Документ z0055-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2018, підстава - z0371-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
22.10.2012  № 940


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 55/22587

{Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 111 від 16.02.2018}

ІНСТРУКЦІЯ
про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 772 від 12.08.2013}

І. Загальні положення

1.1. Оперативне інформування - це єдина система збирання, опрацювання та подання до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі - ГУВВ) оперативної інформації про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі - кримінальні правопорушення та інші події), а також стеження за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та реагуванням на надзвичайні ситуації. Ця система є невід'ємною частиною завдань, які стоять перед органами і підрозділами внутрішніх справ (далі - ОВС), внутрішніми військами, навчальними закладами МВС України, і спрямована на підтримання громадського порядку та безпеки громадян на всій території України.

Дієвість оперативного інформування в ОВС досягається професійною підготовкою підрозділів і служб та чергових нарядів, що залучені до охорони громадського порядку, високим ступенем організованості та дисципліни працівників на цій ділянці роботи, відповідальністю керівників, які подають інформацію до чергових частин вищих ОВС.

1.2. Строк інформування обчислюється з моменту надходження до ОВС первинних відомостей (повідомлення телефоном, усної чи письмової заяви, матеріалів з інших правоохоронних органів тощо) про виникнення ситуації чи події, які визначені Переліком кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі - Перелік), додаток 1 до цієї Інструкції.

1.3. Відповідальний по ОВС, який здійснює контроль за діяльністю добових нарядів, сил та засобів, що залучені до охорони громадського порядку, уживає всіх заходів для отримання вичерпної інформації про оперативну ситуацію на території обслуговування, вимагає від підпорядкованих структурних підрозділів та нарядів надання найбільш повних відомостей, необхідних для оперативного інформування.

1.4. Попередня кваліфікація та оцінка події, що підпадає під дію Переліку, здійснюється, виходячи з її явних ознак та відомостей, внесених про кримінальне правопорушення та іншу подію до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС чи Єдиного реєстру досудових розслідувань, створеного наказом Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69 “Про Єдиний реєстр досудових розслідувань” (далі - ЄРДР).

1.5. Інформування про кримінальні правопорушення та інші події здійснюється виключно через чергові частини.

1.6. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів:

1.6.1. За кожним кримінальним правопорушенням та іншою подією, що визначені Переліком, погоджують їх кваліфікацію з керівником органу досудового розслідування або слідчим, спільно визначають структурний підрозділ ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану, на який покладаються підготовка спецповідомлення та подання його до чергової частини. Разом з керівником органу досудового розслідування забезпечують контроль за своєчасним поданням відомостей про всі доповнення і зміни до чергової частини для оперативного інформування.

1.6.2. Організовують негайну попередню доповідь телефоном до чергової частини вищого ОВС, територіального командування внутрішніх військ МВС України наявної інформації про кримінальні правопорушення та інші події.

ідпункт 1.6.2 пункту 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

ІІ. Порядок збирання, опрацювання та подання оперативної інформації в міськрайлінорганах

2.1. При надходженні заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію черговий з'ясовує характер і обставини того, що сталося, забезпечує направлення на місце події слідчо-оперативної групи (далі - СОГ) та інших нарядів і водночас доповідає про подію керівнику органу досудового розслідування, начальнику та відповідальному по ОВС, а у випадках, визначених Переліком, - до чергової частини вищого ОВС.

Слідчий, який перебуває в складі СОГ, або керівник органу досудового розслідування для належного оперативного інформування чергової частини вищого ОВС про кримінальні правопорушення та інші події, що доповідаються до МВС України, ГУМВС, УМВС, інформують з місця події чергову частину про попередню правову кваліфікацію правопорушення або події, зазначаючи пункт, частину та статтю Кримінального кодексу України.

бзац другий пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

2.2. У разі вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (наприклад вбивства, розбої, збройні напади) начальник міськрайліноргану спільно з керівником органу досудового розслідування або особи, яка виконує його обов’язки, виїжджають на місце події для встановлення та своєчасного подання до ГУМВС, УМВС об'єктивних відомостей. В усіх інших випадках, які визначені Переліком, на місце події виїжджає відповідальний по міськрайліноргану.

Прибувши на місце події, відповідальний по міськрайліноргану, старший СОГ чи іншого наряду міліції негайно інформують чергового ОВС про фактичні обставини кримінального правопорушення та іншої події. У випадках виникнення подій, які мають тривалий характер, черговий інформується про їх розвиток через кожну годину (у разі ускладнення - негайно).

У разі виявлення факту витоку секретної інформації начальник міськрайліноргану після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє у письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та ГУМВС, УМВС.

ункт 2.2 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2}

2.3. Згідно з інформацією, отриманою з місця події (телефоном або після повернення СОГ з урахуванням необхідності дотримання строків оперативного інформування), начальник ОВС за погодженням з керівником органу досудового розслідування визначає відповідальний структурний підрозділ, а в разі потреби й інші служби, на які покладає завдання щодо підготовки спецповідомлення, встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, контролю за розвитком ситуації та ліквідацією її наслідків.

2.4. Керівник органу досудового розслідування спільно з керівником структурного підрозділу ОВС, на який покладається завдання щодо підготовки спецповідомлення, вивчають зібрані матеріали, готують його проект та подають до чергової частини. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та іншу подію у строк, визначений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим інформуванням. Після підписання начальником міськрайліноргану або особою, яка виконує його обов’язки (обов’язково ставляться дата і час), черговий реєструє спецповідомлення в книзі обліку вихідних телеграм і за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) - телеграфні номери пункту телеграфного зв’язку і чергової частини Головного штабу МВС України (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку), а також у разі виникнення технічних проблем та неможливості надіслати спецповідомлення за допомогою інформаційної підсистеми "Факт" ІІПС ОВС чи на вимогу головного інспектора - чергового чергової частини ГУМВС, УМВС каналами електронної пошти надсилає до чергової частини та заінтересованих структурних підрозділів ГУМВС, УМВС. Спецповідомлення підшивається у спеціальній папці-накопичувачі та зберігається в черговій частині протягом року, а його копія долучається до матеріалів, на підставі яких воно підготовлено.

ункт 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

2.5. Відповідальний по ОВС здійснює постійний контроль за збиранням і проходженням інформації про кримінальні правопорушення та інші події, які визначені Переліком, та своєчасним поданням спецповідомлень до чергової частини вищого ОВС.

2.6. Керівник органу досудового розслідування повинен з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності - негайно, направити до чергової частини інформацію щодо внесення слідчими відомостей до ЄРДР:

про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, які виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень;

про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на таке, що визначене Переліком;

про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

про звернення до суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за матеріалами досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, що знаходяться в їх провадженні;

про направлення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, за підслідністю до іншого ОВС чи іншого правоохоронного органу;

про закриття кримінального провадження, визначеного Переліком.

Підписане начальником міськрайліноргану або особою, яка виконує його обов’язки, спецповідомлення негайно передається до чергової частини ГУМВС, УМВС. В інформації про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, направлення матеріалів досудового розслідування за підслідністю обов'язково зазначаються підстави прийнятого рішення та норми кримінального процесуального законодавства України.

У випадках, якщо до моменту відкриття кримінального провадження спецповідомлення про кримінальне правопорушення не було подане у зв'язку з тим, що воно не визначено Переліком, або інформація надавалася як про кримінальне правопорушення іншої кваліфікації, керівник органу досудового розслідування з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності - негайно, забезпечує подання до чергової частини ГУМВС, УМВС відповідної інформації або доповнення до попередньої з обов’язковим зазначенням підстав прийнятого рішення та посиланням на відповідні статті Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) або Кримінального кодексу України (далі - КК).

Керівник органу досудового розслідування та слідчий персонально відповідають за підготовку інформації та своєчасне подання до чергової частини.

2.7. При надходженні з прокуратури кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, керівник органу досудового розслідування з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності - негайно, інформує про це начальника ОВС, який визначає підрозділ, що готує спецповідомлення в обсязі, передбаченому цією Інструкцією, та забезпечує його направлення до чергової частини вищого ОВС.

При надходженні з органів прокуратури, органів Служби безпеки України та суду інформації стосовно працівника ОВС (колишнього працівника ОВС), який скоїв кримінальне правопорушення під час проходження служби в ОВС, пов’язаної з:

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення ним кримінального правопорушення;

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

врученням йому повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри;

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

оголошенням у розшук (стаття 281 КПК);

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

застосуванням таких заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, затримання особи або застосування запобіжних заходів (пункти 3, 4, 8, 9 частини другої статті 131 КПК України) до працівника ОВС у випадку, якщо відомості про внесення інформації до ЄРДР про вчинення ним кримінального правопорушення раніше не надходили;

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

закриттям кримінального провадження (стаття 284 КПК) з одночасним складанням протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення оперативний черговий негайно доповідає керівнику органу, до якого надійшла така інформація. Керівник органу визначає працівника кадрового підрозділу (керівника служби, працівник якого став фігурантом кримінального провадження), який з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності негайно, готує проект спецповідомлення та забезпечує його направлення до вищої чергової частини ОВС.

ункт 2.7 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

ункт 2.7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

2.8. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву міськрайліноргану, зацікавленим структурним підрозділам ОВС та органам прокуратури. За кожним випадком, інформація про який передавалася до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка “ГУМВС (УМВС) поінформовано” (зазначаються дата і час телефонної доповіді, прізвище працівника, який отримав інформацію, вихідний номер спецповідомлення).

ІІІ. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації в ГУМВС, УМВС

3.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації, а також стеженні за ходом досудових розслідувань кримінальних правопорушень, встановленням та затриманням осіб, які їх вчинили, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших подій працівники ГУМВС, УМВС керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

3.2. При отриманні інформації про кримінальні правопорушення та інші події, що мали місце на території обслуговування і визначені Переліком, оперативний черговий ГУМВС, УМВС негайно доповідає про це начальнику ГУМВС, УМВС, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), до чергової частини МВС України, відповідальному по ГУМВС, УМВС, начальнику штабу, начальнику оперативного відділу (сектору) штабу, начальнику чергової частини, інформує керівників та чергових зацікавлених структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, а за необхідності сповіщає чергові служби відповідних органів виконавчої влади. Інформація про надзвичайні події серед особового складу доповідається начальникам управлінь (відділів) внутрішньої безпеки (далі - УВБ, ВВБ) та інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення (далі - ІОС).

3.3. При отриманні повідомлень про вбивства, розбої, злочини, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші кримінальні правопорушення та події, що можуть викликати суспільний резонанс, начальник ГУМВС, УМВС, керівник органу досудового розслідування або особи, які виконують їх обов’язки, особисто виїжджають на місце події для встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечують своєчасне подання до МВС України об’єктивних відомостей. В усіх інших випадках вчинення особливо тяжких злочинів, кримінальних правопорушень та інших подій на місце події виїжджає відповідальний по ГУМВС, УМВС. За погодженням з начальником ГУМВС, УМВС, керівником органу досудового розслідування відповідальний по ГУМВС, УМВС визначає відповідний структурний підрозділ, на який буде покладено підготовку проекту спецповідомлення, та залучає до виконання поставлених завдань й інші служби.

3.4. Керівник структурного підрозділу ГУМВС, УМВС, на який покладено підготовку спецповідомлення, за погодженням з керівником органу досудового розслідування готує його проект та подає до чергової частини. Після підписання начальником ГУМВС, УМВС спецповідомлення за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) - телеграфні номери пункту телеграфного зв`язку і чергової частини Головного штабу МВС України (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку), а також у разі виникнення технічних проблем та неможливості надіслати спецповідомлення за допомогою інформаційної підсистеми "Факт" ІІПС ОВС чи на вимогу головного інспектора - чергового чергової частини Головного штабу МВС України каналами електронної пошти надсилає до чергової частини та заінтересованих структурних підрозділів МВС України.

У разі виявлення факту витоку секретної інформації начальник ГУМВС, УМВС після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.

При з’ясуванні (встановленні) інших додаткових обставин скоєння кримінальних правопорушень та інших подій до чергової частини і заінтересованих структурних підрозділів апарату МВС України факсимільним зв’язком і каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) негайно надсилається довідка з детальним та об’єктивним викладенням інформації.

ункт 3.4 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

3.5. Керівник органу досудового розслідування повинен з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності - негайно, направити до чергової частини інформацію щодо внесення слідчими відомостей до ЄРДР:

про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, які виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень;

про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на таке, що визначене Переліком;

про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

про звернення до суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за матеріалами досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, що знаходяться в їх провадженні;

про направлення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, за підслідністю до іншого ОВС чи іншого правоохоронного органу;

про закриття кримінального провадження, визначеного Переліком.

При наданні додаткової інформації стосовно прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру зазначаються підстави прийнятого рішення з посиланням на відповідні статті КПК і КК.

3.6. На кримінальні правопорушення, визначені Переліком, управління (відділ) інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - УІАЗ, ВІАЗ) ГУМВС, УМВС щодоби (через одну годину після закінчення звітної доби) подає до чергової частини ГУМВС, УМВС письмову інформацію (роздруківку) щодо внесення до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС та ЄРДР відомостей за минулу добу: про кримінальні правопорушення, про результати та наслідки їх досудового розслідування та про осіб, які вчинили та підозрюються у їх вчиненні, тощо.

Чергова частина опрацьовує цю інформацію, при виявленні розбіжностей доповідає керівництву ГУМВС, УМВС, витребовує зі структурних підрозділів відсутню інформацію та враховує її в добовому зведенні. Структурні підрозділи за фактами порушень оперативного інформування проводять службові перевірки і про їх результати в 10-денний строк інформують штаби.

За порушення оперативного інформування відповідають керівники міськрайлінорганів, керівники органів досудового слідства, відповідальні по ОВС та керівники штабів міськрайлінорганів, ГУМВС та УМВС.

{Пункт 3.6 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

3.7. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву ГУМВС, УМВС, зацікавленим структурним підрозділам та органам прокуратури. У фабулі про кримінальне правопорушення та іншу подію, що передавалася до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка “МВС України поінформовано”.

3.8. Черговий ГУМВС, УМВС упродовж доби звіряє по телефону з черговою частиною МВС України надходження оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші події та доповідає про ті, що готуються до наступного добового зведення.

IV. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації у вищих навчальних закладах МВС України

4.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації працівники вищих навчальних закладів МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

4.2. Черговий комендант вищого навчального закладу МВС України при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які визначені Переліком і пов’язані з особовим складом навчального закладу або вчинені в місцях їх дислокації, негайно доповідає про це ректору або особі, яка виконує його обов’язки, черговому МВС України, керівництву Департаменту кадрового забезпечення МВС та інформує чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації. На підставі інформації, отриманої з місця події, готує проект спецповідомлення та після підпису в ректора або особи, яка виконує його обов’язки, передає його каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) до чергової частини ГУМВС, УМВС за місцем дислокації та копію - до Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та надзвичайну подію у строк, визначений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим повідомленням.

У разі виявлення факту витоку секретної інформації керівник навчального закладу МВС України після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.

{Пункт 4.2 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

V. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації у внутрішніх військах МВС України

{Назва розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

5.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації військовослужбовці внутрішніх військ МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

5.2. Черговий підрозділу, оперативний черговий (черговий) військової частини, територіального командування (далі - ТрК) внутрішніх військ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення та іншу подію негайно доповідає про це відповідно командиру (начальнику) підрозділу, військової частини, ТрК та телефоном - до чергової частини ГУВВ, ГУМВС та УМВС.

{Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

5.3. Командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТрК або особа, яка виконує його обов’язки, у разі вчинення кримінального правопорушення чи виникнення іншої події, визначеної Переліком, на об’єкті, який охороняється, негайно каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв’язку) подає спецповідомлення (донесення) до чергової частини ГУМВС, УМВС за місцем дислокації та до ГУВВ та діє відповідно до законодавства.

У разі виявлення факту витоку секретної інформації командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТрК або особа, яка виконує його обов’язки, після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє у письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ, ГУВВ та МВС України.

{Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

5.4. Старший оперативний черговий, оперативний черговий або помічник оперативного чергового (далі - черговий) ГУВВ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення або іншу подію вивчає зміст інформації, перевіряє своєчасність її отримання, доповідає про неї командувачу військ або особі, яка виконує його обов’язки, головному інспектору - черговому МВС України, вживає заходів щодо своєчасного подання спецповідомлення (донесення) до МВС України та здійснює контроль щодо своєчасного подання спецповідомлення (донесення) до ГУМВС, УМВС командирами підрозділів, військових частин, начальниками управлінь ТрК.

{Пункт 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

5.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, особисто розглядає повідомлення (доповідь) про кримінальне правопорушення та іншу подію, приймає рішення щодо визначення участі конкретних посадових осіб в проведенні службового розслідування (перевірки) та доповідає керівництву МВС України про вжиті заходи.

У разі виявлення факту витоку секретної інформації командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, після попереднього з’ясування обставин, але не пізніше ніж протягом 24 годин з часу виявлення такого факту, повідомляє в письмовій формі (первинне повідомлення) регіональний орган СБУ та МВС України.

{Пункт 5.5 розділу V в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

5.6. Усі командири (начальники) щомісяця організовують проведення звірок відомостей про кримінальні правопорушення та інші події, які сталися у військовій частині. При виявленні необлікованих кримінальних правопорушень та інших подій по команді подається повідомлення, у якому додатково вказуються причина неподання інформації та заходи, вжиті до осіб, які це допустили.

5.7. Черговий ГУВВ щодоби, в період з 6 до 7 години, доповідає по телефону до чергової частини МВС України про оперативну інформацію, яка була передана або готується до передачі.

VI. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації в МВС України

6.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації, а також стеженні за ходом досудових розслідувань, встановленням і затриманням винних у вчиненні кримінальних правопорушень та інших подій, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій зацікавлені працівники МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

6.2. Чергові структурних підрозділів апарату МВС України протягом доби підтримують зв'язок з підпорядкованими підрозділами. Про всі повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, які надійшли до них, вони негайно інформують чергову частину МВС України і керівництво відповідних підрозділів.

6.3. На кримінальні правопорушення, визначені Переліком, ДІАЗ щодоби (через одну годину після закінчення звітної доби) подає до чергової частини МВС України письмову інформацію (роздруківку) щодо внесення до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС та ЄРДР відомостей за минулу добу: про кримінальні правопорушення, про результати та наслідки їх досудового розслідування та про осіб, які вчинили та підозрюються у їх вчиненні, тощо.

6.4. При надходженні до чергової частини МВС України доповіді про кримінальне правопорушення та іншу подію, які визначені Переліком, головний інспектор-черговий:

6.4.1. Оцінює характер, суспільну небезпеку кримінального правопорушення та іншої події, ефективність вжитих на місці заходів щодо ліквідації можливих негативних наслідків, встановлення та затримання осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення, необхідності надання допомоги ОВС, перевіряє внесення відомостей до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС.

6.4.2. Негайно доповідає про всі кримінальні правопорушення та інші події, що можуть викликати суспільний резонанс, інформація про які надійшла до чергової частини, Міністру, першому заступнику, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, начальнику Головного штабу, начальнику Головного слідчого управління (далі - ГСУ), інформує керівників зацікавлених структурних підрозділів апарату МВС України, зацікавлені міністерства та інші органи державної влади.

6.4.3. Доводить керівникам структурних підрозділів апарату МВС України, начальникам ГУМВС, УМВС доручення керівництва МВС України про вжиття необхідних заходів у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення та іншої події.

6.4.4. Ретельно вивчає зміст спецповідомлення, звертаючи особливу увагу на повноту інформації, за потреби вимагає додаткову інформацію. У разі отримання неякісного спецповідомлення, порушення строку оперативного інформування з'ясовує в керівників ГУМВС, УМВС причини порушень і доповідає керівництву Головного штабу МВС України для подальшого інформування керівництва МВС України.

6.4.5. Протягом чергової доби на підставі спецповідомлень, отриманих з ГУМВС, УМВС та від структурних підрозділів МВС України, готує вихідні документи для інформування керівництва МВС України, зацікавлених міністерств та органів державної влади.

VII. Порядок здійснення контролю за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та прийняттям рішень за матеріалами про інші події

7.1. Основні обов'язки щодо розслідування кримінальних правопорушень, визначених Переліком, покладаються на органи досудового розслідування. Разом з ними за встановленням осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення, відповідають і всі інші підрозділи ОВС у межах їх повноважень.

7.2. Черговий МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану за допомогою ПЕОМ забезпечує автоматизоване стеження та внесення відомостей про кримінальні правопорушення та інші події до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС.

7.3. Про кожне кримінальне правопорушення та іншу подію, що визначені Переліком, черговий МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану відповідно доповідає Міністру, його першому заступнику, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, начальникові Головного штабу, начальникові ГСУ, начальникам ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, керівникам органів досудового розслідування та начальникам штабів.

7.4. Керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів щодо кримінальних правопорушень та інших подій, що визначені Переліком, та згідно зі своїми повноваженнями:

7.4.1. Установлюють особистий контроль за своєчасним поданням до чергової частини й структурного підрозділу вищого рівня інформацій про такі кримінальні правопорушення та інші події, відстежують внесення відомостей про них до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (для органів досудового розслідування - до ЄРДР), ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

7.4.2. У встановлений строк або негайно з моменту виявлення додаткових обставин організовують підготовку проекту спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили правопорушення, прийняття рішень, у тому числі відкриття кримінального провадження за ознаками іншої статті, ніж та, за якою попередньо кваліфіковано правопорушення, зміну кваліфікації або закриття кримінального провадження.

7.4.3. Організовують підготовку проектів спецповідомлень про кримінальні правопорушення, виявлені під час досудового розслідування або інформація про які надійшла з інших правоохоронних органів, доповідають начальнику ОВС і після підпису подають до чергової частини та контролюють подання цієї інформації до вищого структурного підрозділу. Аналогічним чином готується проект додаткового спецповідомлення за розвитком ситуації, ліквідацією наслідків надзвичайних подій некримінального характеру тощо.

7.5. Головний інспектор-черговий МВС України при отриманні додаткового спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, виявлення додаткових обставин розвитку ситуації тощо доповідає інформацію керівництву МВС.

7.6. Керівники структурних підрозділів МВС України за напрямами службової діяльності організовують контроль за своєчасним надходженням з ГУМВС, УМВС інформації про кримінальні правопорушення та інші події, що визначені Переліком, шляхом заведення контрольно-наглядової справи, після отримання копії спецповідомлення про кримінальне правопорушення. Про результати розшуку осіб, які їх вчинили, та прийняте кінцеве рішення доповідають керівництву МВС України у встановлений ним строк.

7.7. Кримінальне правопорушення знімається з контролю МВС України у разі отримання з ГУМВС, УМВС повідомлення про:

7.7.1. Письмове повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, та внесення слідчим, прокурором до ЄРДР відповідних відомостей, передбачених частиною четвертою статті 278 КПК України.

ідпункт 7.7.1 пункту 7.7 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

7.7.2. Направлення до суду клопотання щодо застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру (частина друга статті 292, частина перша статті 511 КПК) або кримінальне провадження закрите за таких підстав, а відомості про вказані рішення внесені до ЄРДР:

встановлена відсутність події кримінального правопорушення (пункт 1 частини першої статті 284 КПК);

встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (пункт 2 частини першої статті 284 КПК);

не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (пункт 3 частини першої статті 284 КПК);

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (пункт 4 частини першої статті 284 КПК);

помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (пункт 5 частини першої статті 284 КПК);

існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (пункт 6 частини першої статті 284 КПК);

потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (пункт 7 частини першої статті 284 КПК);

кримінальне правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункт 8 частини першої статті 284 КПК);

направлення органом досудового розслідування України кримінальних проваджень про правопорушення, учинені іноземними громадянами, до правоохоронних органів іноземних держав для проведення досудового розслідування.

7.7.3. Внесення відомостей до ЄРДР про зміну кваліфікації кримінального правопорушення за статтею КК, що не зазначене у Переліку, а також у разі передачі кримінального провадження іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, стаття 218 КПК). В останньому випадку черговий ГУМВС, УМВС інформує службовою телеграмою за підписом керівника ГУМВС, УМВС чергову частину того ГУМВС, УМВС, до якого надіслано інформацію, і вказує вихідний номер спецповідомлення, за яким воно поставлено на контроль МВС України.

Черговий ГУМВС, УМВС, який отримав інформацію про направлення матеріалу за територіальністю, контролює його надходження до відповідного органу, інформує службовою телеграмою за підписом керівництва ГУМВС, УМВС чергову частину МВС України про взяття на облік кримінального правопорушення з посиланням на вихідний номер спецповідомлення ГУМВС, УМВС, за яким поставлено на облік первинну інформацію, після чого інформує службовою телеграмою ГУМВС, УМВС, звідки було отримано матеріали про кримінальне правопорушення чи подію.

Черговий МВС України, отримавши зазначене повідомлення, уносить відповідні зміни до бази даних про кримінальні правопорушення та інші події, які перебувають на контролі МВС України.

7.8. ДІАЗ, УІАЗ (ВІАЗ) ГУМВС, УМВС до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають відповідно до Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС інформацію (за наростаючим підсумком від початку року) щодо надходження відомостей про кримінальні правопорушення, які визначені Переліком, згідно зі зразком, наведеним у додатку 2.

7.9. Начальники штабів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів:

ункт 7.9 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

7.9.1. Особисто організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування до вищих чергових частин.

{Підпункт 7.9.1 пункту 7.9 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

7.9.2. Щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, організовують звірку повноти й достовірності оперативної інформації, що надійшла до чергової частини, про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, з відомостями про відкриття та рух кримінальних проваджень, які надаються УІАЗ (ВІАЗ) та СІТ.

При виявленні розбіжностей уживають заходів щодо витребування від структурних підрозділів відсутньої інформації та підготовки відповідного повідомлення, а також подання до чергової частини ГУМВС, УМВС інформації про конкретні кримінальні правопорушення та інші події, виявленої під час звірки як такої, що не надавалася, з подальшим надсиланням до вищої чергової частини.

Організовують проведення службових розслідувань за фактами порушення порядку оперативного інформування (крім порядку інформування про факт витоку секретної інформації), копії висновків та наказів про накладення дисциплінарних стягнень на винних у 3-денний строк з дати затвердження (підписання) надсилають до вищих штабних підрозділів. У випадках, коли прийняття рішення про накладення стягнення відкладається у зв’язку з відпусткою або хворобою працівника, відповідні матеріали надсилаються після його виходу на роботу і прийняття рішення. Порядок організації проведення службових розслідувань за фактами порушення оперативного інформування про виток секретної інформації визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

{Підпункт 7.9.2 пункту 7.9 розділу VІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

7.9.3. За результатами звірень щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, каналами електронної пошти забезпечують надсилання до Головного штабу МВС України звітів за підписом начальника ГУМВС, УМВС.

У звіті необхідно надавати таблицю відповідних даних звірення з підрозділами ДІАЗ за вчиненими, розслідуваними або зареєстрованими за звітний період кримінальними правопорушеннями за наростаючою від початку року (зразок звіту наведено у додатку 3) і вказувати вихідні номери, короткі фабули кримінальних правопорушень, що додатково виявлені під час звірення та інформація про які надіслана для поставлення на контроль до МВС України у встановленому порядку.

Інформація про кримінальні правопорушення та інші події, виявлена під час звірень, як така, що не надавалася, подається в обсязі, передбаченому цим наказом.

7.10. Головний штаб МВС України щомісяця здійснює звірення оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, яка надіслана до МВС, зі статистичними даними, що надаються ДІАЗ та ГУМВС, УМВС. При виявленні розбіжностей доповідає керівництву МВС України про вжитті заходи щодо витребування додаткової інформації для поставлення на облік та результати службових розслідувань за фактами порушень порядку оперативного інформування.

VIII. Відомості, що відображаються у спецповідомленні

8.1. При надходженні заяви (повідомлення):

8.1.1. Час і дата надходження заяви (повідомлення) до міськрайліноргану, номер реєстрації, номер кримінального провадження, час та дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Якщо час, з якого подія ставиться на контроль МВС України, не збігається з часом отримання повідомлення про подію (наприклад, отримання висновку судово-медичного експерта за неявними ознаками насильницької смерті, внесення відомостей до ЄРДР про нове кримінальне правопорушення під час розслідування іншого кримінального провадження тощо), у тексті спецповідомлення обов'язково має бути посилання на ці обставини з конкретною датою.

{Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

8.1.2. Обставини вчинення кримінального правопорушення, виникнення події (дата, час, місце, мотив, спосіб, причина, інші).

8.1.3. Дані про учасників (заявника, підозрюваного тощо): прізвище, ім'я та по батькові (повністю), число, місяць, рік народження, місце проживання й роботи, посада, родинні стосунки з іншими учасниками події, характер отриманих тілесних ушкоджень, наявність судимості та за якими статтями КК (1960 чи 2001 року), можлива причетність до інших кримінальних порушень; чи перебували вони на момент учинення правопорушення в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння.

8.1.4. Найменування, місцезнаходження, належність об'єкта злочинних посягань, його відповідність вимогам збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, вид охорони, наявність і стан охоронної та автоматичної пожежної сигналізації.

8.1.5. Заподіяна майнова або моральна шкода, дані про джерело її встановлення, попередні або остаточні наслідки, хто їх повідомив.

8.1.6. Час формування, тривалість та територія діяльності злочинних груп.

8.1.7. Викрадені речі, знаряддя кримінального правопорушення, речі, які вилучено у підозрюваних, наявність речових доказів, слідів, їх характер, чи направлені вони на дослідження та які його попередні результати.

8.1.8. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: за якою статтею КК кваліфіковано злочин; посади й прізвища керівників та працівників ОВС і прокуратури, які виїжджали на місце події; чи застосовувався службово-розшуковий собака та чи проводилася аудіо-, відео-, фотофіксація; час уведення оперативного плану, його назва; ким розпочате досудове розслідування, працівниками якої служби виявлені та затримані особи, які вчинили кримінальне правопорушення.

8.1.9. Організаційні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших подій: хто з керівників органів виконавчої влади виїжджав на місце події; хто є відповідальним за проведення відбудовних заходів, час їх закінчення; які заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії; чи проводилася евакуація людей; чи порушено виробничий процес; чи була затримка руху транспорту, як він організований у цих умовах; при затримці руху на залізницях - кількість і типи поїздів, на який час затримувалися.

8.1.10. Відомості про реквізити матеріального носія секретної інформації (гриф секретності, обліковий номер, номер примірника, дані про виконавця тощо), втрату або розголошення змісту якого виявлено, а також обставини витоку секретної інформації, осіб, які його допустили, та його наслідки.

{Підпункт 8.1.10 пункту 8.1 розділу VІІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 772 від 12.08.2013}

8.2. При пожежах:

8.2.1. Дата, час виявлення пожежі.

8.2.2. Місцезнаходження об'єкта.

8.2.3. Найменування об'єкта, його підпорядкованість (прізвище та ініціали керівника чи власника об'єкта).

8.2.4. Чи велися роботи на об'єкті.

8.2.5. Площа пожежі, що саме горить (кількість, місткість, маса).

8.2.6. Що знищено, пошкоджено, чи вплинула пожежа на технологічний (навчальний) процес.

8.2.7. Пряма матеріальна шкода від пожежі (визначена чи орієнтовна).

8.2.8. Причина пожежі (встановлена чи ймовірна).

8.2.9. Загинуло, травмовано осіб (прізвище, ініціали, рік народження, місце роботи, де перебували під час пожежі інші члени сім'ї, якщо пожежа виникла в будинку чи квартирі).

8.2.10. Час локалізації та ліквідації пожежі (ким і чим ліквідовано пожежу).

8.2.11. Склад оперативної групи, хто її очолює.

8.2.12. Хто здійснює перевірку за фактом пожежі.

8.3. За фактами пожеж після уточнення даних, але не пізніше 10 діб після події, дається доповнення, в якому відображаються:

8.3.1. Дані, які не були встановлені при первинному інформуванні.вгору