Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту ветеранів [...]
Верховна Рада України; Постанова від 23.02.2007718-V
Документ 718-16, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2007
 

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан виконання законодавства України
щодо соціального, правового і морального захисту
ветеранів війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.236 )

Заслухавши та обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України про стан виконання законодавства України щодо соціального,
правового і морального захисту ветеранів війни, з якою виступив
Міністр праці та соціальної політики України Папієв М.М., Верховна
Рада України відзначає, що Уряд України, органи виконавчої і
представницької влади проводять певну роботу стосовно реалізації
законів та інших нормативно-правових актів з питань
життєзабезпечення ветеранів війни.
З метою вдосконалення законодавчої бази щодо поліпшення
пенсійного та соціально-медичного забезпечення ветеранів війни,
захисту їх прав і свобод внесено низку змін до законів України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
( 3551-12 ) "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( 1767-14 ), якими дещо розширено коло осіб, на яких поширюється
дія цих законів, підвищено відповідні доплати. Учасники бойових
дій у війні з Японією прирівняні за статусом і обсягом пільг до
ветеранів Великої Вітчизняної війни, статус інваліда війни надано
безпосереднім учасникам бойових дій, які стали інвалідами у
повоєнний період внаслідок загального захворювання або
захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи
служби в інших військових формуваннях. Спрощено порядок виплати
ветеранам війни одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги.
У період підготовки та відзначення 60-річного ювілею Перемоги
у Великій Вітчизняній війні здійснено ряд заходів щодо увічнення
Перемоги, оновлення експозицій музеїв і кімнат бойової слави,
впорядкування братських могил, архітектурних, скульптурних та
інших споруд і об'єктів, які зберігають пам'ять про війну та
подвиги її учасників. Завершено роботу з випуску "Книги пам'яті
України" у 250 томах, в якій містяться імена 6 мільйонів воїнів.
Схвальну оцінку громадян отримала Всеукраїнська акція по
відзначенню 60-річчя визволення населених пунктів та регіонів
України від фашистської окупації.
Заслуговує на підтримку робота із соціального і
морально-правового захисту ветеранів війни, проведена органами
влади і ветеранськими організаціями міста Києва, Автономної
Республіки Крим, Донецької, Полтавської, Харківської, Херсонської
областей, міст Запоріжжя, Переяслав-Хмельницького та деяких інших
регіонів. Тут реалізуються комплексні програми "Турбота",
"Милосердя", "Ветеран", створено фонди матеріальної підтримки і
вшанування учасників бойових дій і трудового фронту, сімей
загиблих ветеранів війни. Набуває розвитку волонтерський рух
"Діти - ветеранам", "Ветеран - ветерану", "Трудовий колектив -
ветерану".
Проводяться медичні обстеження та оздоровлення ветеранів
війни. В обласних госпіталях та їх відділеннях щорічно отримують
стаціонарне лікування до 130 тис., а в санаторіях оздоровлюються
50 тис. ветеранів війни.
Разом з тим Верховна Рада України вважає, що здійснювані
заходи ще не в повному обсязі відповідають вимогам Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" ( 1684-14 )
стосовно пенсійного, соціально-медичного, житлово-комунального і
транспортного забезпечення ветеранів війни, їх правового і
морального захисту, а також щодо правдивого висвітлення
вітчизняної історії.
Одне з найболючіших питань - низький рівень пенсійного
забезпечення, нерівність у розмірах пенсій ветеранів війни залежно
від часу їх виходу на пенсію.
Рік у рік через відсутність коштів лише частково виконуються
законодавчі положення щодо забезпечення потреб ветеранів війни
спецтранспортом, кардіостимуляторами, зубопротезуванням, ліками на
пільгових умовах. Гострим залишається питання санаторно-курортного
лікування, виплати компенсацій за невикористані путівки.
У той же час органами прокуратури і Рахунковою палатою
встановлено ряд фактів правопорушень і зловживань, неефективного
використання деякими міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади та посадовими особами бюджетних коштів, які
виділяються для життєзабезпечення ветеранів війни.
В окремих областях, зокрема у Вінницькій, Одеській, Сумській,
Тернопільській, незадовільно вирішуються питання пільгового
проїзду ветеранів війни, особливо у міжміському транспорті,
комерційних маршрутних таксі.
Останнім часом в результаті приватизації аптек значно
ускладнилося забезпечення ветеранів війни ліками за пільговими
цінами. Зменшується кількість ветеранських магазинів зі зниженими
цінами на деякі продовольчі товари.
Загальне обурення і протест ветеранів та інвалідів війни
викликало рішення виконавчої влади міста Києва та більшості
областей про кількаразове підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги. Вони також занепокоєні постійним зростанням цін на
продукти харчування і ліки, позбавленням пільг на користування
кабельним телебаченням, введенням податку на додану вартість за
користування телефонним зв'язком, незадовільним вирішенням питань
щодо повернення знецінених заощаджень.
Деякі міністерства, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади своїми нормативними актами намагаються
призупинити або відмінити передбачені законодавством пільги,
всупереч законам приймають рішення щодо надання окремим категоріям
громадян певного статусу.
Кабінет Міністрів України не виконав Постанови Верховної Ради
України від 15 березня 2005 року N 2469-IV ( 2469-15 ) в частині
внесення змін до нормативно-правових актів, які суперечать
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України щодо соціального,
медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни, праці та
військової служби.
У ветеранів війни викликає занепокоєння тенденція до
дискредитації героїзму і патріотизму радянських воїнів, партизанів
і підпільників, руйнації історичної пам'яті народу. Поняття "День
Перемоги", "Велика Вітчизняна війна", що справила вирішальний
вплив на весь хід Другої світової війни, нерідко вилучаються з
офіційного вжитку і вживаються багатьма керівниками різних рівнів
лише у зверненнях до ветеранів війни з нагоди певних подій.
У багатьох населених пунктах країни через відсутність
необхідних коштів, недостатню увагу місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування чимало військових
кладовищ, одиноких могил, меморіальних комплексів та інших споруд
і об'єктів, що увічнюють пам'ять про війну та її учасників,
перебувають у занедбаному стані. Є непоодинокі випадки, коли
політичні та кримінальні вандали руйнують пам'ятки війни, а
правоохоронні органи проявляють байдужість до правопорушників.
Залишаються невиконаними постанови Верховної Ради України від
6 березня 2003 року N 598-IV ( 598-15 ) і від 12 вересня 2002 року
N 132-IV ( 132-15 ) щодо спорудження у місті Києві пам'ятника
тричі Герою Радянського Союзу Кожедубу І.М. та створення
Меморіального комплексу "Ратне поле".
У деяких регіонах органи місцевої виконавчої влади практично
припинили фінансову підтримку ветеранських організацій, порушують
законодавство в частині забезпечення їх статутної діяльності.
Мають місце факти формально-бюрократичного ставлення
представників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування до розгляду звернень ветеранів війни і ветеранських
організацій, необґрунтованих зволікань при вирішенні питань їх
життєзабезпечення.
З урахуванням проведеного аналізу і обговорення зазначеного
питання Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання
законодавства України щодо соціального, правового і морального
захисту ветеранів війни взяти до відома.
2. Комітетам Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань охорони здоров'я, з питань науки
і освіти, з питань національної безпеки і оборони, з питань
соціальної політики та праці посилити контроль за виконанням
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України з питань соціального
забезпечення ветеранів війни, їх морально-правового захисту, у
першочерговому порядку розглядати законопроекти, спрямовані на
поліпшення житлово-комунального, транспортного і медичного
обслуговування цієї категорії громадян, не вносити змін до
законодавства, які б обмежували соціальні права ветеранів та
інвалідів війни, суперечили Конституції України ( 254к/96-ВР ).
3. Кабінету Міністрів України вжити додаткових заходів щодо
виконання у повному обсязі законів України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"
( 1684-14 ) і нормативно-правових актів з питань життєзабезпечення
ветеранів та інвалідів війни, зокрема:
а) розробити Державну комплексну програму поліпшення
життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2012 роки;
б) протягом трьох місяців подати до Верховної Ради України
пропозиції щодо ліквідації диспропорції у пенсійному забезпеченні
ветеранів війни, які вийшли на пенсію в різні роки;
в) внести необхідні зміни до нормативно-правових актів, які
суперечать законам України, передусім стосовно надання
житлово-комунальних послуг, забезпечення ветеранів війни ліками та
санаторно-курортними путівками, грошових нормативів на харчування,
медикаменти, медичне обладнання в госпіталях та їх відділеннях,
забезпечення інвалідів спецтранспортом, безкоштовного ремонту
житла, гідного поховання ветеранів, розробити програму прискорення
повернення громадянам їх знецінених заощаджень;
г) доручити Міністерству транспорту та зв'язку України,
місцевим органам виконавчої влади разом з органами місцевого
самоврядування вжити заходів стосовно поліпшення транспортного
обслуговування ветеранів та інвалідів війни, у тому числі
маршрутними таксі, протягом 2007-2008 років завершити
телефонізацію квартир учасників війни;
ґ) рекомендувати Міністерству освіти і науки України
переглянути підручники з історії для загальноосвітніх і вищих
навчальних закладів з метою забезпечення об'єктивного висвітлення
сучасної історії України, особливо періоду Великої Вітчизняної
війни;
д) разом з центральними та місцевими органами виконавчої
влади здійснити заходи щодо правдивого висвітлення сучасної
вітчизняної історії, упорядкування кладовищ і могил, пам'ятників
загиблим і померлим ветеранам війни, меморіальних комплексів та
інших споруд, що увічнюють пам'ять про захисників Вітчизни,
недопущення наруги і руйнування поховань та інших пам'яток війни;
е) разом з Київською міською радою і Київською міською
державною адміністрацією, враховуючи звернення громадян і
ветеранських організацій, до квітня 2007 року вирішити питання про
перенесення місця для спорудження Меморіального комплексу пам'яті
жертв голодоморів в Україні - замість раніше визначеного у центрі
Парку Слави, який є святинею не лише Українського народу, а й
народів багатьох інших країн, символом доблесті та героїзму.
4. Рекомендувати Верховній Раді та Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування забезпечити поліпшення
соціально-побутового, медичного і транспортного обслуговування
ветеранів війни, надання стаціонарної медичної допомоги "дітям
війни" - інвалідам в госпіталях ветеранів.
5. Генеральній прокуратурі України посилити нагляд за
додержанням законів та нормативно-правових актів щодо соціального,
правового і морального захисту ветеранів війни, притягувати до
відповідальності осіб, які допускають наругу, руйнують і знищують
пам'ятки Великої Вітчизняної війни; перевірити відповідність
законодавству рішень місцевих органів влади окремих областей щодо
надання певного статусу і пільг деяким категоріям громадян,
зокрема воякам УПА.
6. З метою забезпечення зв'язку і наступності поколінь,
передачі кращих традицій і самореалізації ветеранів війни
рекомендувати керівникам центральних та місцевих органів влади
підтримувати та ініціювати створення у колективах первинних
ветеранських організацій.
7. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України, засобам масової інформації усіх форм
власності постійно висвітлювати стан соціального забезпечення і
морально-правового захисту ветеранів війни - золотого покоління
Вітчизни.
8. Кабінету Міністрів України в грудні 2007 року
поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї
Постанови.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів, з питань охорони здоров'я, з питань науки і освіти, з
питань національної безпеки і оборони, з питань соціальної
політики та праці.
Верховна Рада України звертається до народних депутатів
України і членів Уряду України, депутатів місцевих рад усіх
рівнів, керівників органів влади, підприємств, установ та
організацій і закликає постійно піклуватися про ветеранів війни,
словом і ділом підтримувати їх запити. Повсякденна турбота,
пам'ять про ветеранів війни - захисників Вітчизни має бути вічною
у вдячних людських серцях. Ми живемо сьогодні тому, що вони
перемогли у 1945 році.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 лютого 2007 року
N 718-V

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...