Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного [...]
Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 03.08.2011733-р
Документ 733-2011-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.2015, підстава 1059-2015-р
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 серпня 2011 р. № 733-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 833-р від 23.10.2013
№ 864-р від 17.09.2014
№ 1059-р від 07.10.2015}

1. Затвердити план заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, що додається.

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити подання щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та вугільної промисловості звіт про стан його виконання.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. № 733-р

ПЛАН
заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

1. Привести нормативно-правову базу з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу у відповідність з вимогами Директиви 2003/55/ЕС.


Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України",
НКРЕ.


До 1 січня 2012 року.

2. Визначити умови та розробити правила доступу до системи транспортування природного газу з урахуванням вимог Регламенту ЄС № 1775/2005 Європейського Парламенту та Ради від 28 вересня 2005 року.


НКРЕ, Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України".


До 1 січня 2012 року.

3. Розробити заходи із забезпечення безпеки постачання природного газу відповідно до вимог Директиви 2004/67/ЕС.


Міненерговугілля,
НАК "Нафтогаз України",
НКРЕ.


До 1 січня 2012 року.

4. Привести нормативно-правову базу з питань загальних правил функціонування внутрішнього ринку електроенергії у відповідність з вимогами Директиви 2003/54/ЕС.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

5. Визначити умови та розробити правила доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії відповідно до рішення Європейської Комісії 2006/770/ЕС, що вносить зміни до додатка до Регламенту ЄС № 1228/2003 Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2003 року.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

6. Розробити заходи із забезпечення безпеки електропостачання та інвестування в інфраструктуру відповідно до вимог Директиви 2005/89/ЕС.


Міненерговугілля, НКРЕ,
державне підприємство
"НЕК "Укренерго".


До 1 січня 2012 року.

7. Привести нормативно-правову базу з питань оцінки впливу деяких державних та приватних проектів на навколишнє середовище у відповідність з вимогами Директиви 85/337/ЕС з поправками, внесеними Директивою 97/11/ЕС та Директивою 2003/35/ЕС.


Мінприроди,
Міненерговугілля.


До 1 січня 2013 року.

8. Розробити заходи та методологію щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЕС.


Мінекономрозвитку,
Мінприроди,
Міненерговугілля.


До 1 січня 2012 року.

9. Розробити заходи та методологію стосовно встановлення граничного рівня викидів деяких забруднювачів до атмосфери великими опалювальними установками відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЕС.


Міненерговугілля,
Мінприроди,
Мінекономрозвитку,
НАК "Енергетична компанія України".


До 1 січня 2018 року.

10. Привести нормативно-правову базу з питань охорони диких птахів у відповідність з вимогами пункту 2 статті 4 Директиви 79/409/ЕС.


Мінприроди.


До 1 січня 2015 року.

11. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2001/77/ЕС щодо впровадження на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
НКРЕ.


До 31 серпня 2011 року.

12. Підготувати план заходів з імплементації Директиви 2003/30/ЕС щодо впровадження використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мінінфраструктури,
Мінагрополітики,
Міненерговугілля,
Мінприроди, Мінфін, ДПС,
НАК "Нафтогаз України".


До 31 серпня 2011 року.

13. Розробити заходи та методологію стосовно застосування загальноприйнятих стандартів ЄС відповідно до вимог статті 22 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, НКРЕ,
НАК "Нафтогаз України".


До 1 лютого 2012 року.

14. Підготувати звіт про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля, НКРЕ,
НАК "Нафтогаз України",
державне підприємство "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України".


До 1 лютого 2012 року.

15. Розробити Національний план дій з енергоефективності відповідно до вимог рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р. та від 24 вересня 2010 р. стосовно імплементації деяких директив з енергоефективності, зокрема Директиви 2010/32/ЕС щодо кінцевої ефективності використання енергії та енергетичного сервісу, Директиви 2010/31/EU щодо енергетичних характеристик будівель, Директиви 2010/30/EU щодо маркування енергетичної продукції.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мінрегіон.


До 1 лютого 2012 року.

16. Привести нормативно-правову базу з питань нафти та/або нафтопродуктів у відповідність з вимогами Директиви 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 р. стосовно накладення на держав - членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку, НКРЕ,
Держрезерв, Мінфін, Мін’юст,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 грудня 2022 року.

{План заходів доповнено пунктом 16 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

17. Привести нормативно-правову базу з питань статистики в енергетиці у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про статистику в галузі енергетики, а також здійснити заходи щодо впровадження положень Директиви 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури співробітництва щодо забезпечення прозорості процедури встановлення цін на газ та електроенергію, які постачаються промисловим кінцевим користувачам (нова редакція).


Держстат, НКРЕ,
Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Мін’юст.


До 1 грудня 2013 року.

{План заходів доповнено пунктом 17 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

18. Розробити план заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Міненерговугілля,
НКРЕ, Мін’юст.


До 1 грудня 2013 року.

{План заходів доповнено пунктом 18 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

19. Розробити Національний план дій щодо виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії до 2020 року відповідно до вимог Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 жовтня 2012 р. щодо впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, якою вносяться зміни до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС, а в подальшому нею скасовуються.


Мінекономрозвитку,
Держенергоефективності,
Міненерговугілля,
НКРЕ, Мін’юст.


До 1 грудня 2013 року.

{План заходів доповнено пунктом 19 згідно з Розпорядженням КМ № 833-р від 23.10.2013}

20. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/73/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 20 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

21. Розробити програму реформування НАК “Нафтогаз України” відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС та розпочати її виконання.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 21 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

22. Привести Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


НКРЕКП,
Міненерговугілля.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 22 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

23. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”,
державне підприємство
“Енергоринок”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 23 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

24. Привести правила доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


НКРЕКП,
Міненерговугілля,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 24 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

25. Розробити Національний план дій із скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від великих спалювальних установок відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄС.


Міненерговугілля,
Мінприроди.


До 30 жовтня 2014 року.

{План заходів доповнено пунктом 25 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

26. Забезпечувати актуалізацію звітів про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”
та державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


Кожні два роки.

{План заходів доповнено пунктом 26 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

27. Розробити відповідні підзаконні нормативно-правові акти з метою забезпечення реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” згідно з вимогами глави IV Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і додатка III до нього.


Антимонопольний комітет,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 31 серпня 2017 року.

{План заходів доповнено пунктом 27 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1059-р від 07.10.2015}

28. Розробити соціальний план дій відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння із соціальних питань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Мінсоцполітики,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 1 січня 2015 року.

{План заходів доповнено пунктом 28 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}

29. Утворити багатосторонню робочу групу з представників центральних органів виконавчої влади із залученням представників громадських організацій, суб’єктів господарювання, а також представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства для ефективного розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ відповідно до зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
заінтересовані центральні органи виконавчої влади.


До 30 жовтня 2014 року.

{План заходів доповнено пунктом 29 згідно з Розпорядженням КМ № 864-р від 17.09.2014}


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...