Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на [...]
Держкомзем України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 15.04.199328
Документ z0031-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.06.1999, підстава z0354-99
 

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
N 28 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 квітня 1993 р.
за N 31
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомзему
N 43 ( z0354-99 ) від 04.05.99 )
Про затвердження Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання державних актів на
право власності на землю і право постійного
користування землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди)
Відповідно до Положення про Державний комітет України по
земельних ресурсах ( 345-92-п ) НАКАЗУЮ :
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
землю і право постійного користування землею, договорів на
право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах
оренди (додається).
2. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і
зберігання державних актів на право власності на землю і право
постійного користування землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди), наказ
Держкомзему України про її затвердження довести до відома і
керівництва начальників управлінь і відділів центрального апарату
Держкомзему, начальників управлінь земельних ресурсів обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Начальникам управлінь земельних ресурсів обласних
державних адміністрацій зазначену Інструкцію довести до відома і
керівництва начальників відділів земельних ресурсів районних
державних адміністрацій.
4. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів
на право володіння і право постійного користування землею,
договорів на право тимчасового користування землею, яка
затверджена Держкомземом України 26 листопада 1991 р.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ
науково-технічного прогресу, нормативів і експертизи (Волошин
Г.О.).
Перший заступник
Голови Комітету  В.Туракевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по земельних ресурсах
15.04.1993 N 28
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 1993 р.
за N 31

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на землю і право
постійного користування землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди)
1. Загальні положення
1.1. Право власності на землю і право постійного користування
землею посвідчується державними актами: на право колективної власності на землю; на право приватної власності на землю, на право постійного користування землею, форми яких
затверджені Верховною Радою України. Право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) оформляється договором за формою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України.
1.2. Державні акти, що посвідчують право власності на землю
або право постійного користування землею, яка перебуває у
державній власності, видаються на підставі рішень Верховної Ради
України, Верховної Ради Республіки Крим, місцевих Рад народних
депутатів. Договір з землекористувачами на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) на землі, що
перебувають у державній власності, укладається відповідною
сільською, селищною, міською Радою народних депутатів, а на землі,
що перебувають у власності, - відповідними власниками цієї землі.
1.3. Якщо земельна ділянка, що передається у власність або
надається у постійне користування, розташована на території
кількох місцевих Рад народних депутатів, державні акти на право
власності на землю і право постійного користування землею
видаються окремо на території кожної Ради народних депутатів. При розташуванні земельної ділянки, що надається в тимчасове
користування на території кількох місцевих Рад народних депутатів,
договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на
умовах оренди) укладається окремо по території кожної Ради
народних депутатів.
1.4. Власникам землі або землекористувачам, яким передано
(надано) декілька черезсмужних земельних ділянок, розташованих на
території Ради народних депутатів, видається один державний акт з
відображенням на плані меж всіх переданих (наданих) земельних
ділянок.
1.5. Виготовлення державних актів на право колективної
власності на землю, що видаються колективним сільськогосподарським
підприємствам, сільськогосподарським кооперативам,
сільськогосподарським акціонерним товариствам, провадиться після
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за
затвердженими проектами роздержавлення і приватизації земель цих
сільськогосподарських підприємств і організацій.
1.6. Виготовлення державних актів на право приватної
власності на землю, постійного користування землею та колективної
власності на землю, що видаються садівницьким товариствам,
провадиться після винесення в натуру (на місцевість) меж земельних
ділянок за проектами їх відведення.
1.7. На земельні ділянки, якими користуються громадяни,
підприємства, установи, організації та садівницькі товариства,
державні акти виготовляються після визначення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) і складання плану земельної
ділянки.
1.8. Роботи, пов'язані із складанням державних актів на право
колективної власності на землю, приватної власності на землю і
постійного користування землею, на існуючі землекористування
проводяться, як правило, одночасно по всій території сільської,
селищної, міської Ради народних депутатів,а також по всій
території населеного пункту або окремих його кварталах.
1.9. Розробку технічної документації по складанню державних
актів на право власності на землю і право постійного користування
землею здійснюють державні та інші землевпорядні організації.
1.10. Технічна документація при складанні державних актів
включає: при складанні державних актів на право приватної власності на
землю і право постійного користування землею, що видаються
громадянам на земельні ділянки, якими вони користуються: виписку з
рішення місцевої Ради народних депутатів про передачу земельної
ділянки у власність або надання її у користування; абриси обміру
земельної ділянки; план земельної ділянки, складений за
результатами обміру; збірний план землевласників і
землекористувачів; відомість обчислення площ; матеріали погодження
меж земельної ділянки з суміжними власниками землі і
землекористувачами; при складанні державних актів на право постійного
користування землею, що видаються підприємствам, установам і
організаціям на земельні ділянки, якими вони користуються: виписку
з рішення відповідного органу про надання земельної ділянки;
журнали і абриси геодезичних вимірювань; каталог координат
окружної межі землекористування; план земельної ділянки; відомість
обчислення площ; експлікацію земельних угідь; матеріали погодження
меж земельної ділянки з суміжними власниками землі і
землекористувачами. Технічна документація по складанню державних актів
зберігається у відділах земельних ресурсів районних державних
адміністрацій, міських (міст обласного підпорядкування) відділах
земельних ресурсів, управліннях земельних ресурсів Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Порядок складання державних актів
Роботи по складанню державних актів на право власності на
землю і право постійного користування землею виконуються в такому
порядку: підготовчі роботи; встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); складання плану земельної ділянки; заповнення бланка державного акта.
2.1. Підготовчі роботи включають: при складанні державних актів на право колективної власності
на землю: аналіз матеріалів затвердженого проекту роздержавлення і
приватизації земель колективних сільськогосподарських підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських
акціонерних товариств, в тому числі створених на базі радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств; вивчення
геодезичних даних на зовнішні межі господарства; при складанні державних актів на право приватної власності на
землю і право постійного користування землею, що видаються
громадянам на земельні ділянки, якими вони користуються: виписку з
земельно-облікових документів про розмір земельної ділянки;
довідку про членство громадянина у садовому товаристві; аналіз
планово-картографічних матеріалів; звірку плану земельної ділянки
з натурою та її обмір; підготовку виписки з рішення відповідної
місцевої Ради народних депутатів про передачу земельної ділянки у
власність або надання її у постійне користування; аналіз договору
купівлі-продажу земельної ділянки і документа про оплату вартості
землі, звірку меж земельної ділянки з суміжними власниками землі
землекористувачами, розробку технічної документації по складанню
державних актів. Якщо земельна ділянка передається (надається) громадянину за
проектом відведення, вивчаються матеріали цього проекту і рішення
місцевої Ради народних депутатів про передачу (надання) земельної
ділянки; при складанні державних актів на право постійного
користування землею, що видаються підприємствам, установам і
організаціям на земельні ділянки, якими вони користуються: аналіз
земельно-облікових документів, попереднього акта на право
користування земельною ділянкою, геодезичних даних на зовнішні
межі, планово-картографічних матеріалів; підготовку виписки з
рішення відповідного органу про надання земельної ділянки;
розробка технічної документації по складанню державних актів. Якщо земельна ділянка надається за проектом її відведення,
вивчаються матеріали цього проекту і рішення про її надання; при складанні договору на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди): виписку з рішення
відповідної Ради народних депутатів про надання земельної ділянки
в тимчасове користування; вивчення планово-картографічних
матеріалів.
2.2. Межі наданих (переданих) земельних ділянок переносяться
у натуру (на місцевість) і закріплюються межовими знаками, а межі
ділянок, що знаходяться у власності та користуванні і проходять
по визначених в натурі контурах, звіряються з наявними планами
ділянок. При відсутності плану проводиться зйомка зовнішніх меж
земельної ділянки, встановлюються суміжні власники землі і
землекористувачі, за участю останніх складається протокол, в якому
докладно описується розташування меж на місцевості. Межі земель, що передаються у колективну власність,
переносяться у натуру (на місцевість) відповідно до затвердженого
проекту роздержавлення і приватизації земель. Перенесення меж у натуру здійснюється шляхом прокладання
теодолітних ходів, з прив'язкою їх до існуючих межових знаків або
державної геодезичної мережі. В окремих випадках, при чітко виражених межах на місцевості,
допускається визначення координат поворотних точок меж за
допомогою електронного планіметра.
2.3. Складається план земельної ділянки з визначенням на
ньому її меж і розмірів, описом меж суміжних власників землі і
землекористувачів. На плані показуються: межі всіх черезсмужних ділянок, що передаються (надаються) у
власність або користування в межах відповідної Ради народних
депутатів; лінійні проміри по межі земельної ділянки; всі поворотні точки меж земельної ділянки; всі точки, закріплені в натурі (на місцевості)
довгостроковими межовими знаками; всі лінії, які є суходольними межами. Ці межі викреслюються
суцільною лінією чорною тушшю; річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші урочища, що
співпадають з межами. На плані зовнішніх меж земель власників і користувачів
показуються вкраплені земельні ділянки сторонніх власників землі і
землекористувачів та додається їх список. План земельної ділянки складається у масштабі, який
забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів.
2.4. При заповненні бланків державних актів на право
власності на землю, постійного користування землею і договорів на
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) всі записи мають бути зроблені чітко і акуратно, помарки і
виправлення не допускаються. План зовнішніх меж земельної ділянки у бланках державних
актів складається у масштабі, що забезпечує їх чітке зображення. На плані показуються всі елементи, вказані у пункті 2.3. У виключних випадках допускається виносити нумерацію точок і
довжину ліній на вільне місце. До державного акта на право колективної власності на землю
додається список громадян - членів колективного
сільськогосподарського кооперативу або товариства.
2.5. Державні акти на право колективної власності на землю,
право приватної власності на землю, право постійного користування
землею складаються у двох примірниках, підписуються головою
відповідної місцевої Ради народних депутатів і скріплюються
гербовою печаткою. Сторінку державного акта із зображенням плану
земельної ділянки підписує інженер-землевпорядник.
2.6. Нумерування всіх бланків державних актів здійснюється
окремо по кожному району Республіки Крим, областей, місту
обласного підпорядкування, а в містах з районним поділом - по
кожному району. Кожна форма державного акта повинна мати окрему нумерацію,
починаючи з одиниці.
3. Порядок видачі і реєстрації державних актів
3.1. Державні акти на право колективної власності на землю,
право приватної власності на землю, право постійного користування
землею видаються і реєструються тією сільською, селищною, міською,
районною Радою народних депутатів, яка прийняла рішення про
передачу земельної ділянки у власність або надання її у постійне
користування. Якщо рішення про передачу (надання) земельної ділянки
прийняте обласною Радою народних депутатів або Верховною Радою
України, то видача і реєстрація державних актів здійснюється
районною Радою народних депутатів.
3.2. Державні акти на право колективної власності на
землю, право приватної власності на землю, право постійного
користування землею реєструються відповідно: - у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право
колективної власності на землю за формою згідно з додатком N 1; - у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право
приватної власності на землю за формою згідно з додатком N 2; - у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право
постійного користування землею (громадянами) за формою згідно з
додатком N 3; - у Книзі записів (реєстрації) державних актів на право
постійного користування землею за формою згідно з додатком N 4.
3.3. Договори на право тимчасового користування землею (в
тому числі на умовах оренди) реєструються у Книзі реєстрації
договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі
на умовах оренди) за формою згідно з додатком N 5.
3.4. Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів
на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) ведуться виконавчими органами відповідних сільських,
селищних, міських Рад народних депутатів (міст обласного
підпорядкування), відділами земельних ресурсів районних державних
адміністрацій, управліннями земельних ресурсів Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій. Ці книги шнуруються, засвідчуються підписами голови
відповідної Ради народних депутатів, інженером-землевпорядником
місцевої Ради, скріплюються гербовою печаткою Ради.
3.5. У разі зміни меж, розміру, цільового призначення та умов
надання земельних ділянок, що відбулися після видачі державного
акта, до нього вносяться ці зміни, які фіксуються на плані
зовнішніх меж і на останній сторінці державного акта. Зміни на плані зовнішніх меж викреслюються чорною тушшю, а
старі межі перекреслюються червоною тушшю. Всі зміни вносяться
одночасно в обидва примірники державного акта. Кожний запис про зміну меж, площі, цільового призначення та
умов надання земельної ділянки посвідчується
інженером-землевпорядником сільської, селищної, міської Ради
народних депутатів або відділу земельних ресурсів районної
державної адміністрації.
4. Порядок зберігання державних актів
4.1. Власники землі і землекористувачі зберігають видані їм
державні акти і договори на право тимчасового користування землею
(в тому числі на умовах оренди) як документи постійного
зберігання.
4.2. Другі примірники державних актів і договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди), а
також книги їх реєстрації зберігаються у вогнетривких шафах у тих
органах, що здійснювали їх видачу і реєстрацію. У випадках припинення права власності або права користування
на земельну ділянку документи, що посвідчують це право,
повертаються до органу, котрий їх видав.

Додаток N 1
до Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на
землю і право постійного користування
землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в
тому числі на умовах оренди)

КНИГА
записів (реєстрації) державних актів
на право колективної власності на землю
на території_______________________________
Ради народних депутатів
___________________________________________________________
|Зареєстровано|Серія і |Повна назва ко- | Адреса | |_____________| номер |лективного під -| колективного | |номер | дата |державно-|приємства,коопе-| власника землі | | | |го акта |ративу,товарист-| | |______|______|_________|_____ва_________|__________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |______|______|_________|________________|__________________|
Продовження таблиці ________________________________________________________
| Цільове | | | | | | призначення |Всього|В то-| З них |Лісо-| | | зе- | му |__________________|вих | | |мель, |числі|ріллі|бага- |сіно-|площ | | | га |сіль-| |торіч.|жаті | | | | |сько-| |наса- |і па-| | | | |госп.| |джень |совищ| | | | |угідь| | | | | |_________________|______|_____|_____|______|_____|_____| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |_________________|______|_____|_____|______|_____|_____|
Продовження таблиці _______________________________________
|Під будів- | Підстава для видачі | |лями і дво-| державного акта | | рами |__________________________| |---------- | якою Радою |дата|номер| | інш.угідь |прийнято рішен-| | | | |ня про передачу| | | | | землі | | | |___________|_______________|____|_____| | 13 | 14 | 15 | 16 | |___________|_______________|____|_____|

Додаток N 2
до Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на
землю і право постійного користування
землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на
умовах оренди)

КНИГА
записів (реєстрації) державних актів
на право приватної власності на землю
на території____________________________
Ради народних депутатів

___________________________________________________________
|Зареєстровано|Серія і |Прізвище, ім'я |Місце проживання | |_____________| номер |та по батькові |власника земельної| |номер | дата |державно-|власника земель-| ділянки | | | |го акта |ної ділянки | | |______|______|_________|________________|__________________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |______|______|_________|________________|__________________|
Продовження таблиці __________________ ______________________________________
|Місцезнаходження |Всього|В то-| З них |Під | |земельної | зе- | му |__________________|будів-| | ділянки |мель, |числі|ріллі|багат.|корм.|лями | | | га |сільг| |насад-|угідь|______| | | |угідь| | жень | |інших | | | | | | | |угідь | | | | | | | | | |_________________|______|_____|_____|______|_____|______| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |_________________|______|_____|_____|______|_____|______|
Продовження таблиці ______________________________________
|Цільове | Підстава для передачі | |призначення|землі у приватну власність| | |__________________________| | | якою Радою |дата|номер| | |прийнято рішен-| | | | |ня про передачу| | | | | землі | | | |___________|_______________|____|_____| | 13 | 14 | 15 | 16 | |___________|_______________|____|_____|

Додаток N 3
до Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на
землю і право постійного користування
землею, договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на
умовах оренди)

КНИГА
записів (реєстрації) державних актів
на право постійного користування землею
(громадянами)
на території________________________
Ради народних депутатів
_______________________________________________________________
|Зареєстровано|Серія,|Прізвище, ім'я| Місце |Місце- |Цільове| |_____________|номер |та по батькові|проживан-|знаходже-|призна-| | номер| дата |держа-|землекористу- |ня земле-|ння земе-|чення | | | |вного |вача |користу- |льної ді-| | | | |акта | |вача |лянки | | |______|______|______|______________|_________|_________|_______| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |______|______|______|______________|_________|_________|_______|
Продовження таблиці _______________________________________________________________
|Всього|В тому| З них |Під |Умови|Підстава для надання| |зе- |числі |________________|буді-|на- |землі у постійне | |мель, |сіль- |ріл-|бага-|кор- |влями|дання|користування | | га |госп. | лі |торіч|мових|_____|землі|____________________| | |угідь | |них |угідь|інших| |якою Радою|дата|но- | | | | |наса-| |угідь| |прийнято | |мер | | | | |джень| | | |рішення | | | | | | | | | | |про надан-| | | | | | | | | | |ня землі | | | |______|______|____| ____|_____|_____|_____|__________|____|____| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |______|______|____|_____|_____|_____|_____|__________|____|____|

Додаток N 4
до Інструкції про порядок складання,
видачі,реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на
землю і право постійного користування
землею,договорів на право тимчасового
користування землею (в тому числі на
умовах оренди)

КНИГА
записів (реєстрації) державних актів
на право постійного користування землею
на території____________________________
Ради народних депутатів
____________________________________________________________
|Зареєстровано |Серія і | Назва | Адреса | Цільове | |_______________|номер |землекорис-|землеко- |призначен-| |номер| дата |державно-|тувача |ристувача |ня | | | |го акта | | | | |_____|_________|_________|___________|__________|__________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |_____|_________|_________|__________ |__________|__________|
Продовження таблиці _______________________________________________
| Умови | | | | | | надання|Всього|В то-| З них |Лісо- | | землі |земель|му |__________________|вих | | |(га) |числі|ріллі|багат.|сіно-|площ | | | |сіль-| |насад-|жатей| | | | |госп.| |жень |і па-| | | | |угідь| | |совищ| | | | | | | | | | |________|______|_____|_____|______|_____|______| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |________|______|_____|_____|______|_____|______|
Продовження таблиці ____________________________________
|Під будів-| Підстава для надання | |лями і |землі у постійне корис- | |дворами |тування | |__________|_________________________| | інших |якою Радою | дата|номер| | угідь |прийнято | | | | |рішення про | | | | |надання землі| | | | | | | | |__________|_____________|_____|_____| | 14 | 15 | 16 | 17 | |__________|_____________|_____|_____|

Додаток N 5
до Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на
землю і право постійного користування
землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в
тому числі на умовах оренди)

КНИГА
реєстрації договорів
на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди)
на території__________________________
Ради народних депутатів
_______________________________________________________________
|Зареєстровано| |Власник землі |Назва або |Цільове|Умови | |_____________|Номер|або землекорис-|прізвище |призна-|надан-| |номер | дата |дого-|тувач (орендо- |землеко- | чення | ня | | | |вору |давець ), його |ристувача | |землі | | | | |місцезнаходжен-|(орендаря), | | | | | | |ня |його місце | | | | | | | |знаходження | | | |______|______|_____|_______________|____________|_______|______| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |______|______|_____|_______________|____________|_______|______|
Продовження таблиці ________________________________________________
|На який строк|Всьо-|В то-| З них | Під | | надана земля|го | му |______________|будів-| | |зе- |числі|ріл-|ба- |сі- |лями | | |мель,|сіль-|лі |гат.|нож.|_____ | | |га |госп.| |на- | і |інших | | | |угідь| |сад-|па- |угідь | | | | | |жень|сов.| | | | | | | | | | |_____________|_____|_____|____|____|____|_____ | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |_____________|_____|_____|____|____|____|_____ | Продовження таблиці _______________________________________________
|Підстава для надан- |Запис про припинення стро-| |ня землі у користу- |ку тимчасового корис- | |стування(в оренду) |тування та повернення | |____________________|земельної ділянки попе- | |ким прийня-|дата|но-|редньому власнику землі | |то рішення | |мер|або землекористувачу | |про надання| | | | |землі | | | | |___________|____|___|__________________________| | 15 | 16 |17 | 18 | |___________|____|___|__________________________|


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...