Документ z0271-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.02.2016, підстава z0100-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2014  № 1526


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2015 р.
за № 271/26716

Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1377 від 29.12.2015}

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4, підпунктів 1, 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення захисту прав осіб, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти;

2) Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
26.12.2014  № 1526


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2015 р.
за № 271/26716

ПОЛОЖЕННЯ
про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та порядок організації діяльності регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

2. Регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі - регламентна комісія) - колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), що створюється при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

3. Регламентна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти.

4. Основні завдання регламентної комісії:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд регламентної комісії з питань, що належать до її компетенції;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

2) дотримання норм і вимог регламентів роботи тимчасових пунктів, вирішення інших питань, пов’язаних із їхньою діяльністю;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

3) розгляд апеляційних заяв щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) вирішення питань щодо створення особливих (спеціальних) умов, необхідних для проходження зовнішнього оцінювання особами з особливими освітніми потребами;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

5) розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

6) з’ясування достовірності обставин і фактів, що дає можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

7) розгляд документів, складених у пунктах проведення зовнішнього оцінювання, пунктах обробки та пунктів перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень учасниками процедури зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

8) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

5. Регламентна комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від працівників регіонального центру оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки документи, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на регламентну комісію завдань;

запрошувати на засідання регламентної комісії заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;

здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я тощо.

6. До складу регламентної комісії (не менш як п'ять осіб) входять представники регіонального центру оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, а також фахівці, делеговані Міністерством охорони здоров’я України, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, інші особи (за згодою).

Очолює роботу регламентної комісії голова.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

7. Склад регламентної комісії затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначається секретар комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішення.

8. Організацію роботи регламентної комісії забезпечує її голова.

9. Документами регламентної комісії є:

1) протоколи засідань комісії, що зберігаються протягом п’яти років;

2) апеляційні заяви, що зберігаються протягом одного року;

3) документи та матеріали, що необхідні для здійснення розгляду апеляційних заяв, та інші документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення регламентної комісії, що зберігаються протягом одного року.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

10. Рішення регламентної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор
департаменту вищої освіти


Ю.М. Коровайченко


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору