Документ z0259-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - z0258-13

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2010 N 151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2010 р.
за N 259/17554
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
безпеки
N 30 ( z0258-13 ) від 25.01.2013 }
Про внесення змін до наказу
Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
"Про відомчі заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України"

Відповідно до статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України ( 551-14 ), Указів Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (із змінами), від
13.02.97 N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення про відомчі
заохочувальні відзнаки" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Служби безпеки України від 09.01.2008 N 4
( z0055-08 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки Служби безпеки
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) пункт 1 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом
чотирнадцятим такого змісту: "нагрудний знак "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України ( za259-10 )". У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий уважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим; 2) пункт 2 після абзацу двадцять п'ятого доповнити новими
абзацами двадцять шостим, двадцять сьомим такого змісту: "Опис нагрудного знака "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України"; Малюнок нагрудного знака "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України ( za259-10 )". У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять третій
уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять п'ятим.
2. Унести до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Служби безпеки України, затвердженого наказом Служби безпеки
України від 09.01.2008 N 4 ( z0055-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за N 55/14746, такі зміни: 1) абзац сьомий пункту 1.1 після слів "Відзнака Управління
внутрішньої безпеки" доповнити словами "Почесна відзнака
Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України
( za259-10 )"; 2) після пункту 1.13 доповнити Положення ( z0055-08 ) новим
пунктом 1.14 такого змісту: "1.14. Нагрудним знаком "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України" ( za259-10 )
нагороджуються співробітники-військовослужбовці і працівники
Департаменту оперативно-технічних заходів, підрозділів
оперативно-технічних заходів регіональних органів Служби безпеки
України зі стажем служби (роботи) не менше п'яти років, які мають
конкретні здобутки у сфері проведення оперативно-технічних
заходів, спрямованих на захист національної безпеки України,
захист її державних інтересів, організацій, окремих груп та осіб,
вагомі результати щодо виконання інших завдань Служби безпеки
України. Цим нагрудним знаком також нагороджуються військовослужбовці
(працівники) інших підрозділів Служби безпеки України,
правоохоронних органів, утворених відповідно до закону військових
формувань, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства за допомогу та сприяння Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України у вирішенні
покладених на нього завдань, безпосереднє виконання завдань із
захисту інтересів держави, значний особистий внесок у справу
розбудови і розвитку підрозділів оперативно-технічних заходів". У зв'язку з цим пункти 1.14-1.18 уважати відповідно
пунктами 1.15-1.19; 3) пункт 2.2 розділу 2 після абзацу дев'ятого доповнити новим
абзацом десятим такого змісту: "нагрудним знаком "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України"
( za259-10 ) - з керівництвом Департаменту оперативно-технічних
заходів Служби безпеки України". У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим; 4) абзац третій пункту 3.7 після слів "Відзнака Управління
внутрішньої безпеки Служби безпеки України" доповнити словами
"Почесна відзнака Департаменту оперативно-технічних заходів Служби
безпеки України ( za259-10 )".
3. Опис нагрудного знака "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України" та Малюнок
нагрудного знака "Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів Служби безпеки України" ( za259-10 ),
що додаються.
4. Начальнику Департаменту оперативно-технічних заходів
Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.
6. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України.
Т.в.о. Голови Служби В.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Об'єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України М.Лисцев
Відповідальний секретар Комісії
державних нагород та геральдики
при Президентові України В.Ф.Репринцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
10.03.2010 N 151

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки
Служби безпеки України - нагрудного знака
"Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів
Служби безпеки України"
( za259-10 )

Відзнака має овальну форму, обрамлену вінком з лаврових та
дубових гілок. Посередині овалу - вертикально розташований меч. На
меч накладено щит. Щит вкритий малиновою емаллю, на якому
містяться переплетені між собою літери О.Т.З. Канти
щита - золотистого кольору. У верхній частині овалу над щитом
розміщена емблема СБУ, виконана у вигляді хреста, вкритого синьою
емаллю. Усі елементи знака золотистого кольору, а меч сріблястого
кольору. Усі елементи знака рельєфні. Знак виконується ювелірними технологіями, містить системи
захисту від підробок, зібраний за допомогою орденської клепки. На зворотному боці знака розташований штир з гайкою для
кріплення знака до одягу та номер знака. Розмір нагрудного знака: 65х40 мм.
Зміст геральдичних символів знака: 1. Щит - захист. 2. Лаврова гілка - слава. 3. Дубова гілка - мужність, військова доблесть. 4. Меч вістрям угору - готовність до боротьби, захисту. 5. Малиновий колір - боротьба, колір прапора СБУ. 6. Літери О.Т.З. - інформаційне доповнення.
Начальник Департаменту
оперативно-технічних заходів
Служби безпеки України А.Меркулов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
10.03.2010 N 151

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки
Служби безпеки України - нагрудного знака
"Почесна відзнака Департаменту
оперативно-технічних заходів
Служби безпеки України"
( za259-10 )вгору