Документ z0479-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2010 N 167
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 479/17774

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Відповідно до пункту 4 Плану заходів з підготовки та
проведення у 2009 - 2010 роках технічної інвентаризації захисних
споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1473-р
( 1473-2008-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773, що
додаються.
2. Управлінню житлової політики (Охрімчук А.В.) спільно з
Юридичним управлінням (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
3. Управлінню житлової політики довести цей наказ до відома
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.В.Мазурчака.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр О.П.Попов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
Перший заступник
Міністра економіки України В.В.Бандуров
Заступник Голови Фонду
державного майна України Є.Григоренко
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України Д.В.Ісаєнко
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи В.М.Антонець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
01.06.2010 N 167
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2010 р.
за N 479/17774

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна
( z0582-01 )

1. Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 викласти в такій
редакції: "На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються
інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки
2 - 8, 18).".
2. У розділі 2:
2.1. Абзац другий доповнити словом ", гуртожитки".
2.2. Доповнити розділ абзацом такого змісту: "- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)
(далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди.
Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління,
організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання").
Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції.".
2.3. У пункті 2.1: назву викласти в такій редакції: "Житлові будинки квартирного типу, гуртожитки"; абзаци п'ятий, шостий викласти у такій редакції: "Основну типологічну структуру будинків квартирного типу та
гуртожитків складають секційні, коридорні (галерейні), блокові
житлові будинки. Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові
будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи:"; після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами
одинадцятим, дванадцятим такого змісту: "- квартири в будинках садибного типу; - кімнати, жилі блоки, секції у гуртожитках.". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим.
3. У розділі 3:
3.1. У пункті 3.1: абзац другий доповнити словами ", а також вбудовані та окремо
розташовані захисні споруди."; в абзаці третьому слова "опалення, вентиляція" замінити
словами "системи опалення та вентиляції", слово "газифікаційне"
замінити словом "газове"; абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Під
заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис
(характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається:
"Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника БТІ,
який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану
конструкцій"."; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися
на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у
присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в
абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих
документів."; абзац восьмий після слів "одного квадратного метра будинку"
доповнити словами ", квартири, кімнати, жилого блоку, секції в
гуртожитках, інших приміщень"; абзац тринадцятий після слів "На кожний об'єкт" доповнити
словами "(у тому числі на захисні споруди)".
3.2. У пункті 3.2: абзац другий після слів "Обміру підлягають будинки" доповнити
словами ", квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках),"; абзац шостий викласти в такій редакції: "Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами."; після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами
тридцять другим - тридцять сьомим такого змісту: "Виконання обстеження та обмірів захисної споруди
здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за
умови можливості доступу до них), а також захищених входів та
виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці
елементи наносяться на план об'єкта схематично. Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального
обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою
умовних позначень (додаток 17) ( za479-10 ) відповідно до наданого
замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка
проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої
наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
09.10.2006 N 653 ( z1180-06, za180-06), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054. Зазначений Акт має бути додано до матеріалів
інвентаризаційної справи захисної споруди. Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні
приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель
(споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на
плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа
наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією
червоного кольору товщиною 0,5 мм. За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів бюро технічної
інвентаризації, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо
показників на житловий, громадський чи виробничий будинок,
господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16).". У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сімдесят другий
вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесят восьмим; в абзаці тридцять восьмому слова "та оцінювальних" виключити; в абзаці тридцять дев'ятому слова "та оцінювальних актах"
виключити; абзаци сімдесят п'ятий та сімдесят шостий викласти в такій
редакції: "для будинків садибного типу - зведення на земельній ділянці
тимчасових будівель (споруд) (навісів, альтанок, наметів, кіосків
(крім малих архітектурних форм для провадження підприємницької
діяльності), накриття, літніх душових, теплиць, свердловин,
криниць, люфт-клозетів, вигрібних ям, замощень, парканів тощо);
перестановка обладнання в межах призначених приміщень; улаштування
чи закриття дверних або віконних прорізів; збільшення або
зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування чи
влаштування перегородок (на величину площі горизонтального
перерізу перегородок), не пов'язані зі змінами призначення
приміщень та без порушення несучих конструкцій, комор, знесення
печей та грубок, утеплення і оздоблення стін, засклення літніх
приміщень (крім улаштування веранд, тамбурів); у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках -
перепланування, пов'язані із збільшенням житлової або підсобної
площі за рахунок демонтажу перегородок (крім великопанельних
будинків), комор, знесення печей, камінів, грубок, вітрин, без
зміни призначення приміщень, без порушення несучих конструкцій;
засклення балконів і лоджій; зменшення житлової чи підсобної площі
за рахунок утеплення і оздоблення стін; улаштування чи закриття
дверних прорізів у внутрішніх некапітальних стінах (крім
великопанельних будинків); перестановка обладнання в межах
призначених приміщень;"; доповнити пункт абзацами такого змісту: "знесення та влаштування перегородок без зміни призначення
приміщень, без порушення несучих конструкцій в громадських та
виробничих будинках і будівлях; зміна призначення господарських будівель.".
4. У розділі 4:
4.1. Після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим
такого змісту: "Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється
відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі
основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та
повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди).". У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят п'ятий вважати
відповідно абзацами восьмим - шістдесят шостим.
4.2. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та
будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними
вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди
поверхові плани не складаються.".
5. У розділі 5:
5.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки".
5.2. Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим
такого змісту: "Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих,
заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над
спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі
обвалування.". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок восьмий вважати
відповідно абзацами десятим - сорок дев'ятим.
5.3. Після абзацу тридцять п'ятого доповнити новим абзацом
тридцять шостим такого змісту: "Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель
здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину
будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу
зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8.". У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок дев'ятий
вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесятим.
6. У розділі 6:
6.1. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим
такого змісту: "Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток,
загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не
включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової
площі квартир.". У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій вважати
відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим.
6.2. Абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "У тому
числі площу прорізу сходової клітини на останньому поверсі
необхідно включати до площі поверху.".
6.3. Абзац вісімнадцятий доповнити реченням такого змісту:
"Площа балконів та лоджій до загальної площі громадських будинків
та виробничих будівель не включається.".
6.4. Доповнити розділ абзацами такого змісту: "Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного,
садового) визначається як сума площ приміщень будинку без
урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних,
садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний,
цокольний та підвальний.".
7. Розділ 7 доповнити абзацами такого змісту: "Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир,
кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень)
визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти
приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться
ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах
обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по
осях внутрішніх обмежувальних стін. Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної
площі квартири і висоти поверху.".
8. У розділі 8:
8.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у
гуртожитках) та інших приміщень".
8.2. Абзаци перший - шостий викласти в такій редакції: "На планах поверхів, складених під час технічної
інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат). Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації
квартир (кімнат) на місцях. На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються
таким чином: для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля
головного входу в квартиру проставляється її номер; на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці
сходової клітки біля вхідних дверей квартири. Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного
кольору та обводяться кружком.".
9. У розділі 9:
9.1. Абзац чотирнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим.
9.2. Доповнити розділ абзацами такого змісту: "Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому
числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і
спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин
(секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і
паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної
інвентаризації визначається через вартість їх відтворення. Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату
проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням
фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості
будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних
формах та довідках (витягах), що надаються замовникам. На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у
будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується
балансова вартість. У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів
нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається
відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной
стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих
індексів.".
10. У розділі 10:
10.1. Абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами першим - шістнадцятим.
10.2. Абзац перший після слів "допоміжні будівлі та споруди,"
доповнити словами "а також захисні споруди,".
10.3. Після абзацу першого доповнити розділ новим абзацом
другим такого змісту: "Планова технічна інвентаризація захисних споруд проводиться
під час проведення періодичної інвентаризації в установленому
порядку.". У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами третім - сімнадцятим.
10.4. Абзаци четвертий - сьомий викласти в такій редакції: "а) зведення нових, надбудова, прибудова, реконструкція і
знесення будинків, будівель, допоміжних будівель; б) зміни в межах і в забудові кварталів та земельних ділянок; в) зміни у призначенні будинків унаслідок їх реконструкції та
переобладнання; г) зміни у технічному стані будинків, будівель, допоміжних
будівель, захисних споруд унаслідок проведення капітальних і
відновлювальних ремонтів;".
10.5. Після абзацу шістнадцятого доповнити розділ новим
абзацом сімнадцятим такого змісту: "Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків,
господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається
в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом.". У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом
вісімнадцятим.
11. У розділі 11:
11.1. Абзац другий доповнити словами ", який залишається у
замовника".
11.2. Абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий виключити.
12. У розділі 12:
12.1. Абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "Справи з помилками повертаються для переробки та
виправлень.".
12.2. Абзац двадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий
вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим.
13. Назви додатків 1.4, 2.1, 4.1, 6.1, 7.2, 8.1 перед словами
"План земельної ділянки" доповнити словом "Схематичний".
14. Графу 16 у додатках 2.4, 4.4, графу 15 у додатку 5.2,
графу 18 у додатку 6.4 після слова "площа" доповнити словами
"основи (забудови)".
15. Додатки 3, 3.1, 3.2 до Інструкції викласти в новій
редакції (додаються).
16. У додатку 7.1 слова "загальна площа" замінити словами
"площа житлового будинку", слова "будівельна балансова вартість"
замінити словами "будівельна вартість".
17. У графі 9 додатка 7.4 слово "допоміжна" замінити словом
"підсобна".
18. Додаток 7.7 викласти в новій редакції, що додається.
19. Пункт 7 додатка 7.8 викласти в такій редакції:
"Інвентаризаційна вартість (грн)".
20. Доповнити Інструкцію ( z0582-01 ) додатками 1.10.2 -
1.10.7, 14, 15, 16, 17 ( za479-10 ), 18 - 18.6, що додаються.
Начальник Управління
житлової політики А.В.Охрімчук

Додаток 1.10.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ
(спрощений метод)

Область _____________________ N _____ літер "______"
Район _______________________ призначення будинку ________
Місто (селище, село) вулиця (провулок, _____________________________ площа) _____________________
поверховість (кількість
поверхів) __________________
рік побудови _______________
Основні техніко-економічні показники
будинку (блоку, секції)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Повер- | Об'єм | у тому числі |Площа |Загальна|Кіль-| Середня | Серед- |Кількість| |з/п| |ховість| буді- | |забу- | площа |кість| загальна|ньозва- | секцій | | | | |вельний, | |дови, |квартир |квар-| площа | жена | (шт.) | | | | |V (куб.м)| | S |будинку | тир | однієї | висота | | | | | | |-----------------|(кв.м)|(корисна|(шт.)|квартири,|поверху,| | | | | | |надземної| під- | |для | | S |h (м) | | | | | | |частини, | зем- | |вбудо- | | кв | пов | | | | | | | V | ної | |вано- | | (кв.м) | | | | | | | | н.ч |части- | |прибу- | | | | | | | | | | (куб.м) | ни, | |дованих | | | | | | | | | | |V | |примі- | | | | | | | | | | | п.ч | |щень), | | | | | | | | | | |(куб.м)| |S | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | | (кв.м) | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| | 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | |будинок, | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.1|житлова | | | | | | | | | | | | |частина | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------| |1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | |прибудовані | | | | | | | | | | | | |приміщення (за| | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИС
елементів оцінюваного будинку (блоку, секції),
визначення поелементних поправочних
коефіцієнтів, їх питомої
ваги та фізичного зносу
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва елементів |Опис основних|Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта | |з/п| будинку, будівлі | елементів |техніч-|вага за | | | | | об'єкта | ного |аналогом|----------------------------------------------------------------------| | | | оцінки |стану |(%) | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку | | | | (матеріал, | | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)| | | |конструктивні| | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) | | | | рішення, | | | стосовно аналога*, | врахування| приведення| (%) | | | | | особливості)| | |К = в : в | поправок, | до 100%, | | | | | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | | | | | | | | | еі(n)| еі(о)| | | | | | | | | | (%) | (%) | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 2 |Стіни | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 3 |Перегородки | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 4 |Перекриття | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 5 |Підлоги | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | | | |двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 8 |Двері | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| | 9 |Сходи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |10 |Сміттєпровід | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |14 |Входи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |15 |Інші роботи | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |16 |Ліфти | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |17 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | | | |же- |вентиляція | | | | | | | | | |---|нер-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |18 |не |Водопостачання | | | | | | | | | | |об- |холодне | | | | | | | | | |---|лад-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |19 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | | | |ня |гаряче | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |20 | |Каналізація та | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |21 | |Газопостачання | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |22 | |Електропостачання| | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |23 | |Телефонізація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |24 | |Радіофікація | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |25 | |Телебачення | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |26 | |Домофон | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |27 | |Блискавкозахист | | | | | | | | | |---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |28 | |Додаткові | | | | | | | | | | | |елементи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------| |За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
-------------- * Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів
об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення
одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну
вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.
ПОРЯДОК
розрахунку вартості будинку
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок| |з/п | | посилання, формули |показників| |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 1 |Тип (аналог) | Номер типу | | | |оцінюваного будинку| | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 2 |Вартість | грн/куб.м | | | |відтворення 1 куб.м| | | | |будівельного об'єму| | | | |за аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 3 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |загальної площі за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 4 |Вартість | грн/кв.м | | | |відтворення 1 кв.м | | | | |корисної площі | | | | |вбудовано- | | | | |прибудованих | | | | |приміщень за | | | | |аналогом | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 5 |Коефіцієнт класу | Кк | | | |капітальності | | | | |об'єкта оцінки до | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 6 |Коефіцієнт з | 1) К = К : К | | | |урахування | т с.о с.а | | | |територіальних умов| | | | |будівництва | 2) К = 1,11 | | | |(сейсмічність, | ті | | | |розроблювані | | | | |території, осідаючі| | | | |ґрунти) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 7 |Коефіцієнт до | К = К : К | | | |показників вартості| в.п п.о п.а | | | |з урахування різної| | | | |висоти поверхів | | | | |об'єкта оцінки і | | | | |аналога | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 8 |Поправочний | Кv = 0,95; | | | |коефіцієнт на | (цегл.) | | | |перевищення | | | | |будівельного об'єму| Кv = 0,98 | | | |об'єкта оцінки | (в.панел; в.блочн.) | | | |порівняно з | | | | |аналогом понад 5% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 9 |Поправочний |К = К х К х К х К або | | | |коефіцієнт до | б.заг к т в.п v | | | |вартості | | | | |відтворення |К = К х К х К х К | | | |будинку-аналога за | б.заг к ті в.п v | | | |відмінностями | | | | |загальних | | | | |характеристик | | | | |об'єкта оцінки | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 10 |Загальний | К = S ст. 7 : 100 | | | |поправочний | е.заг | | | |коефіцієнт на | | | | |відмінність | згідно з таблицею 1 цього додатка | | | |елементів об'єкта | | | | |оцінки і об'єкта- | | | | |аналога (заноситься| | | | |в підсумок ст. 6 | | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 11 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | | | |елементів після | еі(п) еі | | | |урахування поправок| | | | |(заноситься у ст. 7| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 12 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | | | |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | | | |(заноситься у ст. 8| | | | |таблиці 1 додатка | | | | |1.10.2) - | | | | |приведення до 100% | | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 13 |Визначення вартості|в = | | | |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | | | |об'єкта оцінки | | | | |станом на | = в х К х К | | | |01.01.2007 | а(1 куб.м) б.заг е.заг | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 14 |Вартість заміщення |В = (В + В ) х К , | | | |оцінюваного | з н.ч п.ч інф | | | |нерухомого майна на| | | | |дату оцінки (грн) | де К = 0,8 | | | | | п.ч | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 15 |Коефіцієнт | 100% - S (ст.10) | | | |фізичного зносу |К = ----------------, | | | |об'єкта оцінки | фіз 100% | | | | | | | | | |де S (ст. 10) згідно з таблицею 1 | | | | | цього додатка | | |----+-------------------+------------------------------------+----------| | 16 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | | | |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | | | |оцінки (грн) | | | --------------------------------------------------------------------------
де S - знак суми.
"___" _________ 20 __ року
Виконав __________________ Перевірив __________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 1.10.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ
(загальний метод)

Область ____________________ N ____ літер "______"
Район ______________________ вулиця (провулок, площа)
Місто (селище, село) ____________________________ ____________________________ призначення будинку ____________________________
поверховість (кількість
поверхів) __________________
рік побудови ________
Основні техніко-економічні показники
будинку (блоку, секції)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | По- | Об'єм | у тому числі |Площа | Загальна |Кількість|Середня |Середньо-|Довжина | Ширина |Кількість| |з/п| | вер- | буді- | |забу- | площа |квартир, |загальна| зважена |будинку |будинку | секцій | | | |ховість| вель- | |дови, | квартир | машино- | площа | висота |(секції)|(секції)| (шт.) | | | | | ний, | | S | будинку |місць для| однієї |поверху, | (м) | (м) | | | | | | V |----------------|(кв.м)|(корисна -|паркінгу |квартири|h (м) | | | | | | | |(куб.м)| над- | під- | |для вбудо-| (шт.) |(машино-| пов | | | | | | | | | зем- | зем- | | вано- | |місця), | | | | | | | | | | ної | ної | | прибу- | |S | | | | | | | | | |частини,| час- | | дованих | | кв | | | | | | | | | | V | тини, | | примі- | |(кв.м) | | | | | | | | | | н.ч |V | | щень, | | | | | | | | | | | | | п.ч | | підвалу, | | | | | | | | | | | |(куб.м) | | |паркінгу),| | | | | | | | | | | | |(куб.м)| |S (кв.м) | | | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | | | |будинок, | | | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.1|житлова | | | | | | | | | | | | | | |частина | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | | | |прибудовані | | | | | | | | | | | | | | |приміщення (за| | | | | | | | | | | | | | |функціональним| | | | | | | | | | | | | | |призначенням) | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| |1.4|автопаркінг | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору