Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 11.07.2002985
Документ 985-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.03.2016, підстава 106-2016-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2002 р. N 985
Київ
Про затвердження Порядку розпорядження
майном, конфіскованим за рішенням суду
і переданим органам державної
виконавчої служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 607 ( 607-2003-п ) від 26.04.2003
N 1086 ( 1086-2003-п ) від 17.07.2003
N 235 ( 235-2006-п ) від 01.03.2006
N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006
N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006
N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007
N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008
N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009
N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 106 ( 106-2016-п ) від 24.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 985
ПОРЯДОК
розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної
виконавчої служби
{ У тексті Порядку слова "Національному координаційному
центру адаптації військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку, та конверсії колишніх
військових об'єктів" та "Центру" замінено відповідно
словами "Державному департаменту адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, та конверсії колишніх військових
об'єктів" та "Державному департаменту" згідно з
Постановою КМ N 323 ( 323-2006-п ) від 15.03.2006 }
{ У тексті Порядку слово "відділ" в усіх відмінках
замінено словом "орган" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2007-п ) від
07.02.2007 }

1. Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і
переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно), за
винятком виключеного за законом з обігу, здійснюється шляхом його
продажу у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007, N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1009
( 1009-2008-п ) від 19.11.2008 }

3. Культурні цінності, не передані в установленому порядку до
державних музеїв, архівів, бібліотек, наукових установ та
релігійних організацій, підлягають продажу на прилюдних торгах,
аукціонах, а якщо це економічно невигідно - реалізуються на
комісійних умовах.
4. Товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і
мають ступінь зносу понад 50 відсотків, можуть передаватися
безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального
забезпечення населення, установам виконання покарань, слідчим
ізоляторам та на благодійні цілі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
5. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме: одяг
(у тому числі спортивний), білизна, постільні речі, шкарпетки,
панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне приладдя, книги
для дітей дошкільного та шкільного віку, штори та занавіски,
килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей віком до
7 років, за наявності супровідної документації, в якій є відомості
про походження товару та підтверджено його безпеку для здоров'я
(далі - супровідна документація), транспортні та інші засоби,
затримані митними органами і конфісковані в установленому порядку,
можуть передаватися безоплатно закладам, у яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при
установах виконання покарань у кількості, що не перевищує
необхідної річної потреби відповідного закладу або сім'ї, за
зверненням служби у справах неповнолітніх після проведення
належної експертизи. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006, в редакції Постанови КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
6. Продукти харчування за наявності супровідної документації,
насамперед такі, що швидко псуються, за умови проведення належної
експертизи та з дотриманням термінів придатності до споживання
можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти,
соціального забезпечення населення, військовим формуванням,
установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні
цілі. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
7. Незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них
продукція, а також знаряддя незаконного добування природних
ресурсів підлягають реалізації, а ті, що є продуктами харчування,
безоплатно передаються закладам охорони здоров'я, освіти,
соціального забезпечення населення, військовим формуванням,
установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні
цілі. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
8. Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя,
боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються в
установленому законодавством порядку. Спеціальні технічні засоби
негласного отримання інформації передаються Центральному
управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому
регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або
використання в інтересах державної безпеки. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2016-п ) від 24.02.2016 }
9. Порядок розпорядження грошима, в тому числі іноземною
валютою, цінними паперами, ювелірними та іншими побутовими
виробами із золота, срібла, платини і металів платинової групи, з
дорогоцінним камінням і перлами, а також ломом і окремими
частинами таких виробів, визначається Національним банком за
погодженням з Мінфіном, НКЦПФР, Фондом державного майна. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
10. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за
рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
( 1068-14 ).
11. Рішення про безоплатну передачу майна закладам охорони
здоров'я, освіти, соціального забезпечення, установам виконання
покарань і будинкам дитини при цих установах, слідчим ізоляторам,
військовим формуванням та на благодійні цілі приймаються комісією,
яка утворюється з представників відповідного органу державної
виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової
служби та фінансового органу, і затверджуються начальником
відповідного органу державної виконавчої служби. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2006-п ) від 01.03.2006 }
12. У разі коли передане на реалізацію майно не буде продано
протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці.
Державний виконавець переоцінює майно за участю представника
торговельної організації у присутності представників митного
органу, органу державної податкової служби та фінансового органу.
Розмір переоцінки не повинен перевищувати 20 відсотків
вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання. { Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006 }
13. Якщо майно не реалізовано протягом місяця після
проведення переоцінки, проводиться додаткова переоцінка у порядку,
визначеному в пункті 12.
14. { Абзац перший пункту 14 виключено на підставі Постанови
КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008 }
Якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у
порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ), державний виконавець вносить на розгляд комісії, що
утворюється у складі представників відповідного органу державної
виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової
служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі
майна органам державної влади, закладам охорони здоров'я, освіти,
соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам,
у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань, установам
виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а
також на благодійні цілі або для переробки, знищення (утилізації)
такого майна. Передане безоплатно майно, зазначене в цьому
абзаці, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених
законодавством під час його імпорту на територію України. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008, N 579
( 579-2009-п ) від 10.06.2009, N 537 ( 537-2010-п ) від
30.06.2010 }
Рішення про безоплатну передачу, переробку або знищення
(утилізацію) майна підписується членами комісії та затверджується
начальником відповідного органу державної виконавчої служби. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
15. Кошти, отримані від реалізації майна, перераховуються
протягом трьох банківських днів після продажу на депозитний
рахунок відповідного органу державної виконавчої служби.
Орган державної виконавчої служби перераховує протягом трьох
банківських днів кошти, що надійшли на депозитний рахунок, до
державного бюджету. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 607
( 607-2003-п ) від 26.04.2003 - набуває чинності 01.01.2004 року,
в редакції Постанови КМ N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
16. Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів,
небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло
відповідного випробування, карантинної обробки чи непридатне для
реалізації, продукти харчування та іграшки для дітей віком до 7
років у разі відсутності супровідної документації за висновком
відповідної експертизи підлягають переробці або знищенню
(утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

{ Пункт 16-1 виключено на підставі Постанови КМ N 579
( 579-2009-п ) від 10.06.2009 }

17. Продукти харчування, що не мають супровідної
документації, визнані непридатними для вживання як їжа людям і є
безпечними в санітарно-епідемічному відношенні, згідно з
відповідними рішеннями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної
служб (якщо продукти походять з країн, територія яких є
благополучною в епізоотичному відношенні) можуть бути безоплатно
передані на корм тваринам.
18. Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або
промисловій переробці. Конфісковані тютюнові вироби підлягають
знищенню.
19. До вирішення питання про подальшу переробку, знищення
(утилізацію) неякісна та небезпечна продукція може передаватися на
тимчасове зберігання до місць схову, погоджених спеціально
уповноваженими органами.
20. Знищення (утилізація) майна проводиться у присутності
членів комісії, яка утворюється з представників органу державної
виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової
служби та фінансового органу.
21. Вилучена неякісна продукція, яка є непридатною для
переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування,
фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог
законодавства.
Способи переробки або знищення (утилізації) неякісної та
небезпечної харчової продукції, продовольчої сировини, супутніх
матеріалів визначаються експертом та затверджується комісією, яка
утворюється з представників органу державної виконавчої служби,
митного органу, органу державної податкової служби та фінансового
органу, за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною
службою та Державним департаментом ветеринарної медицини (його
територіальними органами).
У разі потреби знищення (утилізація) неякісної та небезпечної
продукції може проводитися на підприємствах, які пройшли атестацію
на виконання переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу
неякісної та небезпечної продукції відповідно до Закону України
"Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або
подальше використання неякісної та небезпечної продукції"
( 1393-14 ).
За фактом знищення (утилізації) неякісної та небезпечної
продукції складається акт за формою згідно з додатком.
Акт підписується представниками органу державної виконавчої
служби, митного органу, органу державної податкової служби та
фінансового органу, а у разі знищення (утилізації) продукції на
підприємстві - також керівником цього підприємства, та
затверджується начальником відповідного органу державної
виконавчої служби.
{ Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 579
( 579-2009-п ) від 10.06.2009 }

Додаток
до Порядку
"ЗАТВЕРДЖУЮ" ______________________________________ ______________________________________
(керівник органу державної виконавчої
служби, його підпис, прізвище, ім'я та
по батькові)
"___" _______________ 20__ р.
АКТ
про знищення (утилізацію) неякісної або
небезпечної продукції
від "___" ___________ 20__ р.
Нами, ____________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали кожної особи, яка була __________________________________________________________________
присутня під час знищення неякісної або __________________________________________________________________
непридатної до споживання продукції) _________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що ______________________________________
(дата) проведено знищення (утилізацію) конфіскованої за рішенням суду і
переданої органам державної виконавчої служби ____________________ __________________________________________________________________
(найменування продукції, обсяг)
Знищення (утилізацію) проведено __________________________________
(найменування і місцезнаходження __________________________________________________________________
підприємства) на підставі таких документів: ____________________________________
Технологія знищення ______________________________________________
Участь у знищенні брали
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
______________________ ______________________
(ініціали та прізвище) (підпис)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...