Документ z0473-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2014  № 244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2014 р.
за № 473/25250

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Міністерством оборони України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 15 травня 2013 року № 265 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року “Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 406, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, з метою організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та вдосконалення взаємодії Міністерства оборони України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах Збройних Сил України, підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, та навколо них НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Міністерством оборони України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
генерал-полковникМ.В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов’язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

А.П. Бойко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
15.04.2014 № 244


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2014 р.
за № 473/25250

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Міністерством оборони України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між Міністерством оборони України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, катастроф та аварій на об’єктах Збройних Сил України, підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міноборони України, та навколо них (далі - об’єкти).

1.2. Метою обміну інформацією з попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах є забезпечення своєчасного реагування та ефективного використання сил і засобів для забезпечення безпеки життя і здоров’я людей, мінімізації матеріальних втрат у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

1.3. Обмін інформацією здійснюється на основі принципів:

пріоритету захисту життя і здоров’я населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аваріями, катастрофами, стихійним лихом на об’єктах, мінімізація наслідків таких ситуацій;

єдиного підходу до організації заходів з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;

єдиних критеріїв щодо аналізу причин і умов виникнення надзвичайних ситуацій, проведення спільних заходів щодо попередження їх виникнення та участі в їх ліквідації.

ІІ. Форми обміну інформацією

Обмін інформацією реалізується шляхом:

оповіщення Міноборони України (через Головний командний центр Збройних Сил України) та ДСНС України про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах;

проведення спільних оперативних нарад керівного складу Міноборони України з керівним складом ДСНС України, а також керівного складу головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх структурних підрозділів з керівним складом відповідних органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій (далі - військові частини);

здійснення інших заходів, передбачених чинним законодавством.

ІІІ. Рівні здійснення обміну інформацією

3.1. Обмін інформацією між Міноборони України і ДСНС України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації організовується в межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між черговою зміною Головного командного центру Збройних Сил України та оперативно-черговою службою ДСНС України;

на регіональному рівні - між оперативно-координаційними центрами головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та оперативно-черговими службами органів військового управління (військових частин) за місцем дислокації;

крім того, між черговою зміною Головного командного центру Збройних Сил України та Управлінням взаємодії з ДСНС України Міноборони України.

3.2. Обмін оперативною інформацією між черговою зміною Головного командного центру Збройних Сил України, оперативно-черговою службою ДСНС України та Управлінням взаємодії з ДСНС України Міноборони України у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, катастроф, аварій на об’єктах здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

чергова зміна Головного командного центру Збройних Сил України - телефони: (044) 226-24-35, факс: (044) 245-45-14, електронна пошта: zorkz@mil.gov.ua;

оперативно-чергова служба ДСНС України - телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс: (044)247-32-11, електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

Управління взаємодії з ДСНС України Міноборони України - телефон: (044) 454-44-24, електронна пошта: uvdsns@gmail.com.

Про зміни контактних номерів телефонів ДСНС України Головний командний центр Збройних Сил України та Управління взаємодії з ДСНС України Міноборони України негайно інформують один одного з подальшим внесенням відповідних змін до існуючих списків.

3.3. Телефонні номери для організації обміну інформацією на регіональному рівні визначаються керівниками територіальних органів ДСНС України та командувачами (командирами, начальниками) органів військового управління (військових частин) Збройних Сил України відповідно до зон відповідальності.

ІV. Порядок обміну інформацією

4.1. Обмін інформацією здійснюється з питань:

загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у районах дислокації військових частин Збройних Сил України;

оповіщення і термінової евакуації особового складу та інших осіб за межі району впливу небезпечних факторів, що виникають у результаті надзвичайних ситуацій на об’єктах;

можливості створення та розташування блокпостів на межі району локалізації надзвичайної ситуації у районах дислокації військових частин Збройних Сил України;

залучення особового складу та техніки Збройних Сил України до локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах;

необхідності залучення підрозділів та техніки ДСНС України до виконання спільних заходів із локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах;

необхідності залучення підрозділів та техніки Збройних Сил України до виконання спільних заходів із локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій поза районами їх дислокації;

локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних робіт на уражених територіях, надання першої медичної допомоги постраждалим та евакуації їх за межі небезпечної зони для подальшого транспортування до закладів охорони здоров’я.

4.2. У разі отримання первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах головний черговий менеджер Головного командного центру Збройних Сил України протягом 10 хвилин інформує по телефону оперативно-чергову службу ДСНС України.

Усне інформування підтверджується письмовим повідомленням про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, яке наведено у додатку до цієї Інструкції, протягом 30 хвилин на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби ДСНС України та Управління взаємодії з ДСНС України Міноборони України.

4.3. У разі отримання оперативно-черговою службою ДСНС України первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, яка може загрожувати об’єктам, начальник чергової зміни ДСНС України протягом 10 хвилин інформує по телефону головного чергового менеджера Головного командного центру Збройних Сил України.

За запитом головного чергового менеджера Головного командного центру Збройних Сил України інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації надається оперативно-черговою службою ДСНС України на адресу електронної пошти Головного командного центру Збройних Сил України та Управління взаємодії з ДСНС України Міноборони України.

4.4. Інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах, а також в інших випадках, якщо до спільних дій залучаються особовий склад та військова техніка Збройних Сил України, здійснюється двічі на добу до 20:00 станом на 18:00 та до 07:00 станом на 05:00 повідомленням про виникнення надзвичайної ситуації, форма якого наведена у додатку 4 до Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738.

В окремих випадках, у разі різкої зміни оперативної обстановки, інформування може здійснюватися в інший час за рішенням начальників чергових змін ДСНС України та Головного командного центру Збройних Сил України.

4.5. На регіональному рівні спільними рішеннями можуть встановлюватися інші форми та терміни оперативного інформування.

4.6. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або міжвідомчого оперативного штабу, залежно від їх рівня, періодичність та форми оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації можуть змінюватися відповідно до рішень керівників цих органів управління.

4.7. У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або міжвідомчого оперативного штабу за запитом начальника чергової зміни ДСНС України головний черговий менеджер Головного командного центру Збройних Сил України здійснює оповіщення представників Міноборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які входять до складу цих органів управління, та підтримує зв’язок з ними за визначеним контактним номером телефону.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Управління взаємодії
з Державною службою
України з надзвичайних
ситуацій Міністерства
оборони України
полковник
К.Ю. Аніконов
Додаток
до Інструкції про організацію обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Міністерством оборони України
і Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 4.2)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації

 


2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

 


3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)

 


4

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища)

 


5

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих6

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події)7

Сили, що залучаються (залучалися) для ліквідації надзвичайної ситуації (осіб - з них працівників ДСНС України, одиниць техніки - з них тієї, що належать ДСНС України), інші сили (Міноборони України, МВС України, МОЗ України тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань8

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)9

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, факсуПосада особи, яка склала повідомлення

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

“___” ___________ 20__ року

вгору