Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950