Про затвердження Інструкції про умови преміювання військовослужбовців Збройних Сил України
Міноборони України; Наказ, Інструкція від 16.12.1998457
Документ z0003-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2001, підстава z0251-01
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 457 від 16.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 січня 1999 р.
за N 3/3296
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міноборони
N 75 ( z0251-01 ) від 05.03.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови преміювання
військовослужбовців Збройних Сил України

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 Положення про
Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента
України від 21 серпня 1997 року N 888/97 "Про затвердження
положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб
Збройних Сил України", та на виконання пункту 3 Указу Президента
України від 4 жовтня 1996 року N 923/96 "Про грошове забезпечення
військовослужбовців" і з метою упорядкування преміювання
військовослужбовців Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про умови преміювання
військовослужбовців Збройних Сил України, що додається. 2. Наказ Міністра оборони України від 28 липня 1995 року
N 184 "Про надбавки до грошового забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України" скасувати. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
16.12.98 N 457
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 січня 1999 р.
за N 3/3296
Інструкція
про умови преміювання військовослужбовців
Збройних Сил України
1. Командири військових частин, керівники установ та
організацій Міністерства оборони України (далі - командири
військових частин) мають право преміювати військовослужбовців
(крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил України
за їх особистий вклад у загальні результати служби. Преміювання
здійснюється згідно з Інструкцією про преміювання
військовослужбовців, яка розробляється у військовій частині
(установі, організації), виходячи зі специфіки та особливостей
виконання завдань конкретної військової частини, й затверджується
вищим командуванням. У цій Інструкції повинні визначатися умови,
за якими можуть преміюватись військовослужбовці: дотримання військовослужбовцями порядку і правил,
установлених законодавством України та тимчасовими статутами
Збройних Сил України; досягнуті результати у навчанні та вихованні підлеглих,
зміцненні військової дисципліни; сумлінне ставлення військовослужбовців до збереження
довірених їм озброєння, військової техніки та іншого військового
майна; високий рівень особистої професійної та фізичної підготовки,
майстерне володіння бойовою технікою, оволодіння новими зразками
бойової техніки, підтримання її в бойовій готовності; успішне виконання окремих особливо важливих завдань
командування з питань бойової та мобілізаційної підготовки. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання,
створеного в розмірі чотиримісячного фонду грошового забезпечення,
без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами. 2. Командиром військової частини до початку планового періоду
затверджується плановий фонд преміювання за кожним структурним
підрозділом, визначеним штатом або штатним розкладом, у межах
асигнувань, передбачених на додаткові види грошового утримання
військовослужбовців у видатковій частині єдиного кошторису доходів
і видатків військової частини. 3. При обчисленні фонду преміювання враховуються: облікова чисельність військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби); оклади грошового утримання (оклад за військовим званням та
посадовий оклад); додаткові види грошового забезпечення постійного характеру
(всі види надбавок, доплат, грошова винагорода за кваліфікацію). 4. У разі зміни облікової чисельності військовослужбовців,
норм грошового забезпечення, а також при введенні (скасуванні)
видів виплат, що впливають на розмір фонду грошового забезпечення,
в розрахунок фонду преміювання вносяться відповідні зміни. 5. Виплата премій здійснюється щомісячно, за минулий місяць
під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць, в межах
фонду преміювання за розрахунковий період (за місяць - 33,3%, за
квартал - 100% місячного фонду грошового забезпечення). Розмір
премій визначається наказом командира військової частини
(командирам військових частин - наказами вищестоящих командирів
(начальників)). 6. Командир військової частини має право позбавляти
військовослужбовців премії повністю або частково за: невихід на службу без поважних причин; вживання алкогольних напоїв у службовий час, прибуття на
службу в нетверезому стані; порушення статутних правил несення служби на варті, в
добовому наряді, під час патрулювання та бойового чергування; особисті незадовільні показники в командирській, бойовій та
мобілізаційній підготовці; порушення передбачених законодавчими й нормативними актами
вимог щодо забезпечення охорони державної та військової таємниці; недбале ставлення до виконання службових обов'язків,
порушення та упущення, які призвели до поломок техніки й
озброєння, пошкодження майна або інших матеріальних збитків, а
також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців. У разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних
із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання
ними службових обов'язків, чи злочинів командиру та іншим
посадовим особам, які не вживали заходів для попередження порушень
і злочинів, премія не виплачується. 7. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий
період, в якому вони допустили порушення чи проступок. Рішення про
виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення у повному
розмірі оформлюється наказом командира військової частини на
підставі поданих за командою в кінці кожного місяця рапортів
безпосередніх командирів (начальників) з клопотанням про виплату
премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про
позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні
причини, які стали підставою для цього. У кожній військовій
частині розробляються конкретні показники позбавлення
військовослужбовців премії повністю або частково. 8. Премія військовослужбовцям виплачується з дня вступу до
виконання службових обов'язків за займаною посадою й по день
звільнення від виконання обов'язків за посадою, у тому числі й у
разі тимчасового виконання службових обов'язків за тимчасово
заміщеною посадою, до якої вони допущені наказом відповідних
командирів (начальників). Військовослужбовцям, які навчаються у
військово-навчальних закладах, школах прапорщиків і мічманів
(техніків), премія виплачується з дня зарахування на навчання і по
день його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що
надається після закінчення військово-навчального закладу. 9. Премія не виплачується військовослужбовцям: які звільняються з військової служби: за службовою
невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набув
законної сили; які проходять військову службу в госпрозрахункових
підприємствах, будівельних та інших організаціях, що знаходяться
на самостійному балансі та ведуть госпрозрахункову діяльність, і
для яких встановлено преміювання згідно з Законом України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ); направленим за кордон для надання технічної допомоги та
виконання інших обов'язків - за весь період перебування за
кордоном. 10. Витрати, пов'язані з виплатою премій, здійснюються за
рахунок джерел, з яких військовослужбовцям виплачується грошове
забезпечення.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...