Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 14.08.2013578
Документ 578-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2013
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. № 578
Київ

Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби;

норми забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 578

ПОРЯДОК
забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм речового забезпечення персоналу Державної кримінально-виконавчої служби - осіб рядового і начальницького складу, спеціалістів, які не мають спеціальних звань, та працівників, які працюють за трудовими договорами.

2.  Речовим забезпеченням є задоволення потреб персоналу у формі одягу, взутті, натільній білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, тканинах для пошиття форми одягу, нарукавних знаках і знаках розрізнення, спеціальному одязі та взутті, санітарно-господарському майні, постовому одязі, ремонтних матеріалах (далі - речове майно), що дає змогу створити необхідні умови для виконання персоналом службових завдань.

3. Речове майно за цільовим призначенням є речовим майном поточного забезпечення, а за використанням поділяється на майно особистого користування та інвентарне майно.

Речове майно придбавається ДПтС централізовано у порядку, передбаченому законодавством.

4. Речове майно ДПтС відпускається територіальним органам управління ДПтС, кримінально-виконавчій інспекції, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, воєнізованим формуванням, навчальним закладам, закладам охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби (далі - органи і установи) у порядку, встановленому Мін’юстом.

5. Речове майно особистого користування є власністю осіб, яким воно видано, з моменту його отримання, крім осіб рядового і молодшого начальницького складу, що навчаються у навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби (далі - курсанти).

Інвентарне майно є державною власністю і перебуває на обліку в органі, установі, яка його видала в користування.

6. Кількість та строки носіння або експлуатації предметів речового майна, що видаються на одну особу, одне ліжко, пост чи пожежний автомобіль, визначаються згідно з нормами забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 578 (далі - норми забезпечення).

7. Строками носіння або експлуатації предметів речового майна є установлений згідно з нормами забезпечення час, протягом якого вони повинні перебувати у користуванні або експлуатації.

Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування обчислюються з дня виникнення права на їх отримання.

Строки носіння або експлуатації предметів інвентарного майна встановлюються з дня фактичної їх видачі. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується. Для предметів інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік.

8. Речове майно особистого користування видається особам із числа персоналу безоплатно за нормами забезпечення № 1-5, а інвентарне майно - за нормами № 6-13.

Право на забезпечення речовим майном за встановленими нормами забезпечення мають:

особи рядового і начальницького складу - з дня присвоєння їм відповідних спеціальних звань та/або призначення на посади;

курсанти - з дня зарахування їх до списків навчальних закладів;

спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами, - з дня призначення на відповідні посади.

Видача речового майна в особисте користування проводиться згідно з антропометричними даними (зріст, об’єм грудей, шиї, голови, розмір взуття).

9. Забезпечення речовим майном осіб із числа персоналу здійснюється в органах і установах, де вони проходять службу або працюють. Поставлення на речове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби (далі - особи рядового і начальницького складу) в органі чи установі здійснюється на підставі наказу керівника органу чи установи про призначення на посаду та атестата на предмети речового майна (далі - речовий атестат) за формою згідно з додатком 1, а у разі присвоєння особі первинного спеціального звання або призначення на посаду спеціалістів, які не мають спеціальних звань, та працівників, які працюють за трудовими договорами, - на підставі відповідного наказу керівника органу чи установи.

10. Предмети речового майна видаються особам у порядку планового забезпечення ним персоналу згідно з нормами забезпечення відповідно до строків їх носіння або експлуатації.

Видача предметів речового майна понад установлені норми, стороннім підприємствам, установам або організаціям чи особам, які не проходять службу чи не працюють у відповідному органі чи установі, забороняється.

Дострокова видача предметів речового майна дозволяється лише у разі:

зміни форми одягу за результатами переатестації;

присвоєння особам молодшого начальницького складу спеціального звання молодшого лейтенанта внутрішньої служби, лейтенанта внутрішньої служби (видача кашкета);

присвоєння чергового звання майора внутрішньої служби (видача брюк старшого начальницького складу);

присвоєння спеціального звання генерал-лейтенанта внутрішньої служби (видача кітеля та мундира з брюками);

присвоєння спеціального звання генерал-полковника внутрішньої служби (видача кашкета).

Речове майно особам із числа персоналу видається наперед для користування під час подальшого проходження служби чи роботи.

11. В органах і установах створюються у необхідній кількості перехідні запаси предметів форми одягу для забезпечення вперше прийнятих на службу осіб рядового і начальницького складу.

12. Чергова видача предметів речового майна особам із числа персоналу здійснюється після закінчення встановлених згідно з нормами забезпечення строків носіння або експлуатації раніше отриманих аналогічних предметів.

13. Курсантам речове майно (крім інвентарних речей, натільної та постільної білизни) видається в їх особисте користування.

14. Одночасно з отриманням нових предметів речового майна курсанти зобов’язані здати в установленому порядку аналогічні предмети, що були в їх користуванні, на склад навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби (далі - навчальний заклад).

У разі присвоєння курсанту спеціального звання середнього начальницького складу або відрахування курсанта з навчального закладу попередньо видане речове майно особистого користування здається ним на склад навчального закладу.

Предмети речового майна, що були в користуванні курсантів, після чищення та ремонту переводяться у підмінний фонд.

У разі втрати предметів речового майна з вини курсанта йому видаються аналогічні предмети майна з підмінного фонду. Вартість втрачених предметів речового майна утримується з курсанта згідно з пунктом 64 цього Порядку з урахуванням їх зносу.

15. Особи, які звільняються із служби в Державній кримінально-виконавчій службі (далі - звільнення із служби) після закінчення навчальних закладів, речовим майном не забезпечуються.

16. Знаки розрізнення видаються особам рядового і начальницького складу одночасно з предметами форми одягу, на яких передбачено їх носіння. Зразки нарукавних знаків територіальних органів управління ДПтС встановлює ДПтС.

Особам начальницького складу у разі присвоєння чергового спеціального звання додатково видаються знаки розрізнення і погони у кількості, необхідній для предметів форми одягу, строки носіння яких не закінчилися.

Забезпечення речовим майном особистого користування

17. Особам рядового і начальницького складу речове майно особистого користування, як правило, видається у готовому вигляді. У разі коли підібрати окремі предмети речового майна особистого користування за розміром і зростом немає можливості, здійснюється їх індивідуальне пошиття на спеціалізованих підприємствах, що не належать до сфери управління ДПтС, з оплатою вартості виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів, передбачених на зазначені цілі.

Крім того, індивідуальне пошиття на спеціалізованих підприємствах форми одягу здійснюється для осіб старшого (у спеціальному званні полковника внутрішньої служби) і вищого начальницького складу.

18. Особи рядового і начальницького складу, відряджені до органів виконавчої влади, речовим майном особистого користування забезпечуються за місцем проходження служби до відрядження.

Особи рядового і начальницького складу, які вибувають у тривалі відрядження із збереженням у списках органів і установ, забезпечуються речовим майном особистого користування за місцем проходження служби до відрядження.

В окремих випадках у разі відрядження осіб рядового і начальницького складу для проходження служби до інших органів та установ за їх бажанням забезпечення речовим майном особистого користування може здійснюватися за місцем фактичного проходження служби.

19. У разі переведення осіб рядового чи начальницького складу для проходження служби до інших органів чи установ їм видаються належні на день вибуття предмети речового майна особистого користування за попереднім місцем проходження служби та виписується речовий атестат, який є підставою для поставлення на речове забезпечення за новим місцем служби.

У разі відсутності необхідних предметів речового майна особистого користування в органі чи установі на день вибуття зазначених осіб до нового місця служби забезпечення їх такими предметами здійснюється за новим місцем служби згідно з обліковими даними речового атестата.

20. Особи рядового і начальницького складу, які прибули для проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі з інших державних органів чи військових формувань, забезпечуються речовим майном особистого користування після закінчення строків носіння предметів зазначеного майна, отриманих раніше, крім випадків, зазначених в абзаці четвертому пункту 10 цього Порядку.

21. У разі присвоєння особам рядового чи молодшого начальницького складу спеціального звання середнього начальницького складу їм видається речове майно особистого користування, передбачене нормами забезпечення для середнього начальницького складу з урахуванням того, що раніше видані предмети речового майна особистого користування, строки носіння яких не закінчилися, зараховуються в забезпечення зазначених осіб речовим майном.

22. Особам рядового і начальницького складу (крім курсантів) після перших трьох років служби за їх бажанням та рішенням керівника органу чи установи дозволяється за умови наявності в їх користуванні придатних до використання предметів раніше виданого речового майна особистого користування замість одних предметів, передбачених нормами забезпечення, отримувати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються, або отримувати за них грошову компенсацію.

Грошова компенсація виплачується за умови наявності коштів та в межах бюджетних асигнувань, установлених на відповідні цілі.

23. Грошова компенсація замість предметів речового майна особистого користування, що підлягають видачі особам рядового і начальницького складу, виплачується згідно з пунктом 60 цього Порядку. Вартість предметів речового майна особистого користування визначається ДПтС відповідно до  їх закупівельної вартості.

24. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, речове майно особистого користування не видається, і період часу перебування у відпустці у строки носіння не зараховується.

25. У разі присвоєння особам начальницького складу спеціального звання генерал-майора внутрішньої служби речове майно особистого користування, видане під час перебування у попередньому спеціальному званні, в його речове забезпечення не зараховується.

26. Предмети речового майна особистого користування для осіб рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу виготовляються з різних за якістю матеріалів у порядку, що встановлюється Мін’юстом.

27. Під час звільнення із служби особам рядового і начальницького складу за їх бажанням може видаватися речове майно особистого користування, яке не було ними отримано на день звільнення, або виплачуватися грошова компенсація за нього за цінами, що діють на день підписання наказу про звільнення.

28. У разі звільнення особи рядового і начальницького складу із служби у запас Збройних Сил їй видається речовий атестат, копія якого додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення така особа буде прийнята на службу до Державної кримінально-виконавчої служби, до її речового забезпечення зараховуються раніше отримані предмети речового майна особистого користування, а строк носіння предметів продовжується на період від дня звільнення до дня прийняття на службу.

29. Особам, які звільняються із служби через службову невідповідність, за порушення дисципліни, у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, речове майно особистого користування не видається, а вартість виданих предметів, строк носіння яких не закінчився, утримується із зазначених осіб з урахуванням зносу.

Своєчасно не отримане речове майно особистого користування не видається і за нього не виплачується грошова компенсація особам, які звільняються із служби протягом трьох років після присвоєння їм першого спеціального звання.

30. Особи рядового і начальницького складу, які звільнені із служби і мають право на носіння форми одягу Державної кримінально-виконавчої служби, можуть придбавати його за власний рахунок.

Забезпечення інвентарним майном

31. Інвентарне майно, до якого належать постільні речі, спеціальний, санітарно-гігієнічний одяг та спеціальне взуття, спорядження та постовий одяг, видається тільки у тимчасове користування.

32. Постільними речами забезпечуються курсанти, слухачі навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби та інші особи рядового і начальницького складу під час проходження курсів підвищення кваліфікації або перепідготовки за умови їх розміщення у казармах чи гуртожитках навчальних закладів.

33. Забезпечення інвентарним майном здійснюється за встановленими нормами забезпечення.

34. Спеціальний, санітарно-гігієнічний одяг та спеціальне взуття видається особам із числа персоналу з метою їх захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки на робочих місцях.

Носіння спеціального, санітарно-гігієнічного одягу та спеціального взуття як повсякденного одягу і взуття та у вільний від виконання робіт (позаслужбовий) час забороняється.

35. Спеціальний, санітарно-гігієнічний одяг та спеціальне взуття видаються тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального, санітарно-гігієнічного одягу тканини, а також виплата грошової компенсації забороняється.

36. У разі переміщення осіб із числа персоналу органу чи установи на інші посади, на яких забезпечення спеціальним, санітарно-гігієнічним одягом та спеціальним взуттям не передбачено, раніше отримані предмети інвентарного майна здаються ними на склад органу чи установи.

37. Постовий одяг видається згідно з кількістю зовнішніх вартових постів з охорони об’єктів та закріплюється за окремими відповідальними особами підрозділів охорони.

38. Предмети інвентарного майна, видані особі в користування або закріплені за нею, у тому числі предмети, строк носіння або експлуатації яких закінчився, у разі зміни місця роботи, а також звільнення здаються на склад органу чи установи.

39. Особи, які направляються на навчання із залишенням у списках органу чи установи, здають предмети інвентарного майна, які були в їх користуванні, на склад органу чи установи.

40. У разі участі персоналу у спортивних змаганнях порядок забезпечення необхідним майном та інвентарем встановлює Мін’юст.

Вибракування та списання речового майна

41. Закінчення встановлених строків носіння або експлуатації предметів речового майна не є підставою для їх списання, якщо вони за своїми якостями до чи після ремонту придатні до подальшого використання за призначенням.

42. Для перевірки якісного стану та визначення придатності до подальшого використання речового майна, строки носіння якого закінчилися, наказом начальника органу чи установи утворюється комісія з вибракування речового майна (далі - комісія). До складу комісії обов’язково включаються посадові особи служби ресурсного забезпечення і бухгалтерії органу чи установи.

Порядок утворення та діяльності комісії визначається Мін’юстом.

43. Вибракування речового майна проводиться з метою списання з обліку його предметів, строк носіння або експлуатації яких закінчився і які стали непридатними для подальшого використання. Вибракування проводиться в міру накопичення зазначеного речового майна, але не менше одного разу на рік.

44. Речове майно, вилучене з користування після закінчення встановлених строків носіння або експлуатації, розміщується на складі органу чи установи і сортується на:

придатне для використання без ремонту або після ремонту;

непридатне для використання, що підлягає списанню.

45. Речове майно, яке потребує ремонту, за розпорядженням керівника служби ресурсного забезпечення органу чи установи передається до речової ремонтної майстерні в порядку, що визначається Мін’юстом.

46. Комісія після всебічного огляду і перерахування майна складає сортувальний акт за формою згідно з додатком 2. Підписаний головою і членами комісії сортувальний акт затверджується начальником органу чи установи.

47. Віднесення майна до категорії неліквідного (зіпсованого) здійснюється комісією після перевірки та з’ясування причин зміни якісного стану.

Неліквідне (зіпсоване), застаріле та зняте із забезпечення речове майно у разі неможливості його ремонту та використання за своїм прямим призначенням списується.

48. Після списання предмети речового майна підлягають розпорюванню (розбиранню) в присутності членів комісії, про що у сортувальному акті робиться відповідний запис.

Використання вибракуваного речового майна без його розпорювання (розбирання) забороняється.

Ремонтні матеріали, фурнітура та ганчір’я, отримані від розпорювання (розбирання) речового майна, підлягають обліку і використовуються насамперед для ремонту предметів речового майна, задоволення господарчих потреб органу чи установи або можуть здаватися в пункти приймання вторинної сировини в порядку, що визначається Мін’юстом.

49. Вибракуване майно, включене до сортувального акта, зберігається до його розпорювання (розбирання) в окремому приміщенні складу органу чи установи.

Облік речового майна

50. Речове майно, що перебуває в органах і установах, підлягає обліку, який полягає в правильному та своєчасному оформленні документів, здійсненні записів у книгах та картках обліку про операції щодо його руху та про якісний стан майна.

51. Основними завданнями обліку речового майна є здійснення контролю за його збереженням та використанням за призначенням, а також отримання достовірних даних про наявність, рух, якісний стан майна та заходи щодо забезпечення ним органів і установ.

52. Служба ресурсного забезпечення ДПтС веде облік речового майна, яке перебуває на складах структурного підрозділу ДПтС із забезпечення її діяльності, органів і установ та в користуванні осіб рядового і начальницького складу апарату ДПтС.

53. Облік речового майна в органах і установах ведеться в облікових документах за формами згідно з додатками 1-10.

54. Для ведення обліку речового майна у відповідних книгах та арматурних картках, які ведуться за формою згідно з додатком 3, а також проведення розрахунків під час звільнення із служби чи роботи осіб із числа персоналу в органах і установах призначається відповідальна посадова особа.

55. Інвентарне майно із строком носіння або експлуатації більш як два роки, яке перебуває у користуванні, обліковується за кількістю та роками видачі в експлуатацію в книзі обліку інвентарного майна за роками видачі за формою згідно з додатком 4.

56. Речове майно, видане особам із числа персоналу в особисте користування, обліковується в арматурних картках, реєстр яких ведеться за формою згідно з додатком 5.

Підставою для оформлення арматурної картки є наказ про призначення на посаду, а для осіб, які були переведені по службі з іншого органу чи установи, - також речовий атестат.

У разі відсутності речового атестата робиться запит за попереднім місцем служби переведеної особи. До отримання такого атестата забезпечення речовим майном не здійснюється.

57. Предмети речового майна, видані особам із числа персоналу (крім курсантів) в особисте користування разом із знаками розрізнення та фурнітурою, списуються з бухгалтерського обліку органу чи установи.

58. Під час планової сезонної видачі речового майна складаються роздавальні/здавальні відомості на речове майно за формою згідно з додатком 6. Підставою для складення таких відомостей є норми забезпечення та облікові дані арматурних карток. Роздавальні/здавальні відомості на речове майно складаються в одному примірнику і завіряються підписами керівника служби ресурсного забезпечення органу чи установи і особи, що веде облік речового майна, та передаються для використання під час видачі речового майна:

із складу - завідуючому складом;

у підрозділах - посадовій особі, яка здійснює видачу.

59. Після видачі речового майна роздавальні/здавальні відомості на речове майно здаються призначеній відповідальній посадовій особі, яка вносить дані до арматурних карток та подає зазначені відомості бухгалтерії органу чи установи. Речове майно, яке частково або повністю не видане окремим особам, здається на склад органу чи установи згідно з відповідною накладною.

60. Для виплати персоналу грошової компенсації за належні до отримання предмети речового майна особистого користування оформляється довідка про виплату грошової компенсації за належні до видачі предмети речового майна за формою згідно з додатком 7 у двох примірниках, перший з яких подається бухгалтерії органу чи установи для виплати компенсації, другий додається до арматурної картки.

61. У разі переміщення по службі або звільнення з неї речові атестати виписуються індивідуально на кожну особу, що вибуває, у двох примірниках, з яких перший видається під підпис особі, а другий  залишається в органі чи установі та додається до арматурної картки.

62. Речове майно, що перебуває в особистому користуванні курсантів, які прибули з інших навчальних закладів, оприбутковується шляхом взяття на облік на підставі речового атестата після звіряння з даними про фактичну наявність та його якісний стан.

63. У разі прибуття курсантів без речового атестата їх речове майно оприбутковується згідно з його фактичною наявністю на підставі акта, який складається у довільній формі.

Такий акт підписується начальником курсу навчального закладу, до якого прибули курсанти, і керівником служби ресурсного забезпечення та затверджується керівником навчального закладу. Водночас до навчального закладу, з якого прибули курсанти, службою ресурсного забезпечення робиться запит щодо надсилання речового атестата. Після надходження зазначеного атестата кількісний та якісний стан прийнятого майна звіряється з даними атестата.

64. Для проведення розрахунків з персоналом у випадках, коли вартість виданих предметів речового майна підлягає відшкодуванню за рахунок осіб, складається довідка-розрахунок на утримання вартості речового майна за формою згідно з додатком 8 у двох примірниках, перший з яких залишається у службі ресурсного забезпечення та додається до арматурної картки, другий подається бухгалтерії органу чи установи для утримання заборгованості.

65. Приймання майна, що надійшло на склад органу чи установи, здійснюється згідно з відповідними супровідними документами (нарядами, накладними) та актами приймання матеріальних цінностей.

66. Дані первинних облікових документів повинні бути відображені в регістрах складського обліку органу чи установи, а первинні облікові документи подані протягом трьох діб після їх складення бухгалтерії органу чи установи.

67. Речове майно, яке перебуває у підрозділах, обліковується у книзі обліку матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 9.

Записи у зазначеній книзі повинні відображати наявність майна на кожний день.

68. Предмети форми одягу, строки носіння яких закінчилися, що вилучаються у курсантів, здаються на речовий склад навчального закладу згідно із роздавальними/здавальними відомостями на речове майно, які складаються у двох примірниках.

69. Перший екземпляр виконаних та належно оформлених роздавальних/здавальних відомостей на речове майно подається службі ресурсного забезпечення, після чого - бухгалтерії, а другий залишається у підрозділі, в якому здійснювалася видача відповідних предметів речового майна.

70. Інвентарне майно, що видається персоналу в тимчасове користування на період несення служби чи роботи, а також предмети особистого користування курсантів у разі їх вибуття у відпустку, відрядження або на лікування обліковуються в книзі обліку речового майна, виданого у тимчасове користування за формою згідно з додатком 10.

Звітність з питань речового забезпечення

71. Звітність з питань речового забезпечення в органах і установах здійснюється з метою проведення перевірки отримання і законної видачі речового майна за звітний період, фактичної його наявності на кінець звітного періоду, а також правильності визначення потреби у ньому на наступний період.

72. Звіти-замовлення стосовно речового забезпечення органів чи установ подаються за формою і у строки, що встановлені Мін’юстом.

73. Служба ресурсного забезпечення органу чи установи перед складенням річної звітності:

видає особам із числа персоналу наявне на складі та належне їм згідно з нормами забезпечення речове майно. При цьому не допускається утворення залишків нового речового майна в разі, коли особи з числа персоналу не забезпечені відповідним майном;

вносить дані до книг і карток обліку речового майна усіх первинних облікових документів;

приймає на склад, проводить вибракування та розпорювання (розбирання) предметів інвентарного майна, строки носіння чи експлуатації яких закінчилися, і вони стали непридатними до використання;

проводить інвентаризацію речового майна;

звіряє дані обліку речового майна на складі і у підрозділах, у яких здійснювалася його видача, з даними обліку бухгалтерії органу чи установи;

вносить дані про наявні залишки речового майна у книгах і картках його обліку станом на 20 грудня звітного року та припиняє подальшу видачу і здачу речового майна до кінця поточного року;

вносить дані щодо забезпеченості речовим майном осіб із числа персоналу станом на 1 січня до арматурних карток, на підставі яких складається відомість щодо потреби в речовому майні;

здійснює підготовку антропометричних даних на предмети речового майна особистого користування, що замовляються на наступний рік.

74. Відповідальність за достовірність складення і своєчасність подання звітів-замовлень ДПтС покладається особисто на керівників органів і установ.Додаток 1
до Порядку

АТЕСТАТ № ____ , серія ________
на предмети речового майна


Додаток 2
до Порядку

СОРТУВАЛЬНИЙ АКТ № ______


Додаток 3
до Порядку

АРМАТУРНА КАРТКА № ____________Додаток 4
до Порядку

КНИГА № _____
обліку інвентарного майна за роками видачі

___________________________________________________________
(найменування органу чи установи)

Найменування предмета
речового майна

Номер сторінки,
на якій розпочато облік предмета

Номер кожної наступної сторінки
(у разі перенесення даних обліку предмета)

Ліва сторінка

Рахунок ____________________________________________________
(найменування предмета речового майна)

Найменування структурного підрозділу

Залишок предметів

Видано предметів

усього

у тому числі за роками

дата

кількість

дата

кількість

дата

кількість

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Права сторінка

Одиниця виміру ______

Здано або списано предметів

Залишок предметів

дата

кількість

дата

кількість

дата

кількість

усього

у тому числі за роками

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

20__ р.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

__________
Примітки.


1. У графі 2 зазначається сума граф 3-7.

2. У графах 3-7 зазначаються дані щодо залишків майна за роками видачі його в користування.

3. У графах 8-13 зазначаються місяць, рік видачі та кількість відпущених предметів речового майна.

4. У графах 14-19 зазначаються місяць, рік здачі або списання предметів речового майна та їх кількість.

5. У разі видачі майна, яке було в користуванні, а також у разі здавання предметів, строки носіння або експлуатації яких не закінчилися, у графах 9, 11, 13, 15, 17 і 19 знаменником зазначається строк носіння або експлуатації, що залишився.

6. У графі 20 зазначається сума граф 21-26.

7. Дані, що зазначаються у графах 21-26, обчислюються шляхом додавання до залишку предметів речового майна на день видачі кількості виданих предметів майна та віднімання кількості зданих або списаних предметів речового майна (за відповідним роком їх видачі у користування).
Додаток 5
до Порядку

РЕЄСТР № ________
арматурних карток

___________________________________________
(найменування органу чи установи)

Номер арматурної картки

Прізвище, ім’я, по батькові

Звання та посада

Дата та номер наказу про зарахування

Дата та номер наказу про звільнення
Додаток 6
до Порядку

РОЗДАВАЛЬНА/ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ № _______ на речове майно


Додаток 7
до Порядку

ДОВІДКА № ____
про виплату грошової компенсації за належні до видачі предмети речового майна


Додаток 8
до Порядку

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК № ________
на утримання вартості речового майнаДодаток 9
до Порядку

КНИГА № _____
обліку матеріальних  цінностей

___________________________________________________________
(найменування органу чи установи)

Найменування матеріальних цінностей

Номер сторінки, на якій розпочато облік

Номер кожної наступної сторінки (у разі перенесення даних щодо обліку)

___________________________________________________________
(найменування матеріальних цінностей)

Одиниця вимірювання ______

Дата запису

Номер статті у журналі реєстрації облікових документів

Найменування, номер і дата документа

Від кого отримано, кому видано

Надійшло

Використано

Залишилося

Номер сторінки справи, до якої підшито документ

__________
Примітка.На кожне найменування матеріальних цінностей виділяється окрема сторінка книги обліку. Якщо однакові матеріальні цінності відрізняються якісним станом, на кожну з них виділяється окрема сторінка.
Додаток 10
до Порядку

КНИГА № ______
обліку речового майна, виданого у тимчасове користування

___________________________________________________________
(найменування органу чи установи)

Порядковий номер

Звання, прізвище, ініціали

Найменування предмета речового майна

Одиниця виміру

Видано

Прийнято

кількість (словами)

підпис

кількість (словами)

підпис
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 578

НОРМИ
забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби

НОРМА № 1
забезпечення формою одягу та іншим речовим майном осіб вищого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

Найменування предмета

Кількість предметів на одну особу, штук, пар, комплектів

Строк носіння, років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

Форма одягу

1. Кашкет

2

4


2. Кашкет літній

1

3


3. Папаха з каракулю

1

8


4. Шапка з каракулю

1

5


5. Пальто зимове з каракулевим коміром

1

5


6. Куртка зимова шкіряна з каракулевим коміром

1

5


7. Плащ демісезонний

1

5


8. Плащ-накидка з чохлом

1

7


9. Мундир і штани

2

6


10. Кітель і штани

1

3


11. Куртка і штани

1

3


12. Штани

1

3


13. Куртка і штани літні

1

3


14. Сорочка з довгими рукавами

2

1


15. Сорочка з короткими рукавами

1

1


16. Сорочка літня

2

3


17. Фуфайка літня трикотажна

1

1


18. Краватка

3

1


19. Кашне

2

6


20. Рукавички шкіряні

1

2


Взуття

21. Напівчоботи хромові утеплені

1

2


22. Напівчеревики хромові

1

1


Спорядження

23. Пояс парадний

1

10


24. Ремінь для штанів шкіряний

1

5


25. Аксельбант

1

10


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »