Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій [...]
Верховна Рада України; Закон від 18.09.2008540-VI
Документ 540-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2015, підстава 580-19
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо недопущення захоплення підприємств,
установ, організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.23 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 26,
ст. 358, N 48, ст. 480; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296):
абзац двадцять другий частини третьої статті 5 доповнити
такими словами: "(крім випадків виконання судових рішень, ухвал
про зміну органів управління та посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності)";
статтю 10 доповнити частиною третьою такого змісту:
"При виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів
управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності можуть залучатися виключно
працівники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у
процесі виконання таких рішень не допускається".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 540-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...