План рахунків бухгалтерського обліку банків України
Національний банк; Постанова, План від 21.11.1997388
Документ va493500-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава z0918-04
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 388 від 21.11.97 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
28 листопада 1997 р.
vd971121 vn388 за N 493
( План рахунків втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 388 від 21.11.97 р.
(реєстр. N 493 від 28.11.97)
( v0493500-97 )
План рахунків бухгалтерського обліку
банків України

( Додатково див. Лист Національного банку
N 12-211/184-973 ( v-973500-98 ) від 06.02.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 520 ( v0606500-99 ) від 16.12.98 )
( Додатково див. документи Національного банку
N 12-211/153 ( v_153500-99 ) від 04.02.99
N 12-111/218 ( v_218500-99 ) від 16.02.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99 N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99 )
( Щодо змін додатково див. Листи Національного банку
N 12-111/1005 ( v1005500-99 ) від 21.09.99
N 12-111/1075 ( v1075500-99 ) від 13.10.99
N 12-111/1080 ( v1080500-99 ) від 15.10.99
N 12-111/1143 ( v1143500-99 ) від 10.11.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 579 ( z0898-99 ) від 08.12.99 N 244 ( z0397-00 ) від 14.06.2000 )
( Щодо змін додатково див. Лист Національного банку
N 15-211/644 ( v_644500-00 ) від 13.09.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 379 ( z0694-00 ) від 29.09.2000 N 472 ( z0941-00 ) від 07.12.2000 N 370 ( z0800-01 ) від 29.08.2001 N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002 N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002 N 315 ( z0737-02 ) від 29.08.2002 N 338 ( z0779-02 ) від 10.09.2002 N 510 ( z0002-03 ) від 16.12.2002 N 120 ( z0260-03 ) від 19.03.2003 N 356 ( z0795-03 ) від 20.08.2003 N 499 ( z1076-03 ) від 12.11.2003 N 129 ( z0367-04 ) від 24.03.2004 )
( У назві та тексті Плану слово "комерційні" у всіх відмінках
виключено згідно з Постановою Національного банку N 338
( z0779-02 ) від 10.09.2002 )

1. Казначейські та міжбанківські операції:
10 Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А Банкноти та монети в касі банку
1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах
1004 А Банкноти та монети в банкоматах
1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
1007 А Банкноти та монети в дорозі
101 Дорожні чеки
1011 А Дорожні чеки в касі банку
1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку
1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
1017 А Дорожні чеки в дорозі
11 Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А Банківські метали в банку
1102 А Банківські метали у відділенні банку
1107 А Банківські метали у дорозі
12 Кошти у Національному банку України
120 Кошти до запитання в Національному банку України
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку
України 1203 А Кошти обов'язкових резервів, що резервуються в
Національному банку України 1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України 1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
Національному банку України 121 Строкові депозити в Національному банку України 1211 А Кошти, надані Національному банку України за
операціями репо 1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України 1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в
Національному банку України 13 Кошти Національного банку України 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України
в банку 133 Строкові депозити Національного банку України 1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України
в банку 1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком
Національного банку України в банку 131 Короткострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1310 П Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку
України шляхом рефінансування 1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за
операціями репо 1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного
банку України шляхом рефінансування 1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані
від Національного банку України 1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного
банку України 1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій 1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від
Національного банку України 1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від
Національного банку України 1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України 1332 П Короткострокові депозити Національного банку України 1335 П Довгострокові депозити Національного банку України 1338 П Нараховані витрати за строковими депозитами 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж 1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж 1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1416 КА (контрактивний рахунок) Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі банку на
продаж 1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж 1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на інвестиції 1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на інвестиції 1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції 1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж 1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж 1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж 144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції 1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції 149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України 1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в
портфелі банку на продаж 1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України, в
портфелі банку на інвестиції 15 Кошти в інших банках 150 Кошти до запитання в інших банках 1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в інших
банках 1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання
в інших банках 151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках 1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках 1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках 1512 А Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших
банках 1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках 1516 А Довгострокові депозити, які розміщені на умовах
субординованого боргу 1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках 1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами, які
розміщені в інших банках 1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках 152 Кредити, які надані іншим банкам 1520 А Овердрафт за рахунками інших банків 1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам 1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо 1523 АП Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам 1524 АП Довгострокові кредити, які надані іншим банкам 1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам 1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
іншим банкам 1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам 1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
іншим банкам 158 Сумнівна заборгованість інших банків 1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в
інших банках 1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках 1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
іншим банкам 1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими іншим банкам 159 Резерв під заборгованість інших банків 1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків 1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків 16 Кошти інших банків 160 Кошти до запитання інших банків 1600 П Кореспондентські рахунки інших банків 1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання інших
банків 161 Строкові депозити інших банків 1610 П Депозити овернайт інших банків 1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших
банків 1612 П Короткострокові депозити інших банків 1615 П Довгострокові депозити інших банків 1618 П Нараховані витрати за строковими депозитами інших
банків 162 Кредити, які отримані від інших банків 1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках 1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків 1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями
репо 1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших
банків 1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків 1628 П Нараховані витрати за кредитами, які отримані від
інших банків 17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями 178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями 1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями 179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями 1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками 188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з банками 1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з банками 189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками 1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою 1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками

2 Операції з клієнтами 20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності 2000 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
овердрафтом 2008 А Нараховані доходи за овердрафтом 201 Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності
за операціями репо 2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності
за операціями репо 2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб'єктам
господарської діяльності за операціями репо 202 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
врахованими векселями 2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
врахованими векселями 2026 КА Неамортизований дисконт зарахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 2027 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями 2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів
господарської діяльності 2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 203 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями 2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями 2037 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської
діяльності за факторинговими операціями 2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із
суб'єктами господарської діяльності 2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими
операціями із суб'єктами господарської діяльності 204 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями 2040 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2045 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 2048 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 205 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями 2050 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2055 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 2058 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської
діяльності за експортно-імпортними операціями 2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які
надані суб'єктам господарської діяльності 2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які
надані суб'єктам господарської діяльності 2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння
землі, які надані суб'єктам господарської діяльності 2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2072 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам
господарської діяльності за участю кредитів
Національного банку України 2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння
землі, які надані суб'єктам господарської діяльності 2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності 2075 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності 2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності 209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності 2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів
господарської діяльності за факторинговими операціями 2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми торговельними
операціями 2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за експортно-імпортними
операціями 2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської
діяльності 2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими суб'єктам господарської діяльності 21 Кредити, які надані органам загального державного
управління 210 Кредити, які надані центральним органам державного
управління 2100 АП Короткострокові кредити, які надані центральним
органам державного управління 2105 АП Довгострокові кредити, які надані центральним органам
державного управління 2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним
органам державного управління 2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 211 Кредити, які надані місцевим органам державного
управління 2110 АП Короткострокові кредити, які надані місцевим органам
державного управління 2115 АП Довгострокові кредити, які надані місцевим органам
державного управління 2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим
органам державного управління 2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
органам загального державного управління 2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
центральним органам державного управління 2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління 2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими центральним органам державного управління 2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими місцевим органам державного управління 22 Кредити, які надані фізичним особам 220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам 2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним
особам 2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним
особам на поточні потреби 2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
поточні потреби 2207 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби 2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним
особам на поточні потреби 2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби 221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним
особам 2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на
будівництво та освоєння землі 2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на
купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
будівництво та освоєння землі 2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на
купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
фізичним особам 2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні
потреби, які надані фізичним особам 2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані фізичним особам 2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,
виданими фізичним особам 24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та
резерви під заборгованість за кредитами і нарахованими
доходами 240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані
клієнтам 2400 КА (контрактивний рахунок) Резерви під нестандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,
які надані клієнтам 248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами 249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 251 Кошти Державного бюджету України 2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру 2513 П Кошти Державного казначейства України 2514 П Депозити Державного бюджету України 2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету
України 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України 2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України 2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України 2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України 2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України 2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які
утримуються з Державного бюджету України 253 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду Державного
бюджету України 2530 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціального фонду Державного бюджету України 2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами 2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду
Державного бюджету України 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що
утримуються з місцевих бюджетів 2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим 2541 П Кошти обласних бюджетів 2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських
бюджетів 2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового
характеру 2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру 2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських
бюджетів цільового характеру 2546 П Депозити місцевих бюджетів 2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 255 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
бюджету Автономної Республіки Крим 2551 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаться
до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки
Крим 2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
обласних бюджетів 2553 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціальних фондів обласних бюджетів 2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з
районних, міських, селищних та сільських бюджетів 2555 П Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються
до спеціальних фондів районних, міських, районних у
містах, селищних та сільських бюджетів 2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя 256 Кошти позабюджетних фондів 2560 П Державні позабюджетні фонди 2561 П Галузеві позабюджетні фонди 2562 П Регіональні позабюджетні фонди 2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів 2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати 2570 П Кошти державного бюджету для виплат 2571 П Кошти державного та місцевого бюджетів для
цільових виплат готівкою 2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат 26 Кошти клієнтів банку 260 Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності 2600 АП Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності 2601 П Поточні рахунки управителя з довірчого управління 2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності 2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності 2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської
діяльності 2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для
розрахунків платіжними картками 2606 П Рахунки платників податку на додану вартість 2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
суб'єктам господарської діяльності 2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності 261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2610 П Короткострокові депозити суб'єктів господарської
діяльності 2611 П Кошти, отримані від суб'єктів господарської діяльності
за операціями репо 2615 П Довгострокові депозити суб'єктів господарської
діяльності 2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів
господарської діяльності 262 Кошти до запитання фізичних осіб 2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб 2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб 2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними
картками 2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
фізичним особам 2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних
осіб 263 Строкові кошти фізичних осіб 2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб 2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб 2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних
осіб 264 Кошти виборчих фондів 2640 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку),
кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі 2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України,
зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі 2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої
ради чи на посаду сільського, селищного, міського
голови 2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України 265 Кошти небанківських фінансових установ 2650 АП Поточні рахунки небанківських фінансових установ 2651 П Короткострокові депозити небанківських фінансових
установ 2652 П Довгострокові депозити небанківських фінансових
установ 2655 АП Кошти небанківських фінансових установ для
розрахунків платіжними картками 2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, які надані
небанківським фінансовим установам 2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських
фінансових установ 27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій 2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій 28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів 2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів 2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями 2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових
заощаджень 2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними
паперами колишнього СРСР 2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями
колишнього СРСР 2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку 289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю за операціями з клієнтами банку 2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за
операціями з клієнтами банку 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за
операціями з клієнтами 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами
банку 2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів для клієнтів 2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів 2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками 2904 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними
сертифікатами 2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями 2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових
заощаджень 2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними
паперами колишнього СРСР 2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями
колишнього СРСР 2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими
платіжними картками через банкомат 2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними
картками

3 Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання 31 Цінні папери в портфелі банку на продаж 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж 3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж, які випущені банками 3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими
(небанківськими) установами 3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж 3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж 311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного
управління в портфелі банку на продаж 3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління в портфелі банку на продаж 3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі
банку на продаж 3113 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими
(небанківськими) установами, в портфелі банку на
продаж 3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку на продаж 3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами
у портфелі банку на продаж 3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у
портфелі банку на продаж 3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж 3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж 319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж 3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж 32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції 320 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції 3202 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком,
випущені банками, в портфелі банку на інвестиції 3203 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком,
випущені фінансовими (небанківськими) установами, в
портфелі банку на інвестиції 3205 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції 3208 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції 321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції 3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного
управління в портфелі банку на інвестиції 3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного
управління в портфелі банку на інвестиції 3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі
банку на інвестиції 3213 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими
(небанківськими) установами, в портфелі банку на
інвестиції 3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку на інвестиції 3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами
у портфелі банку на інвестиції 3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у
портфелі банку на інвестиції 3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в
портфелі банку на інвестиції 3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на інвестиції 329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на інвестиції 3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на інвестиції 33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого
боргу 330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком 3300 П Прості векселі, емітовані банком 3301 П Акцепти, що надані за переказними векселями 3305 П Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком 3306 КП Неамортизований дисконт за цінними паперами власного
боргу, емітованими банком 3307 П Неамортизована премія за борговими цінними паперами
власного боргу, емітованими банком 3308 П Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу,
емітованими банком 332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими
банком 3327 П Неамортизована премія за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими
банком 3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком 3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком 34 Товарно-матеріальні цінності 340 Господарські матеріали 3400 А Господарські матеріали на складі 3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в
переробці 3403 А Дорогоцінні метали в банку 3407 А Дорогоцінні метали в дорозі 3409 А Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя 341 Малоцінні та швидкозношувані предмети 3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 35 Інші активи банку 350 Витрати майбутніх періодів 3500 А Витрати майбутніх періодів 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських
матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів 3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 3521 А Відстрочений податковий актив 3522 А Дебіторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами 3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок
банку 3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку 3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними
сертифікатами 3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які
надані банком 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку 3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати 3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку 3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками
з працівниками банку та іншими особами 357 Інші нараховані доходи 3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове
обслуговування 3578 А Інші нараховані доходи 3579 А Прострочені інші нараховані доходи 358 Сумнівна дебіторська заборгованість 3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість 3589 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими
доходами 359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю 3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю 3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими
доходами 36 Інші пасиви банку 360 Доходи майбутніх періодів 3600 П Доходи майбутніх періодів 361 Кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських
матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів 3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою) 3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 3621 П Відстрочені податкові зобов'язання 3622 П Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб 363 Розрахунки з акціонерами 3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом 3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за
дивідендами 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами 3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів за рахунок
банку 3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для банку 3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які
отримані банком 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку 3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження 3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські
витрати 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою 3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »