Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси [...]
Держводгосп; Наказ, Інструкція, Перелік від 29.01.200122
Документ z0126-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2010, підстава z1271-09
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 22 від 29.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
9 лютого 2001 р.
за N 126/5317
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України по водному господарству
N 223 ( z1271-09 ) від 07.12.2009 }
Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні
ресурси або виконують господарську діяльність у
межах водоохоронних зон

Відповідно до пункту 5 Положення про Державний комітет
України по водному господарству, затвердженого Указом Президента
України від 14 липня 2000 р. N 898 ( 898/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення перевірок
суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують
господарську діяльність у межах водоохоронних зон (додається).
2. Юридичному відділу (Ю. Смовж) у 5-денний термін подати
наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України в
установленому порядку.
3. Управлінню комплексного використання водних ресурсів
(М. Бабич), Управлінню справами (М. Демковська) забезпечити
тиражування Інструкції для підвідомчих організацій, на які
покладено контроль за раціональним використанням, охороною та
відтворенням водних ресурсів.
4. Органам Держводгоспу, що здійснюють контроль за
раціональним використанням, охороною та відтворенням водних
ресурсів, забезпечити виконання вимог Інструкції.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету К.Алієва.
Голова комітету В.Хорєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України
по водному господарству
29.01.2001 N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2001 р.
за N 126/5317
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують
водні ресурси або виконують господарську діяльність
у межах водоохоронних зон

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі Закону України про
охорону навколишнього природного середовища ( 1264-12 ), Водного
Кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Положення про Державний
комітет України по водному господарству, затвердженого Указом
Президента України від 14 липня 2000 р. N 898 ( 898/2000 ). 1.2. Інструкція встановлює порядок здійснення перевірок
підприємств, установ та організацій (далі - суб'єктів) незалежно
від форм власності і видів господарської діяльності (суб'єктів) з
дотримання ними вимог законодавства щодо використання, охорони та
відтворення водних ресурсів. 1.3. Вимог Інструкції повинні дотримуватись органи системи
Держводгоспу України, що здійснюють контроль за раціональним
використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів. 1.4. Для планування перевірок і здійснення контролю за
дотриманням водного законодавства органи Держводгоспу, які
здійснюють контроль за раціональним використанням, охороною та
відтворенням водних ресурсів, для своєї зони діяльності проводять
паспортизацію, складають відомості про діючі суб'єкти, які
внаслідок своєї діяльності негативно впливають або можуть
потенційно впливати на стан водних ресурсів (додаток 1), та
відомості про об'єкти, які будуються на землях водного фонду
(додаток 2). При складанні цих відомостей враховуються види
діяльності та об'єкти, що становлять екологічну небезпеку, перелік
яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
27.07.95 N 554 ( 554-95-п ). У перелік суб'єктів, що контролюються органами Держводгоспу
України, включаються суб'єкти, розташовані на землях водного фонду
(крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами на них),
за погодженням з відповідним територіальним органом Міністерства
екології та природних ресурсів України, а також усі суб'єкти зони
діяльності відповідного органу Держводгоспу, які звітують про
використання вод за формою державної статистичної звітності 2-ТП
(водгосп), затвердженої наказом Держкомстату України 30.09.97
N 230 ( z0480-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 16.10.97 за N 480/2284. 1.5. Особа, що здійснює перевірку, зобов'язана мати при собі
посвідчення, а при перевірці режимних об'єктів і допуск,
оформлений у встановленому порядку, і подавати ці документи на
вимогу працівників контрольно-пропускних пунктів і адміністрації
об'єкта. При перевірці необхідно дотримуватись правил чинного етикету
та враховувати економічний стан суб'єктів господарювання,
намагатися запобігати зривам їхньої виробничої діяльності шляхом
застосування інших заходів впливу, давати зрозумілі та чіткі
вказівки і рекомендації, намагатися давати корисні поради,
здійснювати перевірку на високому професійному рівні, висувати
лише реальні вимоги, мати бажання розглянути компроміс щодо
вирішення водогосподарських проблем, бути вимогливим щодо
забезпечення дотримання водного законодавства, якщо керівництво
суб'єкта не намагається і не має бажання поліпшити ситуацію.
2. Планування перевірок
2.1. Перевірка суб'єктів здійснюється за календарним
графіком, який є складовою частиною річного (піврічного,
квартального) плану робіт відповідного органу Держводгоспу. При
складанні плану перевірок визначаються пріоритетні суб'єкти на
основі наявної інформації про фактичний чи можливий негативний
вплив на стан водних ресурсів. Крім планових перевірок можуть проводитись позапланові
перевірки. 2.2. Перевірки проводяться згідно із завданням, у якому
зазначено мету і порядок проведення запланованої перевірки. Завдання на перевірку затверджується керівником відповідного
органу Держводгоспу, який проводить перевірку.
3. Підготовка до перевірки
Особа, яка проводить перевірку, перед її початком
зобов'язана: 3.1. Ознайомитись з документами та матеріалами щодо суб'єкта,
який підлягає перевірці, зокрема: дозволом на спеціальне водокористування; матеріалами попередніх перевірок; матеріалами статистичної звітності використання води - 2-ТП
(водгосп), наявною інформацією щодо технології виробничих
процесів, пов'язаних з використанням водних ресурсів, що
здійснюються на суб'єкті; рішеннями органів виконавчої влади, наказами та
розпорядженнями Держводгоспу, що стосуються питань використання,
охорони та відтворення водних ресурсів. 3.2. Визначити обсяг перевірки, оцінити витрати часу на
проведення перевірки та конкретні терміни її проведення. 3.3. Погодити з керівництвом суб'єкта терміни початку і
закінчення перевірки та порядку її проведення, а також термін
підготовки суб'єктом необхідної звітності, облікової та технічної
документації. Якщо відомо чи є підозра, що суб'єкт порушує умови
спеціального водокористування або порушує вимоги водного
законодавства, перевірка здійснюється без попереднього
повідомлення. У таких випадках керівництво суб'єкта сповіщається
про перевірку одразу після прибуття посадової особи, що здійснює
перевірку.
4. Перевірка суб'єкта
4.1. Після прибуття на підприємство, в організацію чи
установу особа, що проводить перевірку, зобов'язана: ознайомити адміністрацію із завданням і термінами проведення
перевірки; одержати від адміністрації необхідну для перевірки
документацію і з'ясувати, хто з посадових осіб уповноважений
адміністрацією бути безпосередньо присутнім при перевірці; дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку на
суб'єкті і особливо правил техніки безпеки. 4.2. Перевірка починається з ознайомлення із структурою
виробництва, технологією та використанням у ній водних ресурсів. 4.3. Огляд виробництва і його територій та елементів
здійснюється обов'язково в супроводі уповноваженої адміністрацією
посадової особи об'єкта, що перевіряється. 4.4. Перевіряючий ознайомлюється з: матеріалами дозволу на спеціальне водокористування; наявністю журналів первинного обліку використання води; наявністю водовимірювальних приладів і пристроїв та наявністю
засобів контролю за якістю вод; звітною документацією з питань використання водних ресурсів,
матеріалами плати за використання води; відомчими нормативами та методичними документами з питань
використання водних ресурсів; наказами та розпорядженнями організації вищого рівня та
адміністрації і станом їх виконання щодо питань ведення водного
господарства; наявністю відповідного підрозділу чи посадових осіб,
відповідальних за стан використання, охорони та відтворення водних
ресурсів; станом виконання заходів з усунення порушень водного
законодавства, виявлених при попередніх перевірках; дозволами на введення в дію або освоєння нових технологій чи
процесів, якщо таке відбулося після попередньої перевірки; наявністю журналу реєстрації надзвичайних ситуацій чи
випадків екстремально високих рівнів забруднення водних джерел,
викликаних виробничою діяльністю даного суб'єкта; станом дотримання умов господарської діяльності у межах
прибережних смуг та водоохоронних зон; наявністю розроблених заходів щодо запобігання аваріям та
ліквідації шкідливих екологічних наслідків.
5. Особливості перевірки окремих видів діяльності
5.1. Перевірка водогосподарської діяльності 5.1.1. З питань економії та раціонального використання води: наявність дозволів на спеціальне чи орендне водокористування
та стан дотримання умов, визначених цими дозволами; використання води за призначенням; стан дотримання установлених лімітів забору води; виконання заходів щодо економного використання водних
ресурсів; організація системи первинного обліку витрат води. Стан
ведення журналів обліку води за формами ПОД-11 і ПОД-13,
затвердженими наказом Держкомстату України 27.07.98 N 264
( v0264202-98 ); обладнання водозаборів поверхневих і підземних вод
контрольно-вимірювальною апаратурою і надійність її роботи; наявність спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами для розробки родовищ підземних вод; наявність проектно-технічної документації на водозабірні
споруди і водопровідну мережу, актів приймання їх в експлуатацію,
погодження цих документів у встановленому порядку; технічний стан водозаборів і водопровідної мережі, оцінка
ступеня зношеності обладнання. 5.1.2. З питань охорони водних ресурсів від забруднення та
засмічення: наявність погоджених і затверджених у встановленому порядку
зон і поясів санітарної охорони водозаборів централізованого
водопостачання, винесення їх меж у натуру, додержання санітарного
режиму на цих територіях відповідно до діючих норм і правил
охорони джерел водопостачання; наявність очисних споруд промислових, господарських та
зливових стоків, самостійних випусків стічних вод у водойми,
річки, на рельєф, поля фільтрації чи накопичувачі та наявність
погодженої в установленому порядку технічної документації на ці
споруди та актів приймання їх в експлуатацію; наявність дозволів на скидання стічних вод, затверджених
лімітів та гранично допустимих скидів (далі - ГДС), стан
дотримання умов водовідведення, встановлених цими дозволами; технічний стан водовипусків, очисних споруд і каналізаційної
мережі, оцінка ступеня зношеності обладнання, додержання
проектного режиму експлуатації, фактичне навантаження в порівнянні
з проектним, ефективність роботи очисних споруд (якість очищення
стічних вод), стан видалення, складування та утилізації твердого
осаду; виконання заходів з поліпшення якості вод та заходів щодо
впорядкування території та утримання її в належному стані; здійснення заходів щодо запобігання забрудненню водних
об'єктів дощовими та сніговими водами, що відводяться з території; здійснення лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних
заходів щодо охорони вод від вичерпання та забруднення; ведення обліку скинутих у водні об'єкти зворотних вод і
забруднюючих речовин та контролю за якістю цих вод (наявність
лабораторії та свідоцтва про її атестацію, обладнання, методик і
т.ін.). Обладнання водовипусків контрольно-вимірювальною
апаратурою, ступінь надійності її роботи. 5.1.3. З питань господарської діяльності на землях водного
фонду (крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами на
них): наявність затвердженого в установленому порядку проекту
водоохоронної зони та прибережної захисної смуги (у межах
населених пунктів); наявність державного акта, який дає право на постійне
користування землями водного фонду, або договору, який дає право
на тимчасове користування земельними ділянками на землях водного
фонду; наявність спеціалізованої служби догляду за водними
об'єктами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними
спорудами та підтримання їх у належному стані; стан виконання заходів щодо охорони земель водного фонду від
ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва; чи мають місце заборонені види діяльності на землях
прибережних захисних смуг, зокрема: розорювання земель, зберігання
та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів
для худоби, будівництво будь-яких споруд, влаштування звалищ
сміття, гноєсховищ, накопичувачів відходів виробництва, полів
фільтрації, миття і обслуговування транспортних засобів та
техніки; наявність місць добування піску і гравію в межах земель
водного фонду, у прирусловій частині та на заплаві, наявність
погоджень з відповідними державними органами в установленому
порядку та дозволів на ведення цих робіт; стан забудови в межах прибережних захисних смуг (дачі,
гаражі, автостоянки), наявність погодженої та затвердженої в
установленому порядку проектно-технічної документації на це
будівництво; наявність дозволів на проведення робіт на земельних ділянках
дна річок, озер, водосховищ, пов'язаних з будівництвом
гідротехнічних споруд, поглибленням дна, видобуванням корисних
копалин, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій,
бурових та геологорозвідувальних робіт; наявність зсувів, обвалів берегів, захаращення русел водойм
сміттям та поваленими деревами; стан дотримання встановлених режимів роботи водосховищ та
гідротехнічних споруд та правил їх експлуатації; стан посадки, догляду і охорони лісів у смугах відведення
каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського
значення. 5.1.4. З питань достовірності статистичної звітності щодо
використання водних ресурсів: у звіті за формою 2-ТП (водгосп) ( z0480-97 ) перевіряються
основні балансові співвідношення між забором, використанням,
передачею і скидом стічних вод; перевіряється систематичність записів витрат води в журналах
первинного обліку за формами ПОД-11 та ПОД-13 ( v0264202-98 ),
правильність підсумків витрат за кожний місяць і в цілому за рік
та відповідність даних журналів даним форми 2-ТП (водгосп)
( z0480-97 ); проводиться порівняння даних звітів, що подавались до
фінансових органів щодо об'ємів забраної з джерел водопостачання
води, за яку сплачувались платежі (збори), а також аналогічної
інформації щодо відведення стічних вод з даними форми звітності
2-ТП (водгосп) ( z0480-97 ); перевіряється правильність віднесення стічних вод до тієї чи
іншої категорії; перевіряється стан дотримання інструкції щодо заповнення
форми 2-ТП (водгосп) ( z0480-97 ), затвердженої наказом
Держкомстату України. 5.1.5. Суб'єктів, що здійснюють будівництво в межах водного
фонду: наявність документації на будівництво, зокрема: акта вибору
майданчика, дозволу на спеціальне водокористування, державного
акта на право власності або право користування земельною ділянкою,
рішень органів державної виконавчої влади щодо об'єкта, який
будується; упевнитись, що будівництво, реконструкція або розширення
об'єкта ведуться за проектом, погодженим у встановленому порядку; з'ясувати відомчу належність замовника і генпідрядної
будівельної організації, їх вищі інстанції, повні найменування,
поштову адресу, фінансові установи; з'ясувати встановлені терміни введення в дію головних
виробничих і водоохоронних об'єктів; з'ясувати, чи забезпечено будівництво водоохоронних об'єктів
фінансуванням у необхідному обсязі; ознайомитись безпосередньо на будівельному майданчику із
станом будівництва водоохоронних споруд і оцінити стан виконання
будівельно-монтажних робіт (у натурі та в грошових витратах); перевірити виконання графіка будівельно-монтажних робіт і
освоєння капітальних вкладень на будівництво водоохоронних
об'єктів; у рік уведення основних потужностей в експлуатацію
перевірити, чи забезпечуються вони відповідними потужностями
водоохоронних об'єктів; у пусковий період перевірити готовність водоохоронного
об'єкта, усіх його вузлів та комунікацій до пуску, а також
наявність і готовність контрольно-вимірювальної апаратури. 5.1.6. З питань запобігання аварійним забрудненням водних
об'єктів та у разі екстремально високого рівня їх забруднення. Перевірці підлягають усі випадки аварійних скидів
забруднюючих речовин у водні об'єкти та виникнення екстремально
високих рівнів їх забруднення. Критерії екстремально високого рівня забруднення поверхневих
і підземних вод визначається Мінекоресурсів відповідно до чинного
законодавства. У разі екстремально високого рівня забруднення водного
джерела особа, що здійснює перевірку: оцінює приблизно можливе джерело забруднення; обстежує (самостійно або в складі створеної комісії) джерело
екстремально високого рівня забруднення (за наявності даних про це
джерело), організовує відбір проб води на аналіз, з'ясовує причину
аварії; визначає об'єми скиду забруднюючих речовин; організовує контроль за розповсюдженням (переміщенням) зони
забруднення; оцінює прогноз можливих наслідків забруднення та вживає
заходів щодо повідомлення адміністрації водозаборів, щодо
необхідності їх захисту (тимчасового призупинення роботи); видає приписи на проведення робіт з припинення (скорочення)
скидів забруднюючих речовин та інші види робіт; організовує контроль за виконанням заходів з ліквідації
наслідків екстремально високого забруднення; визначає розмір збитків, завданих державі внаслідок порушення
водного законодавства, і застосовує відповідні санкції щодо винних
посадових осіб; здійснює повторну перевірку після ліквідації наслідків
аварійного забруднення водного об'єкта.
6. Оформлення результатів перевірки
6.1. Перевірка суб'єктів, що використовують водні ресурси або
виконують господарську діяльність, що впливає на стан водних
ресурсів, закінчується складанням документів і насамперед акта
перевірки стану дотримання вимог водного законодавства (додаток
3). 6.2. Складання акта перевірки як первинного документа є
обов'язковим, за винятком виявлених очевидних протизаконних дій
окремих осіб (миття транспорту чи висипання сміття у недозволених
місцях, вилив чи розлив нафтопродуктів, пошкодження споруд та
пристроїв), коли посадова особа, що здійснює перевірку, може
обмежитись складанням протоколу про порушення водного
законодавства. 6.3. До акта перевірки додаються (при потребі і наявності)
порівняльні таблиці, графіки, схеми, оформлені належним чином,
підписані офіційними посадовими особами суб'єктів, що
перевіряються. 6.4. Акт перевірки складається в трьох примірниках і
підписується усіма учасниками перевірки (особою, що здійснює
перевірку, учасниками перевірки, присутніми при перевірці,
відповідальним працівником, призначеним керівником чи
громадянином, який здійснює підприємницьку діяльність, для участі
в перевірці). 6.5. Із змістом акта ознайомлюється керівник підприємства,
установи, організації (громадянин, який здійснює підприємницьку
діяльність), що перевіряється. У разі незгоди з актом ця особа має
право додати до акта свою особисту думку. Наявність особистої думки не може бути причиною невиконання
вимог посадової особи, що здійснює перевірку щодо усунення
порушень водного законодавства. 6.6. Якщо виявлені незначні порушення водного законодавства,
які не призвели до забруднення водойм більше граничнодопустимих
концентрацій і не завдали збитків, то протокол про адміністративні
правопорушення не складається, а орган Держводгоспу, що здійснював
перевірку, обмежується виданням обов'язкового до виконання припису
(додаток 4) з указівкою термінів виконання. 6.7. Якщо виявлені порушення призвели до забруднення водойм
більше граничнодопустимих концентрацій або завдані збитки, то
особа, що здійснює перевірку, зобов'язана скласти протокол про
адміністративне правопорушення для притягнення винних до
адміністративної відповідальності. 6.8. При виявленні систематичних порушень водного
законодавства, умов та дозволів на водокористування особа, що
здійснює перевірку, уносить пропозицію відповідному
територіальному органу Мінекоресурсів щодо обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення діяльності суб'єкта
господарювання або його окремих ділянок (виробництв, технологічних
процесів) у встановленому порядку (додаток 5). 6.9. При потребі анулювання дозволів на спецводокористування,
на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування
піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів й інших
комунікацій на землях водного фонду відповідний орган
Держводгоспу, що здійснював перевірку, уносить подання про
припинення дії або анулювання дозволу до того органу, який видав
цей дозвіл (додаток 6). 6.10. Якщо суб'єктом господарювання допущені неодноразові
порушення вимог водного законодавства, що створюють загрозу для
здоров'я людей чи значно зашкоджують водним ресурсам, - орган
Держводгоспу в триденний строк з дня виявлення порушення направляє
матеріали в органи прокуратури. У разі потреби здійснити додатково
перевірку, зробити розрахунок розміру заподіяної шкоди тощо такі
матеріали надсилаються до органів прокуратури в строк не більше
десяти днів. Указані матеріали повинні містити вичерпні відомості,
необхідні для розгляду справи (додаток 7). 6.11. Акт перевірки обговорюється з керівником підприємства,
організації, установи (а при потребі за участю відповідальних
осіб) чи з громадянином, який здійснює підприємницьку діяльність і
вручається цим особам для виконання. При відмові прийняття акта
перевірки копія акта передається через канцелярію або надсилається
поштою рекомендованим листом. Перший примірник акта перевірки залишається в органі
Держводгоспу, що здійснював перевірку. 6.12. Якщо перевіркою виявлений факт заподіяння збитків
державі внаслідок порушення водного законодавства, то орган
Держводгоспу, що здійснював перевірку, визначає розмір цих збитків
за діючими методиками та вживає заходів з відшкодування їх в
установленому порядку. 6.13. Особа, що здійснювала перевірку, подає в 3-денний
термін керівнику відповідного органу Держводгоспу звіт про
результати перевірки з пропозиціями щодо подальших дій з усунення
виявлених порушень водного законодавства. 6.14. Виконання приписів, виданих при перевірці, та санкцій,
застосованих за порушення водного законодавства, орган
Держводгоспу, що здійснював перевірку, бере під постійний
контроль.
Начальник Управління комплексного
використання водних ресурсів М.Бабич
Додаток 1
до пункту 1.4 Інструкції
про порядок здійснення
перевірок суб'єктів, що
використовують водні
ресурси або виконують
господарську діяльність
у межах водоохоронних
зон
ВІДОМІСТЬ
про суб'єкти, що використовують водні ресурси
або виконують господарську діяльність у межах
водоохоронних зон, узятих на облік
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
------------------------------------------------------------------ | N |Галузь| Повне | Місце | Коротка | Вплив (можливий | |з/п | |найменування|використа-| характе- | вплив) на стан | | | |підприємст- | ння | ристика |водних об'єктів, | | | | ва, | водного |виробничої| водоохоронних | | | |організації,| об'єкта |діяльності|зон, прибережних | | | | установи, | | | захисних смуг | | | | поштова | | | (скиди стічних | | | | адреса | | | вод, основні | | | | | | | забруднюючі | | | | | | | речовини, | | | | | | | накопичувачі, | | | | | | |поля фільтрації, | | | | | | | заборонені види | | | | | | | діяльності і | | | | | | | т.ін.) | |----+------+------------+----------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Керівник органу Держводгоспу __________________________ _________________
(прізвище) (підпис)
Додаток 2
до пункту 1.4 Інструкції
про порядок здійснення
перевірок суб'єктів, що
використовують водні
ресурси або виконують
господарську діяльність
у межах водоохоронних
зон
ВІДОМІСТЬ
об'єктів, будівництво яких ведеться на землях водного фонду
у зоні діяльності
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу)
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Перелік |Проектна |Кошторисна| Строки |Найме- |Джерела|Ким і | |з/п|об'єкта, |водоохо- | потуж- | вартість |будівництва|нування|фінан- |коли | | | що | ронних | ність | водоохо- | водоохо- |генпід-|сування|пого- | | |будується,|об'єктів |водоохо- | ронних | ронних |рядної | |джена | | | адреса, |(заходів),|ронних |об'єктів | об'єктів |органі-| | та | | |місце роз-|що перед- |об'єктів,|(заходів) | (заходів) |зації | |затвер- | | |ташування | бачено |заходів | у |-----------| | | джена | | | | побуду- |(у відпо-| тис.грн. | поча|кі- | | |проектна| | | | вати | відних | | ток |нець | | |докумен-| | | |(здійс- |одиницях)| | | | | |тація | | | | нити) | | | | | | | | |---+----------+----------+---------+----------+-----+-----+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Держводгоспу
__________________________ _________________
(прізвище) (підпис)
Додаток 3
до пункту 6.1 Інструкції
про порядок здійснення
перевірок суб'єктів, що
використовують водні
ресурси або виконують
господарську діяльність
у межах водоохоронних
зон
Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу та його реквізити) __________________________________________________________________

АКТ
перевірки стану дотримання вимог водного законодавства
"____" ______________ 200__ р. _______________________
(місце складання акта)
Назва об'єкта ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Поточний рахунок _________________________________________________ __________________________________________________________________
(реквізити фінансової установи) Вища організація _________________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади) __________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства, організації, установи (громадянин, який
здійснює підприємницьку діяльність) ______________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) Заступник ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) Особа, яка відповідає за використання та охорону водних ресурсів __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, номер наказу про
покладення відповідальності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посадова особа, яка здійснила перевірку __________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові. __________________________________________________________________
Якщо перевірка здійснювалась комісією, - перерахувати всіх членів
комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
За участю ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника __________________________________________________________________
підприємства, організації, установи, суб'єкта
підприємницької діяльності)
На підставі статей 13 та 19 Водного кодексу України, Положення про
Державний комітет України по водному господарству, затвердженого
Указом Президента України від 14 липня 2000 N 898, проведено
перевірку дотримання вимог водного законодавства.
ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО: Наявність дозволів на спецводокористування (на ведення будівельних
робіт чи здійснення іншої виробничої діяльності) _________________ __________________________________________________________________
(ким і коли виданий, строк дії, __________________________________________________________________
особливі умови дозволів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан виконання вимог дозволів ____________________________________
(виконання особливих умов, __________________________________________________________________
дотримання встановлених концентрацій скиду шкідливих речовин, __________________________________________________________________
умов ведення господарської діяльності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Вплив виробничої діяльності на стан водного об'єкта ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан ведення обліку використання води ____________________________
(наявність і заповнення типових форм __________________________________________________________________
первинної облікової документації ПОД-11, ПОД-13)
Стан дотримання встановлених лімітів використання води ___________ __________________________________________________________________
(відповідність об'ємів використаної води затвердженим лімітам) __________________________________________________________________
Статистична звітність 2-ТП (водгосп) _____________________________ __________________________________________________________________
(дотримання встановленого порядку звітності, __________________________________________________________________
вибіркова перевірка її достовірності, відповідність платежів за
фактично використані об'єми води, __________________________________________________________________
дотримання діючих нормативів платежів)
Виконання заходів щодо раціонального використання води ___________ __________________________________________________________________
(економія, впровадження оборотного і повторного водопостачання, __________________________________________________________________
використання для побутових і промислових потреб очищених стічних
вод і т. ін.) Хід будівництва водоохоронних споруд, виконання інших
водоохоронних заходів __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан дотримання умов обмеженої (регульованої) господарської
діяльності на землях водного фонду _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відомості з інших питань, що перевірялись _______________________ __________________________________________________________________
(попередження аварій, ліквідація наслідків аварій,
технічний стан споруд, систем, пристроїв і т.ін.) Відомості про стан виконання приписів попередніх перевірок (якщо
такі були) _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
З метою усунення виявлених недоліків, порушень водного
законодавства, норм і правил використання та охорони водних
ресурсів (якщо такі недоліки і порушення були) видано припис. Ужиті санкції за порушення водного законодавства ___________ __________________________________________________________________
(складено протокол про адміністративне правопорушення __________________________________________________________________
на посадову особу, прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
буде пред'явлена претензія щодо відшкодування збитків, __________________________________________________________________
матеріали будуть передані до органів прокуратури, __________________________________________________________________
порушуватиметься питання про анулювання дозволів, __________________________________________________________________
тимчасове призупинення виробничої діяльності і т. ін.)
Перевірку провів (провели) ___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)
___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)
___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)

У перевірці брали участь представники підприємства,
організації, установи, суб'єкта підприємницької діяльності
___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)
___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)
___________________ _______________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище)

З актом і додатками ознайомився й узяв до виконання.
Керівник (заступник) підприємства, організації, установи
(громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність)

"___"______________200__ __________ ________________
(підпис) (прізвище)
Додаток 4
До пункту 6.6 Інструкції
про порядок здійснення
перевірок суб'єктів, що
використовують водні
ресурси або виконують
господарську діяльність
у межах водоохоронних
зон
Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу та його реквізити) __________________________________________________________________

ПРИПИС
"___"_________ 200__ р. N __________

Керівнику підприємства, установи, організації (громадянину, який
здійснює підприємницьку діяльність) ______________________________
(повне найменування і поштові __________________________________________________________________
реквізити підприємства, організації, установи, іншої __________________________________________________________________
юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
який здійснює підприємницьку діяльність)
При перевірці додержання вимог водного законодавства, норм і
правил у галузі використання і охорони водних ресурсів, дотримання
правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв, режиму
господарської діяльності у межах водоохоронних зон на (в) ________ _________________________________________________________________,
(найменування підприємства, організації, установи, суб'єкта
господарської діяльності)
акт перевірки від "_____"__________ 200__ р.,
УСТАНОВЛЕНО: _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати виявлені порушення та недоліки, __________________________________________________________________
які потребують ужиття заходів до усунення, __________________________________________________________________
з посиланням на відповідні статті законодавчих та інших
нормативно-правових актів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На основі викладеного та керуючись статтями 44 та 110
Водного кодексу України, Положенням про Державний Комітет України
по водному господарству, затвердженим Указом Президента України
від 14 липня 2000 р. N 898,
ПРИПИСУЮ: ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Зміст припису | Термін | Обгрунтування | | | | виконання | вимоги | |-----+----------------------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------+-------------+---------------| |-----+----------------------------+-------------+---------------| |-----+----------------------------+-------------+---------------| ------------------------------------------------------------------
Даний припис є обов'язковим до виконання. У разі його
невиконання чи недотримання визначених термінів виконання винні
особи будуть притягнені до відповідальності згідно з чинним
законодавством. Про виконання припису пропонується повідомити до "_"__200_ р. __________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу та його адреса) __________________________________________________________________

Посадова особа органу Держводгоспу __________________________
(посада, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
найменування органу Держводгоспу)
______________________
(підпис)

Припис вручено "____"_________200__ р. __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала
припис) __________________________________________________________________
______________________
(підпис)
Припис надіслано листом з повідомленням "___"________ 200__ р. __________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства, організації, установи,
суб'єкта господарської діяльності) __________________________________________________________________
Додаток 5
до пункту 6.8 Інструкції
про порядок здійснення
перевірок суб'єктів, що
використовують водні
ресурси або виконують
господарську діяльність
у межах водоохоронних
зон
Державний комітет України по водному господарству __________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу та його реквізити) __________________________________________________________________
____________________________________
(найменування територіального органу
Мінекоресурсів __________________________________
та його адреса)
"____"_________________200___р. N _________

ПРОПОЗИЦІЯ
про обмеження, тимчасову заборону (зупинення),
припинення діяльності суб'єктів господарювання
у зв'язку з порушенням водного законодавства

__________________________________________________________________
(найменування органу Держводгоспу, що здійснював перевірку
дотримання водного законодавства) у період ___________________ здійснив перевірку дотримання вимог
(дата перевірки) водного законодавства на _________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, __________________________________________________________________
іншого суб'єкта господарювання, адреса та підпорядкування) і встановив такі порушення вимог водного законодавства ___________ __________________________________________________________________
(викласти суть порушень, їх причини й екологічні наслідки, вплив
на стан водних об'єктів, __________________________________________________________________
назви порушених законодавчих актів чи нормативних документів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »