Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"
Верховна Рада України; Закон від 20.11.20125491-VI