Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я
Президент України; Указ від 02.12.2013658/2013
Документ 658/2013, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2013
 

Указ
Президента України

Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (зі змінами, внесеними Указом від 12 липня 2013 року № 377) постановляю:

1. Призначити довічні державні стипендії видатним діячам охорони здоров'я:

БІЛИНСЬКОМУ Борису Тарасовичу - 1933 року народження, заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові медичних наук, професорові кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

БЛОНСЬКОМУ Роману Васильовичу - 1931 року народження, заслуженому лікареві України, кандидатові медичних наук, Івано-Франківська область

ВЕЛИГОЦЬКОМУ Миколі Миколайовичу - 1940 року народження, заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові медичних наук, професорові, завідувачеві кафедри торакоабдомінальної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти

ВЛАДЗІМІРСЬКІЙ Олені Василівні 1929 року народження, професорові, докторові фармацевтичних наук, професорові кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ДЯДИКУ Олександру Івановичу - 1941 року народження, заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові медичних наук, професорові, завідувачеві кафедри внутрішніх хвороб - загальної практики - сімейної медицини Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету імені М. Горького

МАЗУРУ Івану Антоновичу - 1938 року народження, докторові фармацевтичних наук, професорові кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету

МАНАСТИРСЬКОМУ Роману Ярославовичу - 1927 року народження, заслуженому лікареві України, кандидатові медичних наук, доцентові, заступникові головного лікаря Львівського обласного клінічного кардіологічного лікувально-діагностичного центру

МАРТИНЮКУ Петру Гавриловичу - 1939 року народження, заслуженому лікареві України, кандидатові медичних наук, лікареві-невропатологу Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

ОЛЬШАНЕЦЬКОМУ Олександру Олександровичу - 1927 року народження, докторові медичних наук, професорові кафедри хірургії з основами торакальної, кардіоваскулярної та пластичної хірургії державного закладу "Луганський державний медичний університет"

ПРУС Любові Олександрівні - 1935 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові кафедри соціальної медицини та охорони здоров'я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ПШЕНИЧНОМУ Миколі Михайловичу - 1932 року народження, заслуженому лікареві України, місто Суми

СЄРКОВІЙ Валентині Костянтинівні - 1931 року народження, докторові медичних наук, професорові кафедри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

СЛИВКУ Емануїлу Іллічу - 1933 року народження, докторові медичних наук, завідувачеві кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики Запорізького державного медичного університету

ТАРАСЕНКО Лідії Мусіївні - 1937 року народження, докторові медичних наук, професорові кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", місто Полтава

ТКАЧЕНКО Світлані Кузьмінічні - 1930 року народження, докторові медичних наук, професорові кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ХАРЧЕНКУ Володимиру Захаровичу - 1943 року народження, докторові медичних наук, професорові кафедри патологічної фізіології державної установи "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

ЧІВАНОВІЙ Ганні Олексіївні - 1929 року народження, лікареві-епідеміологу державної установи "Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"

ЧУБАР Клавдії Василівні - 1941 року народження, лікареві-методисту організаційно-методичного відділу комунальної лікувально-профілактичної установи "Обласна клінічна лікарня профзахворювань", місто Донецьк

ШКІРЯК-НИЖНИК Зореславі Антонівні - 1937 року народження, докторові медичних наук, професорові, завідувачеві відділення медичних і психосоціальних проблем здоров'я сім'ї Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України.

2. Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам охорони здоров'я:

АГАФОНОВУ Володимиру Миколайовичу - 1973 року народження, завідувачеві відділення нейрохірургії комунального закладу "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради

АНДОН'ЄВІЙ Ніні Михайлівні - 1950 року народження, заслуженому лікареві України, докторові медичних наук, професорові кафедри урології, нефрології та андрології Харківського національного медичного університету

БАРІНОВУ Едуарду Федоровичу - 1949 року народження, докторові медичних наук, професорові, академікові Академії вищої школи України, завідувачеві кафедри гістології, цитології і ембріології Донецького національного медичного університету імені М. Горького

ВОЛИНСЬКОМУ Андрію Івановичу - 1964 року народження, заступникові головного лікаря Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру з організаційно-методичної роботи

ГЛАДКОМУ Олександру Петровичу - 1972 року народження, завідувачеві хірургічного відділення з ліжками для онкохворих комунального закладу "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради

ГЛУХОВУ Олександру Васильовичу - 1958 року народження, завідувачеві пульмонологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання"

ГУЩУКУ Ігорю Віталійовичу - 1964 року народження, кандидатові медичних наук, заступникові начальника Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Рівненській області, заступникові головного державного санітарного лікаря області

ЄФЕТОВУ Сергію Володимировичу - 1952 року народження, завідувачеві проктологічного відділення, лікареві-хірургу-онкологу Кримської республіканської установи "Онкологічний клінічний диспансер" імені В.М. Єфетова

ЖИВИЦІ Дмитру Георгійовичу - 1977 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, завідувачеві кафедри інфекційних хвороб державного закладу Запорізької медичної академії післядипломної освіти

ЗАЙЧУКУ Анатолію Івановичу - 1948 року народження, заступникові головного лікаря з медичної частини комунальної установи "Одеська обласна клінічна лікарня"

КОВАЛЮ Олександру Івановичу - 1955 року народження, заслуженому лікареві України, завідувачеві відділення, лікареві-пульмонологу пульмонологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні

КОТУРБАШУ Радиславу Йосиповичу - 1949 року народження, заслуженому лікареві України, головному лікареві Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні

КРАКОВ'ЯН Любові Іванівні - 1960 року народження, завідувачеві відділення онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні

МАНЮХУ Юрію Мирославовичу - 1957 року народження, головному лікареві Богородчанської центральної районної лікарні Івано-Франківської області

МОРОЗ Валентині Семенівні - 1948 року народження, завідувачеві гінекологічного відділення комунальної медичної установи "Міська лікарня № 1", Донецька область

НАГОРНІЙ Наталії Володимирівні - 1954 року народження, докторові медичних наук, професорові, завідувачеві кафедри педіатрії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Донецького національного медичного університету імені М. Горького

НЕПОРАДІ Каріне Степанівні - 1969 року народження, докторові медичних наук, завідувачеві кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", місто Полтава

ПАВЛІВУ Роману Михайловичу - 1952 року народження, начальникові Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Львівській області

ПАТРАТІЙ Марині Володимирівні - 1959 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету

ПИКАЛЮКУ Василю Степановичу - 1954 року народження, докторові медичних наук, професорові, завідувачеві кафедри нормальної анатомії державної установи "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"

РАЄВСЬКОМУ Владиславу Анатолійовичу - 1949 року народження, завідувачеві відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень державної установи "Миколаївський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"

РІЗНИКУ Володимиру Івановичу - 1946 року народження, завідувачеві Мелітопольського відокремленого підрозділу державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"

РОМАНЧУКУ Володимиру Романовичу - 1955 року народження, головному лікареві обласного клінічного онкологічного диспансеру Івано-Франківської області

САДОВ'ЯК Ірині Дмитрівні - 1972 року народження, головному лікареві Коломийської центральної районної лікарні Івано-Франківської області

СИТЕНКУ Михайлу Антоновичу - 1951 року народження, головному спеціалістові відділу реєстрів державного підприємства "Центр реєстрів Держсанепідслужби України"

ТАЩУКУ Віктору Корнійовичу - 1960 року народження, завідувачеві кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету

УСАЧЕНКУ Валентину Павловичу - 1955 року народження, завідувачеві онкогематологічного відділення Кримської республіканської установи "Дитяча клінічна лікарня"

ЧЕРЕВКУ Михайлу Валентиновичу - 1957 року народження, завідувачеві ортопедо-травматологічного відділення № 5 комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я "Обласна травматологічна лікарня", місто Донецьк

ШКОЛІ Олексію Володимировичу - 1977 року народження, лікареві-хірургу серцево-судинному відділення дитячої кардіохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії комунального закладу "Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" Дніпропетровської обласної ради

ЯРНИХ Тетяні Григорівні - 1959 року народження, заслуженому діячеві науки і техніки України, докторові фармацевтичних наук, професорові, завідувачеві кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2013 року
№ 658/2013


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...