Про затвердження Правил торгівлі на ринках
МЗЕЗторг України; Наказ, Правила від 12.03.1996157
Документ z0138-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2002, підстава - z0288-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 157 від 12.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 березня 1996 р.
vd960312 vn157 за N 138/1163

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції
N 57/188/84/105 ( z0288-02 ) від 26.02.2002 )
Про затвердження Правил торгівлі на ринках
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 56 ( z0179-98 ) від 30.01.98
N 402 ( z0468-98 ) від 07.07.98 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.02.95 N 108 ( 108-95-п ) "Про Порядок заняття торговельною
діяльністю і правила торговельного обслуговування населення",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджені з Міністерством фінансів України,
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони
здоров'я України, Державним комітетом України у справах захисту
прав споживачів, Укоопспілкою Правила торгівлі на ринках, що
додаються. 2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.), Головному договірно-правовому управлінню
(Нестер Л.Д.) зареєструвати Правила торгівлі на ринках в
Міністерстві юстиції України. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
торгівлі УРСР від 20.02.65 N 65 "Типовые правила торговли на
колхозных рынках".
Міністр С.Г.Осика
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 12.03.96 N 157
Правила торгівлі на ринках
Загальні положення
1. Ці правила визначають вимоги щодо функціонування ринків,
організації продажу на них продовольчих і непродовольчих товарів,
створення належних умов і надання необхідних послуг у процесі
купівлі-продажу товарів, додержання санітарних вимог і прав
споживачів. 2. Ринок - це підприємство сфери торгівлі, функціональними
обов'язками якого є надання послуг по забезпеченню належних умов
для здійснення продажу продовольчих та непродовольчих товарів за
цінами, що складаються в залежності від попиту і пропозицій,
створення необхідних зручностей для їх купівлі. 3. Ринок здійснює свою діяльність після державної реєстрації
як суб'єкта підприємницької діяльності (далі - господарюючий
суб'єкт) в місцевих органах державної виконавчої влади. 4. Господарюючі суб'єкти у своїй діяльності керуються діючим
законодавством України, цими Правилами та нормативними актами
місцевих органів державної виконавчої влади і місцевого
самоврядування, прийнятими у межах їх компетенції. 5. Торгівлю на ринках можуть здійснювати громадяни,
громадяни-підприємці, сільськогосподарські та інші підприємства,
їх об'єднання незалежно від форм власності, торгово-закупівельні
підприємства (далі - продавці). 6. За технічним виконанням ринки можуть бути криті,
комбіновані та відкриті; за часом діяльності - постійно діючі або
сезонні, ранкові і вечірні; за місцем знаходження - міські,
селищні та сільські. 7. Ринки повинні мати зручне сполучення пасажирського
транспорту загального користування, відокремлені від проїжджої
частини стоянки для автотранспорту, безпечні для руху пішоходів
підземні чи наземні переходи до пасажирського транспорту
загального користування, електроенергію, телефонний зв'язок,
водопостачання, туалет та каналізацію. Робота їх не повинна
погіршувати санітарний стан місцевості, негативно впливати на
умови проживання та не створювати перешкод для руху транспорту і
пішоходів. 8. Господарюючий суб'єкт після узгодження з територіальними
установами державної санітарно-епідеміологічної служби вирішує
питання щодо функціонального планування території ринку,
розміщення торгових місць, приміщень і торгових об'єктів,
забезпечення їх торгово-технологічним обладнанням і затверджує ці
заходи в установленому порядку. 9. Біля входу на ринок на видному місці повинна бути вивіска
з зазначенням спеціалізації ринку, назви господарюючого суб'єкта і
режиму роботи, який встановлюється за погодженням з місцевими
органами державної виконавчої влади, а також графічно виконаний
план території з позначенням всіх об'єктів, пішохідних і
транспортних маршрутів. 10. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень
або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту,
технічного переобладнання) господарюючий суб'єкт повинен не
пізніше як за 5 днів повідомити про це громадян, розмістивши поряд
з інформацією про режим роботи об'яву про дату та період закриття,
й сповістити про це через радіовузол, засоби масової інформації. 11. Для потреб і зручностей продавців і покупців на
територіях ринків або поруч відкриваються магазини, підприємства
громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного
зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі. 12. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих,
непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, домашніх тварин,
декоративних птахів проводиться або на спеціалізованих ринках, або
на ринках з урахуванням санітарно-епідеміологічних вимог. 13. Територія відкритого ринку по продажу продуктів
рослинного походження має бути поділена на окремі спеціалізовані
зони. В критих ринках та павільйонах обладнуються також
спеціалізовані зони по продажу окремих видів продукції тваринного
походження (м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів), меду,
олії та ін. Спеціалізовані зони по продажу продуктів рослинного і
тваринного походження створюються відповідно до вимог
ветеринарно-санітарних правил. 14. Розміщення стаціонарних прилавків, лотків повинно бути
зручним для торгівлі, забезпечувати вільний прохід покупців по
ринку і доступ до товарів, дотримання санітарних і протипожежних
правил, а також належну культуру торгівлі. Як правило, одне
торгове місце дорівнює одному погонному метру прилавка. 15. Місця для продажу товарів з транспортних засобів
виділяються на спеціально розмічених майданчиках, що не створює
небезпеки для відвідувачів (пішоходів). Продаж продовольчих і
непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих
майданчиків. Забороняється у відведених місцях торгівлі
пересування транспортних засобів при наявності пішоходів.
Використання транспортних стоянок для продажу товарів з
транспортних засобів не допускається. 16. Спеціалізовані зони, ряди та майданчики повинні мати
наочні позначення про їх призначення, всі торгові місця позначені
номерами. Забороняється використовувати торгові місця не за
призначенням. Особи, які порушують цей порядок, позбавляються
торгового місця без повернення плати за його користування. 17. У випадку надходження на ринок продукції в кількості, що
перевищує його технічні можливості по її розміщенню, диспетчер
господарюючого суб'єкта зобов'язаний прийняти її для зберігання у
складських приміщеннях або допомогти розмістити для продажу на
іншому ринку. 18. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний забезпечувати розвиток
матеріально-технічної бази ринку, оснащення необхідним обладнанням
та інвентарем, належну організацію і додержання правил торгівлі,
санітарний стан, правильне використання засобів вимірювання,
недопущення до продажу товарів, що заборонені, додержання
громадського порядку. 19. Вхід на ринки для покупців безплатний. 20. З продавців за день торгівлі на ринку справляється
ринковий збір, розмір якого та порядок сплати встановлюється Радою
народних депутатів за місцем знаходження ринку. 21. Продавцям на ринку надається торгове місце (у
павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для
торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків), яке
потрібно для розміщення товарів та необхідного для торгівлі
інвентарю. До торгових місць на ринках не відносяться: стаціонарні
пункти торгівлі (включаючи сезонні) - підприємства торгівлі,
громадського харчування; палатки, кіоски, торгово-закупівельні
підприємства, а також пункти прокату і побутового обслуговування,
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які здійснюють
торгівлю та надають послуги покупцям і продавцям. ( Пункт 21 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 56 ( z0179-98 ) від
30.01.98 )
22. Господарюючий суб'єкт за окрему плату надає продавцям
послуги: прокат торгового інвентаря і обладнання, санітарного
одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на
складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубку
м'яса, інформаційні оголошення рекламного або довідкового
характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при
наявності їх на ринку, перевірка стану технічно складних товарів,
консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і
транспортні послуги, приймання для подальшого продажу
сільгосппродуктів та інших товарів в бюро торгових послуг тощо. Тарифи плати за послуги встановлюються господарюючим
суб'єктом на підставі калькуляції. 23. Засоби вимірювання, що видаються продавцю на прокат,
повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро державного
органу по метрології і стандартизації та проходити повірку в
установленому порядку. Продавці мають бути ознайомлені з правилами
користування ними. 24. Справляння ринкового збору, плати за надавані послуги
проводиться через каси ринків, контролерів з обов'язковим
використанням належним чином зареєстрованих електронних
контрольно-касових апаратів і видачею особі, яка сплатила гроші,
касових чеків, що погашаються шляхом надриву. Інформація про ставки ринкового збору, тарифи на послуги і
заставні ціни на санодяг та інвентар розміщується біля кас і
пунктів прокату. Чеки зберігаються до закінчення торгівлі. Забороняється
передавати касові чеки іншим особам, які знаходяться на ринку. 25. За видані напрокат санітарний одяг, торговий інвентар,
обладнання вноситься за місцем їх видачі заставна плата, що
встановлюється господарюючим суб'єктом. Розмір плати не повинен
перевищувати вартості виданих напрокат речей в діючих цінах на
момент їх видачі. Заставна плата повертається платнику після повернення
справних взятих напрокат інвентаря, санодягу та інших предметів. У разі втрати взятих напрокат речей, їх псування
господарюючому суб'єкту відшкодовується завданий збиток. 26. Господарюючий суб'єкт створює належні умови для ведення
торгівлі та організовує обслуговування покупців на належному
рівні, несе відповідальність за санітарний, технічний і
протипожежний стан території ринку. 27. Продавці за бажанням покупців зобов'язані надавати
відомості про товари, бути ввічливими, охайно одягненими,
відпускати товар упакованим або у тару покупця. Продавцям забороняється палити і приймати їжу на торговому
місці, бути в нетверезому стані. 28. У разі продажу товару з недоліками без попереднього
застереження покупець має право замінити товар на якісний,
повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або
вимагати зниження ціни. 29. Всі працівники господарюючого суб'єкта повинні бути
одягнуті у формений одяг, що відповідає санітарним вимогам, а
працівники, які безпосередньо продають або надають послуги по
продажу продовольчих товарів (продавці, розрубувачі м'яса та ін.),
підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого
вносяться в їх особисті медичні книжки. Особи, які не пройшли
медичне обстеження, до роботи не допускаються. 30. Господарюючий суб'єкт повинен мати зареєстрований
санітарний журнал, санітарні книжки працівників. 31. На території ринку виділяються ізольовані місця для
туалету, збору відходів і сміття, які повинні постійно вивозитися.
Всі приміщення, торговельні об'єкти і місця мають бути належно
очищені (з вологим прибиранням) після закінчення торгівлі. Поточне
прибирання проводиться безперервно впродовж всього дня при умовах
захищеності продукції (товарів) від забруднення. 32. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний забезпечити регулярне
проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком
або вимогою санітарного лікаря: знищення комах, гризунів,
шкідників (дезінфекція, дезинсекція, дератизація), санітарні дні
по прибиранню території, приміщень, обладнання та інвентаря. 33. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний створити на ринку
необхідні умови для здійснення правоохоронними і контролюючими
органами діяльності згідно з їх повноваженнями (виділяти
приміщення, засоби зв'язку тощо). 34. На видному, доступному для огляду місці при вході на
ринок повинен бути належно оформлений стенд з розміщенням на ньому
цих Правил, ветеринарно-санітарних правил, ставок ринкового збору,
тарифів плати за надавані послуги, місцезнаходження і телефон
господарюючого суб'єкта, місцезнаходження Книги відгуків і
пропозицій та інша інформація. Книга відгуків і пропозицій повинна
знаходитися в приміщенні адміністрації ринку на видному місці.
Торгівля на ринках по продажу продовольчих товарів
35. Торгівлю продовольчими товарами на ринку здійснюють члени
селянських (фермерських) господарств, орендарі, члени особистих
підсобних господарств, члени садівницьких товариств і городніх
кооперативів, інші члени підприємств сільськогосподарського
виробництва, переробки і торгівлі, державні та кооперативні
торгові та заготівельні підприємства, торгово-закупівельні
підприємства ринків, підприємства зустрічної торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, громадського харчування
всіх форм власності. 36. На території ринку дозволяється продавати: м'ясо та м'ясопродукти, сало, птицю, кролів, нутрій, молоко і
молочні продукти, тваринне масло, олію, мед, курячі яйця; картоплю, свіжі та солоно-квашені овочі, фрукти, ягоди,
баштанні культури, сухофрукти, горіхи; дикорослі плоди і ягоди, свіжі та сушені гриби; зернові, круп'яні, бобові культури, борошно, насіння
соняшника і гарбузів; посадочний матеріал плодово-ягідних культур, насіння овочевих
культур і квітів, живі садові квіти, овочеву і квіткову розсаду;* ________________
* Продаж насіння овочевих культур і квітів дозволяється при
наявності висновку контрольно-насіннєвої лабораторії.
живу худобу, кролі, нутрії та живу птицю, домашніх тварин,
декоративних птахів, акваріумних риб, акваріуми, корм для риб і
птахів та ін.; тропічні фрукти та овочі, що надходять по імпорту, тільки за
наявності сертифіката якості та документів, які підтверджують
джерело їх придбання. 37. Торгівля продукцією тваринного та рослинного походження
дозволяється лише після проведення експертизи в лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринку і надання відповідного
документа по оцінці якості продукції. Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе
відповідальність за правильність проведення експертизи, санітарне
благополуччя і доброякісність харчових продуктів, які реалізуються
на ринку, а також за дійовий контроль по дотриманню санітарних
умов при їх продажу. 38. Торгівля в приміщеннях ринку дозволяється організаціям,
підприємствам незалежно від форм власності дирекцією ринку
відповідно до укладених договорів на оренду цих приміщень. 39. Дирекція та інші працівники ринку не мають права вимагати
від громадян, підприємств і організацій пред'явлення документів
про належність їм продукції, якою торгують (окрім тропічних
фруктів та овочів, що надходять по імпорту). 40. Касовий чек про оплату ринкового збору та документ
ветеринарно-санітарної лабораторії по оцінці якості продукції є
підставою для зайняття продавцем місця по профілю торгівлі. 41. При продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів через
розташовані на території ринку спеціалізовані торговельні
підприємства (відділи, секції), а також тютюнових виробів через
стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі потрібно
мати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
роздрібну торгівлю тютюновими виробами. ( Пункт 41 в редакції
Наказу МЗЕЗторгу N 402 ( z0468-98 ) від 07.07.98 ) 42. На ринках забороняється продаж: солоних і маринованих грибів, консервованих продуктів
домашнього приготування (овочі, м'ясо, риба, ікра та ін.), м'ясних
і рибних кулінарних виробів і напівфабрикатів, м'яса диких
пернатих птахів і тварин, кондитерських виробів домашнього
приготування; приватними особами хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів; дикоростучих рослин, риб, занесених до "Червоної книги",
польових квітів, лікарських рослин; зернових і круп'яних продуктів, забруднених насінням
шкідливих бур'янів. 43. Продавцям на ринках по продажу продовольчих товарів
забороняється використовувати власний санітарний одяг,
ваговимірювальні прилади та торговий інвентар. 44. Торгівля на ринку проводиться із додержанням
ветеринарно-санітарних правил для ринків. 45. Дирекція ринку зобов'язана: вживати заходи до збільшення привозу на ринок продукції,
залучати до торгівлі членів селянських фермерських господарств,
орендарів, членів особистих підсобних господарств, членів
садівницьких товариств і городніх кооперативів, членів підприємств
сільськогосподарського виробництва, переробки і торгівлі.
Систематично організовувати ярмарки з широким залученням до них
сільськогосподарських виробників, підприємств торгівлі і
громадського харчування всіх форм власності; розвивати зустрічну торгівлю продовольчими та непродовольчими
товарами культурно-побутового і господарського призначення та
іншими товарами сільського попиту як підприємствами власного
підпорядкування, так і на договірній основі з іншими суб'єктами
підприємницької діяльності; забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за
профілем торгівлі, санітарним одягом, ваговимірювальними приладами
та торговим інвентарем, ємкостями для зберігання продукції,
надавати інші послуги; проводити заходи по благоустрою ринку, забезпеченню
зручностей продавцям, створенню умов для підвищення рівня культури
торгівлі; тримати в належному санітарному стані територію ринку,
торгові зони та місця, узгоджувати свою роботу з установами
державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією
ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією
та іншими органами по попередженню та недопущенню порушень
санітарних норм. Забезпечувати безпечний та безперешкодний рух
людей, їх протипожежну безпеку. Здійснювати контроль за
додержанням вимог щодо паркування транспортних засобів; інформувати продавців і покупців про вимоги Правил торгівлі
на ринках, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної
безпеки, рівень цін, строки проведення ярмарків та ін. (стенди,
місцеві газети, радіо, листівки) та контролювати дотримання
продавцями зазначених правил; встановити на доступному місці контрольні ваги з відповідною
інформаційною табличкою. 46. Продавці на ринку зобов'язані відпускати товар покупцям
повною мірою і вагою, а також виконувати вимоги дирекції ринку по
додержанню: ветеринарно-санітарних правил для ринків; правил протипожежної безпеки; правил використання ваговимірювальних приладів; правил торгівлі на ринках; безпеки руху. 47. Особи, винні у порушенні порядку торгівлі продовольчими
товарами на ринках, несуть відповідальність згідно з
законодавством.
Торгівля на ринках по продажу непродовольчих товарів
48. Торгівлю на ринку непродовольчими товарами можуть
здійснювати громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, а також підприємства та організації незалежно від
форм власності.
( Пункт 49 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 402 (
z0468-98 ) від 07.07.98 ) 49. Громадяни, які здійснюють
систематичний (більше чотирьох разів на рік) продаж товарів на
ринку, повинні мати дозвіл на ведення торгівлі (сертифікати,
ліцензії) і стати на облік у податковій інспекції.
49. За угоди купівлі-продажу, що укладені на ринку між
продавцем і покупцем, господарюючий суб'єкт відповідальності не
несе. 50. На ринку дозволяється продавати: одяг, взуття, білизну, головні убори, тканини, предмети
культурно-побутового призначення, товари господарського вжитку; ювелірні вироби (крім виробів з дорогоцінних металів і таких,
що містять дорогоцінне каміння), іграшки (крім піротехнічних
виробів), годинники; предмети гігієни, санітарії, косметично-парфюмерні вироби,
товари побутової хімії - при наявності сертифіката якості або
сертифіката відповідності встановленого зразка; газові плити - при наявності документа про придатність до
подальшої експлуатації, що видається відповідними службами
газового господарства; транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх
типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи,
мотоколяски і номерні агрегати до них) згідно з Правилами торгівлі
транспортними засобами і номерними агрегатами на спеціально
виділеному для них місці території ринку або на спеціальному
ринку; непродовольчі товари, що були в ужитку, книги. 51. Дозволяється здійснювати зустрічну торгівлю товарами
продовольчої групи на ринках по продажу непродовольчих товарів з
додержанням вимог, регламентованих Правилами продажу продовольчих
товарів, що затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків України від 28.12.94 N 237 ( z0009-95 ). 52. На ринку забороняється продавати: вогнепальну, газову, холодну зброю; готове армійське спорядження, а також тканини, які
використовуються для його виробництва, інші товари військового
асортименту, формене обмундирування; білизну з штампом організацій і підприємств; товари дитячого асортименту (для дітей віком до 3 років); дорогоцінні метали і коштовне каміння, а також вироби з них; шкурки цінних порід звірів без відповідного маркування
підприємства-виготовлювача; ліки, лікарські рослини, наркотичні засоби; паливні матеріали; балони з побутовим газом; піротехнічні та вибухові засоби; порнографічні видання; іграшкову зброю з пластиковими кульками. ( Пункт 52
доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402 ( z0468-98 )
від 07.07.98 ) 53. Усі відомості про наявність на певну дату товарів
громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані
заносити до Книги обліку доходів і витрат, що зареєстрована
службою податкової інспекції. 54. Товари, які надійшли на продаж, повинні відповідати
санітарно-гігієнічним нормам. 55. Дирекція ринку зобов'язана забезпечувати на території
ринку додержання санітарних, протипожежних правил, контроль за
додержанням порядку торгівлі непродовольчими товарами.вгору