Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин
Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.11.2016917
Документ 917-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2017, підстава 19-2017-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 917
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 19 від 18.01.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 917

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин

1. В абзаці першому пункту 11 Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 381 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 30, ст. 1012, № 59, ст. 2069), слова “суб’єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки” замінити словами і цифрою “юридичну або фізичну особу, яка є суб’єктом оціночної діяльності в розумінні статті 6 Закону України “Про оцінку земель”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 19 від 18.01.2017}

3. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41; 2015 р., № 46, ст. 1472) розділ “Держгеокадастр” виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 16; 2014 р., № 77, ст. 2193; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів,” замінити словами “у сфері землеустрою”;

2) у додатку до постанови:

у назві додатка слова “, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів,” замінити словами “у сфері землеустрою”;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів” замінити словами “у сфері землеустрою”;

в абзаці другому слова “, ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням землеоціночних робіт та земельних торгів” виключити;

в абзаці третьому слова “та види робіт, які проводять суб’єкти господарювання” виключити;

у пункті 3:

у підпункті 1 слова “, ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням землеоціночних робіт та земельних торгів” виключити;

у підпункті 2:

абзац п’ятий після слів “історико-культурного призначення” доповнити словами “, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;”;

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, які за останній рік розробляли хоча б один з таких видів документації:

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

технічну документацію з бонітування ґрунтів;

проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

робочі проекти землеустрою;

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).”;

в абзаці першому пункту 6 слова “, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів” замінити словами “у сфері землеустрою”.

5. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164; 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) підпункт 52 пункту 4 виключити;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) аналізує результати діяльності територіальних органів, що забезпечують здійснення повноважень з розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування територіальних органів;”.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...