Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 26.04.2003623
Документ 623-2003-п, поточна редакція — Редакція від 23.12.2016, підстава 903-2016-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. № 623
Київ

Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1083 від 28.11.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 882 від 12.09.2005
№ 957 від 14.09.2011
№ 1391 від 28.12.2011
№ 1083 від 28.11.2012
№ 903 від 07.12.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 1083 від 28.11.2012}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 411 "Про порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 789);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 673 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 411" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1041).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 623

ПОРЯДОК
присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 1083 від 28.11.2012}

{У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011}

1. Цей Порядок установлює механізм присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування (далі - диски) та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду (далі - СІД-код).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 882 від 12.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1083 від 28.11.2012}

2. Виробництво дисків та/або матриць здійснюється лише після присвоєння виробнику дисків та/або матриць СІД-коду.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою КМ № 903 від 07.12.2016}

СІД-код призначається для визначення (ідентифікації) виробника дисків та/або матриць і вироблених ним дисків та/або матриць.

СІД-код виробникові дисків та/або матриць в Україні присвоюється Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна служба).

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 957 від 14.09.2011, № 903 від 07.12.2016}

Присвоєний СІД-код наноситься виробником дисків та/або матриць під час їх виробництва в Україні з дотриманням технічних специфікацій СІД-коду (далі - технічні специфікації), визначених у додатку 1. На кожному виготовленому диску із записом інформації проставляється СІД-код прес-форми та СІД-код матриці, які забезпечують ідентифікацію відповідно виробника дисків та матриць. На кожному виготовленому диску без запису інформації проставляється СІД-код прес-форми, який забезпечує ідентифікацію виробника дисків. На кожній виготовленій матриці проставляється СІД-код матриці, який забезпечує ідентифікацію її виробника.

СІД-код, нанесений на диск та/або матрицю з порушенням технічних специфікацій, не вважається нанесеним.

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

3. Для присвоєння СІД-коду виробник дисків та/або матриць подає до Державної служби заяву за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

документально підтверджені дані про власне або орендоване виробниче обладнання із зазначенням його найменування та кількості ліній;

документально підтверджені дані про власні або орендовані виробничі та складські приміщення;

довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заява подається довіреною особою.

Розгляд заяви та прийняття рішення про присвоєння СІД-коду здійснюється Державною службою протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Рішення про присвоєння СІД-коду надсилається поштою на адресу, зазначену в заяві, або видається особисто заявникові.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 882 від 12.09.2005, № 903 від 07.12.2016}

4. СІД-код, присвоєний виробнику дисків та/або матриць, вноситься до реєстру СІД-кодів (далі - реєстр), який ведеться Державною службою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 12.09.2005; в редакції Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

5. Датою присвоєння СІД-коду є дата прийняття рішення.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 12.09.2005; в редакції Постанови КМ № 903 від 07.12.2016}

Державна служба протягом 10 днів після присвоєння виробникові дисків та/або матриць СІД-коду подає відповідну інформацію МВС та ДФС.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 903 від 07.12.2016}

6. СІД-код, присвоєний одному виробнику дисків та/або матриць, не може бути присвоєний іншому.

Підставами для визнання СІД-коду недійсним є:

повідомлення від виробника дисків та/або матриць про припинення виробництва дисків та/або матриць;

повідомлення від виробника дисків та/або матриць про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

Державна служба протягом трьох робочих днів з дати надходження повідомлення приймає рішення про визнання СІД-коду недійсним, яке надсилається виробнику дисків та/або матриць не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття.

Запис про дату та номер рішення про визнання СІД-коду недійсним вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття.

Державна служба не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визнання СІД-коду недійсним повідомляє про це МВС та ДФС.

Виробник дисків та/або матриць зобов’язаний письмово повідомляти Державній службі про всі зміни даних, зазначених у заяві про присвоєння СІД-коду та/або у документах, що додавалися до заяви, протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін з поданням завірених копій документів, які підтверджують їх виникнення.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 903 від 07.12.2016}

7. До реєстру заносяться:

відомості про СІД-код, присвоєний виробникові дисків та/або матриць;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 12.09.2005}

дата присвоєння СІД-коду;

відомості про виробника дисків та/або матриць;

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 12.09.2005}

{Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 903 від 07.12.2016}

{Абзац шостий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

{Абзац сьомий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

{Абзац восьмий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

{Абзац дев'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

дата та номер рішення про визнання недійсним СІД-коду.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 903 від 07.12.2016}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

9. На запит юридичних і фізичних осіб Державна служба надає безоплатно інформацію про СІД-коди, присвоєні виробникам дисків та/або матриць.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 12.09.2005}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}Додаток 1
до Порядку

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
СІД-коду, що присвоюється виробникові дисків та/або матриць в Україні

{Назва додатку 1 в редакції Постанови КМ № 882 від 12.09.2005}

{У тексті додатка 1 слово “ліцензіат” в усіх відмінках замінено словами “виробник дисків та/або матриць” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 903 від 07.12.2016}

СІД-код прес-форми

1. Кожний СІД-код прес-форми складається з чотирьох великих літер IFPI, після яких зазначається чотири- або п'ятизначний код.

Останні дві цифри СІД-коду присвоюються виробником, який повинен забезпечити нанесення СІД-коду на кожну наявну в нього прес-форму, в тому числі на запасні прес-форми. Перші два або три знаки (залежно від випадку) присвоюються Державною службою інтелектуальної власності і є унікальним ідентифікатором виробника дисків та/або матриць.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 957 від 14.09.2011}

Наприклад, СІД-код прес-форми IFPI A01xx може бути виданий заявнику Державної служби інтелектуальної власності. Знаки A01 у такій послідовності є унікальним ідентифікатором виробника дисків та/або матриць. У подальшому виробник дисків та/або матриць повинен використовувати для присвоєння СІД-коду кожній прес-формі два останніх знака. Код першої прес-форми може бути IFPI A0100, код другої - IFPI A0101 і так далі. Шляхом використання літерно-цифрових позначень, які складаються з цифр від 0 до 9 і літер латинського алфавіту від A до Z, крім літер I, O, S і Q, виробник дисків та/або матриць може присвоювати СІД-коди різним прес-формам.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 957 від 14.09.2011}

2. СІД-код прес-форми повинен бути нанесений на дзеркальну частину кожної прес-форми таким чином, щоб він штампувався на зчитуваній або відтворюваній поверхні кожного диска в процесі виготовлення. Не можна наносити СІД-код на будь-яку деталь, що легко знімається, або на протилежний бік (штампову поверхню) диска.

3. СІД-код прес-форми повинен розміщуватися в радіусі 7,5-22 міліметри від центру диска, крім дисків високої щільності, відповідно до пунктів 8-12 цих Технічних специфікацій.

4. Знак на СІД-коді повинен бути заввишки 0,5-1 міліметр.

5. СІД-код прес-форми повинен бути нанесений на глибину 10-25 мікронів таким чином, щоб його можна було прочитати протягом усього часу використання прес-форми.

6. СІД-код прес-форми на зчитуваному або відтворюваному боці диска повинен читатися зліва направо.

Додаткові вимоги до дисків високої щільності типу SACD і DVD

7. СІД-код прес-форми повинен розміщуватися в зоні з максимальним радіусом 22,5 міліметра.

8. СІД-код прес-форми не можна розміщувати в зоні, яка закриває СІД-код майстер-копії або будь-які інші знаки, зазначені виробником дисків.

9. СІД-код прес-форми не можна наносити в зоні посадки диска.

10. СІД-код прес-форми на зовнішній поверхні диска повинен читатись зліва направо.

11. Нанесення інформації поверх СІД-коду прес-форми з метою декоративного оформлення диска допускається лише на диску високої щільності.

СІД-код матриці

12. Кожний СІД-код матриці складається з літер IFPI після яких зазначається чотири- або п'ятизначний код, який починається з літери L. Виробнику дисків надається пакет послідовних кодів, з яких він повинен присвоювати унікальний код кожному окремому процесору сигналів або лазерному записувальному пристрою, що використовується ним для виготовлення матриці.

13. СІД-код матриці необхідно наносити на матричну смугу під час запису на лазерному записувальному пристрої. Всі наступні матриці (в тому числі материнські частини і штампи), а також усі диски, виготовлені за допомогою цієї матриці, повинні мати цей СІД-код.

14. СІД-код матриці повинен розміщуватися у радіусі 18 міліметрів між центром диска та початком "зони введення" (яка розміщена в радіусі 22,9 міліметра від центру), крім дисків високої щільності, відповідно до пунктів 22-27 цих Технічних специфікацій.

15. Мінімальна висота знаків СІД-коду матриці повинна бути 0,5 міліметра.

16. СІД-код матриці повинен розміщуватися в металізованій зоні диска, крім випадків, передбачених пунктом 25 цих Технічних специфікацій.

17. СІД-код матриці повинен читатися без збільшення.

18. СІД-код матриці на зчитуваному або відтворюваному боці диска повинен читатися зліва направо.

19. СІД-код матриці повинен бути встановлений у програмно-апаратне забезпечення лазерного записувального пристрою або в системний контролер (у систему обробки сигналів, яка керує роботою лазерного записувального пристрою) таким чином, щоб оператор системи не міг його змінити.

20. Рекомендується, щоб місце, виділене виключно для СІД-коду матриці (визначається користувачем і постачальником лазерного записувального пристрою), утворювало дугу 30 градусів. СІД-код матриці повинен бути чітко відокремлений від інших характерних ділянок.

Додаткові вимоги до дисків високої щільності типу SASD і DVD

21. СІД-код матриці повинен розміщуватися в зоні з максимальним радіусом 22,5 міліметра.

22. Мінімальний радіус не встановлено, однак розміщення СІД-коду матриці повинно відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 12-26 цих Технічних специфікацій.

23. СІД-код матриці не повинен закриватися стековим кільцем.

СІД-код різних форматів диска високої щільності

24. У разі коли "порожній" бік одношарового одностороннього диска виготовлений з відходів виробництва програмного диска, на ньому повинен бути СІД-код, навіть якщо він не металізований.

25. Для двошарового одностороннього диска СІД-код матриці повинен бути записаний для обох шарів або нанесений на один із шарів диска і чітко видимий.

26. Для одношарового двостороннього диска СІД-код матриці повинен бути записаний з обох боків диска і чітко видимий.

Допускається затінення коду у зв'язку з обмеженою площею зони друку.

Оптичний диск у розрізіДодаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
на присвоєння спеціального ідентифікаційного коду (СІД-коду)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 12.09.2005, № 957 від 14.09.2011, № 1391 від 28.12.2011, № 903 від 07.12.2016}


{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1083 від 28.11.2012}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...