Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 і від 1 грудня 2010 [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 14.08.2013586
Документ 586-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2013
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. № 586
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 і від 1 грудня 2010 р. № 1088

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 “Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000) і від 1 грудня 2010 р. № 1088 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264; 2011 р., № 59, ст. 2362; 2012 р., № 42, ст. 1624; 2013 р., № 41, ст. 1477) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 586

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 та від 1 грудня 2010 р. № 1088

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339:

1) у пункті 2 слова “Міністерству економіки” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”;

2) у Положенні про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У конкурсному відборі можуть брати участь проекти (програми) транскордонного співробітництва (далі - проекти співробітництва), які розроблені суб’єктами та/або учасниками транскордонного співробітництва (далі - розробники проектів співробітництва) згідно з порядком підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, затвердженим Мінекономрозвитку, за умови фінансування витрат на їх реалізацію за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел у розмірі не менше ніж 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва.”;

у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. Не пізніше ніж за тиждень до проведення конкурсного відбору комісія визначає кількісні та якісні показники проекту співробітництва та затверджує методику оцінки проекту співробітництва за такими показниками.”;

доповнити абзац шостий після слів “в регіоні” словами “, у тому числі шляхом створення нових робочих місць”;

пункт 12 після слів “за кількісними” доповнити словами “та якісними”;

у пункті 13 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088:

1) у Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

у розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми”:

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова “разом із зазначеними експертними висновками” виключити, а цифру і слово “1 березня” замінити цифрою і словом “1 лютого”;

доповнити розділ після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Не пізніше ніж у десятиденний строк з дня отримання відібраних конкурсними комісіями проектів транскордонного співробітництва Мінекономрозвитку надсилає проекти центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері, з метою підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку. Зазначені центральні органи виконавчої влади подають Мінекономрозвитку такі експертні висновки не пізніше ніж у 15-денний строк з дня отримання проектів.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

абзац шостий після слів “на відповідний рік” доповнити словами “, а також експертних висновків центральних органів виконавчої влади стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку”;

у розділі “Обсяги та джерела фінансування Програми”:

доповнити розділ після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Наявність співфінансування у розмірі не менше ніж 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел є умовою надання державної фінансової підтримки.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому:

у першому реченні цифри “55 274,8” і “40 372,9” замінити відповідно цифрами “46 852,9” і “42 165,66”;

у другому реченні цифри “48 305,8” замінити цифрами “49 098,5”;

у додатку 1 до Програми:

у тексті додатка слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

у пункті 4 додатка слово “Мінприроди” замінити словом “Держекоінспекція”;

у додатку 2 до Програми:

у графі “Назва проекту транскордонного співробітництва”:

пункт 3 після слів “пропуску “Рава-Руська” доповнити словами “, постачання обладнання та технічних засобів митного контролю до міжнародних автомобільних пунктів пропуску “Краківець”, “Шегині”, “Ягодин”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та прикордонної служб на українсько-польському кордоні”;

у тексті графи “Замовник” слово “Держмитслужба” замінити словом “Міндоходів”;

у графі “Строк виконання”:

у пункті 1 цифри “2011-2012” замінити цифрами “2012-2014”;

у пункті 2 цифри “2013” замінити цифрами “2014”;

у пункті 4 цифри “2013” замінити цифрами “2014”;

у графі “Орієнтовний обсяг фінансування”:

у пункті 1 цифри “8888,8” і “9743,3” замінити відповідно цифрами “8842,4” і “9134,2”;

у пункті 2 цифри “6576” і “7303,8” замінити відповідно цифрами “5487” і “5685,63”;

у пункті 3 цифри “2223” і “2475,3” замінити відповідно цифрами “2213,7” і “2289,13”;

у графі “Орієнтовний обсяг фінансування”:

у пункті 4 цифри “1500” і “1665” замінити відповідно цифрами “2720” і “2809,76”;

у пункті 5 цифри “7557” і “4340,1” замінити відповідно цифрами “6795” і “7013,24”;

у пункті 6 цифри “7590” і “3564,2” замінити відповідно цифрами “3995,8” і “4127,87”;

у пункті 7 цифри “7540” і “4340,1” замінити відповідно цифрами “4010” і “4142,33”;

у пункті 8 цифри “4500” і “4995” замінити відповідно цифрами “3889” і “4017,34”;

2) у додатку до постанови:

позицію “Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки, молоді та спорту” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки”;

доповнити додаток після позиції “Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки” позицією “Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту”;

позицію “Перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Міністра доходів і зборів”.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...