Документ 819-93-п, поточна редакція — Редакція від 01.06.2018, підстава - 892-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 вересня 1993 р. № 819
Київ

Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 316 від 17.05.1994
№ 421 від 13.06.1995
№ 889 від 16.06.1998
№ 6 від 04.01.1999
№ 573 від 29.03.2000
№ 1229 від 05.08.2000
№ 182 від 22.03.2017
№ 892 від 22.11.2017}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/17492/16 від 20.01.2017}

З метою подальшого розвитку авіаційної діяльності України, забезпечення безпеки польотів та екологічної безпеки повітряних суден, на виконання розпорядження Президента України від 30 грудня 1992 р. "Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, що додається.

Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" відшкодувати витрати на використання комерційних прав на експлуатацію повітряних ліній в розмірах, передбачених зазначеним Положенням.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту розробити та затвердити порядок сертифікації, реєстрації та видачі дозволів (ліцензій) на здійснення авіаційної діяльності.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.06.95}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 316 від 17.05.94}

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 146 "Про створення Державної адміністрації авіаційного транспорту України" (ЗП України, 1992 р., № 4, ст. 97).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. № 819
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 182)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

Загальна частина

1. Це Положення визначає перелік, розмір та порядок сплати державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності, порядок використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі - Фонд).

2. Фонд створюється за рахунок державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності для забезпечення реалізації основних напрямів державної політики у сфері авіаційної діяльності та використання повітряного простору України, утримання та забезпечення діяльності Державіаслужби з метою виконання покладених на неї завдань та функцій, участі та представництва України у міжнародних авіаційних організаціях та інших заходах.

Перелік та розмір державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності

3. Державні збори, які справляються Державіаслужбою із суб’єктів авіаційної діяльності (далі - державні збори) в установленому цим Положенням порядку, зараховуються до Фонду.

Перелік та розмір державних зборів визначені додатками 1 і 2.

4. Державні збори за сертифікацію провайдера, який надає послуги з аеронавігаційного обслуговування, з організації повітряного руху, зв’язку, навігації, спостереження (радіотехнічного забезпечення), метеорологічного обслуговування та надання аеронавігаційної інформації, сукупно чи окремо (далі - провайдер аеронавігаційного обслуговування), справляються у розмірі 1 відсотка одержаної суми плати за надані аеронавігаційні послуги.

5. Під час розрахунку розміру державних зборів, визначених додатками 1 і 2, не враховано витрати:

пов’язані із сплатою державного збору;

на проведення дослідницьких, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертними бригадами, інспектування, проведення експертизи та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами України. Оплата таких послуг здійснюється на договірних засадах;

на виконання спеціалістами Державіаслужби планових сертифікаційних робіт (планові сертифікаційні перевірки та роботи за узгодженим планом-графіком) за межами України, а саме: оплата проїзду, оплата проживання, добові, оплата консульських зборів. Такі витрати оплачуються суб’єктами авіаційної діяльності, які подали Державіаслужбі заяву про засвідчення того, що суб’єкт або об’єкт авіаційної діяльності відповідає вимогам авіаційних правил України (далі - заява).

6. Державні збори, визначені додатком 2, не справляються у разі виконання українськими та іноземними авіаперевізниками:

перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабінету Міністрів України;

польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);

перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом;

перевезень дітей віком до двох років;

перевезень транзитних пасажирів;

перевезень пасажирів із сервісними квитками.

7. Суб’єктові авіаційної діяльності, що подав заяву, не повертається державний збір, сплачений під час подання заяви, у разі встановлення невідповідності такого суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності вимогам авіаційних правил України.

Порядок сплати державних зборів, які справляються із суб’єктів авіаційної діяльності

8. Розрахунок державних зборів здійснює Державіаслужба. За результатами розрахунку державних зборів суб’єкту авіаційної діяльності оформляється відповідний рахунок-фактура на сплату державного збору.

9. Розрахунок державних зборів, які визначені в іноземній валюті, для вітчизняних суб’єктів авіаційної діяльності здійснюється за офіційним курсом валют, установленим Національним банком на день оформлення рахунка-фактури.

Державні збори в іноземній валюті справляються відповідно до законодавства.

Державний збір від імені іноземного суб’єкта авіаційної діяльності може бути сплачено його представником або іншою належним чином уповноваженою особою в установлених цим Положенням розмірах.

10. Розрахунок державних зборів, визначених пунктом 4 цього Положення, проводиться щомісяця на підставі звіту провайдера аеронавігаційного обслуговування про плату, одержану за надані аеронавігаційні послуги, за встановленою Державіаслужбою формою.

Провайдер аеронавігаційного обслуговування подає щомісяця до 20 числа наступного періоду Державіаслужбі звіт про плату, одержану за надані аеронавігаційні послуги, за формою, визначеною додатком 3.

Державні збори сплачуються провайдером аеронавігаційного обслуговування протягом 30 днів з дати оформлення відповідного рахунка-фактури, якою є наступний робочий день, що настає за датою надходження до Державіаслужби звіту провайдера аеронавігаційного обслуговування про плату, одержану за надані аеронавігаційні послуги. Державні збори, не сплачені протягом 30 днів з дати оформлення рахунка-фактури, наданого для їх сплати, вважаються простроченою заборгованістю перед Фондом.

Рахунок-фактура на сплату державних зборів надсилається провайдеру аеронавігаційного обслуговування факсимільним зв’язком або електронною поштою в день оформлення, а протягом двох робочих днів - поштою (рекомендованим листом).

11. Розрахунок державних зборів, визначених додатком 2, проводиться щомісяця на підставі звіту про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Звіт про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, експлуатант аеропорту подає Державіаслужбі щомісяця до 20 числа наступного періоду за формою, визначеною додатком 4. Для виявлення та усунення можливих неточностей та помилок у такому звіті авіаперевізник у разі потреби повинен провести з експлуатантами аеропортів до 10 числа місяця, що настає за звітним, звірку щодо кількості пасажирів, які відлетіли з аеропорту, та кількості тонн вантажу, що відправлений чи прибув до аеропорту.

Датою оформлення рахунка-фактури на сплату державних зборів, визначених додатком 2, є дата робочого дня, що настає за датою надходження до Державіаслужби від усіх експлуатантів аеропортів звіту про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Звіт про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, який експлуатант аеропорту не подав Державіаслужбі в установлений строк, включається до розрахунку в наступному місяці. Для розрахунку державних зборів відповідно до звіту, який не подано Державіаслужбі в установлений строк, застосовується офіційний курс валют, установлений Національним банком на день оформлення рахунка-фактури за попередній місяць.

Платником рахунка-фактури на сплату державних зборів, визначених додатком 2, є авіаперевізник, який виконував повітряні перевезення.

Рахунок-фактура на сплату державних зборів, визначених додатком 2, надсилається платнику факсимільним зв’язком або електронною поштою в день оформлення, а протягом двох робочих днів - поштою (рекомендованим листом).

Рахунок-фактура на сплату державних зборів, визначених додатком 2, сплачується протягом 30 днів з дати його оформлення.

Державні збори, не сплачені протягом 30 днів з дати оформлення рахунка-фактури на сплату державних зборів, визначених додатком 2, вважаються простроченою заборгованістю перед Фондом.

Порядок використання коштів Фонду

12. Кошти Фонду зараховуються до державного бюджету.

13. Кошти Фонду використовуються на провадження діяльності Державіаслужби, участь та представництво України у міжнародних авіаційних організаціях, а саме:

утримання Державіаслужби;

фінансування загальнодержавних програм у сфері цивільної авіації;

фінансування витрат на членство, участь та забезпечення представництва України у міжнародних авіаційних організаціях, членом яких є Україна; забезпечення підписання міжнародних договорів України про повітряне сполучення та зовнішню діяльність, міжнародних угод з безпеки польотів та льотної придатності;

фінансування витрат на проведення наукових досліджень; придбання та оновлення чинних в Європейському Союзі нормативних документів, які потребують введення в Україні, або для гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу;

інші витрати у сфері авіаційної діяльності, передбачені законом.

14. Використання коштів Фонду здійснюється в межах фактичних надходжень і на підставі плану асигнувань і кошторису, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

15. Контроль за повнотою, своєчасністю перерахування коштів до Фонду та за їх використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Положення в редакції Постанови КМ № 182 від 22.03.2017}Додаток 1
до Положення

РОЗМІРИ
державних зборів за надання державних послуг із сертифікації, реєстрації тощо

Державні послуги

Розміри державного збору (з розрахунку встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць або в доларах США)

під час подання заяви

за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо)

додаткові показники коригування розмірів державного збору

Розроблення авіаційної техніки

1. Сертифікація типу повітряного судна:
1) дирижабль, повітряна куля, мотодельтаплан, дельтаплан, планер, мотопланер


5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів США з іноземного заявника

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.

Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіант, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці

2) повітряне судно злітною масою до 750 кілограмів


9 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів США з іноземного заявника

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці. Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці

3) повітряне судно злітною масою у межах від 750 до 5700 кілограмів


13 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 7000 доларів США з іноземного заявника

-"-

4) повітряне судно перехідної категорії злітною масою у межах від 5700 до 8600 кілограмів


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 15000 доларів США з іноземного заявника

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці. Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці

5) повітряне судно злітною масою у межах від 5700 до 100000 кілограмів


45 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 32500 доларів США з іноземного заявника

-"-

6) повітряне судно злітною масою понад 100000 кілограмів


95 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 65000 доларів США з іноземного заявника

-"-

2. Сертифікація типу авіаційних двигунів:у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці. Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці

1) поршневі


10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 3000 доларів США з іноземного заявника

-"-

2) газотурбінні


20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 6500 доларів США з іноземного заявника

-"-

3. Допуск до експлуатації повітряного судна аматорської конструкції


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці. Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці

4. Інші послуги, що надаються під час сертифікації типу авіаційної техніки з видачею відповідних документів


10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 100 доларів США з іноземного заявника

-"-

__________
Примітка.


Експлуатант або власник повітряного судна має право сплатити державний збір за надання державних послуг із сертифікації типу авіаційної техніки за заявника у зазначеному розмірі.
Якщо інші юридичні або фізичні особи розпочинають експлуатацію даного типу повітряного судна, 20 відсотків державних зборів, що сплачуються цими особами за виконання офіційних дій, перераховується як компенсація експлуатанту або власнику повітряного судна, який сплатив державний збір за сертифікацію даного типу повітряного судна. Сумарна компенсація не може перевищувати 80 відсотків суми державних зборів, сплачених експлуатантом або власником повітряного судна за сертифікацію типу авіаційної техніки.

Експлуатація авіаційної техніки

5. Сертифікація екземпляра цивільного повітряного судна:у розмірі державного збору не враховано витрати на проведення інспектування повітряного судна, передбачені відповідними авіаційними правилами

1) встановлення придатності до польотів екземпляра повітряного судна та видача відповідного посвідчення про придатність до польотів (крім стандартного посвідчення)


(n х 0,3 х Mmax)
_____________
12

n - кількість місяців, на які встановлюється придатність до польотів;
Mmax - максимальна злітна вага повітряного судна в тоннах

2) встановлення придатності до польотів екземпляра повітряного судна та видача стандартного посвідчення про придатність до польотів


40 відсотків суми зборів за встановлення придатності до польотів


3) підтвердження придатності до польотів екземпляра повітряного судна та продовження відповідного посвідчення про придатність до польотів


(n х 0,2 х Mmax)
_____________
12

n - кількість місяців, на які встановлюється придатність до польотів;
Mmax - максимальна злітна вага повітряного судна в тоннах

4) встановлення льотної придатності повітряного судна, що експортується, та видача експортного посвідчення про придатність до польотів


300 відсотків суми зборів за встановлення придатності до польотів


5) визнання дійсним сертифіката льотної придатності цивільного повітряного судна іноземної реєстрації та видача відповідного свідоцтва


100 відсотків суми зборів за встановлення придатності до польотів


6) видача посвідчення про придатність повітряного судна за шумом на місцевості


5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


7) видача дублікатів документів


50 відсотків збору за виконання відповідної послуги


8) видача дозволу на бортові радіостанції


5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


9) інші послуги під час сертифікації екземплярів повітряних суден


2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


6. Реєстрація, перереєстрація екземпляра цивільного повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден Україниу розмірі державного збору не враховано витрати на проведення огляду повітряного судна, передбачені відповідними правилами

7. Реєстрація повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видача реєстраційного посвідчення:у разі тимчасової реєстрації повітряного судна протягом одного року більше одного разу державні збори сплачуються тільки під час першої реєстрації один раз на рік

1) власником якого є юридична чи фізична особа України


0,017 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць за кожні 100 кілограмів максимальної злітної маси повітряного судна, не більше 22


2) власником якого є іноземна юридична чи фізична особа


4 долари США за кожні 100 кілограмів максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларів США


8. Перереєстрація повітряного судна у разі зміни власника цивільного повітряного судна або в інших випадках, передбачених авіаційними правилами, та видача реєстраційного посвідчення:
1) якщо новий власник є юридичною або фізичною особою України


50 відсотків суми збору за реєстрацію повітряного судна


2) якщо новий власник є іноземною юридичною або фізичною особою


4 долари США за кожні 100 кілограмів максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларів США


9. Виключення цивільного повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України та видача свідоцтва про виключення з реєстру для реєстрації в іншій державі


200 відсотків суми збору за реєстрацію повітряного судна

в усіх інших випадках виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України, передбачених Правилами реєстрації повітряних суден, збори не сплачуються

10. Надання державного та реєстраційного знаків та видача відповідного повідомлення


0,2 неоподатковуваних мінімуму доходів на місяць


11. Реєстрація адреси повітряного судна (S-mode) та видача відповідного посвідчення


3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


12. Надання реєстраційних знаків на замовлення заявника (за наявності технічної можливості) для:
1) юридичної чи фізичної особи України


200 відсотків суми збору за реєстрацію повітряного судна


2) іноземної юридичної чи фізичної особи


100 відсотків суми збору за реєстрацію повітряного судна


13. Видача дублікатів документів


50 відсотків суми збору за виконання відповідної послуги


14. Інші послуги, що надаються під час реєстрації екземплярів повітряних суден


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць


15. Сертифікація експлуатанта авіаційної техніки, суб'єктів забезпечення його діяльності:у разі здійснення експлуатантом періодичного технічного обслуговування додаються збори за сертифікацію суб'єктів технічного обслуговування

1) сертифікація суб'єктів льотної експлуатації авіаційної техніки, які не виконують періодичного технічного обслуговування:якщо експлуатант має повітряні судна різної злітної маси, збір за сертифікацію справляється як для літаків з більшою злітною масою.
У разі продовження строку дії сертифіката справляється 50 відсотків збору за сертифікацію

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою до 5700 кілограмів;

66 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою від 5700 до 25000 кілограмів;

137 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

14 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою від 25000 до 40000 кілограмів;

207 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

19 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою від 40000 до 60000 кілограмів;

273 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

28 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

для здійснення польотів на літаках з максимальною злітною масою понад 60000 кілограмів

339 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

38 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

у разі подовження строку дії сертифіката справляється 50 відсотків збору за сертифікацію

2) сертифікація суб'єктів технічного обслуговування авіаційної техніки, поточного ремонту та доробок авіаційної техніки:справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

для літаків з максимальною злітною масою до 5700 кілограмів:
- періодичне технічне обслуговування;

50 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 800 доларів США з іноземного заявника


- оперативне технічне обслуговування

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 800 доларів США з іноземного заявника


для літаків з максимальною злітною масою від 5700 до 25000 кілограмів:
- періодичне технічне обслуговування;

120 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів США з іноземного заявника


- оперативне технічне обслуговування

24 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів США з іноземного заявника


для літаків з максимальною злітною масою від 25000 до 40000 кілограмів:
- періодичне технічне обслуговування;

150 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1200 доларів США з іноземного заявника


- оперативне технічне обслуговування

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1200 доларів США з іноземного заявника


для літаків з максимальною злітною масою від 40000 до 60000 кілограмів:
- періодичне технічне обслуговування;

180 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1500 доларів США з іноземного заявника


- оперативне технічне обслуговування

36 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 1500 доларів США з іноземного заявника


для літаків з максимальною злітною масою понад 60000 кілограмів:
- періодичне технічне обслуговування;

200 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів США з іноземного заявника


- оперативне технічне обслуговування

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів США з іноземного заявника


продовження строку дії сертифіката


(n х сума)
__________
12

n - кількість місяців, на які продовжується дія сертифіката;
сума - збори за продовження дії сертифіката.
У разі продовження строку дії сертифіката експлуатанта справляється 50 відсотків збору за сертифікацію.
Справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

сертифікація льотно-випробувального підрозділу заводу

85 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


внесення доповнень та/або змін до спеціальних експлуатаційних положень та/або заявлених сертифікаційних документів

14 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


видача дубліката сертифіката

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


на час існування експлуатанта

відновлення дії сертифіката та/або його спеціального експлуатаційного положення після його дострокового припинення30 відсотків суми за сертифікати

інші державні послуги

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць3) сертифікація суб'єктів комерційного обслуговування

207 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

19 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


4) сертифікація інших суб'єктів забезпечення авіаційної діяльності

104 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


5) сертифікація аеропортів:у разі виконання аеропортом технічного обслуговування або інших видів робіт до суми сертифікації додається сума за сертифікацію додаткових видів робіт

для внутрішніх польотів;

150 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


для міжнародних польотів

200 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


6) сертифікація суб'єктів забезпечення авіаційної безпеки

70 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

12 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта

7) сертифікація, реєстрація і погодження аеродрому та його обладнання:
експертиза заявки на сертифікацію аеродрому та його обладнання;


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

сертифікація типу авіаційного аеродромного обладнання;

8 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 520 доларів США з іноземного заявника

100 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць або 5200 доларів США з іноземного заявника

у розмірі державного збору не враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад, інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами

сертифікація аеродрому та його обладнання;


105 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

видача первісного сертифіката аеродрому та його обладнання;


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць


видача повторного сертифіката аеродрому та його обладнання;


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць


тимчасове продовження строку дії сертифіката аеродрому та його обладнання;


10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

видача дубліката сертифіката;


0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


погодження висновків про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів у разі наявності відхилень від норм придатності до експлуатації цивільних аеродромів;


2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


підготовка та видача документів про допуск аеродрому та (або) його елементів обладнання до експлуатації;


4 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

-"-

інші офіційні дії під час сертифікації аеродромів;

2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

-"-

включення до державного реєстру цивільних аеродромів України;


0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


оформлення і видача первісного свідоцтва про реєстрацію;


2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


переоформлення і видача повторного свідоцтва про реєстрацію у зв'язку із змінами на аеродромі та (або) його обладнання;


0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


видача дубліката свідоцтва про реєстрацію або сертифікацію;


15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


виключення з реєстру аеродрому та (або) його обладнання;


0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


інші державні послуги, що надаються під час реєстрації аеродрому;

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць


погодження передпроектних робіт у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) аеродрому;


2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

погодження передпроектних, проектних та будівельних робіт, пов'язаних з підвищенням пропускної спроможності аеропортів;


1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

-"-

погодження обладнання (переобладнання) аеродрому радіо-, світло-технічними засобами, засобами радіонавігації та управління повітряним рухом;


3,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

-"-

погодження завдань на проектування будівництва та (або) реконструкцію аеродромів;


4 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

погодження плану реконструкції аеродрому;


8 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

погодження плану будівництва аеродрому;


6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

погодження плану будівництва об'єкта на прилеглій до аеродрому території;


3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

-"-

погодження завдання на проектування будівництва або реконструкції на прилеглій до аеродрому території;


0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

-"-

погодження плану будівництва, гірничорозкривних та інших робіт на прилеглій до аеродрому території;


1 неоподатковуваний мінімум доходів на місяць

-"-

погодження проектів з денного та нічного маркірування аеродромних об'єктів;


1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

-"-

затвердження планів та технологій аеропорту;


8 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

погодження експлуатації аеродрому без обмежень;


6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

з урахуванням коефіцієнтів, зазначених у примітці 3

погодження обмеженої експлуатації аеродрому;


12 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

погодження здійснення старту, посадки повітряних суден поза дозволеними аеродромами;


3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


погодження використання обмеженої аеродромної зони, злітно-посадкового майданчика або навчального поля для планеризму, аероклубу, парашутування;

10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяцьінші державні послуги, пов'язані з погодженнями

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць

1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


Виготовлення та/або ремонт авіаційної техніки

16. Сертифікація (схвалення) суб'єктів, які виготовляють та ремонтують авіаційну техніку


10 х К або 300 доларів США х К з іноземного заявника

у розмірі державного збору не враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами; наведений розмір державного збору відповідає коефіцієнту 1, зазначеному в примітці до цього розділу

17. Продовження строку дії сертифіката (свідоцтва) або поновлення дії сертифіката (свідоцтва) після його дострокового припинення


50 відсотків суми зборів, встановлених за сертифікацію (схвалення) суб'єктів

-"-

18. Інші державні послуги


25 відсотків суми зборів, встановлених за сертифікацію (схвалення) суб'єктів

у розмірі державного збору не враховані витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад, інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами. Наведений розмір державного збору відповідає коефіцієнту 1, зазначеному в примітці до цього розділу

__________
Примітка.


Розміри державних зборів, зазначені у цьому розділі, встановлюються залежно від чисельності працюючих (за списком) в організації на дату подання заяви.

Для цього застосовуються такі коефіцієнти:

до 100 осіб

К = 1від 100 до 500 осіб

К = 2від 500 до 1000 осіб

К = 3понад 1000 осіб

К = 4Надання послуг суб'єктам авіаційної діяльності

19. Сертифікація суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень

7 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

4 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та сертифікація авіаційного персоналу

20. Сертифікація суб'єктів, що займаються підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації авіаційного персоналу:у разі виконання початкової підготовки додатково справляється 50 відсотків збору за сертифікацію. У разі продовження строку дії сертифіката справляється 50 відсотків збору за сертифікацію

1) за курс підготовки авіаційного персоналу (крім льотних курсів)

40 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

справляється за кожний рік дії сертифіката

2) за курс підготовки льотного персоналу

60 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

-"-

3) розгляд та затвердження програми підготовки персоналу (за кожну)

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць4) внесення доповнень та/або змін до спеціальних положень щодо підготовки сертифіката навчального закладу цивільної авіації

12 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць5) сертифікація тренажера для підготовки персоналу:
функціонального;

35 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

15 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

справляється за кожний рік дії сертифіката

комплексного

52 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

-"-

6) видача дубліката сертифіката або спеціальних положень щодо підготовки персоналу


10 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


7) відновлення дії сертифіката після тимчасового припинення30 відсотків суми за сертифікацію

8) інші дії, пов'язані із:
сертифікацією навчальних закладів;

6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяцьвидачею або продовженням дії дозволу на право навчання

1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць21. Видача свідоцтва авіаційному персоналу (дубліката)


1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць


22. Визнання дійсним свідоцтва авіаційного персоналу, виданого в іноземній державі

3 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

2 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


{Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 892 від 22.11.2017}

24. Медична сертифікація авіаційного персоналу:можуть використовуватися додаткові показники нарахування, пов'язані з витратами на утримання осіб, які проходять сертифікацію

1) медична сертифікація однієї особи:
віком до 36 років;


20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


віком після 36 років


30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


2) додаткова медична сертифікація однієї особи із строком дії шести місяців


6 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


3) профілактичний медичний огляд однієї особи


4 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


25. Забезпечення необхідного рівня професійної підготовки льотного складу та аеронавігаційного забезпечення експлуатантів:
1) льотна перевірка командно-льотного складу експлуатантів


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


2) перевірка льотного складу експлуатантів щодо:
присвоєння та підтвердження метеомінімуму;


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


допуску до видів робіт;


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


виконання польотів на міжнародних повітряних лініях;


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


класу кваліфікації льотного фахівця;


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


польотів на нових типах повітряних суден


17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць


3) виконання лідирування екіпажів іноземних експлуатантів


180 доларів США


4) затвердження нормативних документів експлуатантів з:
підготовки льотного складу;


22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


аеронавігаційної інформації;


44 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


інших дій


22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць


Примітки:


1. Іноземні фізичні та юридичні особи сплачують державні збори, розмір ставок яких передбачений тільки в частинах офіційно встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, у вільно конвертованій валюті, виходячи із встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць, еквівалентного 600 доларам США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
2. Державний збір в іноземній валюті справляються відповідно до законодавства.
3. Розміри державних зборів, наведених в підпункті 6 пункту 15 розділу "Експлуатація авіаційної техніки", визначені за офіційні дії для аеродромів класів А і Б з однією злітно-посадковою смугою.
Для аеродромів з двома злітно-посадковими смугами під час визначення розмірів державного збору застосовується коефіцієнт 1,6, для аеродромів з кількістю злітно-посадкових смуг більше двох - 2.
Для аеродромів класів В, Г, Д, Е, ЗАНГ і некласифікованих, в тому числі злітно-посадкових майданчиків, застосовуються коефіцієнти відповідно 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,45.
Для вертодромів та вертольотних майданчиків застосовуються державні збори, передбачені для аеродромів класу В з коефіцієнтом 0,6.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 182 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 892 від 22.11.2017}Додаток 2
до Положення

РОЗМІР
державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України

Державні збори

Розміри державного збору та плати
(в доларах США)

під час подання заяви

за видачу документа

додаткові показники коригування розмірів державного збору

1.

Державні збори за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України:

у разі здійснення повітряних перевезень у межах України
(з одного пасажира)0,5 долара США


у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України (з одного пасажира)2 долари США

2.

Державні збори за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України:

у разі здійснення повітряних перевезень у межах України (за 1 тонну)2,5 долара США


у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з/до України (за 1 тонну)10 доларів США

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 182 від 22.03.2017}Додаток 3
до Положення

ЗВІТ
провайдера, який надає послуги з аеронавігаційного обслуговування, з організації повітряного руху, зв’язку, навігації, спостереження (радіотехнічного забезпечення), метеорологічного обслуговування та надання аеронавігаційної інформації, про плату, одержану за надані аеронавігаційні послуги

Період*

Сума одержаних коштів за надані
аеронавігаційні послуги, гривень

КерівникМП**

________
(підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

__________
* Зазначається період (місяць та рік), у якому одержано кошти за надані аеронавігаційні послуги.
** Печатка проставляється за її наявності.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 182 від 22.03.2017}Додаток 4
до Положення

ЗВІТ
про пасажирів, які відлітають з аеропорту України, та про вантаж, що відправляється чи прибуває до аеропорту України

Назва аеропорту ______________________________________________

Вид повітряних перевезень* ____________________________________

Період, за який подається звіт,** ________________________________

Назва
авіаперевізника

У разі здійснення повітряних перевезень у межах України

У разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України

кількість пасажирів, які відлетіли з аеропорту

кількість тонн вантажу, що відправлений чи прибув до аеропорту

кількість пасажирів, які відлетіли з аеропорту

кількість тонн вантажу, що відправлений чи прибув до аеропорту

КерівникМП***

________
(підпис)

________________
(ініціали і прізвище)

__________
* Зазначається вид повітряних перевезень: регулярні або нерегулярні перевезення. Звіт надається окремо щодо регулярних та окремо щодо нерегулярних перевезень.
** Зазначається період (місяць та рік), у якому виконувалися перевезення.
*** Печатка проставляється за її наявності.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 182 від 22.03.2017}
вгору