Угода між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про співробітництво в галузі [...]
В'єтнам, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 08.06.1994
Документ 704_001, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 08.06.1994
 

               Угода 
між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки
В'єтнам про співробітництво в галузі культури,
освіти й науки

Дата підписання: 08.06.1994 Дата набуття чинності: 08.06.1994
Уряд Соціалістичної Республіки В'єтнам і Уряд України, далі -
"Сторони", бажаючи сприяти розвитку взаємних зв'язків у галузі культури,
освіти, науки й спорту, вважаючи розвиток зв'язків у галузі культури, освіти, науки й
спорту між державами, органами місцевого самоврядування,
відповідними організаціями та закладами, а також між громадянами
важливою умовою збагачення культури обох країн і народів, погодились про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть прямі контакти і
співробітництво між університетами, іншими учбовими закладами та
науково-дослідними установами обох країн, сприятимуть обміну
вченими, викладачами, фахівцями і студентами.
Стаття 2
Сторони сприятимуть обміну інформацією, документами та
публікаціями, що стосуються освіти, науки й культури.
Стаття 3
Сторони заохочуватимуть запрошення відповідних установ,
організацій, колективів, а також учених і діячів культури іншої
країни на міжнародні конгреси, колоквіуми, симпозіуми, семінари та
інші аналогічні заходи, що проводяться в їх країнах.
Стаття 4
Сторони сприятимуть вивченню та викладанню мови, літератури,
історії та культури іншої країни, організації з цією метою шкіл,
класів, а також літніх курсів.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть обмін інформацією в галузі освіти та
учбовими матеріалами з питань культури, історії, географії з метою
надання одна одній адекватної інформації про свої країни та
розвиток освіти й культурного життя.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть співробітництво між національними
бібліотеками обох країн та організують міжбібліотечний обмін
публікаціями, які становлять спільний інтерес.
Стаття 7
Сторони сприятимуть обміну художніми та науковими виставками,
фотовиставками і виставками книг.
Стаття 8
У галузі музичного та сценічного мистецтва кожна із Сторін
підтримуватиме участь своїх представників у музичних та інших
культурних заходах, які проводитимуться на території держави іншої
Сторони, і заохочуватимуть гастрольні виступи художніх колективів
та окремих виконавців.
Стаття 9
Сторони сприятимуть співробітництву в галузі археології,
музеєзнавства, а також у сфері збереження і реставрації історичної
та архітектурної спадщини і обмінюватимуться відповідними
публікаціями.
Стаття 10
Сторони заохочуватимуть прямі контакти радіо- й телевізійних
компаній обох країн, сприяючи обміну програмами, взаємним візитам
журналістів, а також підготовці телевізійних редакторів і
технічних працівників.
Стаття 11
Сторони заохочуватимуть прямі контакти між регіонами та
органами місцевого самоврядування двох країн, у тому числі обміни
делегаціями, колективами народної творчості.
Стаття 12
Сторони заохочуватимуть прямі контакти між спортивними та
молодіжними організаціями обох країн, обмін делегаціями,
командами, тренерами, експертами і студентами, інформацією і
документами про різні види спорту й молодіжну діяльність, а також
співробітництво у виробництві та обміні спортивними товарами.
Стаття 13
Для виконання цієї Угоди відповідні міністерства Сторін
підготують програми співробітництва в галузі культури, освіти й
науки на 2-3 роки. Ці програми включатимуть також фінансові умови
та обов'язки Сторін.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і лишається
чинною протягом п'яти років. Її чинність автоматично продовжується
на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить
письмово іншу Сторону про свій намір денонсувати цю Угоду. При
цьому чинність цієї Угоди припиняється після шести місяців від дня
отримання однією із Сторін відповідного письмового повідомлення
іншої Сторони.
Вчинено в м. Києві 8 червня 1994 року у двох примірниках,
кожний українською і в'єтнамською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
За Уряд За Уряд Соціалістичної Республіки України
В'єтнам
(підпис) (підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...