Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 31.12.2007499
Документ z0205-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.03.2015, підстава z0193-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2007  № 499


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2008 р.
за № 205/14896

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду № 2/582 від 28.05.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 185 від 29.04.2009
№ 524 від 17.12.2009}

{Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 2/582 від 11.05.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 230 від 08.06.2010
№ 207 від 18.05.2011
№ 541 від 09.08.2011
№ 288 від 05.04.2012}

{Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду № 2а-19229/10/2670 від 20.03.2012}

{Додатково див. Постанову Вищого адміністративного суду № К-28442/10 від 22.05.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 557 від 06.06.2013
№ 1254 від 23.12.2013
№ 231 від 21.03.2014
№ 1126 від 23.10.2014
№ 125 від 03.02.2015}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (далі - постанова) та з метою впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Інструкція) що додається.

2. Затвердити:

2.1. Схему посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.

2.2. Оклади за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 2.

2.3. Розміри надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 3.

2.4. Схеми посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-20.

{Підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

2.5. Схеми посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 21.

{Підпункт 2.5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

2.6. Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 22.

{Підпункт 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013, № 125 від 03.02.2015}

3. Установити, що грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

4. Виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку, затвердженому Інструкцією.

5. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та в осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), установленим до набрання чинності постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

6. Видатки, пов'язані з набранням чинності цього наказу, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства внутрішніх справ України.

7. Скасувати Методичні рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ України 30.06.2005.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хоменка В.П.

9. Цей наказ надіслати за належністю.

Міністр

Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України

Голова об'єднаної профспілкової організації
атестованих працівників МВС України
В.М. Онищук


А.С. Онищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.12.2007  № 499


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2008 р.
за № 205/14896

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року № 3720-XII "Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України", постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 20 січня 1997 року № 30 "Про допомогу на поховання", від 17 липня 2003 року № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", від 07 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та від 03 січня 2013 року № 2 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012, № 557 від 06.06.2013}

1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ визначається залежно від посади, спеціального звання, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов служби.

1.4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу, які призначені на штатні посади в апараті Міністерства внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, їм підпорядкованих органах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, Державній службі охорони при МВС, на підприємствах, в установах, організаціях і підрозділах системи МВС та які навчаються в навчальних закладах системи МВС або зараховані в розпорядження відповідного органу внутрішніх справ.

{Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.5. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат тощо.

1.6. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується за місцем служби і виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом доходів і видатків органу, підрозділу, закладу чи установи МВС на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

За час відсутності особи рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

{Пункт 1.6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

Підставою припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ є матеріали службового розслідування на підставі мотивованого рапорту безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ начальника органу внутрішніх справ, у якому вказується, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

{Пункт 1.6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.7. При виплаті особі рядового чи начальницького складу грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

1.8. У разі виникнення в особи рядового чи начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням указаних з дня набуття особою такого права.

1.9. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які відбувають у відрядження (відпустку), якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше як за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження чи відпустку.

1.10. При переведенні по службі, пов'язаному з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих навчальних закладів МВС з увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня відбуття до нового місця служби (навчання), зазначеного в наказі про направлення до іншого підрозділу органу внутрішніх справ.

1.11. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до державних органів, установ і організацій, які виконують завдання в інтересах оборони держави та її безпеки (далі - державні органи) із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України, грошове забезпечення виплачується в державних органах до дня відкомандирування і за час дороги до нового місця роботи в розмірах і порядку, що встановлюються чинним законодавством України.

1.12. Грошове забезпечення, виплачене особі рядового чи начальницького складу несвоєчасно або виплачене їй у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого особа мала на нього право.

1.13. Звернення осіб рядового і начальницького складу щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються у встановленому законодавством порядку.

1.14. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу МВС здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.15. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу підрозділів Державної служби охорони здійснюється щомісяця до 5 числа за минулий місяць.

{Пункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 185 від 29.04.2009}

1.16. У разі коли день виплати грошового забезпечення збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, грошове забезпечення виплачується напередодні.

{Пункт 1.16 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

1.17. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів із залишенням на службі, а також які направлені для проходження служби в інші правоохоронні органи, якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошове забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється до дня виключення зі списків особового складу у зв'язку з відрядженням (прикомандируванням, направленням) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим особам виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

{Пункт 1.17 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

1.18. При прийнятті на службу до органів внутрішніх справ грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі служби грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу виплачується до дня виключення зі списків особового складу включно.

1.19. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, указану в наказі про особовий склад. Якщо в наказі про особовий склад дата призначення на посаду не зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання цього наказу.

1.20. Особам рядового і начальницького складу за час перебування в службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, який особа одержувала на день вибуття у відрядження.

{Пункт 1.20 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.21. Невикористані залишки підзвітних сум, а також неповернені в установлений строк аванси утримуються з осіб рядового і начальницького складу повністю при наступній виплаті грошового забезпечення.

1.22. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у межах визначених обсягів педагогічної роботи.

1.23. Особам начальницького складу, які працюють за сумісництвом на медичних посадах у лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників проводиться за фактично відпрацьований час у порядку, установленому законодавством.

{Пункт 1.23 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

1.24. У випадках, коли будуть підтверджені раніше не відомі та не враховані в особових справах періоди служби, грошове забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується з дня видання наказу органу про підтвердження раніше не врахованої вислуги років.

1.25. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає.

II. Грошове забезпечення

2.1. Оклади за спеціальними званнями

2.1.1. Особам рядового і начальницького складу виплачуються оклади за спеціальними званнями в розмірах, затверджених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", крім курсантів вищих навчальних закладів МВС, прийнятих на навчання з числа цивільних осіб.

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.1.2. Особам рядового і начальницького складу, яким спеціальне звання присвоєно одночасно з прийняттям на службу, оклади за спеціальними званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

2.1.3. У разі присвоєння спеціального звання під час проходження служби в органах внутрішніх справ оклад за спеціальним званням особі рядового чи начальницького складу виплачується з дня указаного в наказі про присвоєння відповідного спеціального звання, а в разі, якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

2.2. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

2.2.1. Посадові оклади встановлюються залежно від штатних посад у розмірах, визначених схемами посадових окладів, затверджених наказом МВС від 31.12.2007 № 499 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ", для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1, для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатками 4-19, рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 20.

2.2.2. Конкретний розмір посадового окладу особі рядового чи начальницького складу встановлюється наказом про особовий склад одночасно з призначенням на відповідну посаду.

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом начальника органу, установи, організації чи підрозділу системи МВС залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов'язків.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади в розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму, призначеним на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше розміру окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.3. Особам рядового і начальницького складу, що обіймають штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі, виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня видання керівником органу внутрішніх справ наказу про призначення особи рядового або начальницького складу до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня видачі наказу про звільнення від виконання обов'язків за посадою.

Штатним заступникам незалежно від їх службових обов'язків під час тимчасового виконання ними обов'язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата грошового забезпечення проводиться за їх штатною посадою.

Різниця в окладах за основною посадою і посадою, за якою тимчасово виконуються обов'язки, виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати двох місяців, а за невакантною - чотирьох місяців.

Строк тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами не обмежується, якщо ці посади займають особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.4. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

{Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010}

2.2.5. У разі звільнення зі служби виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем виключення особи рядового чи начальницького складу зі списків особового складу органу, підрозділу, закладу чи установи органів внутрішніх справ.

2.2.6. При звільненні з посади в разі призначення на іншу штатну посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується особі рядового чи начальницького складу до дня призначення на нову штатну посаду.

{Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.3. Підвищення посадових окладів

2.3.1. Підвищення посадових окладів у кожному випадку обчислюється з основного посадового окладу та в кожному разі утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо.

2.3.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.

2.3.3. Установлення підвищень здійснюється шляхом видання письмового наказу.

2.4. Надбавка за вислугу років

2.4.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням у розмірах, затверджених додатком 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

2.4.2. Обчислення вислуги років для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу).

До вислуги років для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються періоди, які визначені пунктами 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.

{Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.4.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до цієї Інструкції передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу років нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та окладу за спеціальним званням.

2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

2.5.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугою років.

2.5.2. Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.

2.5.3. Під розробленням проекту нормативно-правового акта слід розуміти як самостійне, так і спільне з іншими визначеними виконавцями безпосереднє опрацювання проекту акта, його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою проекту нормативно-правового акта уважається правова експертиза проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження (візування) до структурного підрозділу.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим підпунктом 2.5.3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.6. Надбавка за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність

2.6.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

2.6.2. Розмір надбавок установлюється індивідуально особам середнього, старшого і вищого начальницького складу керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ на підставі мотивованого подання керівника структурних підрозділів та оголошується наказом.

2.6.3. Керівникам органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби та за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність установлюються Міністром внутрішніх справ України.

2.6.4. У разі несвоєчасного або неналежного виконання завдань, зниження результатів оперативно - службової діяльності розмір установлених раніше надбавок за поданням керівництва органу може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується наказом.

2.6.5. Виплата цієї надбавки проводиться з дня, указаного в наказі про особовий склад, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня вступу в тимчасове виконання посадових обов'язків.

2.7. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі.

2.7.1. Особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, виплачується щомісячна надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків;

від 3 до 5 років - 15 відсотків;

понад 5 років - 20 відсотків.

2.7.2. Виплата надбавки особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, виплачується за умови наявності в цих осіб допуску до шифрів, який надається відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, а також документально підтверджена шифрувальна робота осіб у центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях за умови перерви між призначеннями на посади не більше ніж 6 місяців.

2.7.4. Надбавка особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, установлюється наказом про особовий склад на підставі подання керівників підрозділів спеціального зв'язку і виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць. У поданні зазначається дата оформлення допуску до шифрів.

2.7.5. Виплата надбавки припиняється з дня скасування допуску до шифрів відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7.6. У разі направлення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання в навчальні заклади без збереження за ними штатних посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних органів, безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими була встановлена виплата надбавки.

2.7.7. Період перебування осіб рядового і начальницького складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних органів у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

2.7.8. Виплата надбавки зберігається в разі звільнення осіб від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності, особам, які відповідно до законодавства України перебувають у відпустках (чергових та додаткових, через хворобу) або тимчасово вибувають із збереженням за ними штатних посад за місцем проходження служби на короткострокові курси підготовки, перепідготовки та вдосконалення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку, із збереженням грошового забезпечення, на стажування, а також у службові відрядження.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерство внутрішніх справ № 557 від 06.06.2013}

2.8. Надбавка державним експертам з питань таємниць

2.8.1. Особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які виконують функції державних експертів з питань таємниць, установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу.

2.8.2. Виплата цієї надбавки здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.9. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

2.9.1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

2.9.2. Особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом) Міністром внутрішніх справ України або його заступниками згідно з розподілом функціональних обов'язків установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації.

2.9.3. Виплата надбавки особам рядового і начальницького складу за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затверджених керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ номенклатури посад осіб рядового і начальницького складу, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.9.4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом про особовий склад на підставі мотивованих рапортів керівників структурних підрозділів, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

2.9.5. У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов'язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.9.6. Проект наказу про особовий склад погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ.

2.9.7. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.

2.9.8. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання обов'язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог цієї Інструкції.

2.9.9. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;

з дня скасування допуску до державної таємниці;

з дня закінчення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт.

2.9.10. Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється в порядку для її встановлення.

{Пункт 2.10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.10. Надбавка за знання та використання іноземної мови

2.10.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, установлюється надбавка за знання та використання в роботі однієї європейської мови в розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

2.10.2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземних мов установлюється особам рядового і начальницького складу відповідно до займаних посад керівниками органів, підрозділів, закладів та установ органів внутрішніх справ за мотивованими рапортами керівників структурних підрозділів, погодженими з підрозділами кадрового забезпечення.

2.10.3. Надбавка виплачується з дня, указаного в наказі про особовий склад, а якщо дата в наказі не зазначена, надбавка виплачується з дня його підписання.

2.11. Надбавка за почесні звання "заслужений", "народний"

2.11.1. Особам рядового і начальницького складу апарату органів внутрішніх справ, їх регіональних (територіальних) управлінь виплачується надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

{Підпункт пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 207 від 18.05.2011}

2.11.2. Іншим особам рядового і начальницького складу за звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

2.11.3. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний" виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

2.11.4. Надбавка за почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.11.5. У разі присвоєння почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, указана надбавка виплачується з дня присвоєння почесного звання.

2.12. Надбавка за спортивні звання

2.12.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється надбавка від посадового окладу в таких розмірах: "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "Майстер спорту" - 10 відсотків.

2.12.2. Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2.12.3. Надбавка за спортивні звання виплачується особам рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу про особовий склад.

2.13 Доплата за науковий ступінь

2.13.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам рядового і начальницького складу центрального апарату, його регіональних управлінь - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим особам рядового і начальницького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

2.13.2. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2.13.3. Доплата за науковий ступінь особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.13.4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

2.13.5. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується:

а) у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;

б) у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

2.14. Доплата за вчене звання

2.14.1. Особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі 25 відсотків, професора - 33 відсотки посадового окладу.

2.14.2. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2.14.3. Доплата за вчене звання особам начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий склад.

2.14.4. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, указана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою роботою.

2.14.5. Особам начальницького складу, які займають посади, що пов'язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється:

а) у разі присудження вченого звання доцента (старшого наукового співробітника) - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки України або Вищою атестаційною комісією України;

б) у разі присудження вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і науки України.

2.15. Преміювання

2.15.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду грошового забезпечення.

Індивідуальні розміри премії не обмежуються максимальними розмірами та встановлюються за рішенням керівника підрозділу в межах фонду преміювання.

{Підпункт пункту розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.15.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.

2.15.3. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводяться відповідно до положення про преміювання.

2.15.4. Виплата премії за минулий місяць проводиться в поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.

2.15.5. Виплата премій особам рядового і начальницького складу, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі здійснюються за наказами керівників органів і підрозділів, закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до 10-го числа кожного місяця на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, погоджених з фінансовим підрозділом у частині розміру фонду преміювання. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її розмірів зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

2.15.6. Премія не виплачується особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ:

які звільняються зі служби за порушення дисципліни, за дискредитацію звання особи начальницького складу, через службову невідповідність або у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили в місяці звільнення;

направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України.

{Пункт розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.16. Матеріальна допомога

2.16.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна допомога у межах асигнувань що виділяються на їх утримання, для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день виплати, та один раз на рік - допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.16.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу надається протягом року за мотивованим рапортом особи рядового чи начальницького складу у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, яке особа отримувала на день виплати.

Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога не надається.

{Підпункт пункту розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012}

2.16.3. Допомога для оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається у розмірі, що не перевищує грошового забезпечення, яке особа отримувала на день виплати.

{Підпункт пункту в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 230 від 08.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 288 від 05.04.2012, № 125 від 03.02.2015}

{Підпункт 2.16.4 пункту 2.16 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 125 від 03.02.2015}

2.16.4. Фактичні витрати на матеріальну допомогу відповідно до вимог бюджетного законодавства проводяться тільки в межах затвердженого кошторисом фонду грошового забезпечення.

2.17. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів, ад'юнктів та магістрів

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »