Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 15.01.199680
Документ 80-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2008, підстава 992-2008-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 1996 р. N 80
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 992 ( 992-2008-п ) від 05.11.2008 }
Про державні тести і нормативи оцінки
фізичної підготовленості населення України

На виконання статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" ( 3808-12 ) та Державної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Україні ( 334/94 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про державні тести і нормативи оцінки
фізичної підготовленості населення України (додається).
Міністерству освіти, Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх справ, Службі безпеки забезпечити в 1996 році введення
в дію державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості дітей, учнів, студентської молоді та осіб
призовного віку, особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх
справ та інших військових формувань, створених відповідно до
законодавства.
Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерству промисловості, Міністерству транспорту, Міністерству
вугільної промисловості, Державному комітетові по водному
господарству, що мають виробництва, в яких професійна діяльність
провадиться в екстремальних умовах, розробити відповідні відомчі
тести і починаючи з 1996 року ввести щорічне тестування для оцінки
фізичної підготовленості працівників.
2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки розробити і в 1996 році ввести відомчі тести,
нормативи для визначення рівня спеціальної фізичної підготовки
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ, інших
військових формувань, створених відповідно до законодавства.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство у справах молоді і спорту.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 1996 р. N 80
ПОЛОЖЕННЯ
про державні тести і нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
1. Державна система тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України є основою нормативних вимог до
фізичної підготовленості населення як критерію фізичного здоров'я,
життєдіяльності, здатності до високопродуктивної праці та захисту
Батьківщини.
Зазначені тести і нормативи разом з Єдиною спортивною
класифікацією та відомчими нормативами є нормативною основою
вдосконалення фізичної підготовленості населення.
2. Основною метою державних тестів і нормативів оцінки
фізичної підготовленості населення України є стимулювання і
спрямування подальшого розвитку фізичної культури серед усіх груп
і категорій населення для забезпечення його здоров'я.
3. Впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України дасть змогу:
визначити належний рівень фізичної підготовленості всіх груп
і категорій населення;
сформувати у населення потребу у фізичному вдосконаленні,
активних заняттях фізичною культурою і спортом протягом усього
життя;
надавати можливість усім групам і категоріям населення
проводити індивідуальну діагностику фізичної підготовленості;
визначати ефективні засоби фізичного виховання і методики
підготовки;
спрямовувати діяльність навчальних закладів,
фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного
рівня фізичної підготовленості громадян;
здійснювати державний контроль за ефективністю фізичного
виховання;
сприяти розвиткові фізкультурно-спортивного руху.
4. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
населення України погоджуються з відповідними процедурами і
нормативами оцінки міжнародних організацій, що дає змогу
порівнювати одержані результати тестування з показниками фізичної
підготовленості населення інших держав і оцінювати їх з позиції
вимог світових стандартів.
5. Здача державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України є обов'язковою для:
дітей дошкільного віку (6 років), що відвідують дошкільні
виховні заклади;
учнів середніх загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних закладів;
студентів вузів;
призовників;
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ,
інших військових формувань, створених відповідно до законодавства;
працівників промислових підприємств, установ, організацій,
професійна діяльність яких провадиться в екстремальних умовах;
осіб, які проходять післядипломну підготовку.
Інші групи і категорії громадян залучаються до тестування на
добровільних засадах.
6. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
для дітей дошкільного віку, учнів, призовної молоді, студентів,
особового складу Збройних Сил, органів внутрішніх справ, інших
військових формувань, створених відповідно до законодавства,
викладені в додатку N 1.
7. Відомчі тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
для працівників промислових підприємств, установ, організацій,
професійна діяльність яких провадиться в екстремальних умовах, та
спеціальної фізичної підготовки особового складу Збройних Сил,
органів внутрішніх справ, інших військових формувань, створених
відповідно до законодавства, розробляються і затверджуються
відповідними міністерствами і відомствами.
8. З метою оцінення фізичної підготовленості населення
тестування і здача нормативів проводиться щорічно в травні за
єдиною методикою з використанням загального методу відповідно до
умов, викладених у додатку N 2.
9. Зазначені тести і нормативи можуть також використовувати
як засіб проміжного контролю. Термін його проведення
встановлюється заінтересованими підприємствами, установами та
організаціями.
10. Особовий склад Збройних Сил, органів внутрішніх справ,
інших військових формувань, створених відповідно до законодавства,
проходять державне тестування в терміни і за умовами, визначеними
відомчими документами.
11. Діти дошкільного віку, учні, студенти, призовники, особи,
виробнича діяльність яких провадиться в екстремальних умовах, що
не взяли участі в тестуванні в установлені терміни з поважних
причин, мають право здати їх у час, визначений відповідними
організаціями.
12. Відповідальність за підготовку до тестування у виховних,
навчально-виховних закладах, на підприємствах, в установах і
організаціях несе їх адміністрація, у військових формуваннях,
створених відповідно до законодавства, - командир.
13. Керівництво і контроль за підготовкою і проведенням
тестування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі здійснюється Мінмолодьспортом.
Роботу з підготовки та проведення тестування у своїх
підвідомчих структурах здійснюють Міносвіти, Міноборони, МОЗ,
Мінсільгосппрод, МВС, СБУ та інші заінтересовані міністерства і
відомства.
14. Тестування з окремих видів випробувань проводять
суддівські колегії під контролем комісій, затверджених керівниками
підприємств, установ і організацій, що складаються з представників
адміністрації, фізкультурних і медичних фахівців.
15. Заходи, спрямовані на підготовку і проведення тестування,
фінансуються в установленому порядку за рахунок коштів, виділених
на фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчу роботу та спортивні
змагання.
16. До тестування допускаються особи, які мають відповідний
лікарський дозвіл. Медичне забезпечення тестування здійснює МОЗ.
17. Результати тестування заносяться до зведених відомостей
(додаток N 3), які зберігаються в установленому порядку та
заносяться до комп'ютерних національного, регіональних і відомчих
банків даних фізичної підготовленості населення відповідно до
інструкції Мінмолодьспорту.
Коригування державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України здійснюється Кабінетом Міністрів
України за поданням Мінмолодьспорту на основі масового обстеження.

Додаток N 1
до Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
ДЕРЖАВНІ ТЕСТИ І НОРМАТИВИ ОЦІНКИ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Для учнів молодшого шкільного віку - 6 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 600 м, хв., сек. х 2,50 3,05 3,20 3,35 3,50 д 3,15 3,30 3,45 4,05 4,30
Сила
Згинання і розгинання рук в х 14 11 7 4 1
упорі, лежачи на д 8 6 5 3 1
підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 3 2 1, 5 1 1/2 разів д 2 1 3/4 1/2 1/3 або вис на зігнутих руках, х 8 6 4 3 1
сек. д 6 5 3 2 1
Піднімання всід за 1 хв., х 26 22 18 14 10
разів д 26 22 18 14 10
Стрибок у довжину з місця, х 130 117 105 93 80
см д 120 109 99 90 80
або стрибок вгору, см х 27 24 20 17 13
д 25 22 18 15 11
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,9 6,5 7,1 7,6 8,2 д 6,3 6,9 7,5 8 8,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, х 12,3 13 13,8 14,5 15,2 сек. д 12,5 13,2 14 14,7 15,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 8 5 3 1 0
положення сидячи, см д 10 7 4 2 0
Прикладні навички
Плавання, м х 12,5 10 7,5 5 2,5 д 12,5 10 7,5 5 2,5

Для учнів молодшого шкільного віку - 7 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 5,05 5,30 6 6,35 7,10 д 5,45 6,15 6,45 7,25 8,05
Сила
Згинання і розгинання рук в х 18 14 10 6 1 упорі, лежачи на д 10 7 5 3 1 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 4 3 2,5 2 1 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 11 9 7 4 1 сек. д 7 6 4 2 1
Піднімання всід за 1 хв., х 30 26 21 17 12 разів д 30 26 21 17 12
Стрибок у довжину з місця, х 145 133 119 106 94 см д 128 117 106 96 86 або стрибок вгору, см х 30 26 22 18 14 д 27 23 20 16 12
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,7 6,3 7 7,6 8,1 д 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 12 12,7 13,4 14,2 14,8 д 12,3 13 13,8 14,4 15,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 9 7 5 3 1 положення сидячи, см д 12 9 5 3 1
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 8 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,45 5,10 5,40 6,15 6,55 д 5,25 5,55 6,25 7,05 7,45
Сила
Згинання і розгинання рук в х 20 16 12 7 2 упорі, лежачи на д 11 8 6 3 1 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 5 4 3 2,5 2 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 14 12 9 5 2 сек. д 9 7 5 3 1
Піднімання всід за 1 хв., х 33 28 23 19 14 разів д 33 28 23 19 14
Стрибок у довжину з місця, х 156 142 129 116 103 см д 135 124 113 103 93 або стрибок вгору, см х 33 28 24 20 16 д 29 26 23 20 16
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,4 5,9 6,5 7,1 7,5 д 5,8 6,4 7 7,6 8,2
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,7 12,3 13,1 13,7 14,2 д 12,2 12,8 13,6 14,2 14,9
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 10 8 6 3 1 положення сидячи, см д 14 11 7 4 1
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 9 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,40 5,05 5,30 6 6,35 д 5,10 5,35 6 6,40 7,20
Сила
Згинання і розгинання рук в х 23 18 14 10 5 упорі, лежачи на д 12 10 7 5 3 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 6 5 4 3,5 3 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 20 15 11 7 3 сек. д 10 8 5 3 1
Піднімання всід за 1 хв., х 36 31 26 18 16 разів д 36 31 26 18 16
Стрибок у довжину з місця, х 167 152 138 125 111 см д 143 131 120 109 98 або стрибок вгору, см х 36 31 27 22 18 д 32 30 27 22 17
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 д 5,5 6,1 6,7 7,2 7,8
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,4 12 12,7 13,4 14,1 д 12 12,6 13,3 13,9 14,6
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 11 9 6 4 2 положення сидячи, см д 16 13 9 5 2
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів молодшого шкільного віку - 10 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1000 м, хв., сек. х 4,25 4,50 5,15 5,45 6,15 д 4,55 5,20 5,45 6,15 6,50
Сила
Згинання і розгинання рук в х 25 20 16 11 6 упорі, лежачи на д 13 11 7 5 3 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 7 6 5 4 3 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 26 20 14 9 3 сек. д 11 9 6 4 2
Піднімання всід за 1 хв., х 38 33 28 23 18 разів д 38 33 28 23 18
Стрибок у довжину з місця, х 177 161 147 134 120 см д 150 138 127 117 105 або стрибок вгору, см х 38 34 30 25 20 д 35 33 30 25 20
Швидкість
Біг на 30 м, сек. х 4,8 5,3 5,9 6,4 7 д 5,2 5,7 6,2 6,8 7,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 11,1 11,7 12,3 13 13,7 д 11,8 12,4 13 13,7 14,3
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 12 10 7 5 2 положення сидячи, см д 17 13 9 6 2
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 11 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 7,05 7,45 8,25 9,05 9,45 д 8,15 7,55 9,40 10,25 11,05
Сила
Згинання і розгинання рук в х 28 23 18 13 8 упорі, лежачи на д 15 12 8 5 2 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 8 7 6 5 4 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 32 25 18 11 4 сек. д 13 10 7 5 2
Піднімання всід за 1 хв., х 41 35 28 23 18 разів д 39 34 29 25 20
Стрибок у довжину з місця, х 187 172 156 143 128 см д 157 145 129 117 111 або стрибок вгору, см х 41 36 33 27 22 д 39 36 33 27 22
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 9,2 10,1 11,1 12,1 13 д 10,2 11,0 11,8 12,6 13,4
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, х 10,8 11,4 12 12,6 13,3 сек. д 11,6 12,2 12,8 13,4 14
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 12 10 8 5 3 положення сидячи, см д 17 14 10 6 3
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 12 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,40 7,15 7,50 8,40 9,25 д 8 8,40 9,25 10,10 10,55
Сила
Згинання і розгинання рук в х 30 25 19 14 10 упорі, лежачи на д 16 13 10 6 2 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 9 8 6 5 4 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 37 29 22 14 5 сек. д 14 11 8 5 2
Піднімання всід за 1 хв., х 43 36 30 26 21 разів д 40 35 30 26 21
Стрибок у довжину з місця, х 198 181 166 151 137 см д 165 152 140 129 117 або стрибок вгору, см х 44 39 35 29 24 д 40 38 35 29 24
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,9 9,7 10,6 11,5 12,3 д 9,8 10,6 11,4 12,2 13
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 10,5 11,1 11,7 12,3 12,9 д 11,4 11,9 12,5 13,1 13,7
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 13 11 8 6 3 положення сидячи, см д 18 14 10 7 3
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 13 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,25 7 7,35 8,15 9 д 7,45 8,30 9,15 10 10,45
Сила
Згинання і розгинання рук в х 33 28 22 17 11 упорі, лежачи на д 17 13 10 7 4 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 10 9 7 6 5 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 42 33 24 15 6 сек. д 15 12 9 6 3
Піднімання всід за 1 хв., х 45 38 32 27 22 разів д 41 36 31 27 22
Стрибок у довжину з місця, х 208 190 175 160 146 см д 172 159 147 137 125 або стрибок вгору, см х 47 42 37 32 27 д 42 40 37 32 27
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,6 9,4 10,2 11,1 11,9 д 9,5 10,2 10,9 11,7 12,5
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 д 11,2 11,8 12,3 12,8 13,4 Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 14 12 9 6 4 положення сидячи, см д 18 15 11 7 4
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 14 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 6,10 6,40 7,15 7,50 8,30 д 7,35 8,10 8,45 9,15 9,50
Сила
Згинання і розгинання рук в х 35 29 24 18 13 упорі, лежачи на д 18 14 11 7 4 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 11 10 8 6 5 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 46 36 27 17 7 сек. д 17 13 10 6 3
Піднімання всід за 1 хв., х 47 40 34 28 23 разів д 42 37 32 28 23
Стрибок у довжину з місця, х 219 201 185 170 154 см д 179 166 154 143 131 або стрибок вгору, см х 50 44 38 33 28 д 44 42 38 33 28
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,4 9,1 9,8 10,5 11,2 д 9,2 9,9 10,6 11,3 12
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 9,9 10,4 11 11,6 12,1 д 11 11,5 12 12,6 13,1
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 15 13 10 7 4 положення сидячи, см д 19 15 11 8 4
Прикладні навички
Плавання, м х 15 12,5 10 7,5 5 д 15 12,5 10 7,5 5

Для учнів середнього шкільного віку - 15 років ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 1500 м, хв., сек. х 5,45 6,15 6,50 7,25 8 д 7,20 7,55 8,25 9 9,35
Сила
Згинання і розгинання рук в х 37 31 26 20 14 упорі, лежачи на д 19 16 12 8 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, х 12 10 9 7 6 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, х 51 40 29 19 8 сек. д 18 14 10 7 3
Піднімання всід за 1 хв., х 49 42 36 29 24 разів д 43 38 33 29 24
Стрибок у довжину з місця, х 229 211 195 179 163 см д 187 173 161 149 137 або стрибок вгору, см х 52 47 41 35 29 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. х 8,2 8,9 9,9 10,2 10,9 д 9 9,6 10,4 11 11,7
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. х 9,6 10,1 10,6 11,2 11,7 д 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з х 16 14 11 8 5 положення сидячи, см д 19 16 12 8 5
Прикладні навички
Плавання, м х 75 50 30 20 15 д 75 50 30 20 15

Для учнів старшого шкільного віку, професійних і вищих
навчальних закладів - 16 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ю 12,25 13,25 14,40 15,50 17 2000 м, хв., сек д 10,10 11 11,50 12,50 13,40
Сила
Згинання і розгинання рук в ю 40 34 28 22 17 упорі, лежачи на д 20 16 12 8 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ю 13 11 10 8 6 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, ю 55 43 32 21 9 сек. д 19 15 11 7 4
Піднімання всід за 1 хв., ю 50 44 37 31 25 разів д 44 39 35 30 25
Стрибок у довжину з місця, ю 240 222 205 188 171 см д 193 180 167 155 144 або стрибок вгору, см ю 54 49 43 37 31 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. ю 13,6 14,4 15,3 16,2 17,1 д 15,2 16,1' 17 18 18,9
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ю 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 д 10,6 11,1 11,5 12 12,5
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ю 17 14 11 8 5 положення сидячи, см д 20 16 12 9 5
Прикладні навички
Плавання, м ю 75 50 35 20 15 д 75 50 35 20 15

Для учнів старшого шкільного віку, професійних
навчальних закладів - 17 років
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ю 12,15 13,20 14,30 15,40 16,30 2000 м, хв., сек д 9,50 10,45 11,45 12,45 13,40
Сила
Згинання і розгинання рук в ю 42 36 30 24 18 упорі, лежачи на д 22 17 13 9 5 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ю 14 12 10 8 7 разів д 3 2 1 3/4 1/2 або вис на зігнутих руках, ю 58 45 33 21 9 сек. д 20 16 12 8 4
Піднімання всід за 1 хв., ю 51 45 38 32 26 разів д 45 40 35 31 26
Стрибок у довжину з місця, ю 250 231 214 197 180 см д 200 186 174 162 150 або стрибок вгору, см ю 55 51 44 38 33 д 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 60 м, сек. ю 13,4 14 14,6 15,2 15,8 д 15 15,9 16,8 17,7 18,6
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ю 9 9,4 9,9 10,4 10,9 д 10,4 10,8 11,3 11,7 12,2
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ю 18 15 12 9 6 положення сидячи, см д 20 17 13 9 6
Прикладні навички
Плавання, м ю 100 75 50 25 -
д 100 75 50 25 -

Призовна молодь ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12,05 13,10 14,20 15,20 16,10 ж 15 15,50 16,40 17,30 18,50 або 1000 м, хв., сек. ж 3,35 4,15 4,55 5,50 6,50
Сила
Підтягування на перекладині, ч 15 13 11 9 7 разів ж 3 2 1 1/2 -
Комплексна силова вправа, ч 50 46 42 40 38 разів за 1 хв. ж 40 36 32 30 28
Стрибок у довжину з місця, ч 260 241 224 207 190 см ж 210 196 184 172 160
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч 13,3 13,9 14,5 15 15,6 ж 14,9 15,7 16,5 17,4 18,2
Спритність
Човниковий біг 10 х 10 м, ч 27 28 30 32 33 сек. ж 32 34 36 37 38
Прикладні навички
Плавання, м ч 100 75 50 25 -
ж 100 75 50 25 -

Студенти вузів ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12 13,05 14,30 15,40 16,30 ж 15,10 16 16,50 17,50 19 або біг на 2000 м, хв., сек. ж 9,40 10,30 11,20 12,10 13
або плавання за 12 хв., м ч 725 650 550 450 350 ж 650 550 450 350 300
Сила
Згинання і розгинання рук в ч 44 38 32 26 20 упорі, лежачи на ж 24 19 16 11 7 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ч 16 14 12 10 8 разів ж 3 2 1 1/2 - або вис на зігнутих руках, ч 60 47 35 23 10 сек. ж 21 17 13 9 5
Піднімання всід за 1 хв., ч 53 47 40 34 28 разів ж 47 42 37 33 28
Стрибок у довжину з місця, ч 260 241 224 207 190 см ж 210 196 184 172 160 або стрибок вгору, см ч 56 52 45 39 35 ж 46 44 40 36 30
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5 ж 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ч 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7 ж 10,2 10,5 11,1 11,5 12
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ч 19 16 13 10 7 положення сидячи, см ж 20 17 14 10 7
Прикладні навички
Плавання одним з обраних ч 100 100 50 25 - способів, м ж 100 100 50 25 -

Особи старшого віку ---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч 12,10 13,15 14,25 15,35 16,25 2000 м, хв., сек. ж 9,45 10,40 11,40 12,40 13,35
або 1000 м, хв., сек. ч 3,30 3,45 4 4,15 4,30 ж 4 4,40 5,20 6,15 7,10
або ходьба на 5000 м, ч 33,40 38,25 43,35 46 48 хв., сек. ж 36 40,20 44,25 47 49
або плавання за 12 хв., м ч 650 550 450 350 300 ж 550 450 350 275 200
Сила
Згинання і розгинання рук в ч 43 37 31 25 19 упорі, лежачи на ж 23 18 14 10 6 підлозі, разів
або підтягування на перекладині, ч 15 13 11 9 7 разів ж 2 1,5 1 1/2 - або вис на зігнутих руках, ч 59 46 34 22 9 сек. ж 20 16 12 8 4
Піднімання всід за 1 хв., ч 52 46 39 33 27 разів ж 46 41 36 32 27
Стрибок у довжину з місця, ч 255 236 219 202 185 см ж 205 191 179 167 155 або стрибок вгору, см ч 55 51 44 38 34 ж 45 43 39 35 29
Швидкість
Біг на 30 м, сек. ч 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 ж 5 5,2 5,5 5,8 6 або біг на 60 м, сек. ч 8,2 8,5 8,8 9,2 9,5 ж 9 9,6 10,4 11 11,7
Спритність
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. ч 8,9 9,3 9,8 10,3 10,8 ж 10,3 10,7 11,2 11,6 12,1
Гнучкість
Нахили тулуба вперед з ч 18 15 12 9 6 положення сидячи, см ж 19 16 13 9 6
Прикладні навички
Плавання, м ч 100 75 50 25 - ж 100 75 50 25 -

Особовий склад Збройних Сил,
органів внутрішніх справ, інших військових формувань
---------------------------------------------------------------------- Види випробувань |Стать| Нормативи, бали | |----------------------------------- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ---------------------------------------------------------------------- Витривалість
Біг на 3000 м, хв., сек. ч(1) 12,10 12,40 13,10 13,40 14,10 ч(2) 12 12,30 13 13,30 14 ж(3) 15 15,40 16,20 17 17,40 або 1000 м, хв., сек. ж(3) 3,40 4,50 4,30 4,59 5,20
Сила
Підтягування на перекладині, ч(1) 14 12 10 8 6 разів ч(2) 16 14 12 10 8 ж(3) 4 3 2 1 1/2
Комплексна силова вправа, ч(1) 48 44 40 36 32 кількість разів за 1 хв. ч(2) 50 46 42 38 34 ж(3) 34 30 26 22 18
Стрибок у довжину з ч(1) 280 261 244 227 210 місця, см ч(2) 270 251 234 207 200 ж(3) 220 206 194 182 170
Швидкість
Біг на 100 м, сек. ч(1) 14,1 14,7 15,3 16 16,6 ч(2) 14 14,5 15 15,5 16 ж(3) 15 15,8 16,6 17,4 18,1
Спритність
Човниковий біг 10 х 10 м, ч(1) 27 28 29 30 31 сек. ч(2) 26 27 28 29 30 ж(3) 32 34 36 38 40
Прикладні навички
Плавання вільним стилем, ч(1) 1,50 2,50 2,20 2,35 2,50 100 м, хв., сек. ч(2) 1,45 2 2,15 2,30 2,45 ж(3) 2,10 2,30 2,50 3,30 3,30
_______________
Примітки: (1) - другий рік строкової служби.
(2) - офіцери першої вікової групи.
(3) - жінки першої вікової групи.
Форма одягу на час виконання тестів - спортивна,
буденна, польова.

Додаток N 2
до Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної
підготовленості населення України
Умови виконання державних тестів і нормативів
оцінки фізичної підготовленості населення України
Загальні положення
До виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України (далі - тестування) допускаються
треновані особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем
до тестування, чітко усвідомили мету своєї участі в ньому,
ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання.
У разі незадовільного самопочуття брати участь у тестуванні
не рекомендується.
Тестування проводиться два дні: перший день - на швидкість,
силу ніг (стрибок з місця в довжину або вгору) і витривалість;
другий день - на силу рук (згинання і розгинання рук в упорі,
лежачи на підлозі, або підтягування на перекладині, або вис на
зігнутих руках), спритність (човниковий біг), силу м'язів тулуба
(піднімання всід), гнучкість (нахил тулуба вперед), плавання без
врахування часу (якщо воно не проводиться в перший день як тест на
витривалість).
Якщо тестування проводиться протягом одного дня, то
послідовність залишається тією ж. При цьому тест на витривалість і
плавання слід виконувати останнім.
Тести можуть виконуватись і в іншій послідовності, якщо це не
вплине негативно на досягнення результатів у кожному з них.
Тести на фізичну підготовленість можуть використовуватись і
як окремі види випробувань у кінці відповідного розділу
підготовки.
Під час перевірки фізичної підготовленості призовної молоді
тестування проводиться в такій послідовності: на спритність,
швидкість, силу, витривалість і плавання.
Тестування бажано проводити у вигляді змагань, що значною
мірою забезпечить надійність результатів.
Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в
спортивний одяг і взуття. Вправи можуть виконуватись і босоніж. Не
дозволяється використовувати взуття з шипами.
Перевірку фізичної підготовленості всіх груп населення слід
проводити в одні й ті ж терміни, в належних санітарно-гігієнічних
і погодних умовах.
1. Спринтерський біг (30, 60, 100 метрів)
Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди,
відміряна дистанція, стартовий пістолет (або прапорець), фінішна
стрічка.
Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасники
тестування стають за стартову лінію в положення високого старту
(низький старт не використовується) і зберігають нерухомий стан.
За сигналом стартера вони повинні якнайшвидше подолати задану
дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.
Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю
до десятої частки секунди.
Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється тільки одна
спроба.
У разі відсутності стартового пістолета подається команда
"Руш" з одночасним сигналом прапорцем для хронометристів.
У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час
кожного фіксується окремо.
Бігова доріжка повинна бути прямою, в належному стані та
розділена на окремі доріжки.
Тестування має проводитися в погодних умовах, за яких
учасники могли б показати свої кращі результати.
2. Стрибки в довжину з місця
Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в
сантиметрах.
Опис проведення тестування. Учасник тестування стає носками
до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх
уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.
Результатом тестування є дальність стрибка в сантиметрах у
кращій з двох спроб.
Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться
відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу.
Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному
рівні.
3. Стрибок вгору з місця
Обладнання. Розмітка на стіні, магнезія або крейда.
Опис проведення тестування. Учасник тестування змащує кінчики
пальців рук магнезією або крейдою, стає обличчям до стіни, де
зроблена розмітка, ноги на ширині плечей, руки опущені. За
командою "Можна" учасник піднімає руки вгору і торкається
кінчиками пальців розмітки. Потім він опускає руки донизу, ледь
присідає і робить різкий змах зігнутими руками вгору,
відштовхується в тому ж напрямку ногами, стрибає вертикально
вгору, намагаючись якомога вище торкнутися кінчиками пальців рук
розмітки.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »