Документ 890-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 вересня 2010 р. N 890
Київ
Про внесення змін у додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773 ( 773-2004-п ) "Про розміри та порядок
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката,
копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і
продовження строку її дії" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 24, ст. 1592) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 890
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773 ( 773-2004-п )

1. У пункті 1:
позицію
"міжміського* 340000"
замінити позицією
"міжміського (не менше ніж на два регіони), 340000";
позицію
"аудіотекс 3400"
виключити.
2. У пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж:";
позицію
"надання в користування каналів електрозв'язку 34000"
виключити.
3. Доповнити додаток ( 773-2004-п ) пунктом 4 такого змісту:
"4. Надання в користування каналів електрозв'язку:
міжнародного (на всю територію України) 918000
міжміського 34000
місцевого 34000".
4. Примітку до додатка ( 773-2004-п ) виключити.вгору