Документ v0626500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.10.2014  № 626

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” (зі змінами) такі зміни:

1) абзац перший підпункту 3 після слів “готівкової іноземної валюти” доповнити словами “або банківських металів”;

2) абзац перший підпункту 9 після слів “готівкових коштів в іноземній валюті” доповнити словами “або банківських металів”;

3) у підпункті 14:

абзац третій доповнити словами “(крім випадків здійснення таких операцій виробниками сільськогосподарської продукції, операцій за участю іноземних експортно-кредитних агентств та операцій за акредитивами, що були виставлені до набрання чинності цією постановою)”;

доповнити підпункт вісьмома новими абзацами такого змісту:

“Вимога абзацу другого цього підпункту не поширюється на проведення розрахунків із нерезидентами за такими операціями:

з оплати туристичних, транспортних та комунікаційних послуг;

з оплати експлуатаційних витрат для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України (витрат на паливно-мастильні матеріали, ремонт, технічне та сервісне обслуговування);

з оплати послуг, пов’язаних із забезпеченням функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;

з оплати послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

з оплати банками власних зобов’язань, пов’язаних зі сплатою коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв’язку, у тому числі інформаційним агенціям REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG, за користування їх послугами;

з оплати власних зобов’язань банків - членів міжнародних платіжних систем, пов’язаних з організацією та забезпеченням розрахунків з використанням цих платіжних систем;

переказування благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України для оплати лікування фізичних осіб на підставі документів, що підтверджують необхідність такого лікування в іноземному медичному закладі. Таке перерахування не потребує наявності акта цінової експертизи Державного підприємства “Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків” або погодження Національного банку України, а також індивідуальної ліцензії Національного банку України”.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування

Голова

В.О. Гонтаревавгору