Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 11.08.1995638
Документ 638-95-п, поточна редакція — Редакція від 14.09.2005, підстава 900-2005-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 1995 р. N 638
Київ
Про затвердження Положення про
всеукраїнський конкурс "Учитель року"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 900 ( 900-2005-п ) від 14.09.2005 )

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 р.
N 489 ( 489/95 ) "Про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель
року", що додається. 2. Міністерству фінансів, Уряду Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям передбачати у відповідних бюджетах кошти на
проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Учитель року". 3. Установити, що перший всеукраїнський конкурс "Учитель
року" проводиться у 1995/96 навчальному році.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОН
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1995 р. N 638

ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
( У тексті Положення слово "Міносвіти" замінено словом "МОН"
згідно з Постановою КМ N 900 ( 900-2005-п ) від 14.09.2005 )

1. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є одним із заходів
реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI
століття") і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої
праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності,
популяризації педагогічних здобутків. Завданнями конкурсу є: піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення
престижності цієї професії; привернення уваги громадськості, органів влади до проблем
освіти; сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової
майстерності вчителя; поширення передового педагогічного досвіду; забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної
діяльності. 2. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводить МОН разом
з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів,
Педагогічним товариством. МОН за поданням зазначених організацій затверджує щороку до 1
жовтня склад центрального оргкомітету конкурсу та фахові журі. 3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фахи (не більше
ніж п'ять), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному
році, встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів,
умови та порядок проведення заключної частини конкурсу і не
пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх
доведення до відома педагогічної громадськості. 4. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щороку
у три тури: перший - районний (міський) - грудень; другий - республіканський в - січень-лютий;
Автономній Республіці Крим,
обласний, Київський та
Севастопольський міські третій - заключний, проводиться
поетапно:
відбірковий - березень;
фінальний - квітень. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 900 ( 900-2005-п ) від
14.09.2005 )
5. Для проведення першого і другого туру утворюються на
місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху. Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі
затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за
поданням районного (міського) методичного кабінету та фахових
асоціацій учителів (за їх наявності). Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці
Крим, області, мм. Києві і Севастополі затверджується відповідним
органом управління освітою за поданням науково-методичної установи
та фахових асоціацій (за їх наявності). 6. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться на
добровільних засадах. У конкурсі беруть участь педагогічні
працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем
роботи - громадяни України незалежно від освіти, набутого фаху і
віку, які мають стаж педагогічної роботи не менш як 5 років. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 900 ( 900-2005-п ) від
14.09.2005 )
7. Для участі в конкурсі претендент подає районному
(міському) оргкомітету такі матеріали: заяву про бажання брати участь у конкурсі "Учитель року"; опис власного досвіду, що розкриває оригінальність
педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз результатів праці. За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали
(в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що
глибше розкривають його творчі здобутки. 8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці
попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає
матеріали, перелічені в пункті 7 цього Положення. Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився,
бажаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до
центрального оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього
Положення. 9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з
необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року. За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються
запрошення для подальшої участі в конкурсі. Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій
половині квітня поточного року. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 900 ( 900-2005-п ) від
14.09.2005 )
10. На відбірковому етапі третього туру визначаються учасники
фінального етапу конкурсу (не більш як 12 осіб з кожного фаху). На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та
лауреати конкурсу з кожного фаху. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 900 ( 900-2005-п ) від
14.09.2005 )
10-1. На підставі висновків фахових журі центральний
оргкомітет вносить колегії МОН пропозиції щодо присвоєння
переможцям конкурсу звання "Заслужений учитель України". ( Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 900
( 900-2005-п ) від 14.09.2005 )
10-2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями
кожний у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та
третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно. ( Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ N 900
( 900-2005-п ) від 14.09.2005 )
10-3. Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу
нагороджуються дипломами, цінними подарунками центрального
оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути
представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних
відзнак. ( Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Постановою КМ N 900
( 900-2005-п ) від 14.09.2005 )
11. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і
другого туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року" провадяться
за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і
забезпечення нагородження його переможців - за рахунок асигнувань
Державного бюджету.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...