Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів). (Форми NN 1-ОПП, [...]
ДПА України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 19.02.199880
Документ z0172-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава z1439-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 80 від 19.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 березня 1998 р.
за N 172/2612
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про затвердження Порядку обліку платників
податків, зборів (обов'язкових платежів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 552 ( z0791-98 ) від 17.11.98
N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.99
N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000
N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001
N 347 ( z0874-01 ) від 05.09.2001
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002
N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005
N 216 ( z0563-06 ) від 25.04.2006
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006
N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007
N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 }

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення повноти надходжень
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів
шляхом охоплення обліком та контролем платників податків
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів) (додається). { Пункт 1 Наказу із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про
порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.02.98 N 80
(в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України
від 17.11.98 N 552)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 1998 р.
за N 172/2612

Порядок обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів)
{ Заголовок Інструкції в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
( У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова
"встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА
N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова
"суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та
числах замінено на слова "підприємець" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
{ У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках
замінено словами "цей Порядок" згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 427
( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ) та інших актів, положень чинного
законодавства України і має на меті використання єдиної
раціональної методики обліку платників податків і зборів
(обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006, N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
1. Визначення термінів
1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа,
на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати
податки і збори (обов'язкові платежі). ( Підпункт 1.1 пункт 1 в
редакції Наказу ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.2. Великий платник податків - це юридична особа, у якої
обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік
перевищує сто мільйонів гривень та середньооблікова чисельність
працюючих за рік перевищує двісті п'ятдесят осіб або загальна сума
сплачених до Державного бюджету України податків по платежах, що
контролюються органами державної податкової служби, за рік
перевищує двадцять п'ять мільйонів гривень. 1.2.1. Показники цього пункту розраховуються за результатами
діяльності платників податків за перше півріччя (дев'ять місяців)
звітного року з урахуванням розрахункових показників за друге
півріччя (четвертий квартал) звітного року. 1.2.2. До великих платників податків може бути віднесений
також платник податків, який за власним бажанням надав достатні
обґрунтування та розрахунки досягнення відповідних показників за
визначеними критеріями у наступному звітному періоді. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000, в
редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 149
( z0397-02 ) від 03.04.2002, N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007,
N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 }
1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина)
- формується із переліку документів, які надходять до органів
державної податкової служби для взяття на облік платника податків.
Реєстраційна частина облікової справи платника податків
доповнюється документами, які подаються платником податків або
надходять стосовно платника податків від органів державної
реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств,
центральних органів виконавчої влади та від установ банків до
органів державної податкової служби в період діяльності платника
податків та у зв'язку з його ліквідацією. Облікова справа платника податків (звітна частина) формується
із звітних документів, які подаються платником у період його
діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється із
дотриманням правил діловодства. Комплектування документів
проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх
поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис
документів. Зберігання окремих документів та облікових справ
здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016. ( Пункт 1.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 )
( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних
осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована
система збору, накопичення та обробки даних про платників
податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних
юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і
районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями
і ведеться Державною податковою адміністрацією України.
1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про
неприбуткові організації та установи.
1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
(далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для
забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до
бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що
визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення
ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.
1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків самозайнятих
осіб (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників
податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового
обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної
податкової служби і який є складовою частиною ДРФО. { Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від
20.08.2007 }
1.8. Реєстр платників податків постійних представництв
нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений
для забезпечення обліку платників податків - постійних
представництв нерезидентів в Україні.
1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за
договорами про спільну діяльність.
1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина
Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків -
юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 170 ( z0256-00 ) від 14.04.2000 )
1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податку на додану вартість. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації
України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових)
номерів платників податків, які присвоюються платникам податків
органами державної податкової служби відповідно до Порядку
присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.08.98 N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 за N 540/2980. ( Розділ 1 доповнено
пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
1.13. Військова частина - це військові частини, заклади,
установи, організації Збройних Сил України та інші утворені
відповідно до законів України військові формування. ( Розділ 1
доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа,
яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної
професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі
фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній,
освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності
лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів,
приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів
чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності
за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи
підприємцями, які прирівнюються до найманої особи. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 )
1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані
бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях,
міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах,
організаціях та закладах бюджетної сфери. { Розділ 1 доповнено
пунктом 1.15 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
1.16. Уповноважена особа - учасник договору (контракту) про
спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна
учасників для досягнення спільної господарської мети (далі -
договір про спільну діяльність), - юридична особа, зареєстрована в
Україні відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), або її
філія, яка є платником податку на прибуток і уповноважена вести
облік результатів спільної діяльності іншими сторонами згідно з
умовами договору. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 }
2. Загальні положення
2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій
органів державної податкової служби, яка створює передумови для
здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.
2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників
податків: { Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 216 ( z0563-06 ) від 25.04.2006 } 2.2.1. З числа резидентів: юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи та організації (в тому числі
неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як
на території України, так і за її межами або мають об'єкти
оподаткування; філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);
( Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА N 195
( z0486-01 ) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від
08.08.2005 )
( Абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено
на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти
оподаткування. 2.2.2. З числа нерезидентів та їх відокремлених підрозділів в
Україні: { Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій
формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи
мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з
міжнародними договорами України або законодавством; постійні представництва нерезидентів, через які повністю або
частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на
території України і які відповідно до чинного законодавства
України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові
платежі); інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не
здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під
визначення постійних представництв нерезидентів, але які
відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки
і збори (обов'язкові платежі). { Підпункт 2.2.2 пункту 2.2
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 216
( z0563-06 ) від 25.04.2006 }
2.3. Цим Порядком визначаються такі питання: 2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних
осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних
осіб. ( Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від 03.04.2002 ) 2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних
осіб та Реєстру фізичних осіб. ( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002 ) 2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку
платників податків; порядок ведення документації при взятті
платників податків на облік в органах державної податкової служби,
занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів. 2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам
податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників
податків.
3. Організація обліку платників податків у
органах державної податкової служби
3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної
податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку
платників податків відповідно до структури, яка затверджується
Державною податковою адміністрацією України.
3.2. Узяття на облік платників податків органами державної
податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності
реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами,
та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються
органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну
відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної
реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів
інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державної податкової адміністрації України, Державного комітету
статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406 ( z1523-05 ),
постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005
N 23-3 ( za523-05 ), постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 07.12.2005 N 368 ( zb523-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за
N 1523/11803. { Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
{ Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 }
{ Підпункт "б" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 }
Органи державної податкової служби здійснюють контроль
відомостей, які надійшли з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний
реєстр), щодо коректності використання ідентифікаційного номера з
ДРФО та вживають заходів для усунення помилок державними
реєстраторами згідно з зазначеним Порядком, а також повідомляють
платників податків про виявлені помилки в ідентифікаційних номерах
з ДРФО та про необхідність подання уточнених відомостей до
відповідних органів. Після уточнення даних орган державної
податкової служби проводить коригування відомостей щодо
ідентифікаційних номерів з ДРФО в Єдиному банку даних юридичних
осіб або Реєстрі фізичних осіб. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497
( z1046-07 ) від 20.08.2007 } ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків
органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного
місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб
з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру. { Пункт із
змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 149 ( z0397-02 ) від
03.04.2002, N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.4. Крім того, органи державної податкової служби
координують свою діяльність з питань обліку платників податків з
фінансовими органами, органами Державного казначейства України,
органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури,
статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами,
іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а
також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ).
3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган
державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням
юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи
зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності)
самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком. 3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську
діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи,
які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна
податкова адміністрація України відповідно до інформації за
отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може
прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за
місцем знаходження таких структурних підрозділів. Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією
України за поданням органу державної податкової служби за
зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи
місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику
податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим
місцезнаходженням. 3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної
податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни
меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних
від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких
змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю
обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника
податку в одному органі державної податкової служби та взяття на
облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У
таких випадках перелік платників податків, стосовно яких
змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною
податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. Документи, видані платнику податків ліквідованим чи
реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються
чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що
вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких
документів. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам
податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови
пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в
органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про
відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів
(обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого
через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи
до органу державної податкової служби, в якому обліковується
платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття
рахунків (включаючи день відкриття/закриття). { Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у
паперовому або електронному вигляді. Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери
сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути
прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової
служби. Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного
забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією
України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих
копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого
вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день
засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників
податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів
існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з
формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні
записи вносяться вручну. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }
4. Порядок взяття на облік платників податків -
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб
та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх
місцезнаходженням відповідними органами державної податкової
служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного
реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після
присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ). Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання
свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності інформують про це органи державної
податкової служби за місцем своєї дислокації. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині
розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету
податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних
поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись
в органах державної податкової служби. Установа або організація,
яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу
державної податкової служби підтвердження від централізованої
бухгалтерії факту її обслуговування. Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення
про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття
такого рішення за заявою установи або організації відповідно до
цього Порядку. Якщо державна нотаріальна контора обслуговується
централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора
відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) у строки, встановлені для податкового кварталу, подає
податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо
здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з купівлі,
продажу (міни) об'єктів нерухомого та рухомого майна та щодо
видачі свідоцтв про право на спадщину або укладення договорів
дарування. { Пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від
20.08.2007 } { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N
669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 428 ( z0998-06 ) від 24.07.2006 }
4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі
державної податкової служби є надходження до цього органу
відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації юридичної особи. { Абзац перший пункту 4.3
розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 } Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової
служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення
державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру. ( Пункт 4.3 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу
юридичної особи є надходження повідомлення про створення
відокремленого підрозділу юридичної особи від державного
реєстратора до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу. ( Пункт 4.4 в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора
підрозділом з обліку платників податків органу державної
податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого
підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного
реєстратора відомості обробляються засобами відповідного
програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та
вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.
( Пункт 4.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому
числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного
реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом
державної податкової служби на підставі документів, визначених у
пункті 4.9 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного
реєстру та не припинена. ( Пункт 4.6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого
підрозділу якої до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості
від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на
облік може бути здійснене органом державної податкової служби за
його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті
4.10 цього розділу. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або
через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку
платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний
установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного
державного реєстру й не є закритим. ( Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 729 ( z0024-00 ) від 28.12.9; в
редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від 14.05.2001, N 317
( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до
юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для
яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та
які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до
Єдиного державного реєстру. ( Пункт 4.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа,
означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі
професійна спілка), подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію
(легалізацію); копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності). Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною
особою пред'являються оригінали перелічених документів. ( Пункт 4.9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної
особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в
пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням
відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є
відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку
включаються до Єдиного державного реєстру; { Абзац третій пункту
4.10 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію,
легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує
присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є
відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не
включаються до Єдиного державного реєстру. { Абзац пункту 4.10
розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } Одночасно з поданням заяви платником податків - відокремленим
підрозділом пред'являється оригінал такого документа. ( Пункт 4.10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.11. Платники податків - військові частини для взяття на
облік подають до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних
Силах; { Абзац третій пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497
( z1046-07 ) від 20.08.2007 } копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з
присвоєним ідентифікаційним кодом. У разі, якщо військова частина не здійснює господарську
діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим
агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини
як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути
наданий підтверджуваний документ (документи) відповідного
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що
містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою,
створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про
створення), не здійснює господарську діяльність в розумінні Закону
України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
( 1076-14 ), не перебуває на обслуговуванні централізованої
бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік,
утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі)
до бюджету із зазначенням видів податків. { Пункт 4.11 розділу 4
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } ( Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 361 ( z0448-00 ) від 05.07.2000 )
4.12. Взяття на облік в органах державної податкової служби
угод про розподіл продукції (далі - угоди) та договорів про
спільну діяльність здійснюється у такому порядку. { Абзац перший
пункту 4.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від
20.08.2007; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 } 4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл
продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди
про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції. 4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність
уповноважена особа за своїм місцем обліку в органі державної
податкової служби подає такі документи: { Абзац перший підпункту
4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 } заяву за ф. N 1-ОПП; завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність;
( Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 669 ( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) До цих документів додаються: { Абзац четвертий підпункту
4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що
здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників
договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
{ Абзац підпункту 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від
20.08.2007 } б) копії документів, які підтверджують погодження договору
уповноваженим органом управління відповідно до законодавства,
засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором
передбачене використання нерухомого майна державної власності, що
перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні
учасника договору про спільну діяльність; { Абзац підпункту 4.12.2
пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007 } в) копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних
видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких
передбачено нормами чинного законодавства. { Абзац підпункту
4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 497 ( z1046-07 ) від 20.08.2007; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0209-10 ) від 22.02.2010 } Органи державної податкової служби провадять облік договорів
про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень
наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N
571 ( z1388-04 ) "Про затвердження форми Звіту про результати
спільної діяльності на території України без створення юридичної
особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового
обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987. ( Абзац
п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в редакції Наказу ДПА N 669
( z0067-05 ) від 24.11.2004 ) 4.12.3. Взяттю на облік в органах державної податкової служби
підлягають договори, оподаткування спільної діяльності яких
здійснюється відповідно до пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). У разі взяття на облік договору згідно з цим Порядком
уповноваженій особі надається номер із ТРДПАУ для ведення
податкового обліку результатів спільної діяльності окремо від
обліку результатів іншої господарської діяльності. Документи, що
стосуються договору, зберігаються в обліковій справі уповноваженої
особи. Одночасно із взяттям на облік договору уповноважена особа за
номером із ТРДПАУ зараховується до категорії платників податку на
прибуток при виконанні договору, а також в установленому порядку
за таким номером може бути зареєстрована як платник податку на
додану вартість при виконанні договору. Уповноважена особа за
номером із ТРДПАУ не може бути зареєстрована чи взята на облік як
платник або податковий агент інших, ніж податок на прибуток та
податок на додану вартість, видів податків, зборів (обов'язкових
платежів). Обов'язки щодо сплати інших видів податків, що
виникають при виконанні договорів, виконуються кожним учасником
самостійно відповідно до чинного законодавства. В органах державної податкової служби не обліковуються
договори про спільну діяльність, які не відповідають положенням
підпункту 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Кожен учасник
таких договорів перебуває на обліку в органах державної податкової
служби та виконує обов'язки платника податків самостійно. { Пункт 4.12 розділу 4 доповнено підпунктом 4.12.3 згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 99 ( z0209-10 ) від
22.02.2010 }
( Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001 )
4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків
заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб
та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2). ( Пункт 4.13 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається
таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним
не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.
( Пункт 4.14 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005 )
4.15. Узяття на облік платника податків органом державної
податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з
дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від
платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного
банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому
номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора
чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків -
юридичних осіб за ф. N 2-ОПП. { Пункт 4.15 в редакції Наказів ДПА N 195 ( z0486-01 ) від
14.05.2001, N 317 ( z0912-05 ) від 08.08.2005; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »