Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці
Мінсоцполітики України; Наказ від 31.01.2017148
Документ z0236-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2017
 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2017  № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2017 р.
за № 236/30104

Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці

Відповідно до статей 15, 28 Закону України „Про охорону праці”, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  01 грудня 2004 року за № 1526/10125, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.01.2017 № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2017 р.
за № 236/30104

ЗМІНИ
до Типового положення про службу охорони праці

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова „у процесі праці” замінити словами „у процесі трудової діяльності”;

2) абзаци другий і третій пункту 1.2 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

3) у пункті 1.4:

в абзаці другому слово „(суміщення)” виключити;

в абзаці третьому слова „виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці” замінити словами „відповідну підготовку”;

4) у пункті 1.5 слова та цифри „Національного класифікатора України ДК 003:2005 „Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 № 375” замінити словами та цифрами „Національного класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327”.

2. У главі 3:

1) пункт 3.2 після слів „проектів наказів” доповнити словом „(розпоряджень)”;

2) пункт 3.5 після слів „інструктажу з” доповнити словом „питань”;

3) пункт 3.6 після слова „аварій” доповнити словами „на виробництві”;

4) абзац другий пункту 3.11 після слів „нормативно-правовими актами” доповнити словами „з охорони праці”;

5) у пункті 3.12:

абзац другий  після  слова „Порядку” доповнити  словом  „проведення”, слова та цифри „25 серпня 2004 року  № 1112” замінити словами та цифрами  „30 листопада 2011 року № 1232”;

в абзаці третьому слова „робочих місць” замінити словами „умов праці”, слово „профзахворювань” замінити словами „професійних захворювань (отруєнь)”;

абзац шостий після слів „колективного договору,” доповнити словом „інших”;

6) у пункті 3.14:

в абзаці другому після слів „нещасних випадків” слово „та” замінити словом „і”, після слів „професійних захворювань” доповнити словами „та аварій на виробництві”;

абзац четвертий після слів  „наявністю в” доповнити словом „структурних”.

3. Абзац третій глави 4 після слів „механізмів, устаткування” доповнити словами „та інших засобів виробництва”.

4. У главі 5:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

„5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці”;

2) пункт 5.5 після слова „функцій” доповнити словами „і завдань”, слово „та” замінити словом „і”, після слова „положенням” доповнити словами „та системою управління охороною праці на підприємстві”.

5. У тексті слово „устатковання” замінити словом „устаткування”.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...