Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 02.10.2013