Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого [...]
Центрвиборчком; Постанова, Список від 03.01.200623
Документ v0023359-06, поточна редакція — Прийняття від 03.01.2006
 

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
03.01.2006 N 23
Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку
Виборчого блоку "Держава - Трудовий Союз"

До Центральної виборчої комісії 29 грудня 2005 року надійшла
заява Виборчого блоку політичних партій України Політичної партії
"Держава" та Всеукраїнської партії трудящих "Держава - Трудовий
Союз" (скорочена назва - Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз")
про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих
22 грудня 2005 року на міжпартійному з'їзді цього блоку та
включених до виборчого списку Виборчого блоку "Держава - Трудовий
Союз", а також додані до неї необхідні для реєстрації документи.
Розглянувши зазначену заяву та додані до неї матеріали,
Центральна виборча комісія встановила неналежне оформлення деяких
документів, зазначених у частині першій статті 58 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), що згідно з
пунктом 2 частини першої статті 62 цього Закону є підставою для
відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати України
Центральною виборчою комісією.
Відповідно до частини першої статті 58, частини шостої
статті 61, пункту 2 частини першої, частин другої та третьої
статті 62 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) та керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 19
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Виборчого блоку "Держава -
Трудовий Союз", з підстав неналежного оформлення поданих для
реєстрації документів згідно з додатком.
2. Копію цієї постанови видати представнику Виборчого блоку
"Держава - Трудовий Союз" у Центральній виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 січня 2006 року N 23
СПИСОК ОСІБ,
яким відмовлено у реєстрації кандидатами
у народні депутати України "Виборчого блоку
"Держава - Трудовий Союз"
------------------------------------------------------------------ | Номер у | Прізвище, ім'я, | Порушення умов реєстрації | |виборчому| по батькові |кандидатів у депутати згідно з| | списку | | положеннями статті 58 Закону | | | | України "Про вибори народних | | | | депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) | |---------+-----------------------+------------------------------| | 1 |Якібчук |Обсяг автобіографії понад дві | | |Мирослав Ілліч |тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 12 |Алексейчук |Розбіжності у зазначенні | | |Віктор Іванович |партійності: в автобіографії -| | | |"член політичної партії | | | |"Держава", | | | |у виборчому списку - | | | |"позапартійний"; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "тимчасово не | | | |працює", у виборчому списку - | | | |"заступник Голови Об'єднання, | | | |Всеукраїнське об'єднання | | | |"Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 17 |Дмитренко |Розбіжності у зазначенні | | |Олексій Іванович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "Президент | | | |Концерну "Фелд", у виборчому | | | |списку -"директор, дочірнє | | | |підприємство фірма "Дайленко" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 23 |Халфін |Розбіжності у зазначенні | | |Віталій Олександрович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "голова | | | |Кримської республіканської | | | |організації політичної партії | | | |та Всеукраїнського об'єднання | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "тимчасово не працює"| |---------+-----------------------+------------------------------| | 26 |Клещик |Розбіжності у зазначенні | | |Олена Олегівна |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "науковий | | | |кореспондент Інституту | | | |психології імені Г.С. Костюка | | | |Академії педагогічних наук | | | |України", у виборчому списку -| | | |"директор Львівського | | | |представництва, відкрите | | | |акціонерне товариство | | | |"Текстерно"; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |відомостей про число і місяць | | | |народження та громадянство | |---------+-----------------------+------------------------------| | 31 |Коваль |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Іванович |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначено партійності, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 32 |Холодов |Заява не містить зобов'язання | | |Валерій Дмитрович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 35 |Павленко |В автобіографії не зазначено | | |Сергій Миколайович |громадянства, не вказано про | | | |відсутність судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 36 |Ніколайчук |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Йосипович |партійності: в автобіографії -| | | |"член політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "безпартійний" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 43 |Постна |В автобіографії не вказана | | |Валентина Петрівна |дата підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 50 |Шкут |Розбіжності у зазначенні | | |Віктор Олександрович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "фінансовий | | | |консультант Українського | | | |страхового брокерського дому | | | |"Самсон", у виборчому списку -| | | |"пенсіонер МВС"; | | | |в автобіографії - відсутня | | | |дата підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 53 |Корольчук |Розбіжності у зазначенні | | |Ігор Адамович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "радник голови| | | |правління ВАТ "Укрнафта", у | | | |виборчому списку - "фінансовий| | | |директор, відкрите акціонерне | | | |товариство "НоваторІнвест"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому Законом та | | | |зобов'язання припинити у разі | | | |обрання діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України не сумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |---------+-----------------------+------------------------------| | 54 |Тимощук |Заява не містить зобов'язання | | |Валентина Іванівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |обсяг автобіографії перевищує | | | |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 55 |Євтушенко |Заява не містить зобов'язання | | |Наталія Анатоліївна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 58 |Буджак |У заяві та в автобіографії не | | |Василь Степанович |зазначено дату підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 59 |Сар'ян |В автобіографії не зазначені | | |Дмитро Арсенович |відомості щодо дати | | | |підписання, партійності, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 67 |Рвачов |Розбіжності в написанні | | |Валентин Филипович |прізвища, ім'я, по батькові: в| | | |заяві та автобіографії - | | | |"Рвачов Валентин Пилипович", у| | | |виборчому списку - "Рвачов | | | |Валентин Филипович" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 71 |Хайнацька |Заява не містить зобов'язання | | |Наталія Іванівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 77 |Мельников |Розбіжності у зазначенні | | |Владислав Юхимович |партійності: в автобіографії -| | | |"безпартійний", у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 83 |Дуванський |Розбіжності у зазначенні місця| | |Сергій Васильович |роботи: в автобіографії - | | | |"безробітний", у виборчому | | | |списку - "приватний | | | |підприємець" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 89 |Шаринський |Автобіографія відсутня | | |Євген Юзефович | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 91 |Андрущенко |Розбіжності у зазначенні місця| | |Ольга Степанівна |роботи: в автобіографії - | | | |"Всеукраїнська Асоціація | | | |сільгосппідприємств України", | | | |у виборчому списку - | | | |"Всеукраїнська Асоціація | | | |сільгоспвиробників України" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 97 |Федоров |Розбіжності у зазначенні | | |Сергій Андрійович |партійності в автобіографії - | | | |"позапартійний", у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 98 |Десятніков |У заяві та в автобіографії не | | |Іван Валерійович |зазначено дати підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 106 |Кільдюшкин |Розбіжності у зазначенні | | |Олег Васильович |партійності: в автобіографії -| | | |"член політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "безпартійний" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 107 |Галенко |Обсяг автобіографії перевищує | | |Олег Анатолійович |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 108 |Кухарчук |Розбіжності у зазначенні | | |Іван Васильович |посади: в автобіографії - | | | |"заступник голови правління", | | | |у виборчому списку - | | | |"заступник директора"; | |---------+-----------------------+------------------------------| | 110 |Матрохін |Заява не містить зобов'язання | | |Володимир Ілліч |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |відомостей щодо дати | | | |народження, громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: | | | |в автобіографії - не зазначено| | | |партійність, у виборчому | | | |списку - "член Політичної | | | |партії "Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 116 |Іщенко |У заяві та в автобіографії не | | |Олег Борисович |зазначено дату підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 117 |Пукало |Обсяг автобіографії перевищує | | |Богдан Михайлович |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 122 |Зелінська |Автобіографія відсутня | | |Людмила Олегівна | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 124 |Кірхмеєр |В автобіографії не зазначено | | |Олександр Фрідріхович |відомостей щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 125 |Іжик |Розбіжності у зазначенні | | |Григорій Іванович |посад: в автобіографії - | | | |"заступник начальника | | | |Рівненського обласного | | | |управління культури", у | | | |виборчому списку - "голова, | | | |Рівненська обласна організація| | | |профспілки працівників | | | |культури" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 126 |Вітушко |Розбіжності у зазначенні місця| | |Олег Вікторович |проживання: в автобіографії - | | | |"вул. Робоча, буд. 46", у | | | |виборчому списку - | | | |"вул. Петровського, буд. 109, | | | |кв. 38"; | | | |заява не містить дату | | | |підписання та відомості щодо | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 129 |Швець |Заява не містить зобов'язання | | |Петро Васильович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | | | |зобов'язання припинити у разі | | | |обрання діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України не сумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |---------+-----------------------+------------------------------| | 132 |Садовський |Розбіжності у зазначенні | | |Василь Васильович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "голова | | | |правління ЗАТ "Дніпровуд", у | | | |виборчому списку - "заступник | | | |директора Бердичівської | | | |меблевої фабрики" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 133 |Болотов |Заява не містить зобов'язання | | |Валерій Григорович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 135 |Шехтман |Розбіжності у зазначенні | | |Олена Леонідівна |партійності: в автобіографії -| | | |"позапартійний", у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих"; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "фінансовий | | | |директор ТОВ | | | |"Теплоенергокомплект", у | | | |виборчому списку - "директор, | | | |товариство з обмеженою | | | |відповідальністю "Маркон" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 136 |Танасійчук |Розбіжності у зазначенні | | |Юрій Олексійович |посад: в автобіографії - | | | |"начальник відділу маркетингу | | | |і збуту", у виборчому списку -| | | |"заступник директора"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 137 |Черкесова |Заяві не містить зобов'язання | | |Тетяна Андріївна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 143 |Бонєв |Заява не містить зобов'язання | | |Борис Олександрович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |обсяг автобіографії перевищує | | | |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 146 |Лук'янов |Розбіжності у зазначенні | | |Михайло Сергійович |посад: в автобіографії - | | | |"фахівець по заходам | | | |розширення ринку", у виборчому| | | |списку - "економіст" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 154 |Баранов |Заява не містить зобов'язання | | |В'ячеслав Вікторович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 157 |Стадольська |Розбіжності у зазначенні місця| | |Олена Вікторівна |роботи: в автобіографії - | | | |"Чорноморський державний | | | |басейн управління охорони | | | |водних і живих ресурсів", у | | | |виборчому списку - | | | |"Морінспекція" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 158 |Змієвський |Автобіографія не містить | | |Олександр Адольфович |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 159 |Семерніна |Автобіографія не містить | | |Інна Володимирівна |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 168 |Русаковський |Заява не містить зобов'язання | | |Володимир Леонідович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому Законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 169 |Баках |Розбіжності у зазначенні | | |Анатолій Станіславович |партійності: в автобіографії -| | | |"безпартійний", у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих"; | | | |відсутні відомості щодо | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 171 |Дмитрієв |В автобіографії відсутні | | |Олександр Іванович |відомості щодо громадянства | |---------+-----------------------+------------------------------| | 172 |Ватаман |Розбіжності у зазначенні | | |Юрій Васильович |партійності: в автобіографії -| | | |"член Політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "безпартійний" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 173 |Качан |Розбіжності у зазначенні посад| | |Вікторія Віталіївна |та місця роботи: в | | | |автобіографії - "перший | | | |заступник генерального | | | |директора ТОВ | | | |"Теплоенергокомплект", у | | | |виборчому списку - "директор, | | | |Дочірнє підприємство "Укртек";| | | |автобіографія не містить | | | |відомості щодо громадянства, | | | |партійності, наявності чи | | | |відсутності судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 175 |Боцула |У заяві не зазначена дата | | |Сергій Анатолійович |підписання; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |громадянство; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: | | | |в автобіографії - "не | | | |зазначена партійність", у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 176 |Тертичний |В автобіографії не зазначена | | |Олександр В'ячеславович|дата підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 177 |Пурін |У автобіографії не зазначено | | |Віктор Петрович |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості, місця роботи, | | | |посади; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 181 |Олешкевич |Автобіографія відсутня | | |Зінаїда Василівна | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 183 |Литвинов |Заява не містить зобов'язання | | |Сергій Миколайович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |автобіографія не містить | | | |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: | | | |в автобіографії - не зазначена| | | |партійність, у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 185 |Усенко |Автобіографія відсутня | | |Павло Анатолійович | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 188 |Мандзюк |У заяві та в автобіографії не | | |Неоніла Володимирівна |зазначено дату підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 189 |Павленко |Розбіжності у зазначенні | | |Руслан Миколайович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "директор | | | |"Приватного науково-дослідного| | | |підприємства "Набла", у | | | |виборчому списку - "заступник | | | |голови Київської організації | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 198 |Томчук |Розбіжності у зазначенні | | |Олександр Михайлович |партійності: в автобіографії -| | | |"позапартійний", у виборчому | | | |списку - "член Політичної | | | |партії "Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 202 |Тукан |Розбіжності у зазначенні | | |В'ячеслав Іванович |партійності: в автобіографії -| | | |"член Політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "позапартійний" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 204 |Єненко |Розбіжності у зазначенні | | |Василь Іванович |посади та місця роботи: | | | |в автобіографії - "президент | | | |Луганської регіональної | | | |асоціації вдосконалення людини| | | |"Лугана", у виборчому списку -| | | |"генеральний директор, | | | |виробничо-комерційна фірма | | | |"Інфор" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 208 |Райчук |Розбіжності у зазначенні | | |Петро Якович |посади та місця роботи: | | | |в автобіографії - "ПП | | | |"Міськрембуд", у виборчому | | | |списку - "директор, Балтське | | | |житлово-експлуатаційне | | | |виробниче підприємство" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 210 |Довбищук |В автобіографії не зазначено | | |Сергій Петрович |дату підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 211 |Коваленко |Розбіжності у зазначенні | | |Олександр Анатолійович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - | | | |"тренер-викладач дитячої | | | |спортивної школи", у виборчому| | | |списку - "тимчасово не працює"| |---------+-----------------------+------------------------------| | 212 |Гаджула |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Миколайович |посади та місця роботи: у | | | |автобіографії - "тимчасово не | | | |працює" у виборчому списку - | | | |"голова правління, відкрите | | | |акціонерне товариство | | | |"Агрохім" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 213 |Пукман |У заяві та в автобіографії не | | |Василь Миколайович |зазначено дату підписання; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 214 |Загороднюк |Розбіжності у зазначенні | | |Анатолій Васильович |партійності: в автобіографії -| | | |"позапартійний", у виборчому | | | |списку - "член Політичної | | | |партії "Держава"; | | | |розбіжності у зазначенні місця| | | |роботи: | | | |в автобіографії - "директор | | | |ТОВ "М'ясопром", у виборчому | | | |списку - "директор, товариство| | | |з обмеженою відповідальністю | | | |"Буковинський хліб" відкритого| | | |акціонерного товариства | | | |"Чернівціхлібокомбінат"; | | | |у заяві не зазначено дату | | | |підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 215 |Фелете |У заяві та в автобіографії не | | |Юрій Юрійович |зазначено дату підписання; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 216 |Осіпчук |Розбіжності у зазначенні | | |Любов Дмитрівна |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "директор | | | |міськводоканалу", у виборчому | | | |списку - "директор, мале | | | |приватне підприємство | | | |"Транспортник" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 217 |Конішак |У заяві та в автобіографії не | | |Василь Іванович |зазначено дату підписання; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |у заяві відсутня згода | | | |балотуватися від відповідного | | | |блоку | |---------+-----------------------+------------------------------| | 220 |Малько |Розбіжності у зазначенні дати | | |Людмила Олександрівна |народження: в автобіографії - | | | |"2 лютого 1946 року", у | | | |виборчому списку - "9 грудня | | | |1957 року" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 221 |Плаксій |Заява не містить зобов'язання | | |Леся Василівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 222 |Прогораєв |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Олександрович|посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "директор | | | |художнього салону", у | | | |виборчому списку - "заступник | | | |генерального директора, | | | |товариство з обмеженою | | | |відповідальністю | | | |"Романова і К" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 223 |Гавриляк |Заява не містить зобов'язання | | |Олександр Іванович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 225 |Матвійців |Заява не містить зобов'язання | | |Аліна Мирославівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 226 |Маркопольський |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Анатолійович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "заступник | | | |директора товариства з | | | |обмеженою відповідальністю | | | |"Брігус", у виборчому списку -| | | |"директор товариства з | | | |обмеженою відповідальністю | | | |"Бригут"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 229 |Калашник |Заява не містить зобов'язання | | |Оксана Василівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 231 |Качан |Розбіжності у зазначенні імені| | |Володимир Віталійович |та по батькові: в | | | |автобіографії - "Качан Віталій| | | |Михайлович", у виборчому | | | |списку - "Качан Володимир | | | |Віталійович"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |автобіографія не містить | | | |відомостей щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 233 |Пшеничний |У заяві та в автобіографії - | | |Андрій Вікторович |не зазначено дату підписання; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: | | | |в автобіографії - не зазначена| | | |партійність, у виборчому | | | |списку - "член Всеукраїнської | | | |партії трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 235 |Медведєв |Заява не містить зобов'язання | | |Костянтин Геннадійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 237 |Кондренко |Заява не містить зобов'язання | | |Андрій Миколайович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 239 |Городянський |Розбіжності у зазначенні | | |Олег Миколайович |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 240 |Кучеренко |В автобіографії не зазначено | | |Микола Борисович |громадянства | |---------+-----------------------+------------------------------| | 241 |Радзієвський |Автобіографія не містить | | |Ігор Олегович |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 247 |Коваленко |Заява не містить зобов'язання | | |Юрій Анатолійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 248 |Тищенко |У заяві не зазначено дату | | |Сергій Володимирович |підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 254 |Романова |Автобіографія не місить | | |Тетяна Данилівна |відомостей щодо громадянства, | | | |складу сім'ї, наявності чи | | | |відсутності судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Політичної партії "Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 256 |Лисенко |У заяві не зазначено дату | | |Борис Васильович |підписання та відсутня згода | | | |на оприлюднення біографічних | | | |відомостей | |---------+-----------------------+------------------------------| | 263 |Усенко |Заява не містить зобов'язання | | |Юрій Іванович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 264 |Корнійчук |Розбіжності у зазначенні | | |Михайло Васильович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "тимчасово не | | | |працює" , у виборчому списку -| | | |"спеціаліст з питань охорони | | | |пам'яток історії та культури | | | |відділу культури, Барська | | | |районна державна | | | |адміністрація" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 265 |Хоменець |Розбіжності у зазначенні | | |Ігор Богданович |прізвища: у заяві - | | | |"Хоминець", у виборчому | | | |списку - "Хоменець"; | | | |заява не містить зобов'язання | | | |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 268 |Коршиков |Розбіжності у зазначенні | | |Валерій Васильович |посади: в автобіографії - | | | |"член Політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "позапартійний"; | | | |обсяг автобіографії перевищує | | | |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 271 |Коваленко |Заява не містить зобов'язання | | |Леонтій Тимофійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 274 |Гаврищук |Заява не містить зобов'язання | | |Федір Аполлінарійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 277 |Андрєєва |У заяві та в автобіографії не | | |Лариса Григорівна |зазначено дату підписання; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 298 |Гусаренко |Автобіографія не містить | | |Олег Іванович |відомостей щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Політичної партії "Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 299 |Адаменко |Заява не містить зобов'язання | | |Надія Анатоліївна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |у заяві відсутня згода на | | | |оприлюднення біографічних | | | |відомостей | |---------+-----------------------+------------------------------| | 300 |Шетманюк |Автобіографія не містить | | |Юрій Михайлович |відомості щодо громадянства, | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 301 |Боярчук |Заява не містить зобов'язання | | |Сергій Євгенович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 307 |Статівка |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Борисович |прізвища: в автобіографії та у| | | |заяві - "Стативка", у | | | |виборчому списку - "Статівка" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 314 |Братченко |В автобіографії не зазначені | | |Володимир Дмитрович |відомості про наявність чи | | | |відсутність судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 317 |Решетняк |Заява не містить зобов'язання | | |Аркадій Сергійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом та | | | |зобов'язання припинити у разі | | | |обрання діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України не сумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |---------+-----------------------+------------------------------| | 318 |Моісеєнко |Відсутня автобіографія | | |Сергій Володимирович | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 323 |Братарчук |Заява не містить зобов'язання | | |Анатолій Віталійович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 327 |Батлук |Заява не містить зобов'язання | | |Володимир Іванович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |у заяві відсутній дозвіл на | | | |оприлюднення біографічних | | | |відомостей | |---------+-----------------------+------------------------------| | 331 |Ніжник |Розбіжності у зазначенні | | |Галина Кирилівна |прізвища: в автобіографії та у| | | |заяві - "Ніжнік", у виборчому | | | |списку - "Ніжник" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 333 |Бондар |Заява не містить зобов'язання | | |Олександр Григорович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |у автобіографії не зазначено | | | |відомості про наявність чи | | | |відсутність судимості; | | | |розбіжності у зазначенні | | | |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Всеукраїнської партії | | | |трудящих" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 338 |Мижирицька |Розбіжності у зазначенні | | |Аліса Юріївна |партійності: в автобіографії -| | | |"член Політичної партії | | | |"Держава", у виборчому | | | |списку - "позапартійна" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 340 |Копилов |Розбіжності у зазначенні | | |Сергій Миколайович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "директор | | | |Української будівничої | | | |компанії", у виборчому | | | |списку - "директор, товариство| | | |з обмеженою відповідальністю | | | |"Укррембуд" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 342 |Дігтяр-Палашевська |Розбіжності у зазначенні | | |Наталія Віталіївна |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "директор | | | |Кодимської районної друкарні",| | | |у виборчому списку - "головний| | | |спеціаліст відділу культури, | | | |Кодимської | | | |райдержадміністрації" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 348 |Махотін |Розбіжності у зазначенні | | |Андрій Михайлович |посади та місця роботи: в | | | |автобіографії - "начальник | | | |виробничої дільниці товариства| | | |з обмеженою відповідальністю | | | |"Бас - Лазер" , у виборчому | | | |списку - "заступник | | | |генерального директора, | | | |товариства з обмеженою | | | |відповідальністю | | | |"Астракомпані" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 350 |Круль |Розбіжності у зазначенні місця| | |Михайло Миколайович |роботи: в автобіографії - | | | |"лаборант технічних засобів | | | |Новобузького | | | |сільгосптехнікуму", у | | | |виборчому списку - "лаборант | | | |технічних засобів Новобузького| | | |коледжу Миколаївського | | | |державного аграрного | | | |університету" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 351 |Ребров |Заява не містить зобов'язання | | |Григорій Петрович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 353 |Кисіль |Заява не містить зобов'язання | | |Тамара Василівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |громадянства | |---------+-----------------------+------------------------------| | 355 |Петровський |Заява не містить зобов'язання | | |Микола Іванович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 358 |Дьомін |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Васильович |партійності: в автобіографії -| | | |не зазначена партійність, у | | | |виборчому списку - "член | | | |Політичної партії "Держава" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 359 |Лимар |Розбіжності у зазначенні | | |Світлана Михайлівна |посади: у автобіографії - | | | |"науковий співробітник", у | | | |виборчому списку - | | | |"інженер-гідротехнік" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 361 |Сівек |У автобіографії не зазначено | | |Сергій Камілович |відомості щодо наявності чи | | | |відсутності судимості | |---------+-----------------------+------------------------------| | 376 |Падалиця |Заява не містить зобов'язання | | |Павло Іванович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 387 |Павичич |Заява не містить зобов'язання | | |Олександр Йосипович |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |йому підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом; | | | |у заяві та в автобіографії не | | | |зазначено дату підписання | |---------+-----------------------+------------------------------| | 394 |Крепич |Заява не містить зобов'язання | | |Тетяна Петрівна |про те, що у разі обрання | | | |депутатом протягом місяця | | | |після офіційного оприлюднення | | | |результатів виборів передати в| | | |управління іншій особі належні| | | |їй підприємства, а також | | | |корпоративні права в порядку, | | | |встановленому законом | |---------+-----------------------+------------------------------| | 398 |Федорець |Обсяг автобіографії перевищує | | |Юліан Миколайович |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 404 |Чулкова |Розбіжності у зазначенні | | |Наталія Анатоліївна |імені: в автобіографії - | | | |"Наталя", у виборчому | | | |списку - "Наталія" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 406 |Суворов |Розбіжності у зазначенні | | |Тимур Валерійович |імені: в автобіографії - | | | |"Тімур", у виборчому списку - | | | |"Тимур" | |---------+-----------------------+------------------------------| | 408 |Котляров |Обсяг автобіографії перевищує | | |Олександр Миколайович |дві тисячі друкованих знаків | |---------+-----------------------+------------------------------| | 420 |Сергієнко |Заява не містить підпису | | |Володимир Анатолійович | | |---------+-----------------------+------------------------------| | 424 |Арцатбанов |Розбіжності у зазначенні | | |Едуард Анатолійович |посади: в автобіографії - | | | |"комерційний директор | | | |товариства з обмеженою | | | |відповідальністю | | | |"Союзмашекспорт", у виборчому | | | |списку - "приватний | | | |підприємець" | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...