Документ z0259-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2013, підстава - z0054-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2003 N 1155
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2004 р.
за N 259/8858
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 940 ( z0054-13 ) від 22.10.2012 }
Про вдосконалення реагування на повідомлення про
злочини, інші правопорушення і події та забезпечення
оперативного інформування в органах і підрозділах
внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ
N 400 ( z0571-04 ) від 14.04.2004
N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005
N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009
N 67 ( z0350-11 ) від 24.02.2011
N 384 ( z0924-11 ) від 06.07.2011
N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
{ У тексті Наказу та Інструкції з організації реагування
органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини,
інші правопорушення та події слова "відповідальний
черговий" в усіх відмінках замінено словами
"відповідальний від керівництва" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 }
{ У тексті Наказу слова "начальники головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, управлінь МВС України в областях,
місті Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС)"
в усіх відмінках замінено словами "начальники головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізничному транспорті" у відповідних відмінках, а слова
"ГУМВС, УМВС" замінено словами "ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ"
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
{ У тексті Наказу, Інструкціях та додатках до Наказу слова
"на залізничному транспорті" в усіх відмінках замінено
словами "на залізницях" у відповідному відмінку,
абревіатуру "УМВСЗТ" виключено згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 384 ( z0924-11 ) від
06.07.2011 }

На виконання вимог Указів Президента України від 18.02.2002
N 143/2002 ( 143/2002 ) "Про заходи щодо подальшого зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян", від 08.07.2002
N 624/2002 ( 624/2002 ) "Про вдосконалення системи інформування
про стан Збройних Сил України та інших військових формувань" з
метою поліпшення роботи органів внутрішніх справ щодо приймання,
реєстрації й перевірки заяв, повідомлень про злочини, інші
правопорушення та події, реагування на які належать до їх
компетенції, об'єктивного і повного інформування про стан
оперативної ситуації в державі, а також посилення контролю і
відповідальності посадових осіб за ці пріоритетні напрямки
діяльності Н А К А З У Ю:
1. Уважати за порушення Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) кожен факт нереагування або неналежного реагування на
повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та
несвоєчасної реєстрації цих повідомлень. За такими фактами
протягом трьох днів проводити службові розслідування, за
результатами яких приймати рішення про притягнення винних до
суворої дисциплінарної відповідальності, включно до звільнення з
органів внутрішніх справ, та направлення матеріалів до
прокуратури. За фактами невиїзду керівників органу внутрішніх справ на
місце скоєння тяжких, особливо тяжких та інших резонансних
злочинів чи подій службові розслідування проводити у дводенний
термін.
2. Загальний термін прибуття працівників органів внутрішніх
справ на місця вчинення злочинів, виникнення інших надзвичайних
подій не має перевищувати часу підготовки і збору до виїзду та
часу, мінімально необхідного для подолання відстані від органу
внутрішніх справ до місця події (з урахуванням особливостей
місцевості, погодних та дорожніх умов).
2.1. Час підготовки і збору до виїзду: для основних слідчо-оперативних груп, оперативних груп,
нарядів патрульно-постової та дорожньо-патрульної служб, інших
службових нарядів - до 10 хвилин; { Абзац другий підпункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 } для додаткових слідчо-оперативних груп при чергуванні за
місцем служби - до 15 хвилин; { Абзац третій підпункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 } для слідчо-оперативних груп при чергуванні за місцем
проживання - до 20 хвилин; для начальників головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізницях, міськ-, рай-, лінорганів - до 10 хвилин у робочий
час та до 20 хвилин - у неробочий час; для відповідальних від керівництва - до 10 хвилин, а при
чергуванні за місцем проживання - до 20 хвилин; { Абзац шостий
підпункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 } для інших працівників органів внутрішніх справ - до 20 хвилин
у робочий час та до 40 хвилин - у неробочий час. { Абзац сьомий
підпункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 } Для груп швидкого реагування (далі - ГШР) при несенні служби
на маршруті згідно з планом єдиної дислокації - негайно, при
перебуванні в місці дислокації підрозділу на момент отримання
повідомлення - до 5 хвилин. Час прибуття на місце події - до
20 хвилин (з урахуванням середньої швидкості руху автомобіля по
місту - 40-50 км/год. { Підпункт 2.1 пункту 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 274
( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
3. Затвердити:
3.1. Інструкцію з організації реагування органів внутрішніх
справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події
(додається).
3.2. Інструкцію про оперативне інформування в органах і
підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних
закладах МВС України ( z0260-04 ).
3.3. Перелік резонансних злочинів, надзвичайних та інших
подій, інформація про які подається до МВС України, головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного
управління внутрішніх військ МВС України (далі - Перелік)
(додаток 1 до наказу). { Підпункт 3.3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
3.4. Форми звітів про діяльність підрозділів внутрішніх
військ МВС України (додаток 2 до наказу).
4. Відповідальність за організацію реагування на повідомлення
про злочини, інші правопорушення та події, достовірність, повноту
і своєчасність подання інформації до вищих інстанцій та до засобів
масової інформації покласти особисто на начальників органів та
підрозділів внутрішніх справ або осіб, які їх заміщають.
5. Забезпечення реєстрації повідомлень та організації
направлення на місця подій нарядів і посадових осіб покласти на
працівників чергових частин органів і підрозділів внутрішніх
справ. Інформування про злочини, інші правопорушення та
надзвичайні події здійснювати виключно через чергові частини.
6. Підпорядкувати чергові частини безпосередньо начальникам
органів чи підрозділів внутрішніх справ. Категорично заборонити
втручання в діяльність чергових частин будь-яких інших посадових
осіб.
7. Надати виключне право притягати до відповідальності
працівників чергових частин органів внутрішніх справ лише Міністру
внутрішніх справ України, начальникам головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізницях, міськ-, рай-,
лінорганів (міські управління ГУМВС, УМВС, міські, районні,
міськ-, районні управління (відділи) та лінійні управління
(відділи) ГУМВС, УМВС, міськуправлінь, управління (відділи)
охорони метрополітену ГУМВС, УМВС, міськуправлінь, відділи
(відділення) спеціальної міліції ГУМВС, УМВС) (далі - МРЛО) або
особам, які їх заміщають.
8. Начальникам ГУМВС, УМВС, МРЛО:
8.1. З метою забезпечення виконання вимог пункту 2 цього
наказу визначити за кожним органом внутрішніх справ (далі - ОВС)
необхідну кількість слідчо-оперативних та оперативних груп, їх
склад і режим роботи (з урахуванням соціально-економічної та
криміногенної ситуації, інших особливостей регіону).
8.2. За кожним злочином та надзвичайною подією, що
передбачені Переліком, визначати структурний підрозділ ГУМВС,
УМВС, МРЛО, на який покладаються підготовка спецповідомлення,
подання його до чергової частини на своєму рівні, забезпечення
контролю за збиранням матеріалів, прийняттям визначеного
кримінально-процесуальним та кримінальним законодавством рішення,
розкриттям злочину, своєчасним поданням відомостей про всі
доповнення і зміни.
8.3. Забезпечити негайну попередню доповідь телефоном до
чергової частини вищого органу внутрішніх справ, територіального
командування Головного управління внутрішніх військ МВС України
(далі - ГУВВ) наявної інформації про злочини та інші надзвичайні
події, визначені Переліком.
9. ДРЗ (Грицак В.М.), ДФРЕ (Бабенко А.А.), Головний штаб
(Кравченко Б.В.) МВС України, начальникам ГУМВС, УМВС вжити
заходів щодо максимального забезпечення чергових частин органів і
підрозділів внутрішніх справ:
9.1. Необхідними для оперативного реагування на повідомлення
про злочини, інші правопорушення та події озброєнням, спеціальними
засобами, засобами зв'язку, оперативною, криміналістичною й іншою
технікою, витратними матеріалами.
9.2. Автотранспортом із розрахунку один автомобіль на кожну
слідчо-оперативну і оперативну групи та, як мінімум, ще один
автомобіль (для ГУМВС, УМВС - не менше двох) для виконання інших
завдань, а також пально-мастильними матеріалами (без установлення
ліміту). Заборонити використання автотранспорту, закріпленого за
черговою частиною, для виконання завдань, не пов'язаних з
діяльністю добового наряду (конвоювання спецконтингенту,
проведення слідчих дій, виставлення постів та заслонів під час
уведення в дію оперативних планів). { Підпункт 9.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
9.3. Сучасними спеціальними системами документування
мовленнєвої інформації для обов'язкової фіксації всіх телефонних
розмов та радіопереговорів.
10. Департаменту інформаційних технологій (Єрмоленко В.М.)
при МВС України у взаємодії з Головним штабом та іншими
зацікавленими структурними підрозділами вжити заходів щодо
повсюдного запровадження електронного обліку заяв та повідомлень
про злочини і пригоди, автоматизації контролю за прийняттям за
ними рішень згідно з кримінально-процесуальним законодавством,
використання цієї інформації в інтегрованій інформаційно-пошуковій
системі ОВС при її впровадженні.
11. Начальникам ГУМВС, УМВС, командирам територіальних
командувань внутрішніх військ забезпечити негайне інформування
телефоном чергової частини МВС України про виникнення надзвичайних
ситуацій або подій, зазначених у пунктах 42, 43, 55, 57-59
Переліку, з подальшим наданням уточненої інформації згідно з
формами повідомлень про надзвичайні ситуації та події (додаток 1
до наказу).
12. Командувачу ГУВВ МВС України Попкову С.Є.
інформаційно-аналітичні матеріали про стан підрозділів внутрішніх
військ подавати за належністю щоквартально до 15 числа першого
місяця наступного кварталу згідно з додатком 2 до наказу.
13. Начальникам структурних підрозділів МВС України, ГУМВС,
УМВС, МРЛО, командирам територіальних командувань, з'єднань і
частин ГУВВ, ректорам вищих навчальних закладів МВС України в
місячний термін організувати вивчення особовим складом цього
наказу та додатків до нього, прийняти заліки і взяти до
керівництва в службовій діяльності.
14. Пункт 4.1.2 Інструкції по організації роботи чергової
частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ,
лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті,
міського, селищного відділу (відділення) міліції, затвердженої
наказом МВС України від 18.08.1992 N 485 "Про заходи щодо
подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів
внутрішніх справ України" викласти в такій редакції: "4.1.2. При зверненні до чергової частини громадян, посадових
осіб чи представників громадських формувань черговий або його
помічник діє відповідно до вимог розділу 4 Інструкції з
організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення
про злочини, інші правопорушення та події, затвердженої наказом
МВС України від 4 жовтня 2003 року N 1155".
15. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС України
від 01.06.92 N 325, від 10.07.93 N 425, від 15.01.99 N 35 та від
04.07.2000 N 428.
16. Контроль за виконанням наказу покласти на перших
заступників та заступників Міністра за напрямками діяльності.
Міністр генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
04.10.2003 N 1155
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2004 р.
за N 259/8858

ІНСТРУКЦІЯ
з організації реагування органів внутрішніх
справ на повідомлення про злочини, інші
правопорушення та події
{ У тексті Інструкції після абревіатур "ГУМВС, УМВС" доповнено
абревіатурою "УМВСЗТ" згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція регламентує діяльність органів і
підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви,
повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, а також
організаційні і практичні заходи щодо вдосконалення цієї роботи.
1.2. Основні завдання органів внутрішніх справ щодо
реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та
події: 1.2.1. Підтримання постійної готовності сил і засобів до
оперативного реагування на повідомлення. 1.2.2. Реєстрація всіх заяв, повідомлень, іншої інформації
про злочини, інші правопорушення та події. 1.2.3. Негайне реагування на всі злочинні прояви, направлення
на місця подій сил і засобів, максимально необхідних для їх
розкриття та відновлення порушених конституційних прав громадян. 1.2.4. Оперативне інформування вищих органів внутрішніх справ
про отримані повідомлення. 1.2.5. Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх
прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення
правопорушень, розкриття злочинів по "гарячих слідах", затримання
осіб, які їх скоїли, усунення негативних наслідків правопорушень
та надзвичайних подій. 1.2.6. Орієнтування всіх службових нарядів про вчинення
злочинів та інших правопорушень, прикмети осіб, які їх скоїли,
об'єктів посягань. 1.2.7. Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх
справ, інших міністерств і відомств під час реагування на
повідомлення. 1.2.8. Забезпечення особистої безпеки працівників органів
внутрішніх справ, організація їх навчання дій у типових та
екстремальних ситуаціях.
1.3. Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо
реагування на повідомлення про правопорушення та інші події -
ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність, висока
бойова готовність, оперативність, пильність.
1.4. Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ
щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події є
Конституція України ( 254к/96-ВР ), закони України, міжнародні
правові норми, ратифіковані у встановленому порядку Верховною
Радою України, Акти Президента України, постанови Кабінету
Міністрів України, цей наказ та інші нормативні-правові акти
Міністерства внутрішніх справ України.
2. Основні права і обов'язки працівників
органів внутрішніх справ щодо реагування
на правопорушення та інші події
2.1. Працівникам ОВС у процесі реагування на повідомлення про
злочини, інші правопорушення та події надається право: 2.1.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують
громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці
усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні
порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати
передбачені законодавством заходи примусу. 2.1.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні
правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші
документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання
правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію. 2.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для
складання протоколу або розгляду справи за суттю, якщо ці питання
не можуть бути вирішені на місці; неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без
опікування; неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не
досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;
{ Абзац шостий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 виключено
на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 274
( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під
ознаки злочину або адміністративного правопорушення; осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і
створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих. 2.1.4. Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 2.1.3 цієї
Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів
і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими
доказами або використані на шкоду їх здоров'ю. 2.1.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення,
провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і
документів, застосовувати інші, передбачені законом заходи
забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення. 2.1.6. Проводити в порядку провадження дізнання і за
дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки,
вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до
кримінально-процесуального законодавства. 2.1.7. Проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний
засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень. 2.1.8. Заходити безперешкодно в будь-який час доби: на територію і в приміщення підприємств, установ і
організацій, у тому числі митниць, та оглядати їх з метою
припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину, при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин; на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян у
разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує
життю мешканців, а також при стихійному лихові та за інших
надзвичайних обставин; 2.1.9. Перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших
приміщеннях громадян за їхньої згоди, а також на території і в
приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про
це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян,
громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання
осіб, які його вчинили. 2.1.10. Відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати
або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи
об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської
безпеки, охорони життя і здоров'я людей. 2.1.11. Обмежувати або забороняти у випадках затримання
злочинців, при аваріях, за інших надзвичайних обставин, що
загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на
окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів. 2.1.12. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі,
заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками
підробки. 2.1.13. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що
належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій,
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до
місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувального закладу
осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для
переслідування правопорушників та їх доставлення в міліцію. Використання з цією метою транспортних засобів, що належать
підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно.
Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту
громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства. 2.1.14. Користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і
безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і
організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх
згодою. 2.1.15. Користуватися безплатно засобами масової інформації з
метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх
вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб,
які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з необхідністю
надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і
організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї
обов'язків. 2.1.16. Запрошувати до ОВС громадян для надання допомоги у
з'ясуванні обставин, що пов'язані з порушеннями громадського
порядку. 2.1.17. Застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби і
вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом
України "Про міліцію" ( 565-12 ). 2.1.18. Користуватися іншими правами, наданими Законом
України "Про міліцію" ( 565-12 ) та іншими законодавчими актами
України.
2.2. Основні обов'язки працівників ОВС щодо реагування на
повідомлення про правопорушення та інші події: 2.2.1. Забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок. 2.2.2. Виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини,
вживати з цією метою оперативно-розшукові та профілактичні заходи,
передбачені законодавством України. 2.2.3. Приймати і реєструвати заяви й повідомлення про
злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати за
ними рішення. 2.2.4. Припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати
провадження у справах про них. 2.2.5. Розшукувати осіб, які зникли безвісти. 2.2.6. Виконувати прийняті в установленому законом порядку і
в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду. 2.2.7. Повідомляти відповідним державним органам і
громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне
лихо та інші надзвичайні події, уживати невідкладних заходів для
ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги,
охорони майна, що залишилось без нагляду. 2.2.8. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час
епідемій та епізоотій. 2.2.9. Подавати невідкладну, у тому числі медичну допомогу
особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків,
перебувають у безпорадному або небезпечному для життя та здоров'я
стані, дітям, які залишилися без опікування, а також затриманим та
заарештованим (взятим під варту) особам. ( Пункт 2.2.9 в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від
10.10.2005 ) 2.2.10. Працівник органів внутрішніх справ на території
України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і
часу, у разі звернення до нього громадян або службових осіб з
заявою, повідомленням про події, які загрожують особистій чи
громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких
зобов'язаний: негайно сповістити про ці події будь-якими каналами зв'язку
до найближчої чергової частини органу внутрішніх справ; ужити заходів щодо попередження і припинення правопорушень,
рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують,
установлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення,
охорони місця події тощо. 2.2.11. Особам при затриманні або арешті (взятті під варту)
працівниками міліції: повідомляються підстави та мотиви такого затримання або
арешту (взяття під варту), роз'яснюється право оскарження їх у
суді; надаються усно роз'яснення частини першої статті 63
Конституції України ( 254к/96-ВР ), право відмовитися від надання
будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно
в друкованому вигляді - роз'яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62
і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або
заарештованих (взятих під варту), установлених законами, у тому
числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто
або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття
під варту) особи, право відмовитися від надання будь-яких пояснень
або свідчень до прибуття захисника; забезпечується затриманим та заарештованим (взятим під варту)
особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право
захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою
захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих
(взятих під варту) осіб; у разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під
варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника
працівники міліції не мають права вимагати від них надання
будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника; про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову
в залученні захисника в протоколі затримання або постанові про
арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який
скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під
варту) особи; негайно, але не пізніше ніж через дві години після затримання
або арешту (взяття під варту) особи (осіб) повідомляється про його
(їх) місцеперебування родичам та в разі заявлення усної або
письмової вимоги - захиснику, а також адміністрації за місцем
роботи чи навчання. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2.11 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
3. Обов'язки керівників органів внутрішніх справ,
відповідальних від керівництва, та їх помічників щодо
реагування на повідомлення про злочини, інші
правопорушення та події
( Назва розділу 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
3.1. З метою організації якісної перевірки повідомлень,
розкриття злочинів, ліквідації наслідків надзвичайних подій,
забезпечення взаємодії працівників органів та підрозділів
внутрішніх справ, інших міністерств і центральних органів
виконавчої влади, своєчасного інформування інстанцій, на місця
подій обов'язково повинні виїжджати : 3.1.1. Начальники ГУМВС, УМВС, міськуправлінь або особи, які
виконують їх обов'язки, - при отриманні повідомлень про резонансні
вбивства, розбої, злочини, учинені із застосуванням вогнепальної
зброї чи вибухівки, інші злочини та надзвичайні події, що можуть
викликати широкий громадський резонанс. 3.1.2. Відповідальні від керівництва ГУМВС, УМВС
міськуправлінь - при отриманні повідомлень про особливо тяжкі
злочини, інші резонансні злочини та надзвичайні події. 3.1.3. Начальники МРЛО та підпорядкованих їм територіальних
чи транспортних підрозділів або особи, які виконують їх обов'язки,
- при отриманні повідомлень про тяжкі, особливо тяжкі та інші
резонансні злочини та надзвичайні події. 3.1.4. Відповідальні від керівництва МРЛО та підпорядкованих
їм територіальних чи транспортних підрозділів - при отриманні
повідомлення про злочин чи іншу надзвичайну подію, інформація про
які подається до МВС, ГУМВС, УМВС. 3.1.5. Помічники відповідального від керівництва ГУМВС,
УМВС, міських управлінь, міських, районних, лінійних органів - при
отриманні повідомлень про злочини та надзвичайні події в разі
відсутності начальника або відповідального від керівництва ОВС. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.1.5 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
3.2. Інші особи керівного складу органів і підрозділів
внутрішніх справ направляються на місця подій у випадках,
передбачених Картотекою невідкладних дій оперативного
чергового (додаток 8 до Інструкції з організації діяльності
чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України,
направленої на захист інтересів суспільства і держави
від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28 квітня
2009 року N 181 ( z0786-09 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802) або за
рішенням начальників чи відповідальних від керівництва ГУМВС,
УМВС, міськуправлінь. { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
3.3. Начальники і відповідальні від керівництва ОВС, інші
посадові особи при виїзді на місця подій зобов'язані мати при собі
табельну вогнепальну зброю, боєприпаси, засоби бронезахисту та
бути одягнені у формений одяг (працівники оперативних підрозділів,
крім відповідальних від керівництва, можуть бути у цивільному).
{ Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
3.4. У разі неможливості негайного реагування силами добових
нарядів на всі отримані повідомлення про злочини, інші
правопорушення та події начальник МРЛО або особа, що виконує його
обов'язки, визначає додаткові сили і засоби, які необхідно задіяти
для перевірки цих повідомлень, та дає вказівку черговому щодо їх
направлення на місця подій.
3.5. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО забезпечують підтримання
постійної готовності сил і засобів до оперативного реагування на
повідомлення, навчання підлеглого особового складу дій у типових
та екстремальних ситуаціях, підвищення професійної його
майстерності, ужиття заходів недопущення втрат та поранень
працівників ОВС.
4. Обов'язки працівників чергових частин
органів внутрішніх справ щодо реагування
на повідомлення про правопорушення
та інші події
4.1. При зверненні до чергової частини громадян, посадових
осіб або представників громадських формувань черговий зобов'язаний
уважно вислухати заявника, з'ясувати час, місце, спосіб та інші
обставини правопорушення чи події. Якщо в заяві (повідомленні)
йдеться про питання, яке не належить до компетенції органів
внутрішніх справ, заявнику слід ввічливо роз'яснити, куди саме він
має звернутися.
4.2. При отриманні від заявника (телефоном чи особисто)
інформації про злочин, інше правопорушення чи подію, реагування на
які належать до компетенції ОВС, черговий МРЛО або його помічник
зобов'язані: 4.2.1. Зареєструвати отриману інформацію в журналі
реєстрації заяв і повідомлень про злочини (далі - ЖРЗПЗ) або в
журналі обліку інформації, що не містить в собі явних ознак
злочину (далі - ЖОІ). При особистому зверненні громадян до
чергової частини з усною заявою про злочин зареєструвати її у
ЖРЗПЗ і після виконання вимог пунктів 4.2.2 - 4.2.4 цієї
Інструкції з'ясувати особу заявника, скласти протокол-заяву з
додержанням вимог кримінально-процесуального законодавства
(попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо
неправдиве повідомлення, що підтверджується його підписом у
протоколі). Оперативний черговий має право доручити з'ясування
особи заявника та складання протоколу-заяви іншому члену добового
наряду, але лише після реєстрації усної заяви до ЖРЗПЗ. Усна заява про злочин особи, яка перебуває в стані
алкогольного сп'яніння чи перебуває під дією психотропних речовин,
також одразу реєструється у ЖРЗПЗ, а протокол-заява складається
після витвереження заявника. { Пункт 4.2.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від
27.04.2009 }
4.2.2. Негайно направити на місце події слідчо-оперативну
групу (далі - СОГ) чи групу швидкого реагування, оперативну групу,
дільничного інспектора міліції, інші наряди або окремих посадових
осіб. { Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
4.2.3. Доповісти про отриману інформацію начальникові ОВС і
відповідальному від керівництва, а про злочини та інші надзвичайні
події, інформація про які подається до МВС України, ГУМВС, УМВС,
повідомити черговій частині, в якої перебуває в оперативному
підпорядкуванні, про що зробити відмітку в графі 5 ЖРЗПЗ із
зазначенням часу доповіді та прізвища особи, яка її прийняла. ( Пункт 4.2.3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
4.2.4. Ужити всіх заходів щодо попередження або припинення
правопорушення, організувати невідкладні дії з розкриття злочину,
затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим,
ліквідації негативних наслідків злочинів, інших правопорушень та
подій, користуючись при цьому Картотекою невідкладних дій
оперативного чергового (додаток 8 до Інструкції з організації
діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ
України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28 квітня
2009 року N 181 ( z0786-09 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802) і керуючись
Положенням про основи організації розкриття злочинів органами
внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС від 24 вересня
2010 року N 456 ( z0105-11 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 24 січня 2011 року за N 105/18843. { Пункт 4.2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005, N 274
( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
( Пункт 4.2.5 розділу 4 втратив чинність на підставі Наказу
МВС N 400 ( z0571-04 ) від 14.04.2004 )
4.2.5. У разі тимчасової відсутності в черговій частині
ЖРЗПЗ або ЖОІ (винятково при роботі з ними працівниками
прокуратури або Служби безпеки України) інформація про злочин
(подію) може бути записана до зошита чергових, але після
повернення зазначених журналів ця інформація невідкладно вноситься
до них. У всіх інших випадках ЖРЗПЗ або ЖОІ знаходяться в
приміщенні чергової частини. Виносити ЖРЗПЗ або ЖОІ, які розпочаті
і не закінчені, за межі адмінбудинку ОВС заборонено. У разі
необхідності пред'явлення ЖРЗПЗ або ЖОІ до вищих інстанцій,
судових та правоохоронних органів слід використовувати їх
електронні версії або ксерокопії. Приймання і здавання чергування
добовими нарядами проводити в приміщенні чергової частини.
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.2.5 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
4.3. При отриманні одночасно двох і більше повідомлень про
злочини, інші правопорушення та події черговий повинен задіяти для
реагування на них додаткові СОГ і оперативні групи. У разі
неможливості негайно перевірити ці повідомлення наявними силами
доповісти про це начальнику ОВС (особі, яка його заміщає), за його
вказівкою зібрати, екіпірувати та направити на місця подій
додаткові сили і засоби.
4.4. У разі отримання заяви, повідомлення про злочин чи
подію, що мали місце на території обслуговування іншого міського,
районного чи лінійного органу, черговий після виконання вимог
пунктів 4.2.1, 4.2.3, а за необхідності - пункту 4.2.4 цієї
Інструкції зобов'язаний поінформувати про злочин (подію) чергову
частину відповідного ОВС, а зібрані матеріали направити за
територіальністю або передати під розписку представникові ОВС, на
території якого скоєний злочин чи подія, разом з особами,
затриманими за підозрою у вчиненні цього злочину. У ЖРЗПЗ (ЖОІ) та
книзі обліку доставлених ставляться відмітки про це із зазначенням
номера справи канцелярії, де зберігається розписка. Якщо
інформація про такий злочин (подію) отримана телефоном, вона може
бути передана за територіальністю також телефоном, а в графі 8
ЖРЗПЗ (графі 7 ЖОІ) зазначаються назва органу внутрішніх справ,
куди передана ця інформація, прізвище чергового, який її прийняв,
та номер, під яким він зареєстрував її у ЖРЗПЗ (ЖОІ). ( Пункт 4.4
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 )
від 10.10.2005 )
4.5. Про злочини, підслідні органам прокуратури або Службі
безпеки України, оперативний черговий зобов'язаний негайно
повідомити чергового відповідного органу або служби, ужити
необхідних заходів для попередження та припинення злочину,
організувати проведення невідкладних дій щодо його розкриття і
розшуку злочинців.
4.6. Якщо заява, повідомлення про правопорушення (подію)
надійшла до чергової частини ГУМВС, УМВС, черговий зобов'язаний:
( Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 ) 4.6.1. Виконати вимоги пунктів 4.2.1, 4.2.3 та 4.2.4 цієї
Інструкції (замість реєстрації заяви, повідомлення у ЖРЗПЗ зробити
запис про їх отримання до журналу реєстрації інформації про
злочини та інші події, що надійшла телефонною лінією чи за
допомогою інших засобів зв'язку. ( Пункт 4.6.1 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 ) 4.6.2. Передати отриману інформацію (заяву, повідомлення) про
правопорушення (подію) до чергової частини міського, районного чи
лінійного органу, на території якого вони вчинені (допущені),
витребувати номер, під яким вона зареєстрована в ЖРЗПЗ (ЖОІ), дати
вказівку про проведення невідкладних дій щодо припинення
правопорушення, розкриття злочину, ліквідації наслідків
надзвичайних подій, надання допомоги потерпілим, забезпечення
схоронності матеріальних цінностей тощо (залежно від змісту
інформації), установити конкретні строки перевірки інформації.
Письмові заяви, повідомлення про злочини, інші правопорушення та
події після реєстрації в секретаріаті надіслати за
територіальністю чи підслідністю. ( Пункт 4.6.2 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 ) 4.6.3. Організувати в необхідних випадках виїзд на місце
події СОГ, інших нарядів (працівників відповідних служб ГУМВС,
УМВС, міськуправління) та отримання від них інформації про
проведення невідкладних заходів щодо розкриття злочину по "гарячих
слідах", подаючи їм необхідну допомогу. 4.6.4. Витребувати у встановлені строки повідомлення про
перевірку отриманої інформації МРЛО, слідчо-оперативними групами,
службовими нарядами і чинити необхідні записи з позначенням
результатів проведеної перевірки (чи підтвердилась інформація, які
саме заходи вжиті для припинення, розкриття злочину тощо).
5. Організація чергувань слідчо-оперативних
та оперативних груп
5.1. Для забезпечення реагування на повідомлення про злочини,
інші правопорушення та події у всіх ГУМВС, УМВС, МРЛО,
територіальних управліннях міліції (далі - ТУМ) формується не
менше двох слідчо-оперативних груп: основна та додаткова. За
необхідності організується чергування СОГ також у підпорядкованих
МРЛО та ТУМ підрозділах - територіальних, міських і селищних
відділах (відділеннях) міліції, лінійних відділеннях тощо.
5.2. СОГ формуються на підставі графіків чергувань
працівників структурних підрозділів ОВС, затверджених начальником
ГУМВС, УМВС, МРЛО або особою, яка виконує його обов'язки (у ГУМВС,
УМВС - на підставі щомісячних графіків, у МРЛО - щотижневих). У
графіках має бути передбачений резерв для посилення цих груп під
час ускладнення оперативної ситуації або заміни членів СОГ у
зв'язку із хворобою, відрядженням або іншими обставинами. { Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.3. До складу СОГ ГУМВС, УМВС та міськуправлінь включаються
працівники структурних підрозділів: слідчого, дізнання, карного
розшуку, БОЗ, БНОН, КМСН, ДСБЕЗ, НДЕКЦ, адміністративної служби
міліції, ДАІ та інших.
5.4. У МРЛО, ТУМ та підпорядкованих їм підрозділах СОГ
формуються з числа слідчих, дізнавачів, експертів-криміналістів,
оперуповноважених карного розшуку, БНОН, КМСН, ДСБЕЗ, кінологів із
службово-розшуковими собаками. З урахуванням оперативної ситуації
та штатної чисельності МРЛО до складу слідчо-оперативних груп
можуть включатися працівники інших служб.
5.5. Категорично заборонено включати до складу СОГ осіб, які
не мають досвіду самостійної роботи, за якими не закріплена
табельна зброя. { Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.6. У МРЛО і ТВМ для забезпечення реагування на злочини
невеликої тяжкості, сімейно-побутові конфлікти, інші
правопорушення та події начальник ОВС має право своїм наказом
створювати, крім СОГ, оперативні групи (далі - ОГ) у складі
інспекторів-чергових (там, де вони передбачені штатним розписом) і
працівників інших підрозділів. Режим чергування ОГ визначається
начальником ОВС на підставі щотижневих графіків чергувань. На базі стройових підрозділів патрульної служби можуть
створюватися групи швидкого реагування. { Пункт 5.6 глави 5
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 } { Пункт 5.6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.7. Працівники, включені до складу СОГ чи ОГ, забезпечуються
табельною зброєю, боєприпасами і спецзасобами індивідуального
захисту та активної оборони (бронежилетом, захисною каскою не
нижче 2-го класу захисту, гумовим кийком, балончиком з аерозолем
сльозоточивої чи дратівної дії, наручниками). За рішенням
начальника ОВС їм можуть видаватися автоматична зброя та інші
спеціальні засоби. Контроль за екіпіруванням членів СОГ та ОГ при
виїзді на місце події покладається на начальника та
відповідального від керівництва ОВС. { Пункт 5.7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.8. Усі члени СОГ чи оперативної групи повинні нести службу
у форменому одязі (крім працівників підрозділів карного розшуку,
БОЗ, БНОН, ДСБЕЗ), мати при собі службові посвідчення, а особи
середнього та старшого начальницького складу - жетони з особистим
номером і особисті печатки. { Пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.9. Перед проведенням інструктажу відповідальний від
керівництва зобов'язаний особисто перевірити екіпірування
особового складу СОГ та ОГ (у разі їх створення). { Пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.10. Інструктаж членів СОГ здійснюється одночасно з нарядом
чергової частини: у робочі дні - керівником ОВС разом з
відповідальним від керівництва, а у вихідні та святкові дні -
відповідальним від керівництва. Інструктаж ОГ проводиться
безпосередньо перед початком несення служби. { Пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.11. Під час проведення інструктажу необхідно підбити
підсумки роботи СОГ та ОГ (у разі їх створення) за добу, що
минула, провести розбір допущених недоліків, указати їх причини,
відзначити позитивні моменти. Особливу увагу звернути на
забезпечення особистої безпеки. Перевірити знання членами СОГ та
ОГ (у разі їх створення) своїх функціональних обов'язків, порядку
дій при ускладненні оперативної ситуації, підстав застосування і
використання вогнепальної зброї та заходів безпеки при поводженні
з нею. { Пункт 5.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.12. Слідчо-оперативні групи чергують цілодобово.
5.13. Під час чергування працівники ОВС, які входять до
складу основної СОГ, зобов'язані перебувати в кімнаті
слідчо-оперативної групи чергової частини, за відсутності такої
кімнати - у своїх службових кабінетах, а члени додаткової СОГ - у
своїх службових кабінетах, крім випадків, коли кабінети членів
додаткової СОГ розміщені на значній відстані від адмінбудівлі, у
якій розташована чергова частина. { Пункт 5.13 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
5.14. Члени СОГ (основної та додаткових) можуть відлучатися з
місць постійного перебування лише з дозволу оперативного
чергового: для вживання їжі (у межах адмінбудинку ОВС), на місця
вчинення злочинів, до кімнати розгляду обставин з доставленими
тощо. Членам СОГ забороняється відлучатися з місця постійного
знаходження для виконання службових питань, не пов'язаних з
діяльністю СОГ. ( Пункт 5.14 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
5.15. Залежно від оперативної ситуації, що складається,
начальник ОВС або відповідальний від керівництва можуть прийняти
рішення про продовження після 21-ї години чергування членів
додаткової СОГ за місцем проживання (за умови забезпечення
дотримання вимог пункту 2 цього наказу).
5.16. Начальник ОВС зі штатною чисельністю особового складу
до 60 працівників при стабільно незначному навантаженні на СОГ має
право своїм наказом передбачити можливість членам основної СОГ
після 23.00 знаходитися за місцем проживання за умови забезпечення
їх прибуття з повною екіпіровкою до місця вчинення правопорушення
з дотриманням вимог пункту 2 цього наказу (копія відповідного
наказу має зберігатися в черговій частині). Рішення про
продовження чергування за місцем проживання в кожному конкретному
випадку приймає залежно від оперативної ситуації начальник ОВС або
відповідальний по ОВС. { Пункт 5.16 глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 274 ( z0593-12 ) від 30.03.2012 }
5.17. Членам СОГ та ОГ (у разі їх створення), які фактично
знаходилися на службі менше 16 годин, надається 12 годин
відпочинку, до 20 годин - 32 години відпочинку, понад 20 годин -
48 годин відпочинку. { Пункт 5.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
6. Контроль за реагуванням на повідомлення
про злочини, інші правопорушення та події
6.1. Контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх
справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші
правопорушення та події здійснюють: 6.1.1. Міністр внутрішніх справ України, його перший
заступник і заступники, керівництво структурних підрозділів МВС
України та помічники Міністра внутрішніх справ України
(представники в Головних управліннях, Управліннях МВС України).
( Пункт 6.1.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005 )
6.1.2. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО, їх заступники,
відповідальні від керівництва, керівники структурних підрозділів -
на підставі графіків цілодобового контролю за роботою добових
нарядів. 6.1.3. Працівники Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС,
УМВС, міськуправлінь - під час проведення інспекторських,
контрольних, цільових та раптових перевірок. 6.1.4. Працівники підрозділів Департаменту внутрішньої
безпеки ГУБОЗ МВС України. 6.1.5. Мобільні групи МВС України, ГУМВС, УМВС,
міськуправлінь.
6.2. Під час здійснення перевірок реагування ОВС на
повідомлення про злочини, інші правопорушення та події
практикувати надання ввідних завдань, звірки записів у ЖРЗПЗ, ЖОІ,
ЖРІЗ з іншими джерелами інформації (пристроями документування
мовленнєвої інформації, шляховими листами, бортовими журналами
тощо). { Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 182 ( z0452-09 ) від 27.04.2009 }
Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції Б.В.Кравченко

Додаток 1
до наказу МВС України
04.10.2003 N 1155

ПЕРЕЛІК
резонансних злочинів, надзвичайних та інших подій,
інформація про які подається до МВС України,
головних управлінь, управлінь МВС України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на транспорті, Головного управління
внутрішніх військ МВС України

--------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. Злочини та інші | Структурні | Строки | Канали, | Структурні | Примітка | | надзвичайні події | підрозділи | подання | якими | підрозділи | | | |ГУМВС, УМВС,|спецповідом-| подається |центрального| | | |ГУВВ, | лення до |інформація | апарату МВС| | | |які готують | чергової | | України, | | | | спецпові- | частини | | куди | | | |домлення та | МВС | |надсилаються| | | | стежать за | України | |копії спец- | | | | розкриттям | | |повідомлень | | | | злочинів і | | | електронною| | | |реагуванням | | | поштою для | | | | на інші | | | контролю за| | | |надзвичайні | | | розкриттям | | | | події, а | | |злочинів та | | | | також за | | | стеження за| | | |своєчасністю| | | своєчасним | | | | вирішення | | | реагуванням| | | | матеріалів | | | на перед- | | | | | | | бачено | | | | | | | закритими | | | | | | | каналами | | | | | | | зв'язку | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |1. Масові заворушення або |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |виникнення ситуації, що |кримінальної|однієї |каналами |кримінальної| | |загрожує перерости в |міліції, |години з |зв'язку |міліції, | | |заворушення з тяжкими |управління |моменту | |Департамент | | |наслідками; активні дії, |(відділи) |надходження | |громадської | | |спрямовані на розпалювання |охорони |повідомлення| |безпеки | | |національної, расової, |громадського|з наступною | |(далі - | | |релігійної ворожнечі або |порядку |доповіддю | |ДГБ), | | |розбрату; утворення |(далі - УОГП|через кожну | |Головне | | |незаконних збройних |(ВОГП)), |годину | |управління | | |формувань. Групові порушення|управління | | |по боротьбі | | |громадського |(відділ) | | |з організо- | | |порядку, інші групові умисні|боротьби з | | |ваною злочи-| | |дії, пов'язані з непокорою |органі- | | |нністю | | |законним вимогам |зованою | | |(далі - | | |представників влади. |злочинністю | | |ГУБОЗ), | | |Проведення зборів, |(далі - УБОЗ| | |Управління | | |мітингів, походів, |(ВБОЗ)), | | |Державто- | | |демонстрацій, страйків, |управління | | |інспекції | | |інших масових заходів |(відділ) | | |(далі - | | |усупереч вимогам |Державто- | | |УДАІ), | | |законодавства чи таких, що |інспекції | | |Головне | | |призвели до порушення |(далі - УДАІ| | |управління | | |нормальної роботи |(ВДАІ)), | | |внутрішніх | | |підприємств, транспорту, |штаб, | | |військ | | |зв'язку та інших важливих |територі- | | |(далі - | | |функцій життєзабезпечення |альне | | |ГУВВ), інші | | |або створили загрозу |командування| | |структурні | | |настання таких наслідків. |(далі - ТК) | | |підрозділи | | |Надходження інформації про |ГУВВ або | | |(далі - | | |підготовку таких акцій чи |військова | | |ІСП), які | | |групових неправомірних дій |частина | | |отримали | | | |(далі - в/ч)| | |інформацію | | | |за місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |інші | | | | | | |структурні | | | | | | |підрозділи | | | | | | |(далі - | | | | | | |ІСП), які | | | | | | |отримали | | | | | | |інформацію | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |1.1. Проведення зборів, |УОГП (ВОГП),|Протягом |Відкритими |ДГБ, УДАІ, | | |мітингів, походів, |УДАІ (ВДАІ),|шести годин |каналами |ГУВВ, ІСП), | | |демонстрацій, страйків, |ТК ГУВВ або |з моменту |зв'язку |які отримали| | |інших масових заходів з |в/ч за |початку | |інформацію | | |політичними або соціально- |місцем |заходу | | | | |економічними вимогами |дислокації, | | | | | | |ІСП, які | | | | | | |отримали | | | | | | |інформацію | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |2. Публічні заклики |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |до насильницької зміни чи |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |повалення конституційного |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |ладу або до захоплення |УАСМ (ВАСМ),|1 години | |ДАСМ, ГУБОЗ,| | |державної влади, до зміни |УБОЗ (ВБОЗ),|з моменту | |ДДАІ, ГУВВ, | | |меж території чи державного |УДАІ (ВДАІ),|надходження | |ІСП | | |кордону України, |штаб, ТК |повідомлення| | | | |до порушення порядку, |ГУВВ або в/ч| | | | | |встановленого Конституцією |за місцем | | | | | |України ( 254к/96-ВР ), |дислокації, | | | | | |до погромів, підпалів, |ІСП | | | | | |знищення майна, захоплення | | | | | | |будівель чи споруд, | | | | | | |насильницького виселення | | | | | | |громадян, що загрожує | | | | | | |громадському порядку, | | | | | | |а також виявлення або | | | | | | |припинення фактів | | | | | | |розповсюдження матеріалів | | | | | | |із закликами до вчинення | | | | | | |таких дій. Публічна наруга | | | | | | |над Державним Прапором | | | | | | |України, Державним Гербом | | | | | | |України, Державним Гімном | | | | | | |України, а також над | | | | | | |офіційно встановленим або | | | | | | |піднятим прапором чи гербом | | | | | | |іноземної держави | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |3. Отримання повідомлення |Підрозділи | |Закритими |Підрозділи | | |про посягання на життя, |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |насильство щодо державного |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |чи громадського діяча, |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ДАСМ,| | |представника іноземної |УАСМ (ВАСМ),|з моменту | |ДДАІ, ГУВВ, | | |держави або осіб, які |УДАІ (ВДАІ),|надходження | |ІСП | | |мають міжнародний захист, |Штаб, ТК |повідомлення| | | | |повідомлення про загрозу |ГУВВ або в/ч|та наступною| | | | |безпеці цих осіб, членів |за місцем |доповіддю | | | | |їх сімей чи приготування |дислокації, |через кожну | | | | |до вчинення протиправних |ІСП |годину | | | | |дій стосовно них. Втручання | | | | | | |в діяльність державних | | | | | | |діячів | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |4. Злочинне посягання |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |на приміщення або майно |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |органів державної влади, |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |дипломатичних чи |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ДАСМ,| | |консульських установ, |УАСМ (ВАСМ),|з моменту | |ГУВВ, ІСП | | |правоохоронних органів, |ТК ГУВВ або |надходження | | | | |судів, засобів масової |в/ч за |повідомлення| | | | |інформації. Напад |місцем | | | | | |на об'єкти, де є предмети, |дислокації, | | | | | |що становлять підвищену |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | |небезпеку для оточення, |ІСП | | | | | |на інші важливі об'єкти. | | | | | | |Приготування або реальна | | | | | | |загроза вчинення таких дій | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |5. Угон або захоплення |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |залізничного рухомого |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |складу, повітряного, |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |морського чи річкового |УАСМ (ВАСМ),|1 години | |ДАСМ, ГУВВ, | | |судна, а також спроба чи |ТК ГУВВ або |з моменту | |ГУБОЗ, ІСП | | |загроза вчинення таких дій |в/ч за |надходження | | | | | |місцем |повідомлення| | | | | |дислокації, |та наступною| | | | | |УБОЗ (ВБОЗ),|доповіддю | | | | | |ІСП |через кожну | | | | | | |годину | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |6. Факт зникнення, загибелі,| | | | | | |а також злочин, що має | | | | | | |відношення до: | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |6.1. Депутатів від районної |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |ланки і вище, керівників |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |органів державної влади та |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |місцевого самоврядування, |ТК ГУВВ або |1 години | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | |правоохоронних органів, |в/ч за |з моменту | |ІСП | | |політичних партій та |місцем |надходження | | | | |об'єднань громадян, суддів, |дислокації, |повідомлення| | | | |працівників засобів масової |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | |інформації, релігійних |ІСП | | | | | |діячів, заслужених діячів | | | | | | |науки, культури | | | | | | |і мистецтва, інших видатних | | | | | | |осіб | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |6.2. Працівників |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |дипломатичних, консульських |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |установ та членів їх сімей; |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |членів офіційних, |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, | | |державних, громадських, |управління |з моменту | |Державний | | |релігійних і культурних |(відділи, |надходження | |департамент | | |делегацій; осіб, які |відділення) |повідомлення| |у справах | | |перебувають під міжнародним |у справах | | |громадян- | | |захистом |громадянст- | | |ства, | | | |ва, | | |імміграції | | | |імміграції | | |та | | | |та | | |реєстрації | | | |реєстрації | | |фізичних | | | |фізичних | | |осіб (далі -| | | |осіб (далі -| | |ДДГІРФО), | | | |УГІРФО | | |ГУВВ, ІСП | | | |(ВГІРФО), | | | | | | |ТК ГУВВ | | | | | | |або в/ч за | | | | | | |місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |6.3. Кандидатів на виборні |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |посади до органів державної |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |влади та місцевого |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |самоврядування від районної |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, | | |ланки і вище, членів їх |УГІРФО |з моменту | |ДДГІРФО, | | |сімей та довірених осіб, |(УГІРФО), |надходження | |ДАСМ, ГУВВ, | | |членів виборчих комісій, |ТК ГУВВ |повідомлення| |ІСП | | |іноземних спостерігачів |або в/ч за | | | | | |та інших офіційних осіб, |місцем | | | | | |які беруть участь |дислокації, | | | | | |у контролі за виборами |УАСМ (ВАСМ),| | | | | |(референдумами) |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |7. Злочин, пов'язаний | | |Відкритими | |Інформація | |з виборами чи референдумами | | |каналами | |готується | |або вчинений на виборчих | |Протягом |зв'язку | |одним із | |дільницях | |1 години | | |підрозділів| | | |з моменту | | |залежно від| | | |надходження | | |характеру | | | |повідомлення| | |скоєного | | | | | | |злочину | | | | | | |та | | | | | | |компетенції| | | | | | |структурно-| | | | | | |го | | | | | | |підрозділу | | | | | | |щодо його | | | | | | |розкриття | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |8. Злочин, учинений |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |державним службовцем |кримінальної|12 годин |каналами |кримінальної| | |(I-VII категорій) |міліції, | |зв'язку |міліції, | | | |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ГУБОЗ, ІСП | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |9. Усі випадки вибухів, |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |що сталися. Виявлення |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |вибухового пристрою. |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |Одержання повідомлення про |науково- |1 години | |Державний | | |загрозу безпеці громадян, |дослідний |з моменту | |науково- | | |знищення чи пошкодження |експертно- |надходження | |дослідний | | |об'єктів власності |криміналіс- |повідомлення| |експертно- | | | |тичний | | |криміналіс- | | | |центр | | |тичний центр| | | |(далі - | | |(далі - | | | |НДЕКЦ), | | |ДНДЕКЦ), | | | |Штаб, УБОЗ | | |ГУБОЗ, ІСП | | | |(ВБОЗ), | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |10. Самовільне залишення |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ДДАІ, | | |частини або місця служби |УДАІ (ВДАІ),| |каналами |підрозділи | | |одним чи групою |підрозділи |Протягом |зв'язку |кримінальної| | |військовослужбовців |кримінальної|1 години | |міліції, | | |з вогнепальною зброєю |міліції, |з моменту | |ДНДЕКЦ, | | | |НДЕКЦ, |надходження | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | | |ТК ГУВВ |повідомлення| |ІСП | | | |або в/ч | | | | | | |за місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |11. Збройний або груповий |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, | | |напад на працівників, |підрозділи | |каналами |підрозділи | | |службовців правоохоронних |кримінальної|Протягом |зв'язку |кримінальної| | |органів (крім ОВС), військ, |міліції, |1 години | |міліції, | | |суду, на представників |НДЕКЦ, |з моменту | |ДНДЕКЦ, | | |адміністрації чи |ТК ГУВВ |надходження | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | |працівників установ |або в/ч |повідомлення| |ІСП | | |виконання покарань |за місцем | | | | | |у зв'язку з виконанням ними |дислокації, | | | | | |службових обов'язків |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |12. Втеча затриманого, |УДАІ (ВДАІ),| |Відкритими |ДДАІ, ДАСМ, | | |заарештованого, взятого під |УАСМ (ВАСМ),| |каналами |підрозділи | | |варту, засудженого з-під |підрозділи |Протягом |зв'язку |кримінальної| | |охорони працівників |кримінальної|1 години | |міліції, | | |правоохоронних органів |міліції, |з моменту | |ГУВВ, ІСП | | |(крім ОВС), установ |ТК ГУВВ |надходження | | | | |виконання покарань чи |або в/ч |повідомлення| | | | |військовослужбовців |за місцем | | | | | |Збройних Сил України |дислокації, | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |13. Злочини, скоєні |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |з використанням форми або |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |документів, що вказують |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |на належність |НДЕКЦ, УБОЗ |1 години | |ДНДЕКЦ, | | |до правоохоронних органів |(ВБОЗ), ІСП |з моменту | |ГУБОЗ, ІСП | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |14. Усі випадки затримання |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | | |іноземних громадян |(ВГІРФО), |6 годин |каналами |ДАСМ, | | |у порядку ст. ст. 106, 115 |УАСМ (ВАСМ),| |зв'язку |підрозділи | | |КПК України ( 1002-05 ) або |підрозділи | | |кримінальної| | |їх взяття під варту |кримінальної| | |міліції, ІСП| | | |міліції, ІСП| | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |14.1. Усі факти вчинення |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | | |злочинів відносно іноземних |(ВГІРФО), |6 годин з |каналами |ДГБ, підроз-| | |громадян |УАСМ (ВАСМ),|моменту її |зв'язку |діли кримі- | | | |підрозділи |надходження | |нальної | | | |кримінальної| | |міліції та | | | |міліції та | | |інші | | | |інші струк- | | |структурні | | | |турні | | |підрозділи | | | |підрозділи | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |15. Затримання груп |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | | |іноземців, які перебувають |(ВГІРФО), |6 годин |каналами |ДАСМ, | | |на території України |УАСМ (ВАСМ),| |зв'язку |підрозділи | | |нелегально |підрозділи | | |кримінальної| | | |кримінальної| | |міліції, ІСП| | | |міліції, ІСП| | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |16. Усі факти смерті |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | | |іноземних громадян або |УГІРФО |6 годин |каналами |ДДГІРФО, ІСП| | |їх зникнення (безвісна |(ВГІРФО), | |зв'язку | | | |відсутність понад 10 діб) |ІСП | | | | | |на території України | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |17. Умисне вбивство |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | | |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| | | |міліції, | |зв'язку |міліції, | | | |НДЕКЦ, УБОЗ | | |ДНДЕКЦ, | | | |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |17.1. Усі факти вчинення |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |замахів на навмисні |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| | |вбивства |міліції, | |зв'язку |міліції, | | | |НДЕКЦ, УБОЗ | | |ДНДЕКЦ, | | | |(ВБОЗ) ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |17.2. Порушення кримінальних|Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |справ за фактами зникнення |кримінальної|6 годин з |каналами |кримінальної| | |громадян, якщо є підстави |міліції, |моменту |зв'язку |міліції, | | |вважати, що відносно них |НДЕКЦ, УБОЗ |порушення | |ДНДЕКЦ, | | |учинений злочин |(ВБОЗ) ІСП |кримінальної| |ГУБОЗ, ГСУ, | | | | |справи | |ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |18. Умисне тяжке тілесне |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |ушкодження |кримінальної|доби з |каналами |кримінальної| | | |міліції, |моменту |зв'язку |міліції, | | | |НДЕКЦ, УБОЗ |встановлення| |ДНДЕКЦ, | | | |(ВБОЗ) ІСП |факту | |ГУБОЗ, ГСУ, | | | | | | |ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |19. Зґвалтування, що спричи-|Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |нило особливо тяжкі наслід- |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| | |ки, а також зґвалтування |міліції, | |зв'язку |міліції, | | |малолітньої чи малолітнього.|НДЕКЦ, ІСП | | |ДНДЕКЦ, ІСП | | |Насильницьке задоволення | | | | | | |статевої пристрасті непри- | | | | | | |родним способом, учинене | | | | | | |щодо малолітньої чи мало- | | | | | | |літнього або якщо воно | | | | | | |спричинило особливо тяжкі | | | | | | |наслідки | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |20. Торгівля людьми, |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |викриття злочинних |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |угруповань, які |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |спеціалізуються на |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ІСП | | |торгівлі людьми |ІСП |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |21. Викрадення людини або |Підрозділи | |Закритими |Підрозділи | | |її незаконне позбавлення |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |волі. Захоплення заручника |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | | |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ІСП | | | |ІСП |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |22. Викриття, знешкодження |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |організованих злочинних |кримінальної|чергової |каналами |кримінальної| | |груп, бандитських |міліції, |доби |зв'язку |міліції, | | |формувань, злочинців |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ГУБОЗ, ІСП | | |з міжнародними зв'язками, |ІСП | | | | | |озброєних злочинців тощо | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |23. Розбій за обставин, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |які обтяжують покарання |кримінальної|6 годин |каналами |кримінальної| | |(частини 2-4 ст. 187 |міліції | |зв'язку |міліції, | | |КК України ( 2341-14 ). |УДАІ (ВДАІ),| | |ДДАІ, ГУБОЗ,| | |Незаконне заволодіння |УБОЗ (ВБОЗ),| | |ІСП | | |транспортним засобом, |ІСП | | | | | |поєднане з насильством, | | | | | | |небезпечним для життя чи | | | | | | |здоров'я потерпілого, або | | | | | | |з погрозою застосування | | | | | | |такого насильства, або | | | | | | |вчинене організованою | | | | | | |групою (ч.3 ст. 289 | | | | | | |КК України) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |24. Злочин, учинений |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |із застосуванням |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |вогнепальної зброї |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | | |НДЕКЦ, УБОЗ |1 години | |ДНДЕКЦ, | | | |(ВБОЗ), ІСП |з моменту | |ГУБОЗ, ІСП | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |25. Нищення, руйнування чи |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | | |псування пам'яток історії |підрозділи |6 годин |каналами |підрозділи | | |або культури. Наруга над |кримінальної| |зв'язку |кримінальної| | |меморіальним комплексом або |міліції, ІСП| | |міліції, ІСП| | |трьома й більше могилами | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26. Викрадення, зникнення | | | | | | |чи втрата: | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.1. Грошей з банківських |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |установ |кримінальної| |каналами |кримінальної| | | |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | | |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, | | | |ІСП |з моменту | |ІСП | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.2. Творів мистецтва |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |(картин, скульптур, ікон, |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |виробів з дорогоцінних |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |металів, каміння тощо), |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ІСП | | |які мають художню або |ІСП |з моменту | | | | |історичну цінність, | |надходження | | | | |з архівів, музеїв, | |повідомлення| | | | |культових установ, | | | | | | |художніх і картинних | | | | | | |галерей, виставкових залів | | | | | | |та інших сховищ, а також | | | | | | |приватних колекцій або | | | | | | |під час транспортування | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.3. Дорогоцінних металів |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |у зливках, технічних |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |виробах, дорогоцінного |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |каміння в особливо великих |УБОЗ (ВБОЗ),|1 години | |ГУБОЗ, ІСП | | |розмірах |ІСП |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.4. Вогнепальної нарізної |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |зброї, боєприпасів, |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |бронетехніки, артозброєння, |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | |вибухових матеріалів |НДЕКЦ, |1 години | |ДНДЕКЦ, | | | |ТК ГУВВ |з моменту | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | | |або в/ч |надходження | |ІСП | | | |за місцем |повідомлення| | | | | |дислокації, | | | | | | |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.5. Радіоактивних |Підрозділи | |Відкритими |Підрозділи | | |і сильнодіючих отруйних |кримінальної| |каналами |кримінальної| | |речовин |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, | | | |ТК ГУВВ |1 години | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | | |або в/ч |з моменту | |ІСП | | | |за місцем |надходження | | | | | |дислокації, |повідомлення| | | | | |УБОЗ (ВБОЗ),| | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.6. Наркотичних засобів, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |психотропних речовин або їх |кримінальної|3 годин |каналами |кримінальної| | |аналогів та прекурсорів |міліції, | |зв'язку |міліції, | | | |НДЕКЦ, ІСП | | |ДНДЕКЦ, ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.7. Візової печатки, |УГІРФО |Протягом |Відкритими |ДДГІРФО, | | |бланків: паспортів |(ВГІРФО), |3 годин |каналами |ДДАІ, ІСП | | |громадян, закордонних |УДАІ (ВДАІ),| |зв'язку | | | |паспортів, технічних |ІСП | | | | | |паспортів на автомобілі | | | | | | |або посвідчень водія | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |26.8. Сільгосппродукції |Управління |Протягом |Відкритими |Департамент | | |в особливо великих розмірах |(відділ) |24 годин |каналами |карного | | | |карного |з моменту |зв'язку |розшуку | | | |розшуку |вилучення | |(далі - | | | |(далі - УКР | | |ДКР), | | | |(ВКР), | | |Департамент | | | |управління | | |Державної | | | |(відділ) | | |служби | | | |державної | | |боротьби з | | | |служби | | |економічною | | | |боротьби з | | |злочинністю | | | |економічною | | |(далі - | | | |злочинністю | | |ДДСБЕЗ), ІСП| | | |(далі - | | | | | | |УДСБЕЗ | | | | | | |(ВДСБЕЗ), | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |27. Вилучення вогнепальної |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |зброї, боєприпасів, |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| | |бронетехніки, артозброєння, |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | | |мін, вибухових пристроїв та |УАСМ (ВАСМ),|вилучення | |ДАСМ, | | |речовин |НДЕКЦ, УБОЗ | | |ДНДЕКЦ, | | | |(ВБОЗ), ІСП | | |ГУБОЗ, ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |28. Вилучення синтетичних, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |напівсинтетичних, |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| | |наркотичних засобів, |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | | |зокрема героїна, кокаїна, |НДЕКЦ, ІСП |вилучення | |ДНДЕКЦ, ІСП | | |ефедріна (від 0,1 г), ЛСД | | | | | | |(за фактом), синтетичних | | | | | | |психотропних речовин | | | | | | |амфетаміна, метамфетаміна | | | | | | |(від 5 таблеток, доз), | | | | | | |наркотичних (психотропних) | | | | | | |лікарських засобів (від | | | | | | |100 таблеток або ампул), | | | | | | |марихуани (від 1 кг), | | | | | | |гашиша (від 100 г), макової | | | | | | |соломи (від 10 кг) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |29. Поява в обігу, |Підрозділи |Протягом |Відкритими |Підрозділи | | |вилучення підроблених та |кримінальної|24 годин |каналами |кримінальної| | |фальшивих грошей і цінних |міліції, |з моменту |зв'язку |міліції, | | |паперів |НДЕКЦ, ІСП |вилучення | |ДНДЕКЦ, ІСП | | | | |(появи) | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |30. Отруєння або спроба |Управління | |Відкритими |Департамент | | |отруєння готової продукції, |(відділ) | |каналами |Державної | | |сировини, води на об'єктах |Департаменту|Протягом |зв'язку |служби | | |життєзабезпечення населення |Державної |1 години | |охорони | | | |служби |з моменту | |(далі - | | | |охорони |надходження | |ДДСО), УАСМ | | | |(далі - |повідомлення| |(ВАСМ), | | | |УДСО (ВДСО),| | |підрозділи | | | |УАСМ (ВАСМ),| | |кримінальної| | | |підрозділи | | |міліції, | | | |кримінальної| | |ГУВВ, ІСП | | | |міліції, | | | | | | |ТК ГУВВ | | | | | | |або в/ч | | | | | | |за місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |31. Забруднення (загроза |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, | | |забруднення) територій |ТК ГУВВ | |каналами |ГУВВ, ІСП | | |речовинами, відходами |або в/ч |Протягом |зв'язку | | | |чи іншими матеріалами, |за місцем |1 години | | | | |шкідливими для життя, |дислокації, |з моменту | | | | |здоров'я людей чи довкілля. |ІСП |надходження | | | | |Виявлення або вилучення | |повідомлення| | | | |таких речовин чи матеріалів | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |32. Надзвичайна подія |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ГУВВ, |Розмір | |(аварія, вибух, пошкодження |ТК ГУВВ | |каналами |ІСП |збитків | |тощо), унаслідок якої могли |або в/ч |Протягом |зв'язку | |визнача- | |настати чи настали тяжкі |за місцем |1 години | | |ється | |наслідки, загинули дві |дислокації, |з моменту | | |відповідно | |і більше особи, отримали |ІСП |надходження | | |до ст. 185 | |тілесні ушкодження або | |повідомлення| | |КК України | |опинилися в небезпечному | |та наступною| | |( 2341-14 )| |для життя чи здоров'я | |доповіддю | | | | |становищі три і більше | |через кожну | | | | |особи; зруйновано | |годину | | | | |чи пошкоджено будівлі; | | | | | | |заподіяно матеріальний | | | | | | |збиток в особливо великих | | | | | | |розмірах; припинено | | | | | | |енерго-, тепло- | | | | | | |та водопостачання; | | | | | | |пошкоджено нафто-, | | | | | | |газо- та інші продукто- | | | | | | |проводи; перервані | | | | | | |виробничий, навчальний | | | | | | |процеси; інші тяжкі | | | | | | |наслідки | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |33. Стихійне лихо |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ДДАІ, |Розмір | |(землетрус, повінь, сніжна |УДАІ (ВДАІ),| |каналами |ГУВВ, ІСП |збитків | |лавина, ураган тощо), що |ТК ГУВВ |Протягом |зв'язку | |визнача- | |призвело до людських жертв |або в/ч |1 години | | |ється | |або руйнування |за місцем |за фактом | | |відповідно | |чи підтоплення житлових |дислокації, |з подальшим | | |до ст. 185 | |будинків та виробничих |ІСП |поданням | | |КК України | |будівель, припинення | |інформації, | | |( 2341-14 )| |діяльності підприємств | |узгодженої з| | | | |більш як на 1 годину, | |підрозділами| | | | |перерви руху транспорту | |МНС | | | | |більш як на 3 години | | | | | | |та інших тяжких наслідків | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34. Пожежа: | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.1. У будинках |Слідче | |Відкритими |Головне |Копія | |чи приміщеннях органів |управління | |каналами |слідче |спецпові- | |державної влади |(відділ) |Протягом |зв'язку |управління |домлення | |та управління від районної |(далі - СУ |1 години | |(далі - |подається | |ланки і вище, судів, |(СВ), відділ|з моменту | |ГСУ), |до ГСУ | |правоохоронних органів, |(відділення)|надходження | |ДНДЕКЦ, |в день | |осередків |дізнання |повідомлення| |ДАСМ, |порушення | |громадсько-політичних |(далі - ВД),| | |Відділ |криміналь- | |організацій, засобів |НДЕКЦ, УАСМ | | |дізнання |ної справи | |масової інформації, |(ВАСМ), ІСП | | |(далі - ВД),| | |а також у місцях, які мають | | | |ІСП | | |відношення до виборів | | | | | | |(референдуму) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.2. У будинках |СУ(СВ), | |Відкритими |ГСУ, |Копія | |(квартирах), де постійно |НДЕКЦ, УАСМ | |каналами |ДНДЕКЦ, |спецпові- | |або тимчасово проживають |(ВАСМ), ВД, |Протягом |зв'язку |ДАСМ, ВД, |домлення | |керівники органів державної |ІСП |1 години | |ІСП |подається | |влади, місцевого | |з моменту | | |до ГСУ | |самоврядування чи депутати | |надходження | | |в день | |від районної ланки та вище, | |повідомлення| | |порушення | |громадські діячі, | | | | |криміналь- | |представники іноземних | | | | |ної справи | |держав або особи, які мають | | | | | | |міжнародний захист | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.3. У будинках |СУ (СВ), | |Відкритими |ГСУ, |Копія | |та приміщеннях |НДЕКЦ, УАСМ | |каналами |ДНДЕКЦ, |спецпові- | |дипломатичних, |(ВАСМ), ВД, |Протягом |зв'язку |ДАСМ, ВД, |домлення | |консульських, торгових |ТК ГУВВ |1 години | |ГУВВ, ІСП |подається | |чи інших представництв |або в/ч |з моменту | | |до ГСУ | |іноземних держав та |за місцем |надходження | | |в день | |міжнародних організацій |дислокації, |повідомлення| | |порушення | | |ІСП | | | |криміналь- | | | | | | |ної справи | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.4. На енергетичних |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, | | |підприємствах, енергетичних |НДЕКЦ, | |каналами |ДНДЕКЦ, | | |об'єктах потужністю 110 кВт |ТК ГУВВ |Протягом |зв'язку |ГУВВ, ІСП | | |і більше, що призвело до |або в/ч |1 години | | | | |знеструмлення 5 і більше |за місцем |з моменту | | | | |житлових будинків, |дислокації, |надходження | | | | |на магістральних нафто- |ІСП |повідомлення| | | | |і газопроводах, нафтобазах, | | | | | | |радіаційних, біологічних та | | | | | | |інших об'єктах, на яких є | | | | | | |предмети, що становлять | | | | | | |підвищену небезпеку для | | | | | | |оточення | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.5. Лісові (верхові |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | | |площею 25 га та більше, |НДЕКЦ, ІСП |3 годин |каналами |ДНДЕКЦ, ІСП | | |низові площею 50 га | | |зв'язку | | | |та більше), торф'яні | | | | | | |пожежі, степові пожежі у | | | | | | |заповідниках площею 25 га | | | | | | |і більше, пожежі зернових | | | | | | |культур на корені та | | | | | | |у валках площею 8 га | | | | | | |і більше, пожежі скирт, | | | | | | |унаслідок чого знищено | | | | | | |200 і більше тонн грубих | | | | | | |кормів | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.6. У будівлях, що мають |СУ (СВ), |Протягом |Відкритими |ГСУ, ДНДЕКЦ,|Копія | |історичну цінність, |НДЕКЦ, |3 годин |каналами |ДАСМ, ВД, |спецпові- | |пам'ятників архітектури, |УАСМ (ВАСМ),| |зв'язку |ІСП |домлення | |культових споруд, а також, |ВД, ІСП | | | |подається | |якщо згоріло 3 і більше | | | | |до ГСУ | |будинки | | | | |в день | | | | | | |порушення | | | | | | |криміналь- | | | | | | |ної справи | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.7. У житлових |Управління |Протягом |Відкритими |Департамент |Розмір | |та громадських спорудах, |(відділ) |3 годин |каналами |карного |збитків | |на виробництві, |карного | |зв'язку |розшуку |визнача- | |у торговельних закладах, що |розшуку | | |(далі - |ється | |виникла внаслідок підпалу |(далі - УКР | | |ДКР), |відповідно | |та спричинила знищення або |(ВКР), | | |ДНДЕКЦ, ВД, |до ст. 185 | |пошкодження особистого, |НДЕКЦ, ВД, | | |ГСУ, ІСП |КК України.| |колективного та державного |СУ (СВ), ІСП| | | |Копія | |майна | | | | |спецпові- | | | | | | |домлення | | | | | | |подається | | | | | | |до ГСУ | | | | | | |в день | | | | | | |порушення | | | | | | |криміналь- | | | | | | |ної справи.| |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.8. Із збитком на суму, |СУ (СВ), ВД,|Протягом |Відкритими |ГСУ, ВД, |Копія | |яка в 10 тисяч і більше |підрозділи |3 годин |каналами |підрозділи |спецпові- | |разів перевищує |кримінальної| |зв'язку |кримінальної|домлення | |неоподатковуваний мінімум |міліції, | | |міліції, |подається | |доходів громадян |УАСМ (ВАСМ),| | |ДНДЕКЦ, |до ГСУ | | |НДЕКЦ, ІСП | | |ДАСМ, ІСП |в день | | | | | | |порушення | | | | | | |криміналь- | | | | | | |ної справи | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.9. На побутовому ґрунті |УКР (ВКР), |Протягом |Відкритими |ДКР, ДАСМ, | | |загинуло 3 і більше або |УАСМ (ВАСМ),|3 годин |каналами |ДНДЕКЦ, ІСП | | |постраждало 5 і більше |НДЕКЦ, ІСП | |зв'язку | | | |осіб; загинуло на | | | | | | |виробництві 2 і більше або | | | | | | |постраждало 3 і більше осіб | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |34.10. На рухомому складі |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, |Копія | |залізничного транспорту із |ВД, СУ (СВ),|3 годин |каналами |ДНДЕКЦ, |спецпові- | |загибеллю або травмуванням |НДЕКЦ, ІСП | |зв'язку |ВД, ГСУ, |домлення | |людей чи затримкою руху | | | |ІСП |подається | |залізничного транспорту | | | | |до ГСУ | |на 2 години і більше, | | | | |в день | |у метрополітені, | | | | |порушення | |на цивільному водному | | | | |криміналь- | |та авіаційному транспорті | | | | |ної справи | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |35. Випадки виявлення |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | | |в населених пунктах, |НДЕКЦ, ІСП |3 годин |каналами |ДНДЕКЦ, ІСП | | |на залізницях, у портах | | |зв'язку | | | |та інших людних місцях | | | | | | |боєприпасів (бомб, мін, | | | | | | |снарядів, інших | | | | | | |вибухонебезпечних | | | | | | |предметів) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |36. Публічне голодування, |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ІСП | | |самогубство або спроба |ІСП | |каналами | | | |самогубства, що носять | |Протягом |зв'язку | | | |демонстративний характер | |1 години | | | | | | |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |37. Групове отруєння |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ІСП | | |5 і більше осіб або |ІСП | |каналами | | | |радіаційне опромінення | |Протягом |зв'язку | | | |людей | |1 години | | | | | | |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |38. Групове інфекційне |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, ІСП | | |захворювання 5 і більше |ІСП |6 годин |каналами | | | |осіб | | |зв'язку | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |39. Епідемія |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, ГУВВ, | | | |ТК ГУВВ |6 годин |каналами |ІСП | | | |або в/ч | |зв'язку | | | | |за місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |40. Епізоотія - масове |УАСМ (ВАСМ),|Протягом |Відкритими |ДАСМ, | | |поширення інфекційного |Відділ |6 годин |каналами |Управління | | |захворювання серед тварин |(відділення)| |зв'язку |ветеринарної| | |в окремому населеному |ветеринарної| | |міліції з | | |пункті, кількох населених |міліції з | | |проведення | | |пунктах, районі, області, |проведення | | |карантинних | | |країні |карантинних | | |ветеринарних| | | |ветеринарних| | |заходів, | | | |заходів, | | |ГУВВ, ІСП | | | |ТК ГУВВ | | | | | | |або в/ч | | | | | | |за місцем | | | | | | |дислокації, | | | | | | |ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |41. Авіаційна катастрофа |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ІСП | | | |ІСП | |каналами | | | | | |Протягом |зв'язку | | | | | |1 години | | | | | | |з моменту | | | | | | |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | | | |та наступною| | | | | | |доповіддю | | | | | | |через кожну | | | | | | |годину | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |42. Аварія на повітряних |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, |Розмір | |суднах, плавзасобах, |УДАІ (ВДАІ),| |каналами |ДДАІ, ІСП |збитків | |у пасажирських, вантажних |ІСП |Протягом |зв'язку | |визнача- | |поїздах, метрополітені, | |1 години | | |ється | |навмисна перешкода руху | |з моменту | | |відповідно | |(самовільна зупинка, | |надходження | | |до вимог | |блокування тощо), | |повідомлення| | |ст. 185 КК | |пошкодження залізничних | |та наступною| | |України | |шляхів і транспортних | |доповіддю | | | | |засобів, які призвели до | |через кожну | | | | |тяжких наслідків, завдали | |годину | | | | |матеріальних збитків | | | | | | |в особливо великих розмірах | | | | | | |або викликали перерву руху | | | | | | |транспорту на 2 і більше | | | | | | |години (у метрополітені - | | | | | | |понад 15 хвилин) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |43. Дорожньо-транспортна | | | | | | |пригода, унаслідок якої: | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |43.1. Загинули або |УДАІ (ВДАІ),|Протягом |Відкритими |ДДАІ, | | |постраждали депутати від |ТК ГУВВ |3 годин |каналами |ГУВВ, ІСП | | |районної ланки і вище, |або в/ч | |зв'язку | | | |керівники органів |за місцем | | | | | |виконавчої влади та |дислокації, | | | | | |місцевого самоврядування |ІСП | | | | | |від районної ланки і вище, | | | | | | |правоохоронних органів, | | | | | | |політичних партій та | | | | | | |об'єднань громадян, судді, | | | | | | |працівники засобів масової | | | | | | |інформації, заслужені діячі | | | | | | |науки, культури і мистецтва,| | | | | | |інші видатні особи; | | | | | | |працівники дипломатичних, | | | | | | |консульських установ та | | | | | | |члени їх сімей, члени | | | | | | |офіційних, державних, | | | | | | |громадських, релігійних | | | | | | |і культурних делегацій; | | | | | | |кандидати на виборні посади | | | | | | |до органів державної влади | | | | | | |та місцевого самоврядування | | | | | | |від районної ланки і вище, | | | | | | |члени виборчих комісій, | | | | | | |іноземні спостерігачі та | | | | | | |інші офіційні особи, які | | | | | | |беруть участь у контролі | | | | | | |за виборами (референдумами) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |43.2. Загинуло 3 і більше |УДАІ (ВДАІ),|Протягом |Відкритими |ДДАІ, ІСП | | |осіб або госпіталізовано до |ІСП |3 годин |каналами | | | |медичних закладів 5 і більше| | |зв'язку | | | |осіб. Інші дорожньо-транс- | | | | | | |портні пригоди, які мають | | | | | | |значний громадський резонанс| | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| { Підпункт 43.3 пункту 43 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 67 ( z0350-11 ) від 24.02.2011 }
|----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------|
|44. Виявлення фактів |УДСБЕЗ |Протягом |Відкритими |ДДСБЕЗ, ІСП | | |контрабанди, приховування |(ВДСБЕЗ), |чергової |каналами | | | |валютної виручки у великих |ІСП |доби |зв'язку | | | |розмірах, незаконних | |з моменту | | | | |операцій з фінансовими | |викриття | | | | |ресурсами, що завдали | | | | | | |великої матеріальної шкоди, | | | | | | |відмивання коштів, здобутих | | | | | | |злочинним шляхом, | | | | | | |нецільового використання | | | | | | |бюджетних коштів у великих | | | | | | |розмірах; викриття крупних | | | | | | |ділків тіньової економіки, | | | | | | |хабарників, розкрадачів | | | | | | |тощо | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |45. Інший злочин чи подія, | |Протягом |Відкритими | |Інформація | |які можуть викликати | |6 годин |каналами | |готується | |громадський резонанс або | | |зв'язку | |одним із | |напругу в суспільстві, | | | | |підрозділів| |недовіру до органів влади, | | | | |залежно від| |правоохоронних органів чи | | | | |характеру | |призвести до інших тяжких | | | | |скоєного | |наслідків тощо | | | | |злочину та | | | | | | |компетенції| | | | | | |структур- | | | | | | |ного | | | | | | |підрозділу | | | | | | |щодо його | | | | | | |розкриття | ---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Злочини, надзвичайні ситуації, інші події,
пов'язані з особовим складом органів, підрозділів
внутрішніх справ, внутрішніх військ, навчальних
закладів МВС України та об'єктами,
де вони розташовані

--------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |46. Диверсія, терористичний |Підрозділи | |Закритими |Підрозділи |Розмір | |акт, викрадення, умисне |кримінальної| |каналами |кримінальної|збитків | |знищення, пошкодження майна |міліції, |Протягом |зв'язку |міліції, |визнача- | |або інші дії на території |ТК ГУВВ, |1 години | |ГУВВ, ГУБОЗ,|ється | |розташування підрозділів |УБОЗ (ВБОЗ),|з моменту | |ДАСМ, |відповідно | |чи об'єктів МВС України, |УАСМ (ВАСМ),|надходження | |Департамент |до вимог | |ГУМВС,УМВС внутрішніх |управління |повідомлення| |роботи з |ст. 185 КК | |військ, відомчих навчальних |(відділ) |та наступною| |персоналом |України | |закладів, унаслідок яких |роботи з |доповіддю | |(далі - | | |загинули люди або заподіяно |персоналом |через кожну | |ДРП), | | |матеріальну шкоду |(далі УРП |годину | |Департамент | | |в особливо великих розмірах |(ВРП), | | |внутрішньої | | | |Управління | | |безпеки | | | |(відділ) | | |(далі - | | | |внутрішньої | | |ДВБ), ІСП | | | |безпеки | | | | | | |(далі - УВБ | | | | | | |(ВВБ), ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |47. Катастрофа чи аварія, |УАСМ (ВАСМ),| |Закритими |ДАСМ, ГУВВ, |Розмір | |пов'язана з використанням |ТК ГУВВ, УРП| |каналами |ДРП, ДВБ, |збитків | |зброї, військової техніки, |(ВРП), УВБ |Протягом |зв'язку |ІСП |визнача- | |техногенна або природна |(ВВБР), ІСП |1 години | | |ється | |катастрофа, пожежа | |з моменту | | |відповідно | |чи аварія на території | |надходження | | |до вимог | |розташування підрозділів, | |повідомлення| | |ст. 185 КК | |об'єктів МВС України, ГУМВС,| |та наступною| | |України | |УМВС внутрішніх | |доповіддю | | |( 2341-14 )| |військ, відомчих навчальних | |через кожну | | | | |закладів, унаслідок якої | |годину | | | | |загинули люди або заподіяно | | | | | | |матеріальну шкоду | | | | | | |в особливо великих розмірах | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |48. Інша надзвичайна подія |УАСМ (ВАСМ),| |Відкритими |ДАСМ, ДРП, | | |на території розташування |УРП (ВРП), | |каналами |ГУВВ, ДВБ, | | |підрозділів, об'єктів МВС |ТК ГУВВ, УВБ|Протягом |зв'язку |ІСП | | |України, ГУМВС, УМВС |(ВВБ), ІСП |1 години | | | | |внутрішніх військ, відомчих | |з моменту | | | | |навчальних закладів, | |надходження | | | | |у результаті якої загинули | |повідомлення| | | | |чи постраждали люди, | | | | | | |пошкоджено будівлі, | | | | | | |устаткування, сталися чи | | | | | | |могли статися інші тяжкі | | | | | | |наслідки | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |49. Загибель, поранення, |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДВБ, | | |нанесення тілесних |УВБ (ВВБ), | |каналами |Департамент | | |ушкоджень, травмування |відділ |Протягом |зв'язку |медичного | | |працівника ОВС, |охорони |1 години | |забезпечення| | |військовослужбовця |здоров'я |з моменту | |та реабілі- | | |внутрішніх військ, їх |(далі - |надходження | |тації | | |близьких родичів, знищення |ВОЗ), |повідомлення| |(далі - | | |або пошкодження їх майна |підрозділи | | |ДМЗтаР), | | |у зв'язку з виконанням |кримінальної| | |ГУВВ, ГУБОЗ,| | |працівником чи |міліції, | | |підрозділи | | |військовослужбовцем |УБОЗ (ВБОЗ),| | |кримінальної| | |службових обов'язків |ТК ГУВВ, ІСП| | |міліції, | | | | | | |а також | | | | | | |зацікавлений| | | | | | |структурний | | | | | | |підрозділ | | | | | | |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |50. Інший випадок загибелі |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДМЗтаР,| | |працівника ОВС, |ТК ГУВВ, | |каналами |ГУВВ, | | |військовослужбовця |ВОЗ, ІСП |Протягом |зв'язку |а також | | |внутрішніх військ | |1 години | |зацікавлений| | | | |з моменту | |структурний | | | | |надходження | |підрозділ | | | | |повідомлення| |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |51. Зникнення працівника |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДВБ, |До ДВБ не | |ОВС, військовослужбовця |підрозділи | |каналами |ГУВВ, |надсила- | |внутрішніх військ або |кримінальної|Протягом |зв'язку |підрозділи |ється | |працівника воєнізованої |міліції, ТК |1 години | |кримінальної|інформація | |охорони з вогнепальною |ГУВВ, НДЕКЦ,|з моменту | |міліції, |про | |зброєю |УБОЗ (ВБОЗ),|надходження | |ДНДЕКЦ, |працівника | | |ІСП |повідомлення| |ГУБОЗ, |воєнізова- | | | | | |а також |ної охорони| | | | | |зацікавлений| | | | | | |структурний | | | | | | |підрозділ | | | | | | |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |52. Самогубство чи замах на |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДМЗтаР,| | |самогубство працівника ОВС |ВОЗ, ТК | |каналами |ГУВВ, | | |або військовослужбовця |ГУВВ, ІСП |Протягом |зв'язку |а також | | |внутрішніх військ | |1 години | |зацікавлений| | | | |з моменту | |структурний | | | | |надходження | |підрозділ | | | | |повідомлення| |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |53. Безвісна відсутність |УРП (ВРП), |Протягом |Відкритими |ДРП, ДВБ, | | |терміном понад 3 доби |УВБ (ВВБ), |6 годин |каналами |підрозділи | | |працівника ОВС або |ТК ГУВВ, | |зв'язку |кримінальної| | |військовослужбовця |підрозділи | | |міліції, | | |внутрішніх військ |кримінальної| | |ГУВВ, | | | |міліції, ІСП| | |а також | | | | | | |зацікавлений| | | | | | |структурний | | | | | | |підрозділ | | | | | | |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |54. Пригода з транспортним |УДАІ (ВДАІ),| |Відкритими |ДДАІ, ДРП, | | |засобом, що призвела до |УРП (ВРП), | |каналами |ДВБ, ГУВВ, | | |загибелі працівника ОВС, |УВБ (ВВБ), |Протягом |зв'язку |а також | | |військовослужбовця |ТК ГУВВ, ІСП|1 години | |зацікавлений| | |внутрішніх військ, а також | |з моменту | |структурний | | |цивільної особи (за умови, | |надходження | |підрозділ | | |якщо транспортом керував | |повідомлення| |МВС | | |працівник ОВС або | | | | | | |військовослужбовець | | | | | | |внутрішніх військ) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |55. Застосування зброї або |УРП (ВРП), | |Закритими |ДРП, ДВБ, | | |необережне поводження з нею |ТК ГУВВ, ІСП| |каналами |ГУВВ, | | |працівника ОВС, | |Протягом |зв'язку |а також | | |військовослужбовця | |1 години | |зацікавлений| | |внутрішніх військ, | |з моменту | |структурний | | |що призвело до загибелі, | |надходження | |підрозділ | | |поранення громадянина або | |повідомлення| |МВС | | |працівника органів | | | | | | |внутрішніх справ | | | | | | |(військовослужбовця | | | | | | |внутрішніх військ) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |56. Порушення кримінальної |УРП (ВРП), |Протягом |Відкритими |ДРП, ДВБ, | | |справи стосовно працівника |УВБ (ВВБ), |доби |каналами |ГУВВ, | | |ОВС (військовослужбовця |ТК ГУВВ, ІСП| |зв'язку |а також | | |внутрішніх військ), у т.ч. | | | |зацікавлений| | |колишнього працівника ОВС | | | |структурний | | |(військовослужбовця | | | |підрозділ | | |внутрішніх військ), який | | | |МВС | | |скоїв злочини під час | | | | | | |проходження служби, або за | | | | | | |фактом протиправних дій, до | | | | | | |яких причетні працівники | | | | | | |ОВС (військовослужбовці | | | | | | |внутрішніх військ), у т.ч. | | | | | | |колишні працівники ОВС | | | | | | |(військовослужбовці | | | | | | |внутрішніх військ), що | | | | | | |скоїли злочини під час | | | | | | |проходження служби | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |57. Складання |УРП (ВРП), |Протягом |Відкритими |ДРП, ДВБ, | | |адміністративного протоколу |УВБ (ВВБ), |доби після |каналами |ГУВВ, | | |відносно працівника ОВС |ТК ГУВВ, ІСП|направлення |зв'язку |а також | | |(військовослужбовця | |матеріалів | |зацікавлений| | |внутрішніх військ) за | |для розгляду| |структурний | | |вчинення корупційного | |в суді | |підрозділ | | |діяння (незалежно від | | | |МВС | | |суб'єкта, що прийняв таке | | | | | | |рішення) | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |58. Звернення народних |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДВБ, | | |депутатів України про |УВБ (ВВБ), | |каналами |ГУВВ, Апарат| | |порушення їх законних прав |ТК ГУВВ, ІСП|Протягом |зв'язку |Міністра, | | |працівниками ОВС або | |1 години | |а також | | |військовослужбовцями | |з моменту | |зацікавлений| | |внутрішніх військ | |надходження | |структурний | | | | |повідомлення| |підрозділ | | | | | | |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |59. Викрадення, втрата | | | | | | |або умисне знищення: | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |59.1. Табельної зброї, |Підрозділ, | |Закритими |Структурний | | |боєприпасів, вибухових |який має | |каналами |підрозділ, | | |речовин |безпосереднє|Протягом |зв'язку |який має | | | |відношення |1 години | |безпосереднє| | | |до вказаної |з моменту | |відношення | | | |події, УРП |надходження | |до вказаної | | | |(ВРП), |повідомлення| |події, ДРП, | | | |ТК ГУВВ, | | |ГУВВ, | | | |підрозділи | | |підрозділи | | | |кримінальної| | |кримінальної| | | |міліції, | | |міліції, | | | |НДЕКЦ, УВБ | | |ДНДЕКЦ, ДВБ,| | | |(ВВБ), | | |Департамент | | | |управління | | |ресурсного | | | |(відділ) | | |забезпечення| | | |ресурсного | | |(далі - | | | |забезпечення| | |ДРЗ), ІСП | | | |(далі - УРЗ | | | | | | |(ВРЗ), ІСП | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |59.2. Кримінальних та інших |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, | | |справ |підрозділи | |каналами |підрозділи | | | |кримінальної|Протягом |зв'язку |кримінальної| | | |міліції, СУ |1 години | |міліції, | | | |(СВ), ВД, |з моменту | |ГСУ, ВД, ІСП| | | |ІСП |надходження | | | | | | |повідомлення| | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |59.3. Особливої важливості, |1-й відділ, | |Закритими |Структурний | | |цілком таємних і таємних |підрозділ, | |каналами |підрозділ, | | |документів, інших носіїв |який має |Протягом |зв'язку |який має | | |секретної інформації, |безпосереднє|1 години | |безпосереднє| | |а також розголошення |відношення |з моменту | |відношення | | |відомостей, що становлять |до вказаної |надходження | |до вказаної | | |державну або службову |події, УРП |повідомлення| |події, | | |таємницю |(ВРП), УВБ | | |Департамент | | | |(ВВБ), | | |управління | | | |підрозділи | | |справами та | | | |кримінальної| | |режиму | | | |міліції, ІСП| | |(далі - | | | | | | |ДУСтаР), | | | | | | |ДРП, | | | | | | |підрозділи | | | | | | |кримінальної| | | | | | |міліції, | | | | | | |ДВБ, ІСП | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |60. Самогубство, раптова |Штаб, УАСМ |Протягом |Закритими |ДАСМ, ІСП | | |смерть доставленого, |(ВАСМ), ІСП |6 годин |каналами | | | |затриманого, заарештованого | | |зв'язку | | | |в приміщеннях органів | | | | | | |внутрішніх справ, а також у | | | | | | |службовому автотранспорті | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |61. Невиконання бойового |УРП (ВРП), | |Закритими |ДРП, ГУВВ, | | |завдання; збройний або |ТК ГУВВ, | |каналами |ДНДЕКЦ, ДВБ,| | |груповий напад на |НДЕКЦ, УВБ |Протягом |зв'язку |ІСП | | |працівників ОВС, |(ВВБ), ІСП |1 години | | | | |військовослужбовців, варту | |з моменту | | | | |і вартових; проникнення на | |надходження | | | | |об'єкти внутрішніх військ, | |повідомлення| | | | |заволодіння зброєю; | |та наступною| | | | |застосування | |доповіддю | | | | |військовослужбовцями | |через кожну | | | | |військової техніки, | |годину | | | | |спеціальних засобів | | | | | | |та здійснення заходів | | | | | | |фізичного впливу, унаслідок | | | | | | |чого спричинено загибель, | | | | | | |каліцтво або травмування | | | | | | |людей | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |62. Витоки хімічних |ТК ГУВВ, | |Відкритими |ГУВВ, | | |отруйних речовин у місцях |підрозділи | |каналами |підрозділи | | |дислокації ГУВВ та на |кримінальної|Протягом |зв'язку |кримінальної| | |об'єктах, які вони |міліції, |1 години | |міліції, | | |охороняють, що призвело |УБОЗ (ВБОЗ),|з моменту | |ГУБОЗ, ІСП | | |до зараження місцевості, |ІСП |надходження | | | | |особового складу чи | |повідомлення| | | | |населення. Викрадення або | |та наступною| | | | |спроба викрадення таких | |доповіддю | | | | |речовин із зазначених | |через кожну | | | | |об'єктів | |годину | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |63. Масові (5 і більше |УРП (ВРП), | |Відкритими |ДРП, ДМЗтаР,| | |осіб) протягом короткого |ТК ГУВВ, | |каналами |ГУВВ, ІСП | | |часу інфекційні |ВОЗ, ІСП |Протягом |зв'язку | | | |захворювання, харчові | |1 години | | | | |отруєння, обмороження | |з моменту | | | | |третього та четвертого | |надходження | | | | |ступеня; поодинокі | |повідомлення| | | | |захворювання холерою, | | | | | | |віспою, чумою | | | | | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |64. Втеча затриманого, |Штаб, УРП | |Закритими |ДРП, ДВБ, | | |заарештованого, взятого під |(ВРП), УВБ | |каналами |підрозділи | | |варту, засудженого з-під |(ВВБ), ТК |Протягом |зв'язку |кримінальної| | |охорони міліції або |ГУВВ, |1 години | |міліції, | | |військовослужбовців |підрозділи |з моменту | |ГУВВ, | | |внутрішніх військ |кримінальної|надходження | |а також | | | |міліції, ІСП|повідомлення| |зацікавлений| | | | | | |структурний | | | | | | |підрозділ | | | | | | |МВС | | |----------------------------+------------+------------+-----------+------------+-----------| |65. Факти затримання |УРП (ВРП), |Протягом |Відкритими |ДРП, ІСП | | |злочинців, під час яких |ІСП |чергової |каналами | | | |працівниками ОВС виявлено | |доби |зв'язку | | | |високу професійну | |з моменту | | | | |майстерність та героїзм | |викриття | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Оперативне інформування здійснюється з моменту надходження до
ОВС первинних відомостей про виникнення ситуації, що підпадає під
дію Переліку, без очікування результатів перевірки цих відомостей,
висновків експертизи та порушення кримінальної справи (якщо інше
не обумовлено в зазначеному Переліку). Оперативна інформація про злочини та події, передбачені цим
Переліком, негайно доповідається до вищої чергової частини по
телефону з подальшим переданням спецповідомлення. Копії висновків, наказів і рішень колегій ГУМВС, УМВС за
результатами службових розслідувань надзвичайних подій,
передбачених розділом III цього Переліку, у місячний термін (якщо
керівництвом Міністерства не встановлені інші строки) надсилаються
до Управління внутрішньої безпеки і розслідувань (стосовно
атестованих працівників) та відповідних структурних підрозділів
апарату МВС України; за результатами розслідування подій,
передбачених пунктом 58 Переліку, направляються також до Апарату
Міністра; за результатами розслідування подій, передбачених
пунктами 49, 50, 52, 63 Переліку, направляються також до
Департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС України. Оперативна інформація, яка передбачена Переліком і
надсилається відкритими каналами зв'язку, передається з
використанням комп'ютерної системи "Електронна пошта" і
комп'ютерного формату даних "dbf" зі створенням пакетів за
допомогою архіватора "arj" за адресою: svodka@degmvd.kiev.ua. Файли повинні мати наступну побудову: 09dg3101.arj, де 09 - код ГУМВС, УМВС, dg - помітка "Для чергової частини", 31 - дата відправлення, 01 - порядковий номер пакета, . - крапка, Arj - розширення, з обов'язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного
зв'язку МВС України згідно зі схемою N 4 (ПЦ004=004) - телеграфні
номери пункту телеграфного зв'язку та чергової частини Головного
штабу МВС України. У зв'язку з розвитком комп'ютерних технологій та
встановленням єдиного інформаційного поля в системі ОВС у
подальшому в Перелік можуть вноситися поправки і доповнення.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 860 ( z1204-05 ) від 10.10.2005, N 182
( z0452-09 ) від 27.04.2009, N 67 ( z0350-11 ) від 24.02.2011,
N 384 ( z0924-11 ) від 06.07.2011, N 274 ( z0593-12 ) від
30.03.2012 }
Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції Б.В.Кравченко

Додаток 2
до наказу МВС України
04.10 2003 N 1155

ФОРМИ ЗВІТІВ
про діяльність підрозділів внутрішніх
військ МВС України

1. Перелік питань, що включаються
до інформаційно-аналітичних матеріалів про стан
підрозділів внутрішніх військ МВС України
1.1. Стан бойової готовності.
1.2. Стан мобілізаційної готовності.
1.3. Стан виконання планових і програмних заходів
будівництва, реформування та розвитку і нормотворчої діяльності
внутрішніх військ.
1.4. Стан службово-бойової діяльності, виконання планів
бойової та спеціальної підготовки.
1.5. Стан технічного забезпечення.
1.6. Стан тилового забезпечення.
1.7. Стан розквартирування військ і капітального будівництва.
1.8. Стан медичного забезпечення та екологічної безпеки.
1.9. Стан фінансового забезпечення.
1.10. Стан роботи у сфері кадрової політики.
1.11. Морально-психологічний стан та стан військової
дисципліни. Факти використання бюджетних коштів за нецільовим
призначенням з ознаками складу злочину; затримання
військовослужбовців правоохоронними органами за підозрою у
вчиненні злочинів чи корупційних діянь.
1.12. Стан реалізації планів і програм у сфері міжнародного
співробітництва та виконання міжнародних договорів.
1.13. Стан захисту державних секретів та забезпечення
надійного зберігання бойової техніки, вогнепальної зброї,
ракетно-артилерійського озброєння, отруйних, наркотичних та інших
небезпечних речовин.
1.14. Наявні проблемні питання державного рівня, пропозиції
щодо можливих шляхів їх вирішення. Разом з інформаційно-аналітичними матеріалами за II та IV
квартали подаються підсумкові дані за півріччя та рік.
2. Форма повідомлень про надзвичайні ситуації та події
в підрозділах внутрішніх військ МВС України
2.1. Стислий зміст надзвичайної ситуації або події (далі -
подія), що відбулася (відбувається).
2.2. Час і дата події.
2.3. Місце події (докладна адреса).
2.4. Відкрите найменування військового підрозділу/об'єкта,
причетного до події (із зазначенням вищих рівнів підпорядкування,
з інформацією про відповідних командирів і начальників, їх
телефонами).
2.5. Наслідки події (жертви, поранені, травмовані,
матеріальні збитки).
2.6. Інформація про людей, що загинули (прізвище, ім'я та по
батькові, дата і місце народження, їх близькі родичі тощо).
2.7. Попередні висновки про причини події, завдані збитки,
орієнтовні заходи та розрахунки ресурсних потреб для ліквідації
наслідків події і заходи щодо запобігання повторним випадкам.
2.8. Джерело інформації.
2.9. Підпис керівника або особи, яка його заміщає.
2.10. Телефони для уточнення інформації.
Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції Б.В.Кравченковгору