Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні [...]
Мінекоресурсів України; Наказ, Інші від 19.02.200329/м
Документ z0484-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2015, підстава z0732-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.02.2003 N 29/м
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2003 р.
за N 484/7805
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 177 ( z0732-15 ) від 02.06.2015 }
Про затвердження Збірника укрупнених
кошторисних розцінок на топографо-геодезичні
та картографічні роботи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 291 ( z0670-07 ) від 14.06.2007
N 659 ( z0014-09 ) від 22.12.2008 }

З метою формування національної нормативно-правової бази
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, зорієнтованої
на використання сучасних методів та технологій, розвитку ринкових
відносин у сфері топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, упорядкування кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Збірник укрупнених кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи (далі - ЗУКР), що
додається.
2. Державній службі геодезії, картографії та кадастру
забезпечити у п'ятиденний термін подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Збірника
укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та
картографічні роботи".
3. Ввести в дію ЗУКР в десятиденний термін після реєстрації в
Мін'юсті України.
4. Визнати такими, що не застосовуються на території України
"Сметные укрупненные расценки (СУР) на топографо-геодезические
работы", затверджені наказом Головного управління геодезії та
картографії СРСР від 19.01.87 N 27-П.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Кармана З.М.
Міністр В.Шевчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
19.02.2003 N 29/м
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2003 р.
за N 484/7805

ЗБІРНИК
укрупнених кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи (далі - Збірник)
призначений для визначення кошторисної вартості загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт, які фінансуються з
Державного бюджету України.
2. Збірник містить кошторисні розцінки (далі - розцінки) та
нормативи заробітної плати і трудових витрат на геодезичні роботи,
топографічні зйомки, оновлення карт і планів, картографічні,
обчислювальні, проектно-кошторисні роботи та складання технічних
звітів про виконані роботи.
3. Розцінки розраховані відповідно до вимог
нормативно-технічних документів (інструкцій, положень, керівних
технічних документів щодо виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт).
4. Укрупнені кошторисні розцінки розраховані на основі: Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну
діяльність" ( 353-14 ); Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ); Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ); Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ); Указу Президента України від 1 серпня 2001 року N 575
( 575/2001 ) "Про поліпшення картографічного забезпечення
державних та інших потреб в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р.
N 490 ( 490-99-п ) "Про надбавки (польове забезпечення) до
тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом,
постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний)
характер".
5. У Збірнику для кожного процесу наведено характеристики
категорій складності, склад робіт, розцінку і в її складі
зарплату, трудові затрати в бригадо-днях. Наведений склад робіт
для кожного процесу є коротким переліком основних операцій, які в
залежності від конкретних умов можуть змінюватись без коригування
розцінок.
6. Розцінки у Збірнику за кожним процесом робіт наведені у
гривнях на одиницю виміру (пункт, кв.км, пог.км, тощо) і включають
витрати виробництва за статтями основних витрат: основна зарплата працівників; додаткова зарплата працівників; відрахування на соціальні заходи; польове забезпечення; вартість матеріалів; знос малоцінних предметів; амортизація основних фондів; транспортні витрати; інші витрати, пов'язані з безпосереднім виконанням робіт.
7. Розцінки та нормативи заробітної плати і трудових витрат
розраховані на відповідні процеси, які включають комплекси
польових та камеральних робіт, необхідних для випуску матеріалів
згідно з їх найменуванням.
8. Нормативи витрат ураховують всі підготовчі та допоміжні
роботи виробничого циклу, а саме: технічну підготовку виробництва; робоче проектування; навчання працівників безпечним методам виконання робіт; поточний ремонт, повірки та дослідження геодезичних приладів
і інструментів, метрологічне забезпечення робіт; витрати на переїзд працівників до місця робіт і назад; витрати на перевезення матеріалів, спорядження, приладів,
інструментів та інших вантажів до місця робіт і назад; витрати на узгодження місць побудови геодезичних пунктів і
здачу їх користувачам (власникам) земельних ділянок для
забезпечення їх схоронності; контрольні операції при перевірці робіт; витрати на оформлення матеріалів, їх здачу та приймання.
9. У розцінках для всіх видів польових робіт ураховано
витрати на польове забезпечення.
10. Знос малоцінних предметів розраховано згідно з "Нормами
расхода материалов и износа иструментов, приборов, малоценного
инвентаря и снаряжения при выполнении топографо-геодезических
работ", за діючими оптовими цінами з урахуванням
транспортно-заготівельних витрат.
11. Амортизація основних фондів (прилади, інструменти,
обладнання тощо) розрахована у відсотках від їх балансової
вартості згідно зі статтею 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
12. У розцінках на польові роботи передбачено лише
використання автомобільного транспорту.
13. Розцінки на польові роботи розраховані на їх виконання в
польовий період, тривалість якого на території України визначена в
7 місяців.
Розділ 1. Геодезичні роботи
1. Рекогносцирування пунктів державної
геодезичної мережі (ДГМ) (планові мережі)
1.1. Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Місцевість відкрита з крупними формами рельєфу і розвинутою
мережею покращених доріг. Наявність видимості встановлюється із
землі.
II категорія Місцевість горбиста, місцями напівзакрита, з розвинутою
мережею ґрунтових доріг. Наявність видимості між пунктами
встановлюється із землі. Місцевість відкрита, степова рівнина з великою кількістю
польових доріг. Наявність видимості між пунктами встановлюється із
землі або невисоких мачт.
III категорія Місцевість рівнинна, закрита, дорожня мережа розвинута
слабко. Видимість між пунктами відсутня із землі. Місцевість напівзакрита з пересіченими формами рельєфу,
передгір'я. Наявність видимості між пунктами встановлюється із
землі або дерев.
IV категорія Місцевість закрита, горбиста, дорожня мережа відсутня.
Наявність видимості встановлюється з дерев. Місцевість закрита з пересіченими формами рельєфу, частково
заболочена. Дорожня мережа відсутня. Наявність видимості
встановлюється з дерев. Гірські райони. Наявність видимості встановлюється із землі
або дерев.
Склад робіт
Отримання завдання. Робота з картою з метою вивчення проекту
і маршруту руху. Вибір місцеположення пункту і визначення висоти
знака. Встановлення мачт за потреби. Закріплення на місцевості
точки, вибраної для побудови пункту. Заповнення рекогносцирувального журналу з оформленням абрису
пункту. Узгодження місця побудови пункту із землевласниками
(землекористувачами). Складання остаточної схеми
полігонометричного ходу. Переходи і переїзди на ділянці робіт.
Здавання роботи.
Таблиця 1.1
Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів
--------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів, |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |011 |Рекогносцирування пунктів| I | пункт |196,18| 25,35 | 0,68 | |012 |полігонометрії 2 класу | II | -"- |242,71| 32,46 | 0,87 | |013 | | III | -"- |308,80| 41,98 | 1,15 | |014 | | IV | -"- |438,24| 61,46 | 1,69 | | | | | | | | | |015 |Рекогносцирування пунктів| I | пункт |139,32| 18,13 | 0,49 | |016 |полігонометрії 3 класу | II | -"- |157,87| 20,96 | 0,56 | |017 | | III | -"- |189,45| 25,77 | 0,69 | |018 | | IV | -"- |304,97| 43,40 | 1,17 | ---------------------------------------------------------------------------
1.2. Рекогностування пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2
розрядів
Характеристика категорій складності
I категорія Місцевість рівнинна, відкрита. Вулиці сільських населених пунктів і дороги зі слабким рухом
транспорту і пішоходів.
II категорія Місцевість відкрита, пересічена балками. Вулиці міст і селищ з рухом транспорту і пішоходів середньої
інтенсивності. Промислові та будівельні майданчики з невеликою забудовою,
незначною кількістю інженерних споруд, котлованів, траншей,
відвалів, складів будівельних матеріалів.
III категорія Місцевість горбиста. Вулиці міст і селищ з інтенсивним рухом транспорту і
пішоходів, забудовані внутрішні частини міських кварталів. Промислові та будівельні майданчики з середньою забудовою, з
середньою кількістю інженерних споруд, котлованів, траншей,
відвалів, складів, будівельних майданчиків.
IV категорія Великі промислові і будівельні майданчики з великим числом
підземних комунікацій, інженерних споруд, підіїзними коліями
залізничного транспорту. Території рудників з інтенсивним вийманням ґрунту, шахтними
провалами і відвалами. Головні магістралі великих міст з дуже інтенсивним рухом
транспорту та пішоходів.
Склад робіт
Отримання завдання, підбір матеріалів. Визначення на
місцевості напрямків ходу. Вибір місцеположення пунктів ходу.
Закріплення пунктів тимчасовими знаками (дерев'яними кілками,
кованими цвяхами). Окопування пунктів. Вибір напрямків для
передачі дирекційних кутів на вузлові точки. Складання абрису
прив'язки пунктів до постійних предметів місцевості. Оформлення
журналів абрису пунктів. Складання схеми ходів. Узгодження місця
закладання пунктів із землевласниками (землекористувачами).
Польовий контроль і здавання робіт. Переїзди і переходи на ділянці
робіт.
Таблиця 1.2
Рекогносцирування пунктів
полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів
--------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів, |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |019 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |60,74 | 6,90 | 0,19 | |0110 |полігонометрії 4 класу | II | -"- |66,79 | 7,84 | 0,21 | |0111 |зі сторонами 2-5 км | III | -"- |71,02 | 8,48 | 0,23 | |0112 | | IV | -"- |97,30 | 12,52 | 0,34 | | | | | | | | | |0113 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |29,37 | 2,09 | 0,06 | |0114 |полігонометрії 4 класу | II | -"- |30,88 | 2,32 | 0,06 | |0115 |зі сторонами 250-2 000 м | III | -"- |32,99 | 2,64 | 0,07 | |0116 | | IV | -"- |36,01 | 3,11 | 0,08 | | | | | | | | | |0117 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |25,01 | 1,85 | 0,05 | |0118 |полігонометрії 1 і 2 | II | -"- |26,82 | 2,13 | 0,06 | |0119 |розрядів | III | -"- |28,63 | 2,42 | 0,06 | |0120 | | IV | -"- |29,84 | 2,60 | 0,07 | ---------------------------------------------------------------------------
1.3. Рекогносцирування пунктів 1, 2 і 3 класів, які
визначаються супутниковими радіонавігаційними системами (СРНС)
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Місцевість рівнинна, відкрита, з розвинутою мережею ґрунтових
та шосейних доріг. Антена приймача СРНС сигналів встановлюється
над центром пункту. Перешкод для приймання супутникових сигналів
над горизонтом немає.
II категорія Місцевість напівзакрита, з пересіченими формами рельєфу,
порізана балками та ярами. Дерева часто блокують супутникові
сигнали. Їх приймання планують в періоди, коли супутники
знаходяться у відкритій частині неба. Наявність поблизу пунктів
аеропортів. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в
їх роботі.
III категорія Місцевість горбиста, на 50% покрита лісом. Мережа доріг
розвинута слабко. Приймання супутникових сигналів виконують з
виносної антени. Спостереження виконують поза центром пункту.
Прив'язку антени приймача до центра пункту здійснюють поєднанням
геодезичних і супутникових методів. Місцевість забудована, наявність промислових та будівельних
об'єктів.
Склад робіт
Отримання технічного завдання, підбір матеріалів. Вибір місця
для встановлення пункту й антени супутникового приймача.
Маркування місця пункту або закріплення тимчасовим знаком.
Зарисовування діаграми перешкод і складання абрису пункту.
Встановлення розмірів і розчищення майданчика біля пункту для
відкриття горизонту. Узгодження місця закладки центра із
землевласниками (землекористувачами). Складання схеми
рекогносцированих пунктів та перелік топографо-геодезичних робіт,
необхідних для визначення координат пункту супутниковими методами.
Переїзди на ділянці робіт. Польовий контроль і здавання робіт.
Таблиця 1.3
Рекогносцирування пунктів 1, 2 і 3 класів,
які визначаються супутниковими
радіонавігаційними системами
--------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0121 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |142,40| 20,73 | 0,53 | |0122 |1 класу | II |-"- |216,85| 32,47 | 0,84 | |0123 | | III |-"- |298,08| 45,29 | 1,17 | | | | | | | | | |0124 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |123,93| 17,81 | 0,46 | |0125 |2 класу | II |-"- |170,72| 25,20 | 0,65 | |0126 | | III |-"- |240,20| 36,16 | 0,93 | | | | | | | | | |0127 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |56,24 | 7,13 | 0,18 | |0128 |3 класу | II |-"- |68,56 | 9,07 | 0,23 | |0129 | | III |-"- |84,88 | 11,65 | 0,30 | ---------------------------------------------------------------------------
1.4. Рекогносцирування пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на
території міст, селищ і промислових майданчиків, які визначаються
супутниковими радіонавігаційними системами
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Місцевість рівнинна, відкрита, населені пункти з одно- і
двоповерховою забудовою. Антена приймача СРНС сигналів
встановлюється над центром пункту. Перешкоди для приймання
супутникових сигналів над горизонтом відсутні.
II категорія Місцевість забудована багатоповерховими будівлями та
промисловими об'єктами. Розвинута мережа міського
електротранспорту. Наявність поблизу пунктів теле- і радіостанцій,
які деформують супутникові сигнали. Приймання сигналів виконують
тільки під час перерви в їх роботі.
Склад робіт
Отримання технічного завдання, підбір матеріалів. Вибір місця
для встановлення пункту і антени супутникового приймача.
Маркування місцеположення пункту або закріплення тимчасовим
знаком. Зарисовування діаграми перешкод. Встановлення розмірів і
розчищення майданчика біля пункту для відкриття горизонту.
Узгодження місця закладки центра із землевласниками
(землекористувачами). Складання схеми рекогносцированих пунктів та
переліку топографо-геодезичних робіт, необхідних для визначення
координат супутниковими методами. Переїзди на ділянці робіт.
Здавання матеріалів.
Таблиця 1.4
Рекогносцирування пунктів 4 класу,
1 і 2 розрядів на території міст, селищ і
промислових майданчиків, які визначаються
супутниковими радіонавігаційними системами
--------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0130 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |53,54 | 6,48 | 0,17 | |0131 |4 класу | II | -"- |64,18 | 8,11 | 0,22 | | | | | | | | | |0132 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |27,76 | 2,55 | 0,07 | |0133 |1 розряду | II | -"- |33,84 | 3,48 | 0,09 | | | | | | | | | |0134 |Рекогностування пунктів | I |пункт |26,24 | 2,32 | 0,06 | |0135 |2 розряду | II | -"- |32,32 | 3,25 | 0,09 | | | | | | | | | |0136 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |41,44 | 4,64 | 0,12 | |0137 |мікротріангуляції | II | -"- |48,38 | 5,69 | 0,15 | ---------------------------------------------------------------------------
2. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ (планові мережі)
2.1. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів
Характеристика категорій складності робіт
Категорії складності ті що, й на рекогностування пунктів ДГМ
(приведені в пункті 1.1).
Склад робіт
1. При обстеженні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт.
Розшук місця розташування пункту на місцевості. Визначення ступеня
цілості зовнішнього знака і верхньої марки центру, зовнішнього
оформлення, орієнтирних пунктів і їхніх центрів (при порушенні
марки верхнього центру робиться розкриття нижньої марки центру).
Складання картки обстеження і списку обстежених пунктів. Переїзди
і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для
забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних
ділянок.
2. При обстеженні й оновленні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт.
Розшук місця розташування пункту на місцевості. Установка
пізнавальних стовпів над центром пункту і центрами орієнтирних
пунктів. Оновлення зовнішнього оформлення (окопування) знака й
орієнтирних пунктів. Розчищення просік до орієнтирних пунктів.
Вимір відстаней до орієнтирних пунктів. Вимір висоти знака.
Визначення елементів приведення. Складання картки обстеження і
оновлення пункту. Складання списку обстежених і оновлених пунктів.
Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів
для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних
ділянок. Здавання робіт.
Таблиця 1.5
Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів
---------------------------------------------------------------------------- | Шифр|Найменування процесів |Категорії|Одиниця |Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+--------+------+--------+-------| | |Обстеження пунктів ДГМ 1,| | | | | | | |2, 3 і 4 класів при | | | | | | | |відстані між пунктами: | | | | | | |0138 | до 5 км | I |пункт |65,13 | 8,01 | 0,22 | |0139 | | II | -"- |77,38 | 9,83 | 0,27 | |0140 | | III | -"- |88,72 | 11,49 | 0,32 | |0141 | | IV | -"- |107,35| 14,24 | 0,39 | | | | | | | | | |0142 | до 8 км | I |пункт |70,34 | 8,78 | 0,24 | |0143 | | II | -"- |86,88 | 11,22 | 0,31 | |0144 | | III | -"- |101,58| 13,39 | 0,37 | |0145 | | IV | -"- |127,87| 17,26 | 0,48 | | | | | | | | | |0146 | до 10 км | I |пункт |73,71 | 9,28 | 0,26 | |0147 | | II | -"- |93,31 | 12,17 | 0,34 | |0148 | | III | -"- |110,10| 14,65 | 0,41 | |0149 | | IV | -"- |141,65| 19,29 | 0,53 | | | | | | | | | |0150 | до 15 км | I |пункт |82,28 | 10,55 | 0,29 | |0151 | | II | -"- |108,88| 14,46 | 0,40 | |0152 | | III | -"- |131,85| 17,85 | 0,49 | |0153 | | IV | -"- |175,90| 24,34 | 0,67 | | | | | | | | | |0154 | до 20 км | I |пункт |90,55 | 11,77 | 0,33 | |0155 | | II | -"- |124,80| 16,81 | 0,47 | |0156 | | III | -"- |153,59| 21,05 | 0,58 | |0157 | | IV | -"- |210,81| 29,48 | 0,82 | | |Обстеження і оновлення | | | | | | | |пунктів ДГМ 1, 2 3 і 4 | | | | | | | |класів при відстані | | | | | | | |між пунктами: | | | | | | | | | | | | | | |0158 | до 5 км | I |пункт |164,62| 22,68 | 0,63 | |0159 | | II | -"- |184,47| 25,60 | 0,71 | |0160 | | III | -"- |204,38| 28,53 | 0,79 | |0161 | | IV | -"- |233,78| 32,86 | 0,91 | | | | | | | | | |0162 | до 8 км | I |пункт |169,52| 23,40 | 0,65 | |0163 | | II | -"- |193,66| 26,96 | 0,75 | |0164 | | III | -"- |217,55| 30,47 | 0,84 | |0165 | | IV | -"- |254,24| 35,88 | 0,99 | | | | | | | | | |0166 | до 10 км | I |пункт |173,14| 23,93 | 0,66 | |0167 | | II | -"- |200,09| 27,91 | 0,77 | |0168 | | III | -"- |226,12| 31,74 | 0,88 | |0169 | | IV | -"- |268,03| 37,91 | 1,05 | | | | | | | | | |0170 | до 15 км | I |пункт |181,71| 25,20 | 0,70 | |0171 | | II | -"- |216,01| 30,24 | 0,84 | |0172 | | III | -"- |247,81| 34,93 | 0,97 | |0173 | | IV | -"- |302,89| 43,04 | 1,19 | | | | | | | | | |0174 | до 20 км | I |пункт |189,98| 26,41 | 0,73 | |0175 | | II | -"- |231,63| 32,54 | 0,90 | |0176 | | III | -"- |269,56| 38,13 | 1,06 | |0177 | | IV | -"- |331,98| 47,33 | 1,31 | ----------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При побудові пізнавальної піраміди розцінки і нормативи
застосовуються з коефіцієнтом 1,632. 2. При встановленні нових орієнтирних пунктів розцінки і
нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1,315 при встановленні
одного орієнтирного пункту. При встановленні двох орієнтирних
пунктів - 1,516. 3. При інструментальному розшуку центра розцінки і нормативи
застосовуються з коефіцієнтом 1,914.
2.2. Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу, 1
і 2 розрядів на території міст, селищ і промислових майданчиків
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Територія забудована. Знак на рівні поверхні землі.
II категорія Територія середньої забудови. Знак нижче рівня поверхні
землі. Зовнішнє оформлення знака збереглось погано.
III категорія Територія щільної забудови. Знак нижче рівня поверхні землі.
Зовнішнє оформлення знака відсутнє.
Склад робіт
1. При обстеженні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт.
Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану
зовнішнього знака і верхньої марки центра, зовнішнього оформлення
(при порушенні марки верхнього центра робиться розкриття нижньої
марки центра). Складання картки обстеження і списку обстежених
пунктів. Запис у журналі. Виправлення опису в абрисі. Переходи з
пункту на пункт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх
схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок. Здавання
робіт.
2. При обстеженні й оновленні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт.
Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану
зовнішнього знака і верхньої марки центра, зовнішнього оформлення.
Оновлення зовнішнього оформлення (окопування) знака. Установка
видимості між пунктами. Фарбування марки антикорозійним лаком.
Складання опису місця розташування знака на стандартних бланках
тушшю. Складання картки обстеження. Переходи з пункту на пункт.
Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності
користувачам (власникам) земельних ділянок. Здавання робіт.
Таблиця 1.6
Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії
4 класу, 1 і 2 розрядів на території
міст, селищ і промислових майданчиків
---------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+--------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Обстеження пунктів | | | | | | | |полігонометрії | | | | | | | |4 класу, 1 і 2 розрядів: | | | | | | | | | | | | | | |0178 |а) візуальний розшук | I | пункт |27,47 | 2,94 |0,07 | |0179 | | II | -"- |30,53 | 2,94 |0,08 | |0180 | | III | -"- |43,92 | 4,91 |0,14 | | | | | | | | | |0181 |б) інструментальний розшук| I | пункт |44,07 | 4,91 |0,14 | |0182 | | II | -"- |50,82 | 5,91 |0,16 | |0183 | | III | |77,52 | 9,83 |0,27 | | | | | | | | | | |Обстеження і оновлення | | | | | | | |пунктів полігонометрії | | | | | | | |4 класу, 1 і 2 розрядів: | | | | | | | | | | | | | | |0184 |а) візуальний розшук | I | пункт |61,03 | 7,44 |0,21 | |0185 | | II | -"- |65,91 | 8,16 |0,23 | |0186 | | III | -"- |72,63 | 9,15 |0,25 | | | | | | | | | |0187 |б) інструментальний розшук| I | пункт |77,82 | 9,87 |0,27 | |0188 | | II | -"- |84,57 | 10,86 |0,30 | |0189 | | III | -"- |93,47 | 12,17 |0,34 | ----------------------------------------------------------------------------
3. Побудова та ремонт геодезичних знаків
3.1. Установлення металевих пірамід
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Будівельні умови сприятливі, перешкоди для розміщення
будівельного обладнання та матеріалів, підйому знака відсутні.
Природні фактори не заважають будівництву.
II категорія Будівельні умови малосприятливі, рельєф місцевості та близько
розташовані споруди перешкоджають розміщенню будівельного
обладнання, матеріалів, існують також природні фактори, які
заважають будівництву знака та підйому.
III категорія. Будівельні умови несприятливі для розміщення будівельного
обладнання та матеріалів, надто перешкоджають будівлі та рельєф
місцевості. Природні фактори суттєво ускладнюють будівельні
роботи.
Склад робіт
Отримання завдання і матеріалів. Розпізнавання на місцевості
місця побудови знака. Підготовка інструментів та обладнання до
виконання робіт. Розбивка пікетажу. Копання ям. Установка бетонних
якорів. Засипання ям з трамбуванням ґрунту. Монтування та
встановлення знака. Кріплення стовпів знака до бетонних якорів.
Перевірка видимості на суміжні пункти. Зовнішнє оформлення знака
та орієнтирного пункту (ОРП). Фарбування частин знака в
пошкоджених місцях. Заповнення картки побудови знака. Здавання
пункту керівникові робіт. Передача геодезичних пунктів для
забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних
ділянок.
Таблиця 1.7
Установлення металевих пірамід
----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0190 |Установлення | I | пункт |175,28| 25,98 | 0,6 | |0191 |металевих пірамід | II | -"- |261,56| 38,76 | 0,91 | |0192 | | III | -"- |374,06| 55,44 | 1,28 | -----------------------------------------------------------------------
3.2. Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Поточний ремонт. II категорія Середній ремонт. III категорія Капітальний ремонт.
Склад робіт
Поточний ремонт - ремонт підлоги, підходів до знака,
штукатурення і білення цегляного чи бетонного стовпа, фарбування
знака, складання акта про виконану роботу. Середній ремонт - все те, що й при поточному ремонті, і
додатково замінення підлоги, окремих металевих деталей знака,
затягування болтів, очищення металевих частин знака від іржі,
фарбування знака. Капітальний ремонт - все те, що й при середньому ремонті, та
додатково замінення або нарощування несправних основних частин
знака.
Таблиця 1.8
Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях
------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів|Категорії |Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складності|виміру |---------------|затрати| | | |робіт | |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+---------------------+----------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+----------+-------+------+--------+-------| |0193 |Ремонт металевих | I | знак |301,06| 45,66 | 0,85 | |0194 |геодезичних знаків | II | -"- |402,16| 61,00 | 1,14 | |0195 |на будівлях | III | -"- |600,29| 91,05 | 1,70 | ------------------------------------------------------------------------
3.3. Знесення старих геодезичних знаків (простих і складних
сигналів, пірамід)
Характеристика категорій складності робіт
I категорія Умови сприятливі. Природні фактори не заважають знесенню
знака.
II категорія Умови малосприятливі. Природні фактори частково заважають
знесенню знака.
III категорія Умови несприятливі. Природні фактори суттєво ускладнюють
знесення знака.
Склад робіт
Отримання завдання. Підготовка обладнання та інструментів для
роботи. Обстеження знака. Визначення методу знесення знака.
Розчищення площадки навколо знака та підготовка тяглових
механізмів (лебідок, воротів). Повалення або розбирання знака.
Розрізування окремих частин знака на невеликі куски і їх
складування. Прибирання обладнання. Оформлення документації,
складання акта про знесення, здавання робіт. Переїзди на ділянці
робіт.
Таблиця 1.9
Знесення старих геодезичних знаків
(простих і складних сигналів, пірамід)
---------------------------------------------------------------------------- |Шифр | Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |усього |у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-------------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+-------+--------+-------| |0196 |Знесення старих | I | знак |60,06 | 9,22 | 0,17 | |0197 |геодезичних знаків: | II | -"- |63,23 | 9,70 | 0,18 | |0198 |пірамід, простих сигналів| III | -"- |65,94 | 10,12 | 0,18 | | | | | | | | | |0199 |Складних сигналів: | I | -"- |103,47 | 15,88 | 0,29 | |01100|висотою 15 м | II | -"- |109,35 | 16,78 | 0,30 | |01101| | III | -"- |114,77 | 17,61 | 0,32 | | | | | | | | | |01102|висотою 20 м | I | -"- |137,38 | 21,08 | 0,38 | |01103| | II | -"- |145,90 | 22,39 | 0,40 | |01104| | III | -"- |153,58 | 23,57 | 0,42 | | | | | | | | | |01105|висотою 25 м | I | -"- |178,90 | 27,45 | 0,50 | |01106| | II | -"- |188,40 | 28,91 | 0,52 | |01107| | III | -"- |197,9 | 30,37 | 0,55 | | | | | | | | | |01108|висотою 30 м | I | -"- |228,64 | 35,08 | 0,63 | |01109| | II | -"- |241,23 | 37,02 | 0,67 | |01110| | III | -"- |252,98 | 38,82 | 0,70 | ----------------------------------------------------------------------------
4. Виготовлення бетонних монолітів для центрів
4.1. Виготовлення залізобетонних і бетонних монолітів для
центрів, які закладаються на пунктах державної геодезичної мережі,
та розрядних мереж згущення в містах, селищах і на промислових
майданчиках
Склад робіт
Отримання завдання. Поточний ремонт виготовлених раніше форм.
Підготовка майданчика для відливки залізобетонних монолітів з
настилом із дощок і виготовлення корита для замісу бетону.
Встановлення форм. В'язання арматури. Перенесення щебеню, піску та
води на майданчик. Просіювання, промивання піску та щебеню.
Фарбування марки бітумним лаком. Виготовлення бетонної маси і
заливання її у форми, трамбування. Підтримка режиму, необхідного
для затвердіння бетону. Зняття форм. Зачищення поверхні пілона.
Здавання робіт.
Примітка. Виготовлення форм для пілонів та підвезення на
майданчик піску, щебеню, гравію нормуються окремо.
Таблиця 1.10
Виготовлення залізобетонних і бетонних монолітів для
центрів, які закладаються на пунктах державної
геодезичної мережі, та розрядних мереж згущення
в містах, селищах і на промислових майданчиках
------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |усього|у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Виготовлення комплектів| | | | | | | |блоків для центрів: | | | | | | |01111| У 5 | | центр |110,02| 12,37 | 0,17 | |01112| У 15 | | -"- |92,92 | 12,37 | 0,17 | |01113| У 15 Н | | -"- |81,47 | 12,37 | 0,17 | |01114| У 10 П | | -"- |160,27| 12,37 | 0,17 | |01115| У 20 П | | -"- |126,46| 12,37 | 0,17 | -------------------------------------------------------------------------
4.2. Виготовлення металевих пірамід і сигналів
Склад робіт
Отримання завдання. Підготовка інструментів, технічного
обладнання та робочого місця до роботи. Доставка металу до місця
роботи. Виготовлення деталей сигналів: основних стовпів, вінець,
хрестовин, внутрішніх пірамід, візирного циліндра та інших
деталей. Свердління отворів у деталях. Фарбування деталей.
Маркування деталей. Укладання деталей в комплекти за розмірами
знаків. Прибирання робочого місця.
Таблиця 1.11
Виготовлення металевих пірамід і сигналів
------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Категорії|Одиниця |Розцінка, грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |усього |у т.ч. |(брига-| | | | | | |зарплата|до-дні)| |-----+---------------------+---------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+--------+-------+--------+-------| | |Виготовлення сигналів| | | | | | |01116|висотою: 15 м | |сигнал |6198,90| 113,83 | 1,61 | |01117| 20 м | | -"- |7163,39| 127,96 | 1,81 | |01118| 25 м | | -"- |8328,00| 142,10 | 2,01 | |01119| 30 м | | -"- |8692,52| 170,37 | 2,41 | |01120|Виготовлення металеви| |піраміда|835,34 | 95,27 | 1,35 | | |пірамід | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
5. Закладання центрів геодезичних пунктів
5.1. Закладання центрів на пунктах державної геодезичної
мережі Категорію складності робіт визначають за характеристиками
категорій складності п. 24 на земляні роботи.
Склад робіт
Отримання завдання. Розмічування котловану під центр і
пізнавальний стовп. Копання котловану. Упорядковування і
розбирання кріплень стін котловану, якщо є потреба. Установлення
центра, пізнавального стовпа, охоронного знака. Засипання
котловану, утрамбовування, виконання зовнішнього оформлення.
Переїзди на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для
забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних
ділянок.
Таблиця 1.12
Закладання центрів на пунктах державної
геодезичної мережі 2 і 3 класів
----------------------------------------------------------------------------- | Шифр|Найменування процесів|Категорії| Одиниця | Розцінка, грн. |Трудові | |норми| робіт |складно- | виміру |------------------|затрати | | | |сті робіт| | усього | у т.ч. |(брига- | | | | | | |зарплата|до-дні) | |-----+---------------------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+---------+---------+--------+--------| | |Закладання центрів | | | | | | | |типу У10П | | | | | | |01121| | I | центр | 117,50 | 15,19 | 0,34 | |01122| | II | -"- | 153,77 | 20,09 | 0,44 | |01123| | III | -"- | 247,24 | 32,73 | 0,72 | |01124| | IV | -"- | 386,75 | 51,60 | 1,14 | | |Закладання центрів | | | | | | | | типу У20П | | | | | | |01125| | I | центр | 107,04 | 14,05 | 0,31 | |01126| | II | -"- | 150,98 | 20,00 | 0,44 | |01127| | III | -"- | 191,44 | 25,47 | 0,56 | |01128| | IV | -"- | 282,82 | 37,82 | 0,84 | -----------------------------------------------------------------------------
5.2. Закладання центрів на пунктах полігонометрії 4 класу, 1
і 2 розрядів у містах, селищах і на промислових майданчиках Категорію складності робіт визначають за характеристиками
категорій складності п. 24 на земляні роботи.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »