Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та [...]
Держстандарт України; Наказ, Правила від 17.01.199723
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ z0029-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава z0546-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

НАКАЗ

17.01.1997  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 1997 р.
за № 29/1833

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015}

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстандартизації
№ 572 від 25.09.2000
№ 48 від 25.01.2002
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1194 від 23.09.2015}

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя (додаються).

2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. № 502 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя" скасувати.

3. Керівникам органів із сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Держстандарту України
від 17.01.1997 № 23

ПРАВИЛА
обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

{У тексті Правил слова "система якості" у всіх відмінках та числах замінено словами "система управління якістю" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

1. Галузь застосування

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), їх складових та приладдя в державній системі сертифікації.

{Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, у тому числі іноземних.

{Пункт 1.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

2. Терміни та визначення

2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 "Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення", ДСТУ 2984-95 "Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", "ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".

{Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000,  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

2.2. "Приладдя ДТЗ"- додаткові пристрої, призначені для встановлення на ДТЗ з метою поліпшення його споживчих властивостей, але не призначені для обов'язкового встановлення на всіх примірниках ДТЗ однієї моделі.

2.3. "Тип ДТЗ" - класифікаційно згрупована сукупність моделей (варіантів виготовлення) ДТЗ, схожих за призначенням і принципом дії, що не відрізняються між собою за тими характеристиками конструкції, які регламентовані вимогами конкретного нормативного документа до кожної характеристики ДТЗ.

2.4. Сертифікація ДТЗ, складових частин, що були в користуванні та ввозяться в Україну, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час увезення в Україну.

{Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

2.5. Сертифікація ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції такого ДТЗ та його технічного стану вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

3. Загальні положення

3.1. Сертифікацію ДТЗ у державній системі сертифікації проводять органи із сертифікації, що призначені в установленому порядку.

{Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

3.2. Об'єктами сертифікації в державній системі сертифікації є: автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причепи, напівпричепи, що:

{Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у тому числі складові та приладдя до них);

б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - далі УКТ ЗЕД;

в) конструкцію яких змінено під час переобладнання.

{Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим підпунктом "в" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:

тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/г;

ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила.

{Пункт 3.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

3.3. Обов'язкова сертифікація ДТЗ здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища, зазначених у Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року  за № 466/10746 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06 листопада 2013 року № 1308).

{Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

3.4. Добровільна сертифікація продукції ДТЗ здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових.

{Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

{Пункт 3.5 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

3.5. Порядок проведення сертифікації ДТЗ (нових) передбачає:

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми;

- обстеження виробництва або атестацію виробництва ДТЗ, що сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір зразків ДТЗ для випробувань;

- ідентифікацію ДТЗ;

- прийняття зразків ДТЗ випробувальною лабораторією (центром);

- випробування зразків ДТЗ;

{Абзац восьмий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

{Позиція пункту в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- надання сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру державної системи сертифікації;

{Позиція пункту в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

- визнання сертифікатів відповідності, які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном;

- технічний нагляд;

{Позиція пункту в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- інформацію про результати робіт із сертифікації ДТЗ.

3.6. Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно, надається органом із сертифікації на підставі позитивних результатів експертизи документації, наданої заявником, та сертифікаційних випробувань.

{Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

3.7. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД, що були в користуванні  в тому числі ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання (далі - ДТЗ, що були в користуванні),  передбачає:

{Абзац перший пункту 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

подання заявки на сертифікацію;

розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи його представником в Україні або компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода 1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, з поправками від 1995 року щодо наявності відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові вироби цього типу (варіанта, версії);

прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);

випробування виробу;

{Абзац п'ятий пункту 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

оформлення сертифіката відповідності та занесення його до Реєстру державної системи сертифікації.

{Абзац сьомий пункту 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

{Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Наказом Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

3.8. Орган із сертифікації під час проведення робіт із сертифікації ДТЗ, що був ввезений на митну територію України розукомплектованим, пошкодженим або з правостороннім розташуванням рульового керування, повинен задокументувати фотографіями, що такий ДТЗ доукомплектовано, пошкодження усунуті, проведено переобладнання під лівостороннє розташування рульового керування, і зберігати їх разом з документами, на підставі яких видано сертифікат відповідності.

{Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

3.9. Органи із сертифікації повинні планувати обсяги робіт із сертифікації ДТЗ, виходячи з того, що реальні витрати часу на підготовку одного сертифіката відповідності ДТЗ становлять не менше ніж 90 хвилин.

{Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.9 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4. Правила сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

4.1. Подання заявки на сертифікацію.

4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з додатком 9.

{Підпункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000, в редакції Наказу Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

4.1.2. До заявки додаються:

- гарантійний лист виробника щодо наявності умов виробництва для стабільного випуску продукції (додаток № 2);

- технічний опис ДТЗ з кресленнями загального виду, з обсягом вимог (додаток № 3);

- копія технічних умов на виріб ДТЗ (в разі необхідності);

- копія протоколів останніх періодичних випробувань продукції, що сертифікується;

- завірена копія сертифікатів відповідності за окремими властивостями (характеристиками), отриманих раніше в українських органах із сертифікації або в органах інших країн (для розгляду можливості їх визнання);

- копії протоколів сертифікаційних випробувань, раніше проведених в акредитованих випробувальних лабораторіях (центрах) України або в лабораторіях інших країн (для розгляду можливості їх визнання);

- інші документи (на вимогу органу із сертифікації ДТЗ), які будуть необхідні для визначення схеми сертифікації (креслення, технічні описи складових частин, конструкторська та технологічна або організаційно-методична документація).

4.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації.

4.2.1. Заявку розглядають органи із сертифікації ДТЗ, які:

- реєструють заявку в журналі обліку і заводять окрему справу на сертифікацію продукції підприємства-виробника (включаючи іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи органу із сертифікації ДТЗ стосовно будь-якої продукції цього виробника;

- проводять експертизу правильності заповнення реквізитів заявки відповідно до вимог розділу 4 цих Правил;

- проводять експертизу наданих документів.

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р., здійснюють їх зарахування, якщо наведені у них результати відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів. У цьому разі випробування об'єкта сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за всіма обов'язковими вимогами;

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

- визначають схему сертифікації продукції за поданою заявкою, причому залежно від обраної схеми може бути застосована одна з нижченаведених процедур:

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

а) обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката відповідності та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

б) атестація виробництва з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

в) сертифікація (оцінка) системи управління якістю підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, з подальшим технічним наглядом за системою управління якістю та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

{Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- узгоджують терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації і їх вартість;

- визначають перелік необхідних документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації, та мову їх викладення;

- готують і подають на підпис керівнику органу із сертифікації документи за прийнятими формами для укладення договору із заявником на проведення передбачених робіт із сертифікації;

- готують і подають на підпис керівнику органу із сертифікації проект рішення за поданою заявкою (додаток № 4);

- надсилають або вручають заявнику рішення за заявкою;

- надсилають копію рішення за заявкою до випробувальних лабораторій (центрів), що будуть проводити випробування, і до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

Орган із сертифікації доручає проведення сертифікаційних випробувань продукції з метою технічного нагляду (згідно з галуззю акредитації) лише акредитованій випробувальній лабораторії (центру).

{Підпункт 4.2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

У разі отримання заявником сертифіката відповідності на одне чи декілька найменувань продукції одного типу сертифікати відповідності на інші найменування продукції того самого типу, якщо вони складені на тому самому виробництві, надаються органом із сертифікації без повторного обстеження або атестації виробництва чи сертифікації системи управління якістю".

{Підпункт 4.2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.2.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею у кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором. Копія підписаного рішення за заявкою додається до справи із сертифікації.

4.2.3. Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості щодо продукції або її виробника (для отримання яких потрібні: поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або додаткові документи; обстеження виробництва; протоколи випробувань продукції, інші непередбачені дії), орган із сертифікації ДТЗ, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

4.2.4. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої продукції, орган із сертифікації ДТЗ надає заявникові обгрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації.

Якщо заявник у 10-денний термін після отримання рішення не повідомив про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, роботи з проведення сертифікації припиняються. У разі незгоди заявника з висновками органу із сертифікації ДТЗ заявник може оскаржити рішення органу із сертифікації ДТЗ (розділ 6 цих Правил).

4.3. Правила вибору схеми сертифікації продукції.

4.3.1. Схема сертифікації продукції визначається органом із сертифікації ДТЗ. Схеми сертифікації ДТЗ наведені у додатку № 5.

4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні, проводиться за схемою 1 додатка 5.

{Пункт 4.2 доповнено підпунктом 4.3.2 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.4. Обстеження виробництва.

4.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення його відповідності до вимог документації, підтвердження можливості підприємства виробляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

{Підпункт 4.4.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.4.2. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів органу із сертифікації ДТЗ. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджуються керівником органу із сертифікації ДТЗ.

4.4.3. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000 і складається з таких етапів:

- попередня оцінка;

- перевірка й оцінка виробництва;

- оформлення результатів обстеження виробництва.

{Підпункт 4.4.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.4.4. За результатами обстеження виробництва комісія складає акт обстеження виробництва у двох примірниках. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу із сертифікації.

{Підпункт 4.4.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

{Підпункт 4.4.5 вилучено згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

{Підпункт 4.4.6 вилучено згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.5. Атестація виробництва.

4.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільної якості продукції, що відповідає вимогам нормативних документів.

4.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ і виконується органом із сертифікації ДТЗ. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та вимог документів державної системи сертифікації.

{Підпункт 4.5.2 пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

4.5.4. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який вручається заявнику.

4.5.5. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атестацію виробництва, має термін дії три роки.

4.6. Сертифікація систем управління якістю.

4.6.1. Сертифікація систем управління якістю проводиться органами із сертифікації, що призначені в державній системі сертифікації на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем управління якістю з урахуванням вимог документів державної системи сертифікації.

{Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.6.2. Сертифікація систем управління якістю виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ, якщо це передбачено схемою сертифікації.

4.6.3. Сертифікація системи управління якістю стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з метою впевненості у відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ISO 9003 і в тому, що виробник може постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів.

4.6.4. Порядок сертифікації систем управління якістю повинен передбачати:

- попередню оцінку системи управління якістю;

- остаточну перевірку і оцінку системи управління якістю;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю в період терміну дії сертифіката.

4.6.5. Результати сертифікації системи управління якістю оформлюються сертифікатом на систему управління якістю, який вручається заявнику, а його копія - органу із сертифікації ДТЗ.

4.6.6. У разі наявності сертифіката на систему управління якістю, яка поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

4.6.7. Орган із сертифікації ДТЗ після одержання заявки і копії сертифіката на систему управління якістю надсилає до органу із сертифікації систем управління якістю запит щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи управління якістю. Після одержання документів, що підтверджують функціонування системи управління якістю відповідно до вимог нормативних документів, які поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу орган із сертифікації ДТЗ визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію системи управління якістю.

4.6.8. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи управління якістю, видається на термін дії до п'яти років.

{Підпункт 4.6.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.7. Правила відбору зразків для випробувань.

4.7.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться органом із сертифікації ДТЗ або, за його письмовим дорученням, - уповноваженим представником, незалежним від заявника.

4.7.2. Зразки продукції відбираються з тих виробів, що пройшли приймальний контроль виробника та готові до реалізації. Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості, зазначеній в рішенні за заявкою органу із сертифікації ДТЗ.

Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків у трьох примірниках (додаток № 6).

4.7.3. Кількість та тип (модель, версія) зразків продукції для випробувань зазначається у рішенні за заявкою або в програмі технічного нагляду.

{Пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.3 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.8. Ідентифікація продукції.

4.8.1. Ідентифікація продукції проводиться органом із сертифікації ДТЗ або, за його дорученням, - випробувальною лабораторією (центром). Якщо випробувальна лабораторія (центр) акредитована тільки на технічну компетентність, - за участю уповноваженого представника органу із сертифікації ДТЗ. Ідентифікація проводиться в присутності заявника.

4.8.2. Ідентифікація проводиться для встановлення:

{Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- походження наданого на ідентифікацію зразка;

{Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- приналежності до класифікаційної групи, типу, даної партії;

{Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- відповідності загальної конструкції та комплектації зразка до технічного опису;

{Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

- відповідності маркування зразка (маркування ДТЗ та його систем, агрегатів та складових частин) до документації (технічним умовам, технічним описам, протоколам випробувань та ін.), що представлений для сертифікації та технічного нагляду;

{Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

Якщо виявлено невідповідності, роботи призупиняються, про що заявник повідомляється у термін дві доби. Одночасно ця інформація доводиться до органу із сертифікації ДТЗ. Якщо заявник у 10-денний термін після одержання повідомлення не поінформував про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, випробування продукції з метою сертифікації припиняються.

4.8.3. Рішення про порядок продовження сертифікації приймає орган із сертифікації ДТЗ не пізніше 10 днів з дня подання пропозиції заявником.

4.8.4. За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації у трьох примірниках, незалежно від результату ідентифікації (додаток № 7).

4.8.5. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію, на випробування з метою сертифікації не приймаються.

4.8.6. Заявник забезпечує необхідні умови для проведення ідентифікації зразків (зразки продукції, робоче місце, устаткування, інструмент, технічна документація).

{Пункт 4.8 доповнено підпунктом 4.8.6 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.9. Приймання зразків продукції випробувальною лабораторією (центром).

4.9.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру), яка спеціально уповноважена наказом керівника лабораторії (центру), виключно за умови, що ці зразки передано до лабораторії в запечатаному або опломбованому вигляді, а також за наявності актів відбору зразків та ідентифікації.

4.10. Випробування зразків продукції з метою сертифікації.

4.10.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації проводяться виключно акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами), які визначені органом із сертифікації ДТЗ відповідно до рішення за заявкою. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією (центром) рішення щодо проведення випробувань зразків продукції з метою сертифікації продукції не допускається.

{Підпункт 4.10.1 пункту 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.10.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, зазначених у рішенні.

4.10.3. За результатами випробувань лабораторія (центр) подає до органу із сертифікації ДТЗ протокол випробувань продукції, копії - заявнику. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником акредитованої випробувальної лабораторії (центру). Якщо випробування проводились у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована тільки на технічну компетентність, протокол випробувань підписується представником органу із сертифікації ДТЗ, під наглядом якого (за дорученням органу) проводились ці випробування.

{Підпункт 4.10.3 пункту 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.10.4. Протокол випробувань у будь-якому випадку повинен містити:

- посилання на позначення та назву нормативних документів щодо методів випробувань;

- графу "Норма згідно з нормативним документом на продукцію", у якій записують конкретну визначену нормативними документами норму;

- графу "Фактично одержані результати випробувань", в якій наводять числовий результат вимірювань (випробувань), тобто не допускається запис: "відповідає", "в нормі" або "не виявлено" - для показників, що підлягають вимірюванню.

4.10.5. Випробувальні лабораторії (центри) у своїй роботі із сертифікаційних випробувань повинні дотримуватися таких вимог:

1) до протоколу випробувань обов'язково повинні бути прикладені фотографії загального вигляду ДТЗ та його ідентифікаційних табличок, на яких повинно бути відображено ідентифікаційний номер VIN, маркування щодо відповідності ДТЗ рівню екологічних вимог "ЄВРО-0" - "ЄВРО-6" (за наявності такого маркування);

2) планувати обсяги випробувань, виходячи з реальної пропускної здатності випробувальної лабораторії (центру). Урахувати, що обґрунтована норма часу на проведення сертифікаційних випробувань становить:

для ДТЗ, що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог ДСТУ 3649 - не менше ніж 1,5 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М1, що були в користуванні, в обсязі обов’язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН № 26 - не менше ніж 1 година та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М2, М3 (автобуси), що були в користуванні, в обсязі обов’язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН № 36, або Правил ЄЕК ООН № 52, або Правил ЄЕК ООН № 107 - не менше ніж 3 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 4 години.

{Пункт 4.10 розділу 4 доповнено новим підпунктом 4.10.5 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.10.6. В разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, а інформація про це надається заявнику та органу із сертифікації ДТЗ.

4.10.7. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та переконливих доказів заявника у проведенні ним коригувальних заходів на усунення причин, що викликали невідповідність.

4.10.8.Опис конструкції ДТЗ, що був у користуванні, складається акредитованою випробувальною лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3.

{Пункт 4.10 доповнено підпунктом згідно з Наказом Держкомстандартизації № 48 від 25.01.2002}

4.11. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та його оформлення.

4.11.1. Наданий випробувальною лабораторією (центром) протокол випробувань розглядається органом із сертифікації ДТЗ з метою визначення відповідності:

- номенклатури перевірених показників номенклатурі показників, зазначених у рішенні за заявкою;

- вимогам, що встановлені пунктами 4.10.3, 4.10.4 цих Правил;

- застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативного документа на методи випробувань.

За позитивними результатами розгляду протоколу та інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган із сертифікації ДТЗ приймає рішення про видачу сертифіката відповідності.

4.11.2. Заповнюються всі, без винятку, реквізити, передбачені у формах сертифікатів. У випадках, якщо заходи, зазначені в реквізитах, не проводились, робиться запис: "не проводились", "не маркується", "не наноситься".

4.11.3. Якщо схемою сертифікації, наведеною в рішенні за заявкою, передбачено обстеження чи атестацію виробництва або оцінку системи управління якістю, орган із сертифікації ДТЗ за позитивними результатами цієї роботи приймає рішення про термін дії сертифіката відповідності, що готується до підпису. Термін дії сертифіката у цьому випадку не повинен бути більшим за термін дії атестата виробництва або сертифіката системи управління якістю.

{Підпункт 4.11.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.12. Видача сертифіката відповідності, затвердженого ДСТУ 3498-96, та занесення сертифікованої продукції до Реєстру державної системи сертифікації.

{Абзац перший пункту 4.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.12.1. Сертифікат відповідності видається органом із сертифікації ДТЗ на одиничну партію продукції із зазначенням її кількості або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці випущеної продукції.

4.12.2. Заявнику видається оригінал сертифіката відповідності.

До сертифіката відповідності, який видається на ДТЗ як на продукцію, що виготовляється серійно, додаються загальні характеристики дорожнього транспортного засобу (додаток 8).

{Підпункт 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.12.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію визначається органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням чинних схем (моделей) сертифікації ДТЗ (додаток 5).

{Підпункт 4.12.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.12.4. Реєстрація сертифікатів відповідності здійснюється з розрахунку не більше ніж 10 сертифікатів відповідності на ДТЗ, що були в користуванні, протягом одного дня на одного штатного сертифікованого аудитора, який має сертифікат аудитора в державній системі сертифікації за спеціалізацією ДТЗ.

{Підпункт 4.12.4 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.12.5. В разі внесення змін до складу продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити про це орган із сертифікації ДТЗ, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

4.12.6. Термін дії сертифіката відповідності не продовжується.

{Пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.6 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.12.7. Для отримання сертифіката на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення дії чинного сертифіката направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту 4.1 цих Правил. На продукцію, що не зазнала конструктивних змін, допускається надання нового сертифіката відповідності замість того, що був наданий за схемами сертифікації з обстеженням чи атестацією виробництва або сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю і втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії. Це можливо на підставі позитивних результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності, здійсненого згідно з програмою технічного нагляду. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково в разі наявності конструктивних змін, що впливають на характеристики продукції.

{Пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.7 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.12.8. Сертифікат відповідності може супроводжуватись додатком тільки за формою, установленою ДСТУ 3498. У разі розширення переліку продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, а надається новий сертифікат відповідності з новим додатком.

{Пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.8 згідно з Наказом Держкомстандартизації № 572 від 25.09.2000}

4.12.9. У додатку до сертифіката відповідності на ДТЗ категорій М2 та М3 обов'язково наводиться схема розміщення пасажирських сидінь та розташування виходів, для газобалонних автобусів наводиться схема розміщення газових балонів. Також у додатку до сертифіката відповідності зазначаються клас автобуса, його загальна пасажиромісткість та кількість місць для сидіння.

{Пункт 4.12 розділу 4 доповнено новим підпунктом 4.12.9 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.12.10. При сертифікації ДТЗ, що були у користуванні, органи із сертифікації не приймають до розгляду протоколи сертифікаційних випробувань, проведених за участю філій випробувальних лабораторій (центрів), що не були акредитовані під час акредитації випробувальної лабораторії (центру) у встановленому порядку.

{Пункт 4.12 розділу 4 доповнено новим підпунктом 4.12.10 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.12.11. Документи із сертифікації ДТЗ зберігаються протягом строку та з урахуванням вимог Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

{Пункт 4.12 розділу 4 доповнено новим підпунктом 4.12.11 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1194 від 23.09.2015}

4.13. Технічний нагляд за сертифікованими ДТЗ під час їх виробництва.

4.13.1. У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику на певний термін і за договором йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до виготовленої продукції, технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва здійснює орган із сертифікації ДТЗ чи, за його дорученням,- інша організація.

4.13.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодичний технічний нагляд за атестованим виробництвом сертифікованої продукції;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи управління якістю у заявника;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »