Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 16.10.2008909
Документ 909-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2014, підстава 283-2014-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 жовтня 2008 р. N 909
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 283 ( 283-2014-п ) від 23.07.2014 }
Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
ризику від провадження господарської діяльності
(крім видобутку) з дорогоцінними металами,
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення, напівдорогоцінним
камінням і періодичності проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним
камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення,
напівдорогоцінним камінням, пов'язаної з виробництвом таких
металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та
первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами
і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, і
періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) згідно з додатком 1;
критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними та побутовими
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння, і періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) згідно з додатком 2.
2. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 909
КРИТЕРІЇ
оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності (крім видобутку)
з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення,
напівдорогоцінним камінням, пов'язаної
з виробництвом таких металів і каміння,
виготовленням виробів з них, збиранням
та первинною обробкою їх відходів і брухту,
торгівлею такими металами і камінням
у сирому і обробленому вигляді та виробами
з них, і періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження
суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з виробництвом
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі -
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), виготовленням виробів з
них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту,
торгівлею дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому
і обробленому вигляді та виробами з них, є:
строк провадження господарської діяльності;
обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік;
здійснення експортно-імпортних операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням та виробами з них протягом
попереднього звітного року;
дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо
провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них.
2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
1) строк провадження господарської діяльності становить менш
як три роки;
2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно перевищили:
10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті;
1000 каратів дорогоцінного каміння;
20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння;
3) здійснення у попередньому звітному році
експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них;
4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке
регулює питання щодо провадження господарської діяльності з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.
3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;
2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно не досягли:
2 кілограми дорогоцінних металів у чистоті;
100 каратів дорогоцінного каміння;
10 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 909
КРИТЕРІЇ
оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними
та побутовими виробами з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
і періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження
суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з торгівлею
ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння), є:
строк провадження господарської діяльності;
кількість спеціалізованих магазинів, відділів (секцій) з
продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння;
здійснення експортно-імпортних операцій з ювелірними та
побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
протягом попереднього звітного року;
дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо
провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та виробами з них.
2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
1) строк провадження господарської діяльності становить менш
як три роки;
2) наявність трьох або більше спеціалізованих магазинів,
відділів (секцій) з продажу ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
3) здійснення у попередньому звітному році
експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке
регулює питання щодо провадження господарської діяльності з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.
3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;
2) наявність одного спеціалізованого магазину, відділу
(секції) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...