Документ 673-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2011, підстава va397731-11

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 673
Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних
потреб у 2011 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 571 ( v0571731-11 ) від 11.07.2011
N 612 ( v0612731-11 ) від 26.07.2011
Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 205 ( va205731-11 ) від 08.11.2011
N 262 ( va262731-11 ) від 28.11.2011
N 333 ( v_333731-11 ) від 14.12.2011
N 397 ( va397731-11 ) від 22.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2011 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати
виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок
бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними
програмами на 2011 рік;
подають Міністерству економічного розвитку і торгівлі
пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік
обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2011
року;
інформують Міністерство економічного розвитку і торгівлі один
раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання
державного замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з
оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі
і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 673
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 2857-17 )
для фінансування державного замовлення в 2011 році
(у розрізі замовників)
(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | У тому числі за напрямами державного замовлення | | замовник |------------------------------------------------------------------------------| | | Усього |у сфері | випуск |одержання |постачання | проведення | розроблення | | | |культури|друкованої| приросту | продукції | земельної |найважливіших| | | | |продукції | запасів |соціального| реформи та | новітніх | | | | | | корисних |призначення|забезпечення|технологій за| | | | | |копалин та| | охорони |пріоритетними| | | | | |топографо-| | земельних | напрямами | | | | | |геодезичні| | ресурсів | розвитку | | | | | | роботи | | | науки і | | | | | | | | | техніки та | | | | | | | | | розвиток | | | | | | | | |матеріально- | | | | | | | | | технічної | | | | | | | | |бази наукової| | | | | | | | | і науково- | | | | | | | | | технічної | | | | | | | | | діяльності | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Усього |1829269 |646172,4| 182285,5 | 523550,7 | 274626 | 13415,3 | 189219,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Апарат Верховної |11845,5 |11845,5 | | | | | | |Ради України | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Міненерговугілля | 966,1 | | | | | | 966,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінекономрозвитку| 4107,1 | | | | | | 4107,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінкультури | 62350 | 62350 | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МОНмолодьспорту | 344150 | | 152000 | | 185000 | | 7150 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МОЗ | 1220 | | | | | | 1220 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінприроди |523876,8| | | 523550,7 | | | 326,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінсоцполітики | 89626 | | | | 89626 | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінагрополітики |16615,3 | | | | | 13415,3 | 3200 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінінфраструктури| 261 | | | | | | 261 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МНС | 160 | | 160 | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінрегіон | 5543,7 | 1600 | | | | | 5543,7 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Агентство |14498,2 | | 260 | | | | 14238,2 | |держмайна | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держкомтелерадіо |590376,9|570376,9| 20000 | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держінформнауки |60122,5 | | | | | | 60122,5 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |ДКА |24415,4 | | | | | | 24415,4 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держенерго- | 1210,7 | | | | | | 1210,7 | |ефективності | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 63485 | | 9200 | | | | 54285 | |академія наук | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 1289 | | 665,5 | | | | 623,5 | |академія | | | | | | | | |педагогічних наук| | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна |12241,3 | | | | | | 12241,3 | |академія медичних| | | | | | | | |наук | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 908,5 | | | | | | 908,5 | |академія правових| | | | | | | | |наук | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- { Зведена сума коштів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011 }

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
---------------------------------------------------------------------------- | Код |Галузь, замовник,| Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,| | програмної | найменування | виміру | | середня | тис. | |класифікації | продукції | | |вартість, | гривень | |видатків та | | | | гривень | | |кредитування | | | | | | | державного | | | | | | | бюджету | | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Усього | | | |646172,4 | |--------------------------------------------------------------------------| | Створення та розповсюдження фільмів | |--------------------------------------------------------------------------| |1806020 |Мінкультури | | | | 60790 | | |(Держкіно) | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Створення | одиниць/ | 59/37 | 884030,7 | 52157,8 | | |національних | одиниць | | | | | |фільмів |закінчених| | | | | | | фільмів | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |ігрові фільми | -"- | 20/12 |1288545,7 | 25770,9 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |анімаційні фільми| -"- | 18/13 | 768305,6 | 13829,5 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |неігрові | -"- | 21/12 | 597971,4 | 12557,4 | | |(хронікально- | | | | | | |документальні, | | | | | | |науково- | | | | | | |пізнавальні) | | | | | | |фільми | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Розповсюдження |кількість |28/2000/| 250000/ | 7514,8 | | |фільмів, у тому | фільмів/ |33898,3 | 160/6 | | | |числі тиражування|DVD-копій/| | | | | | | метрів | | | | | | | плівки | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Погашення | | | | 1117,4 | | |кредиторської | | | | | | |заборгованості за| | | | | | |виконані роботи з| | | | | | |виробництва | | | | | | |фільмів у 2010 | | | | | | |році | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | |--------------------------------------------------------------------------| |1801150 |Мінкультури | | | | 1560 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Створення | одиниць | 4 | 150000 | 600 | | |театральних | | | | | | |вистав, | | | | | | |проведення | | | | | | |концертних і | | | | | | |циркових програм | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | -"- | 70 | 8000 | 560 | | |образотворчого | | | | | | |мистецтва | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | одиниць | 10 | 15000 | 150 | | |драматичного | | | | | | |мистецтва | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | -"- | 35 | 7143 | 250 | | |музичного | | | | | | |мистецтва | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Інформаційні послуги | |--------------------------------------------------------------------------| |0111080 |Апарат Верховної | | | | 11845,5 | | |Ради України | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Висвітлення | годин | 3659 | 3237,4 | 11845,5 | | |діяльності | | | | | | |народних | | | | | | |депутатів України| | | | | | |через засоби | | | | | | |телебачення і | | | | | | |радіомовлення | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Держкомтелерадіо | | | |570376,9 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |1701080 |Виробництво | -"- | 279328 | 1734,7 | 484551 | | |телерадіопрограм | | | | | | |для державних | | | | | | |потреб | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |1701150 |Трансляція | -"- | 279328 | 307,3 | 85825,9 | | |телерадіопрограм,| | | | | | |вироблених для | | | | | | |державних потреб | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |у тому числі | | | | 6287,1 | | |погашення | | | | | | |кредиторської | | | | | | |заборгованості | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |2751820 |Мінрегіон | | | | 1600 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Софійський собор,| одиниць | 1 | 1600000 | 1600 | | |м. Київ (вул. | | | | | | |Володимирська, | | | | | | |24) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- { Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011 }
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
------------------------------------------------------------------------------ | Код | Галузь, замовник, |Обсяг, тис.|Орієнтовна | Вартість, | | програмної |найменування продукції |примірників| середня |тис. гривень| |класифікації | | | вартість | | |видатків та | | | одного | | |кредитування | | |примірника,| | | державного | | | гривень | | | бюджету | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Усього | 5554,267 | | 182285,5 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання, придбання, | 5211,567 | 21,34 | 111218,3 | | |зберігання і доставка | | | | | |підручників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |та професійно-технічних| | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Наукові видання | 43,9 | 107,95 | 4739 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 | | |юнацтва | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 | | |література | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 | | |зарубіжної літератури | | | | | |(в перекладі | | | | | |українською мовою) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Довідкові та | 21 | 72,18 | 1515,8 | | |інформаційні видання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка до друку | 5,5 | | 1660 | |---------------+-----------------------------------+-----------+------------| | |у тому числі за замовниками: | | | |---------------+-----------------------------------+-----------+------------| |2201230 |МОНмолодьспорт | | | 120000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання, придбання, | 5209,367 | | 110844,5 | | |зберігання і доставка | | | | | |підручників і | | | | | |посібників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |і професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів та | | | | | |вихованців дошкільних | | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 317,389 | 18,9 | 5991,6 | | |учнів 10 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |українською мовою | | | | | |навчання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 0,163 | 1388,9 | 226,4 | | |учнів 10 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів для| | | | | |шкіл з навчанням мовами| | | | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 3990,776 | 20,2 | 80445,3 | | |учнів 11 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |українською мовою | | | | | |навчання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 901,039 | 26,8 | 24181,2 | | |учнів 11 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів для| | | | | |шкіл з навчанням | | | | | |російською та іншими | | | | | |мовами національних | | | | | |меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Доставка підручників і | | | 8000 | | |посібників та | | | | | |зберігання резервного | | | | | |фонду МОНмолодьспорт | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Розрахунки за | | | 705,5 | | |підручники та посібники| | | | | |по перехідним угодам, | | | | | |що проавансовані до | | | | | |01.01.2011 р., та | | | | | |зареєстровані в | | | | | |Державному казначействі| | | | | |як юридичні | | | | | |зобов'язання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Всеукраїнський конкурс | | | 450 | | |рукописів підручників | | | | | |для учнів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| |6541050 |Національна академія | | | 9200 | | |наук | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 55,7 | | 7800 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Наукові видання | 39,7 | 108,31 | 4300 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Проект "Словники | 1 | 700 | 700 | | |України": "Словник | | | | | |української мови" | | | | | |(Український мовно- | | | | | |інформаційний фонд | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія історії | 5 | 180 | 900 | | |України" (Інститут | | | | | |історії України | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія сучасної | 10 | 190 | 1900 | | |України" (Інститут | | | | | |енциклопедичних | | | | | |досліджень Національної| | | | | |академії наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка друкованої | | | 1400 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Шевченківська | | | 1100 | | |енциклопедія" (Інститут| | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Історія української | | | 100 | | |літератури" (Інститут | | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Франківська | | | 100 | | |енциклопедія" | | | | | |(Львівське відділення | | | | | |Інституту літератури | | | | | |імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія | | | 100 | | |міжнародного права" | | | | | |(Інститут держави і | | | | | |права імені В.М. | | | | | |Корецького) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 1701110 |Держкомтелерадіо | | | 20000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 277 | 72,2 | 20000 | | |продукції за програмою | | | | | |"Українська книга" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 | | |юнацтва | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | | |та сучасних українських| | | | | |письменників | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 | | |зарубіжної літератури | | | | | |(в перекладі | | | | | |українською мовою) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 | | |література | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |довідкові та | 20,7 | 72,61 | 1503,1 | | |інформаційні видання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 2601030 |Агентство держмайна | | | 260 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка до друку | 5,5 | 47,27 | 260 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 2 | 49,9 | 99,8 | | |журнал "Технология и | | | | | |конструирование в | | | | | |электронной аппаратуре"| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 1 | 50,2 | 50,2 | | |журнал "Технологические| | | | | |системы" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-промисловий | 1,5 | 40 | 60 | | |журнал "Хімічна | | | | | |промисловість України" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 1 | 50 | 50 | | |журнал "Техника и | | | | | |приборы СВЧ" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 3201070 |МНС | 1,2 | | 160 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Монографія | 0,2 | 100 | 20 | | |"Гидрометеорологическое| | | | | |условие морей Украины. | | | | | |Том 2. Черное море" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Монографія | 0,2 | 90 | 18 | | |"Гидродинамические | | | | | |процессы в прибрежных | | | | | |зонах Азово- | | | | | |Черноморского бассейна"| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Атлас гидродинамических| 0,2 | 210 | 42 | | |характеристик Азовского| | | | | |моря | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Глобальные и | | | | | |региональные изменения | | | | | |климата: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |російською мовою | 0,2 | 135 | 27 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |англійською мовою | 0,1 | 230 | 23 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Збірник "Наукові праці | 0,3 | 100 | 30 | | |Українського науково- | | | | | |дослідного | | | | | |гідрометеорологічного | | | | | |інституту" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 6551030 |Національна академія | | | 665,5 | | |педагогічних наук | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 5,5 | | 665,5 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |наукова продукція | 3 | 93 | 279 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |навчальна продукція | 2,2 | 169,91 | 373,8 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |довідкова продукція | 0,3 | 42,33 | 12,7 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Виготовлення документів| | | | | |про освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 2201170 |МОНмолодьспорт | | | 32000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Виготовлення випускних | | | 32000 | | |документів про освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Документів про освіту, | 904,807 | | 30727,2 | | |виготовлених на основі | | | | | |фотокомп'ютерних | | | | | |технологій | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про базову | 514,4 | 33,96 | 17469 | | |загальну середню освіту| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |атестатів про повну | 368,407 | 33,96 | 12511,1 | | |загальну середню освіту| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 22 | 33,96 | 747,1 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Документів про освіту, | 1265,6 | | 1126,5 | | |виготовлених | | | | | |поліграфічним способом | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 507 | 0,74 | 375,2 | | |про базову загальну | | | | | |середню освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до атестатів | 371 | 0,64 | 237,4 | | |про повну загальну | | | | | |середню освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про закінчення| 2 | 4,7 | 9,4 | | |спеціальної | | | | | |загальноосвітньої школи| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 50 | 2,7 | 135 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 3,6 | 18,6 | 67 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | | |(випускникам, які | | | | | |направляються для | | | | | |роботи на морському | | | | | |(річковому) транспорті)| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 49 | 1,1 | 53,9 | | |про присвоєння | | | | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 10 | 1,6 | 16 | | |про присвоєння | | | | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації (для | | | | | |водіїв транспортних | | | | | |засобів) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |похвальних листів | 228 | 0,87 | 198,4 | | |"За високі досягнення у| | | | | |навчанні" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |похвальних грамот | 45 | 0,76 | 34,2 | | |"За особливі досягнення| | | | | |у вивченні окремих | | | | | |предметів" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Відзнак за успіхи у | 6,4 | | 146,3 | | |навчанні | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |золотих медалей "За | 5,9 | 23 | 135,7 | | |високі досягнення у | | | | | |навчанні" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |срібних медалей "За | 0,5 | 21,2 | 10,6 | | |досягнення у навчанні" | | | | ------------------------------------------------------------------------------ { Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 262
( va262731-11 ) від 28.11.2011, N 397 ( va397731-11 ) від
22.12.2011 }


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору