Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби
Кабінет Міністрів України; Постанова від 25.12.2013967
Документ 967-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2016, підстава 465-2016-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. № 967
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 465 від 22.07.2016}

Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити профілі професійної компетентності деяких посад державної служби згідно з додатками 1-8.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 967

ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1.

Найменування державного органу

Секретаріат Кабінету Міністрів України

2.

Найменування посади

Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України

3.

Група посади державної служби

I

4.

Підгрупа посади державної служби

I-1

5.

Мета посади

організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінетом Міністрів України

6.

Зміст виконуваної за посадою роботи

організація роботи Секретаріату;

контроль виконання планів роботи Кабінету Міністрів України та інформування Прем’єр-міністра України про стан проведення зазначеної роботи, а також подання для схвалення Прем’єр-міністрові України проекту порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

подання Прем’єр-міністрові України на підпис прийнятих Кабінетом Міністрів України актів та для візування - схвалених проектів законів України, актів Президента України, а також проектів доручень Президента України; внесення на розгляд Кабінету Міністрів України планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання Указів Президента України, подання пропозицій з інших питань, що належать до його компетенції;

проведення в разі потреби нарад з представниками органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України;

організаційне забезпечення в установленому порядку розгляду членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, депутатських звернень та запитів, адресованих Кабінету Міністрів України;

забезпечення координації роботи, пов’язаної із забезпеченням підготовки органами виконавчої влади питань щодо розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України;

інформування в установленому порядку Кабінету Міністрів України про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Президента України і Прем’єр-міністра України;

управління державною службою та персоналом у Секретаріаті

II.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1.

Мінімальні загальні вимоги

1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст (магістр)

1.2.

Освіта

повна вища освіта

1.3.

Стаж роботи

не менше семи років

2.

Спеціальні вимоги

2.1.

Досвід роботи

не менше п’яти років у відповідній сфері та/або у сфері державного управління, на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи I-3 чи II-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування

2.2.

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України “Про правила етичної поведінки”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

законодавство, що регулює діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів

2.3.

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення;

навички стратегічного планування;

уміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

навички ефективної комунікації та публічних виступів;

навички ведення ділових переговорів;

володіння державною мовою;

уміння управляти персоналом;

навички управління змінами;

навички управління ризиками

2.4.

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

лідерство;

стратегічне та аналітичне мислення;

креативність;

уміння працювати у стресовій ситуації;

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 967

ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади першого заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1.

Найменування державного органу

Секретаріат Кабінету Міністрів України

2.

Найменування посади

перший заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

3.

Група посади державної служби

I

4.

Підгрупа посади державної служби

I-1

5.

Мета посади

організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

6.

Зміст виконуваної за посадою роботи

спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секретаріату, погодження положень про них та пропозицій щодо структури, штатного розпису, кадрових призначень і звільнень у відповідних структурних підрозділах;

координація діяльності структурних підрозділів Секретаріату щодо підготовки проектів актів законодавства та проведення аналізу інших документів, що підписуються Прем’єр-міністром України;

координація відповідно до компетенції діяльності структурних підрозділів Секретаріату щодо підготовки проектів актів законодавства та інших документів до розгляду Кабінетом Міністрів України, погодження (візування) зазначених документів, а також експертних висновків до них;

участь у встановленому порядку у засіданнях Кабінету Міністрів України;

погодження в установленому порядку пропозицій керівників структурних підрозділів щодо заохочення державних службовців та інших працівників Секретаріату або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарної відповідальності;

повернення в установленому порядку проектів актів законодавства та інших документів, що внесені до Кабінету Міністрів України з порушенням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, а також документів з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

проведення в разі потреби узгоджувальних нарад за участю представників органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів актів законодавства;

виконання інших функцій згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

II.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1.

Мінімальні загальні вимоги

1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст (магістр)

1.2.

Освіта

повна вища освіта

1.3.

Стаж роботи

не менше семи років

2.

Спеціальні вимоги

2.1.

Досвід роботи

не менше п’яти років у відповідній сфері та/або у сфері державного управління, на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи I-3 чи II-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування

2.2.

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України “Про правила етичної поведінки”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

законодавство, що регулює діяльність Секретаріату;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів

2.3.

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

уміння організовувати та забезпечувати виконання завдань;

навички управлінського контролю;

уміння управляти персоналом;

уміння оцінювати і розвивати підлеглих;

уміння управляти конфліктами та запобігати їх виникненню;

уміння організовувати роботу з ефективної взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями;

навички ефективної комунікації та ведення ділових переговорів;

володіння державною мовою;

навички управління змінами;

уміння працювати з громадськістю

2.4.

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

лідерство;

стратегічне та аналітичне мислення;

креативність;

уміння працювати у стресовій ситуації;

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 967

ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1.

Найменування державного органу

Секретаріат Кабінету Міністрів України

2.

Найменування посади

заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

3.

Група посади державної служби

I

4.

Підгрупа посади державної служби

I-1

5.

Мета посади

організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

6.

Зміст виконуваної за посадою роботи

спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секретаріату, погодження положень про них та пропозицій щодо структури, штатного розпису, кадрових призначень і звільнень у відповідних структурних підрозділах;

координація діяльності структурних підрозділів Секретаріату щодо підготовки проектів актів законодавства та проведення аналізу інших документів, що підписуються Прем’єр-міністром України;

координація відповідно до компетенції діяльності структурних підрозділів Секретаріату щодо підготовки проектів актів законодавства та інших документів до розгляду Кабінетом Міністрів України, погодження (візування) зазначених документів, а також експертних висновків до них;

участь в установленому порядку у засіданнях Кабінету Міністрів України;

погодження в установленому порядку пропозицій керівників структурних підрозділів щодо заохочення державних службовців та інших працівників Секретаріату або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарної відповідальності;

повернення в установленому порядку проектів актів законодавства та інших документів, що внесені до Кабінету Міністрів України з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України, а також документів з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

проведення в разі потреби узгоджувальних нарад за участю представників органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів актів законодавства;

виконання інших функцій згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

II.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1.

Мінімальні загальні вимоги

1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст (магістр)

1.2.

Освіта

повна вища освіта

1.3.

Стаж роботи

не менше семи років

2.

Спеціальні вимоги

2.1.

Досвід роботи

не менше п’яти років у відповідній сфері та/або у сфері державного управління, на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи I-3 чи II-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування

2.2

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України “Про правила етичної поведінки”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

законодавство, що регулює діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів

2.3.

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

уміння організовувати та забезпечувати виконання завдань;

навички управлінського контролю;

уміння управляти персоналом;

уміння оцінювати і розвивати підлеглих;

уміння управляти конфліктами та запобігати їх виникненню;

уміння організовувати роботу з ефективної взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями;

навички ефективної комунікації та ведення ділових переговорів;

володіння державною мовою;

навички управління змінами;

уміння працювати з громадськістю

2.4.

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

лідерство;

стратегічне та аналітичне мислення;

креативність;

уміння працювати у стресовій ситуації;

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 967

ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади керівника Апарату Прем’єр-міністра України

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1.

Найменування державного органу

Секретаріат Кабінету Міністрів України

2.

Найменування посади

керівник Апарату Прем’єр-міністра України

3.

Група посади державної служби

I

4.

Підгрупа посади державної служби

I-1

5.

Мета посади

забезпечення реалізації завдань щодо здійснення Прем’єр-міністром України своїх повноважень

6.

Зміст виконуваної за посадою роботи

організація роботи Апарату;

здійснення інформаційного забезпечення діяльності Прем’єр-міністра України, опрацювання кореспонденції, що надходить на ім’я Прем’єр-міністра України, та підготовка в установленому порядку за результатами її розгляду доручень, листів, контроль вирішення порушених у них питань, здійснення протокольного забезпечення офіційних заходів за участю Прем’єр-міністра України;

участь у підготовці проектів актів законодавства з питань, що ініціюються Прем’єр-міністром України, та проведення аналізу інших документів, що підписуються Прем’єр-міністром України;

забезпечення листування Прем’єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій;

забезпечення формування та підтримання політичного іміджу Прем’єр-міністра України;

забезпечення підготовки поточних і довгострокових робочих планів Прем’єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по державі, організація, координація підготовки матеріалів для Прем’єр-міністра України до нарад, зустрічей, оформлення за результатами таких нарад і зустрічей відповідних протоколів та підготовка доручень і листів;

виконання інших функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України

II.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1.

Мінімальні загальні вимоги

1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст (магістр)

1.2.

Освіта

повна вища освіта

1.3.

Стаж роботи

не менше семи років

2.

Спеціальні вимоги

2.1.

Досвід роботи

не менше п’яти років у відповідній сфері та/або у сфері державного управління, на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи I-3 чи II-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування

2.2.

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України “Про правила етичної поведінки”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

законодавство, що регулює діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів

2.3.

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

уміння організовувати та забезпечувати виконання завдань;

навички управлінського контролю;

уміння управляти персоналом;

уміння оцінювати підлеглих;

уміння управляти конфліктами та запобігати їх виникненню;

уміння організовувати роботу з ефективної взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями;

навички ефективної комунікації та ведення ділових переговорів;

володіння державною мовою;

навички управління змінами;

уміння працювати з громадськістю

2.4.

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

лідерство;

стратегічне та аналітичне мислення;

креативність;

уміння працювати у стресовій ситуації;

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 967

ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1.

Найменування державного органу

Мінекономрозвитку

2.

Найменування посади

Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції

3.

Група посади державної служби

I

4.

Підгрупа посади державної служби

I-2

5.

Мета посади

участь у виконанні завдань з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, здійсненні заходів, спрямованих на європейську інтеграцію України

6.

Зміст виконуваної за посадою роботи

розроблення пропозицій стосовно вирішення питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, удосконалення механізму взаємодії з інституціями ЄС;

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади, пов’язаної із створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також взаємодії з питань розвитку людського потенціалу;

участь у координації виконання Українською Стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС та переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС з питань економічного і соціального співробітництва, в роботі двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках міжнародних договорів; забезпечення діяльності відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

забезпечення в межах своїх повноважень адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

здійснення координації та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань економічного і соціального співробітництва з ЄС

II.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1.

Мінімальні загальні вимоги

1.1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст (магістр)

1.2.

Освіта

повна вища освіта

1.3.

Стаж роботи

не менше семи років

2.

Спеціальні вимоги

2.1.

Досвід роботи

не менше п’яти років у відповідній сфері та/або у сфері державного управління, на керівних посадах або на посадах державної служби підгрупи I-3 чи II-2 або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування

2.2.

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Закон України “Про правила етичної поведінки”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

законодавство з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

сучасні методи управління персоналом;

основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів

2.3.

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення;

навички стратегічного планування;

уміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

навички ефективної комунікації та публічних виступів;

навички ведення ділових переговорів;

володіння державною мовою;

володіння однією з офіційних мов Ради Європи;

уміння управляти персоналом;

навички управління змінами;

навички управління ризиками

2.4.

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

лідерство;

стратегічне та аналітичне мислення;

креативність;

уміння працювати у стресовій ситуації;

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »