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 258 ( z1277-07 ) від 07.11.2007 }

4. Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на лісозаготівельних роботах


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »