Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 10.04.2006185
Документ z0529-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2014, підстава z1537-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2006 N 185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2006 р.
за N 529/12403
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони
N 685 ( z1537-14 ) від 29.09.2014 }
Про затвердження Положення про пожежну безпеку
в Збройних Силах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 476 ( z0992-07 ) від 21.08.2007
N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012
N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 1995 року N 653 ( 653-95-п ) "Про затвердження
Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову)
охорону" та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури
органів пожежної безпеки Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах
України, що додається.
2. Наказ Міністра оборони України від 5 квітня 1997 року
N 115 ( z0251-97 ) "Про затвердження Положення про пожежну охорону
в Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 9 липня 1997 року за N 251/2055, вважати такими,
що втратив чинність.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи А.П.Медвідь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
10.04.2006 N 185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2006 р.
за N 529/12403

ПОЛОЖЕННЯ
про пожежну безпеку в Збройних Силах України
{ У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки
Генерального штабу Збройних Сил України" замінено
словами "Управління пожежної безпеки Збройних Сил
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства оборони N 476 ( z0992-07 ) від 21.08.2007 }
{ По всьому тексту Положення слово "об'єднання" у всіх
відмінках виключено на підставі Наказу Міністерства
оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
{ У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки
Збройних Сил України" у всіх відмінках замінено
словами "Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України"
у відповідних відмінках;
слова "Територіальне управління пожежної безпеки"
(далі - територіальне управління)" та "територіальне
управління" у всіх відмінках виключено згідно з
Наказом Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 )
від 26.09.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
(далі - Положення) розроблене на підставі Типового положення про
відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року
N 653 ( 653-95-п ), визначає організацію і завдання органів
пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах
України, порядок їх підпорядкованості і обов'язки посадових осіб
органів пожежної безпеки Збройних Сил України.
1.2. Органи пожежної безпеки Збройних Сил України створюються
для виконання завдань, передбачених Законом України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ), з метою захисту життя і здоров'я людей,
об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України від
пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих
об'єктах.
1.3. У Збройних Силах України та Міністерстві оборони України
пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних,
технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж,
забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і
зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення,
створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та
успішного гасіння пожеж.
1.4. До органів пожежної безпеки Збройних Сил України (далі -
органи пожежної безпеки) відносяться: Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України; територіальні відділи пожежної безпеки; { Абзац третій пункту
1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 } служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України; служби пожежної безпеки з'єднань; служби пожежної безпеки, пожежний нагляд військових частин;
{ Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 } пожежні підрозділи, передбачені штатом військових частин (тут
і далі під пожежними підрозділами, передбаченими штатами, слід
розуміти військові пожежні підрозділи (рота, взвод, команда,
нагляд та 1-й навчальний центр (підготовки та перепідготовки
фахівців пожежної безпеки), які укомплектовані
військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України).
{ Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.5. Органи пожежної безпеки в своїй діяльності керуються
Конституцією України, законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра
оборони України, наказами та директивами начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також цим
Положенням. Чисельність особового складу органів пожежної безпеки
визначається з урахуванням покладених завдань та за погодженням з
центральним органом нагляду у сфері пожежної безпеки Державної
служби України з надзвичайних ситуацій. { Абзац другий пункту 1.5
глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012, N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 }
1.6. Основними завданнями органів пожежної безпеки є: здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у
структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони
України, Генерального штабу Збройних Сил України, видах Збройних
Сил України, інших органах військового управління, військових
частинах, військових навчальних закладах, установах та
організаціях Збройних Сил України та підприємствах, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові
частини), удосконалення та організація пожежно-профілактичної
роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення
пожежної безпеки у Збройних Силах України та в Міністерстві
оборони України, контроль за їх виконанням, у тому числі при
проектуванні, реконструкції і будівництві будівель (споруд) та
створенні військової техніки; запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха на
об'єктах військових частин, керівництво силами і засобами під час
їх ліквідації та надання допомоги при проведенні першочергових
рятувальних робіт під час стихійного лиха, аварій і катастроф; координація проведення науково-технічної політики з питань
пожежної безпеки, створення пожежної техніки, обладнання, засобів
пожежогасіння, сприяння їх впровадженню на військових об'єктах; участь у організації підготовки спеціалістів для органів
пожежної безпеки та веденні кадрової роботи у підпорядкованих
органах пожежної безпеки Збройних Сил України; облік пожеж та їх наслідків на об'єктах військових частин.
1.7. Виконання завдань, покладених на органи пожежної
безпеки, здійснюється: у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України -
Відділом пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними
відділами пожежної безпеки; { Абзац другий пункту 1.7 глави 1 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від
17.01.2012 } у видах Збройних Сил України - службами пожежної безпеки
командувань видів Збройних Сил України; у військових частинах - відповідними службами пожежної
безпеки, а там, де вони штатами не передбачені, - одним з
офіцерів, призначеним наказом відповідного командира (начальника).
1.8. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України,
територіальні відділи пожежної безпеки, служби пожежної безпеки
видів Збройних Сил України, служби пожежної безпеки з'єднань,
служби пожежної безпеки військових частин, пожежні нагляди
військових частин, пожежні підрозділи, передбачені штатами (за
винятком посад рядового та сержантського складу) комплектуються
фахівцями, які мають: { Абзац перший пункту 1.8 глави 1 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 } повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом
підготовки "Пожежна безпека"; базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки "Пожежна
безпека"; неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за напрямом
підготовки "Пожежна безпека".
1.9. Загальне керівництво органами пожежної безпеки
здійснюється: у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України -
начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил
України; у видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях і
з'єднаннях - першими заступниками відповідних командувачів
(командирів); у військових частинах - командирами (начальниками) військових
частин (далі - командири військових частин). Зі спеціальних питань
посадові особи органів пожежної безпеки керуються пропозиціями
вищого органу пожежної безпеки.
1.10. Органи пожежної безпеки для виконання завдань за
призначенням забезпечуються обладнанням і майном, наведеним у
додатку 1 до наказу.
1.11. Командири військових частин під час проведення
перевірки стану пожежної безпеки військових об'єктів, гасіння
пожеж та розслідування причин їх виникнення зобов'язані
забезпечити представників органів пожежної безпеки службовим
автомобільним транспортом. { Пункт 1.11 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.12. Командири військових частин відповідають за організацію
пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах,
підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій
щодо гасіння пожеж та рятування людей на них та забезпечують
виконання вимог законів України, інших нормативно-правових актів,
наказів Міністра оборони України та начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України. { Пункт 1.12 глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.13. Командири військових частин з метою дотримання пожежної
безпеки зобов'язані: розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки та позитивний
досвід; відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної
безпеки розробляти та затверджувати плани пожежної безпеки
військових частин, положення, інструкції, інші нормативні акти, що
діють у межах військової частини, видавати накази, що стосуються
організації та дотримання пожежної безпеки у військовій частині,
здійснювати постійний контроль за їх додержанням; забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог Актів перевірки стану
пожежної безпеки (далі - Акт перевірки) (додаток 2) органів
пожежної безпеки Збройних Сил України та нагляду у сфері пожежної
безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України; { Абзац
четвертий пункту 1.13 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 } організовувати навчання особового складу військової частини
правилам пожежної безпеки; утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і
зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх
використання не за призначенням; створювати необхідну матеріально-технічну базу для
функціонування пожежних підрозділів; подавати на вимогу органів пожежної безпеки відомості та
документи про стан пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж; негайно інформувати органи пожежної безпеки про всі випадки
пожеж та вести облік пожеж, які сталися у військовій частині; проводити із залученням фахівців органів пожежної безпеки
Збройних Сил України технічне розслідування випадків пожеж.
{ Абзац одинадцятий пункту 1.13 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.14. Командири підрозділів військових частин, начальники
служб, майстерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об'єктів
відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих
їм підрозділах, службах, на об'єктах та за справний стан засобів
пожежогасіння.
1.15. За порушення вимог пожежної безпеки, невиконання актів
посадових осіб органів пожежної безпеки або створення перешкод для
їх діяльності, використання пожежної техніки та засобів
пожежогасіння не за призначенням військовослужбовці та працівники
Збройних Сил України притягуються до відповідальності згідно з
чинним законодавством України.
1.16. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого військового майна Збройних Сил України та
Міністерства оборони України зазначаються в договорі оренди.
{ Пункт 1.17 глави 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
1.17. Продукція протипожежного призначення, а також
продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна
мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання
відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження
відповідності продукції визначаються відповідно до чинного
законодавства.
1.18. Органи пожежної безпеки безкоштовно використовують
засоби масової інформації Збройних Сил України та Міністерства
оборони України для оповіщення людей у випадку виникнення пожежі,
а також для пропаганди заходів пожежної безпеки.
{ Пункт 1.20 глави 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
{ Пункт 1.21 глави 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.19. Під час гасіння пожежі особовий склад органів пожежної
безпеки Збройних Сил України має право на безперешкодний доступ до
всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також уживати
будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання
поширенню вогню та на ліквідацію пожежі. { Пункт глави 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
1.20. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під
час гасіння пожежі, органи пожежної безпеки не відшкодовують.
1.21. Працівники пожежних підрозділів Збройних Сил України
підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків
аварії, згідно з чинним законодавством України.
{ Пункт 1.23 глави 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 25 ( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
2. Обов'язки та права органів пожежної безпеки
2.1. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України 2.1.1. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України (далі -
Відділ пожежної безпеки) є органом військового управління, який
підпорядкований Генеральному штабу Збройних Сил України і
призначений для контролю за виконанням у Збройних Силах України та
Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), за підтриманням належного рівня
пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України і Міністерства
оборони України та за дотриманням протипожежних вимог на цих
об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими
органами пожежної безпеки. { Абзац перший підпункту 2.1.1 пункту
2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 } Відділ пожежної безпеки безпосередньо підпорядковується
начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил
України. 2.1.2. Начальник Відділу пожежної безпеки Збройних Сил
України є одночасно за посадою Головним інспектором Міністерства
оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду (далі -
начальник Відділу пожежної безпеки). Начальник Відділу пожежної безпеки підпорядковується
начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил
України. 2.1.3. Структура і Положення про Відділу пожежної безпеки
затверджується начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України. 2.1.4. На Відділ пожежної безпеки покладається: контроль за виконанням у Збройних Силах України та
Міністерстві оборони України нормативно-правових актів України,
наказів та директив Міністра оборони України, начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України,
правил, норм і стандартів, направлених на запобігання пожежам та
забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожежі; контроль за організацією навчання та перевіркою знань з
питань пожежної безпеки посадовими особами при призначенні їх на
посади; підготовка проектів наказів, директив, норм, правил,
положень, інструкцій, навчальних програм та посібників щодо
пожежної безпеки; аналіз пожежної безпеки у Збройних Силах України та
Міністерстві оборони України, розроблення заходів щодо запобігання
пожежам; погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних
документів, проектної документації та іншої документації, що
стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та
Міністерстві оборони України; { Абзац шостий підпункту 2.1.4
пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
{ Абзац сьомий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 виключено
на підставі Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 }
{ Абзац восьмий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 виключено
на підставі Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 }
участь у атестуванні, підборі і розстановці кадрів та
узгодження подання щодо призначення офіцерського складу органів
пожежної безпеки Збройних Сил України (призначення на офіцерські
посади посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил
України проводиться за погодженням з начальником Відділу пожежної
безпеки); участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших
об'єктів, а також - у відведенні територій під будівництво,
проведення випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів,
обладнання та іншої продукції; розгляд і погодження проектів штатів на нову пожежну техніку; погодження штатів військових частин Збройних Сил України; участь у розробці проектів штатів органів пожежної безпеки та
пожежних підрозділів Збройних Сил України, їх погодження, а також
тактико-технічних вимог до пожежної техніки і обладнання, що
постачається Міністерству оборони України та Збройним Силам
України, табелізації штатів військових частин з пожежного
обладнання і майна, норм забезпечення військових частин пожежною
технікою та обладнанням; участь у роботі комісій з технічного розслідування обставин
та причин виникнення особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю
людей зі складанням Акта про пожежу (додаток 3); визначення необхідності в пожежній техніці, подання
розрахунків-заяв через постачальні органи та органи забезпечення
пожежними автомобілями штатних пожежних підрозділів видів Збройних
Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України;
{ Абзац шістнадцятий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2
виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
здійснення контролю за організацією бойової підготовки
штатних пожежних підрозділів; { Абзац чотирнадцятий підпункту
2.1.4 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 } керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та
організація проведення чемпіонатів Збройних Сил України; взаємодія з органами пожежної безпеки міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади; планування, організація та проведення пожежно-тактичних
навчань з пожежними підрозділами, відпрацювання спільних дій
підрозділів Збройних Сил України і Державної служби України з
надзвичайних ситуацій з гасіння пожеж у складних умовах; { Абзац
сімнадцятий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 } керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у
галузі пожежної безпеки; здійснення пропаганди з питань пожежної безпеки та
організація випуску в установленому порядку пожежно-технічної
літератури; облік пожеж та їх наслідків, їх аналіз, підготовка оглядів і
розробка заходів, направлених на усунення причин та умов, які
сприяють їх виникненню; надання за встановленою формою інформації про виявлення
порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення
пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у
випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів
протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних
умов або у разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють
загрозу життю та здоров'ю людей, а також про пожежі та їх наслідки
до Державної служби України з надзвичайних ситуацій; { Абзац
двадцять перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 } планування, організація і проведення навчально-методичних
зборів та нарад з керівним складом органів пожежної безпеки
Збройних Сил України. 2.1.5. Начальник Відділу пожежної безпеки відповідає за: виконання Відділом пожежної безпеки та безпосередньо
підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них
завдань; бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму
секретності та постійний контроль за його станом, підготовку,
виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний
стан особового складу Відділу пожежної безпеки, а також
безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки; здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у
Збройних Силах України та Міністерстві оборони України. 2.1.6. Начальник Відділу пожежної безпеки має право: видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим
складом Відділу пожежної безпеки та територіальних відділів
пожежної безпеки, перевіряти їх виконання; { Абзац другий
підпункту 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 } за дорученням Міністра оборони України та начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України
представляти Міністерство оборони України та Генеральний штаб
Збройних Сил України в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади та установах під час розгляду питань пожежної
безпеки; перевіряти у будь-який час пожежну безпеку у військових
частинах Збройних Сил України та Міністерства оборони України,
надавати обов'язкові для виконання всіма посадовими особами акти
перевірки щодо усунення виявлених недоліків, оголошувати учбові
пожежні тривоги із викликом сил і засобів, передбачених планами
пожежної безпеки; вимагати від командирів військових частин для ознайомлення
відомості та документи, які характеризують пожежну безпеку
об'єктів; надавати керівникам структурних підрозділів Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,
командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань,
пропозиції щодо поліпшення пожежної безпеки і притягнення до
відповідальності посадових осіб, які не виконують вимоги
нормативних документів з питань пожежної безпеки, актів перевірки
органів пожежної безпеки, винних у використанні пожежної техніки
та засобів пожежогасіння не за призначенням; приймати рішення про доцільність застосування у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України відомчих норм, правил і
технічних умов, у яких є вимоги пожежної безпеки, та визначати
галузь їх застосування; вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну
безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і
матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і
навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з
оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших
підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції
згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і
проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій; здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених стандартами, нормами і правилами під час проектування
(вибірково), будівництва, реконструкції, розширення і технічного
переоснащення та капітального ремонту підприємств, будівель,
споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень
забороняти до їх усунення випуск і застосування зазначених
проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити
пропозиції щодо припинення їх фінансування; надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної
безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають
її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску
пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного
захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі
їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та
здоров'ю людей, до Державної служби України з надзвичайних
ситуацій; { Абзац десятий підпункту 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 } затверджувати положення структурних підрозділів Відділу
пожежної безпеки та функціональні обов'язки безпосередньо
підпорядкованих посадових осіб. За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок
застосування санкцій, передбачених абзацом десятим цього
підпункту, посадові особи Відділу пожежної безпеки
відповідальності не несуть.
{ Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
2.1.7. Відділ пожежної безпеки має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
2.2. Територіальний відділ пожежної безпеки 2.2.1. Територіальний відділ пожежної безпеки (далі -
територіальний відділ) є органом військового управління, який
призначений для організації виконання (в межах компетенції) у
Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань,
передбачених Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ),
підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних
Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю
за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також
безпосереднього керівництва підпорядкованими структурними
підрозділами пожежної безпеки Збройних Сил України. Територіальний відділ безпосередньо підпорядковується
начальнику Відділу пожежної безпеки. 2.2.2. Начальник територіального відділу одночасно за посадою
є Головним територіальним інспектором з пожежного нагляду. Начальник територіального відділу підпорядковується
начальнику Відділу пожежної безпеки. 2.2.3. Структура і Положення про територіальний відділ
затверджуються начальником Відділу пожежної безпеки. 2.2.4. На територіальний відділ покладається: контроль за дотриманням у військових частинах
нормативно-правових актів України, наказів Міністра оборони
України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача
Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання
виникненню пожеж та забезпечення безпеки людей у випадку
виникнення пожеж на об'єктах військових частин; перевірка пожежної безпеки у військових частинах,
дислокованих у зонах діяльності територіального відділу, незалежно
від їх підпорядкованості, та діяльності структурних підрозділів
територіального відділу; проведення аналізу причин виникнення пожеж та стану пожежної
безпеки у військових частинах та на його основі розробка заходів
щодо попередження пожеж; здійснення керівництва підлеглими структурними підрозділами
пожежної безпеки, контроль за спеціальною підготовкою особового
складу пожежних підрозділів, їх діяльністю, а також за несенням
служби пожежними нарядами і перевірка їх готовності до гасіння
пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт; участь у технічному розслідуванні обставин і причин
виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків. Своєчасне
надання за підпорядкованістю достовірної інформації про пожежі, що
виникли, причини їх виникнення та наслідки до Відділу пожежної
безпеки; керівництво спортивною роботою серед особового складу
військових пожежних підрозділів, участь в організації проведення
змагань з пожежно-прикладного спорту; ведення обліку пожежної техніки і подання відповідних даних
про неї до Відділу пожежної безпеки; участь у розподіленні спільно з територіальним
квартирно-експлуатаційним управлінням пожежного обладнання та
майна, а також контроль за його правильною експлуатацією у
військових частинах; здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і
обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і
майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з
інших причин; участь в атестуванні, підборі і розміщенні кадрів, узгодження
подання щодо призначення, переміщення, звільнення та присвоєння
чергових військових звань офіцерам (прапорщикам) підпорядкованих
органів пожежної безпеки; участь у розробці проектів наказів, директив з пожежної
безпеки; погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних
документів, проектної документації та іншої документації, що
стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та
Міністерстві оборони України; { Абзац тринадцятий підпункту 2.2.4
пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 } участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших
об'єктів, розташованих у зоні діяльності, а також у відведенні
територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків
пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції; організація і проведення навчально-методичних зборів зі
спеціальної підготовки із керівним складом органів пожежної
безпеки військових частин; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; контроль за організацією підготовки особового складу
військових частин за напрямом "Пожежна безпека"; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в
галузі пожежної безпеки; керівництво гасінням пожеж. 2.2.5. Начальник територіального відділу відповідає за: виконання територіальним відділом та його структурними
підрозділами покладених на них завдань; організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин,
розташованих у зоні діяльності; бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму
секретності та постійний контроль за його станом, підготовку,
виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний
стан особового складу територіального відділу та безпосередньо
підпорядкованих органів пожежної безпеки. 2.2.6.Начальник територіального відділу має право: давати в межах своїх повноважень пропозиції керівникам
структурних підрозділів та перевіряти їх діяльність; перевіряти пожежну безпеку військових частин, розташованих у
зоні діяльності, незалежно від підпорядкування і давати командирам
(начальникам) та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну
безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями
щодо усунення виявлених недоліків; робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального
обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби
та з інших причин; оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і
засобів, передбачених планами пожежної безпеки гарнізонів
(військових частин); вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну
безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і
матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і
навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з
оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших
підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції
згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і
проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій; здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених стандартами, нормами і правилами, під час
проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення,
технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств,
будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі
виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування
проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити
пропозиції щодо припинення їх фінансування; готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності
осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки,
нормативно-правових та нормативних актів щодо пожежної безпеки,
невиконанні Актів перевірки, використанні пожежної техніки та
засобів пожежогасіння не за призначенням; брати участь у роботі комісій з технічного розслідування
причин та обставин виникнення пожеж;
{ Абзац десятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 глави 2 виключено
на підставі Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 }
{ Абзац одинадцятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 глави 2
виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
{ Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
2.2.7. Територіальний відділ має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням. { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
2.3. Служба пожежної безпеки територіального відділу. 2.3.1. Служба пожежної безпеки територіального відділу (тут і
далі під службою пожежної безпеки територіального відділу
необхідно також розуміти службу пожежної безпеки по району) є
структурним підрозділом територіального відділу, який призначений
для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах
України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених
Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), підтримання
належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України
та Міністерства оборони України і здійснення контролю за
дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах. Служба пожежної безпеки територіального відділу безпосередньо
підпорядковується начальнику територіального відділу. 2.3.2. Начальник служби пожежної безпеки територіального
відділу одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду. Начальник служби пожежної безпеки територіального відділу
підпорядковується начальнику територіального відділу. 2.3.3. Структура служби пожежної безпеки територіального
відділу затверджується начальником Відділу пожежної безпеки. Положення про службу пожежної безпеки територіального відділу
затверджується начальником, якому ця служба підпорядкована. 2.3.4. Начальник служби пожежної безпеки територіального
відділу відповідає за: виконання службою пожежної безпеки територіального відділу
покладених на неї завдань; організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин,
розташованих у зоні діяльності. 2.3.5. На службу пожежної безпеки покладаються: здійснення постійного контролю за пожежною безпекою у
військових частинах, розташованих у зоні діяльності, і надання
командирам практичної допомоги в навчанні особового складу
правилам пожежної безпеки та діям щодо гасіння пожеж; контроль за спеціальною підготовкою особового складу штатних
пожежних підрозділів, несенням служби пожежними нарядами і
перевірка їх діяльності та готовності до гасіння пожеж і
проведення пожежно-рятувальних робіт; участь у технічному розслідуванні обставин і причин
виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків; своєчасне надання достовірної інформації про пожежі та
причини їх виникнення начальнику територіального відділу; керівництво спортивною роботою серед особового складу
військових пожежних підрозділів і проведення змагань з
пожежно-прикладного спорту; організація і проведення інструктажів, навчально-методичних
зборів та занять з начальниками служб пожежної безпеки військових
частин, командирами (начальниками) пожежних підрозділів,
добровільних пожежних дружин (команд); здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і
обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і
майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з
інших причин; контроль за виконанням протипожежних норм та правил при
будівництві військових будівель і участь у роботі комісій з
прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких закінчено; проведення перевірки стану пожежної безпеки об'єктів на
території військових частин; { Абзац десятий підпункту 2.3.5
пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 } керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою у
галузі пожежної безпеки; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією
підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна
безпека"; керівництво гасінням пожежі. 2.3.6. Начальник служби пожежної безпеки територіального
відділу має право: проводити перевірки стану пожежної безпеки, давати
командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним
за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання
пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків; оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і
засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин
(гарнізону).
{ Абзац четвертий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 глави 2
виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 }
{ Абзац п'ятий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 глави 2 виключено
на підставі Наказу Міністерства оборони N 658 ( z1779-13 ) від
26.09.2013 }
{ Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 25
( z0183-12 ) від 17.01.2012 }
2.4. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України 2.4.1. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України є
структурним підрозділом командування виду Збройних Сил України,
який призначений для організації виконання (у межах компетенції) у
виді Збройних Сил України завдань, передбачених Законом України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), підтримання належного рівня
пожежної безпеки на об'єктах виду Збройних Сил України та
здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих
об'єктах, а також керівництва підпорядкованими органами пожежної
безпеки виду Збройних Сил України. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України
безпосередньо підпорядковується першому заступнику командувача
виду Збройних Сил України, у спеціальному відношенні керується
пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 2.4.2. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил
України одночасно за посадою є Головним інспектором виду Збройних
Сил України з пожежного нагляду (далі - начальник служби пожежної
безпеки виду Збройних Сил України). Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України
підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил
України, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого
органу пожежної безпеки. 2.4.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки виду
Збройних Сил України затверджується командувачем відповідного виду
Збройних Сил України. 2.4.4. На службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України
покладається: контроль за дотриманням у військових частинах виду Збройних
Сил України нормативно-правових актів України, статутів Збройних
Сил України, наказів, директив Міністра оборони України,
начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил
України, командувача виду Збройних Сил України, правил, норм і
стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпеченню
безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових
частин; аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах виду
Збройних Сил України та розробка заходів щодо попередження пожеж; розробка проектів наказів, директив, навчальних програм та
інструкцій щодо пожежної безпеки з урахуванням особливостей виду
Збройних Сил України; ведення обліку пожеж та їх наслідків у виді Збройних Сил
України; участь у технічному розслідуванні обставин та причин
виникнення пожеж у військових частинах виду Збройних Сил України,
своєчасне надання достовірної інформації про пожежі, які виникли,
та причини їх виникнення до Відділу пожежної безпеки; керівництво спеціальною підготовкою органів пожежної безпеки
і пожежних підрозділів виду Збройних Сил України та здійснення
контролю за їх діяльністю; організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту
серед особового складу штатних пожежних підрозділів та проведення
змагань на першість виду Збройних Сил України; контроль за організацією підготовки особового складу
військових частин виду Збройних Сил України за напрямом "Пожежна
безпека"; визначення потреби в техніці і спеціальному обладнанні для
штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України, подання до
Відділу пожежної безпеки копій розрахунків-замовлень на пожежні
автомобілі, пожежні танки та участь у їх розподіленні спільно з
постачальними органами Міністерства оборони України та Збройних
Сил України; контроль за правильною експлуатацією у військових частинах
виду Збройних Сил України пожежної техніки, спеціального
обладнання та майна, участь у комісіях зі списання пожежного
обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку
служби, та з інших причин; участь у підборі і розстановці кадрів та узгодження подання
щодо призначення, переміщення офіцерів органів пожежної безпеки
виду Збройних Сил України; { Абзац дванадцятий підпункту 2.4.4
пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 658
( z1779-13 ) від 26.09.2013 } участь у розробці та вдосконаленні організаційно-штатної
структури органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів виду
Збройних Сил України; організація та проведення навчально-методичних зборів з
особовим складом органів пожежної безпеки виду Збройних Сил
України; організація та проведення пожежно-тактичних навчань; керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в
галузі пожежної безпеки. 2.4.5. На службу пожежної безпеки Військово-Морських Сил
Збройних Сил України додатково покладається:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »