Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 19.04.2006518
Документ 518-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2006, підстава v0380665-06
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 518
Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для
державних потреб у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1564 ( 1564-2006-п ) від 08.11.2006
Наказом Міністерства економіки
N 380 ( v0380665-06 ) від 22.12.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2006 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати
виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок
бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними
програмами на 2006 рік;
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення
змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення
не пізніше ніж до 15 листопада ц. р.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з
оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів
інформацію про стан її погашення.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 518
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт,
надання послуг для державних потреб у 2006 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 )
на фінансування державного замовлення в 2006 році
(у розрізі замовників)
(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | | замовник | |--------------------------------------------------------------------| | | |у сфері |на |на по- |на одер-|на |на |на за- |на най- | | | |культури|випуск|ставку |жання |поставку|прове- |купівлю|важливіші | | | | |друко-|дорого-|приросту|продук- |дення |зерно- |новітні | | | | |ваної |цінних |запасів |ції со- |земель-|вих ку-|технології| | | | |про- |металів|корисних|ціаль- |ної ре-|льтур |за пріори-| | | | |дукції| |копалин |ного |форми |та |тетними | | | | | | |та топо-|призна- |та за- |інших |напрямами | | | | | | |графо- |чення |безпе- |продо- |розвитку | | | | | | |геоде- | |чення |вольчих|науки і | | | | | | |зичні | |охорони|товарів|техніки та| | | | | | |роботи | |земель-| |матеріаль-| | | | | | | | |них і | |но-техніч-| | | | | | | | |водних | |не забез- | | | | | | | | |ресур- | |печення | | | | | | | | |сів | |науки | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| | Усього |2524199,7|422655,5|186409|9225 |846492,8|304037,2|56503 |400000 |298877,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| | | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Апарат Верховної |20527,8 |20527,8 | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпаливенерго |11895,7 | | | | | | | |11895,7 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінекономіки |2227,5 | | | | | | | |2227,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МКТ |59635 |59635 | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МОН |225097,5 | |159599| | |21782,5 | | |43716 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МОЗ |1903,1 | |150 | | | | | |1753,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінприроди |848018,9 | | | |846492,8| | | |1526,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпраці |282963,2 | | | | |282254,7| | |708,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінпромполітики |19743,4 | | | | | | | |19743,4 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінагрополітики |5075,2 | |500 | | | | | |4575,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінтрансзв'язку |430,6 | | | | | | | |430,6 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |МНС |723,3 | | | | | | | |723,3 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінфін |9409,5 | | |9225 | | | | |184,5 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінбуд |30130,1 |25000 | | | | | | |5130,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Мінвуглепром |7710 | | | | | | | |7710 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомтелерадіо |335492,7 |317492,7|18000 | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держводгосп |10,9 | | | | | | | |10,9 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомзем |56503 | | | | | |56503 | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держспоживстандарт|3157,2 | | | | | | | |3157,2 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Держкомрезерв |400000 | | | | | | |400 000| | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Головдержслужба |2642,1 | | | | | | | |2642,1 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |НКАУ |59936 | | | | | | | |59936 | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Національна |130447,5 | |8160 | | | | | |122287,5 | |академія наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |861,9 | | | | | | | |861,9 | |педагогічних наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |8477,6 | | | | | | | |8477,6 | |медичних наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Академія |512,4 | | | | | | | |512,4 | |правових наук | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------| |Українська |667,6 | | | | | | | |667,6 | |академія аграрних | | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
--------------------------------------------------------------------------------- | КПКВК | Галузь. Замовник. Назва | Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,| | | продукції | виміру | | середня |тис. | | | | | | вартість,|гривень | | | | | | гривень | | | | | | | | | |-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Усього | | | |422655,5 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення та розповсюдження фільмів | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1801230|МКТ | | | |49250 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Створення національних |одиниць/ |100/350/3510|432,5 |43250 | | |фільмів |частин/ | | | | | | |хвилин | | | | | | |екранного| | | | | | |часу | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Ігрові (художні) кінофільми|- " - |20/172/1720 |1331 |26620 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Ігрові (художні) |- " - |16/37/370 |350 |5600 | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Анімаційні фільми |- " - |11/11/120 |363,6 |4000 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |10/20/200 |39 |390 | | |(хронікально-документальні)| | | | | | |кінофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |15/28/280 |103 |1550 | | |(хронікально-документальні)| | | | | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |11/32/320 |289 |3180 | | |(науково-пізнавальні) | | | | | | |кінофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Неігрові |- " - |17/50/500 |112 |1910 | | |(науково-пізнавальні) | | | | | | |відеофільми | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Розповсюдження фільмів | | | |6000 | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |У тому числі: | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Проведення робіт по |кількість|53 |31,4 |1663 | | |тиражуванню фільмів |назв | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Виконання робіт з |- " - |25 |7,2 |180 | | |реставрації фільмових | | | | | | |матеріалів | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Відновлення оригіналів |кількість|70 |47,5 |3327 | | |вихідних матеріалів |назв | | | | | |українських фільмів на | | | | | | |кіноплівці та сучасних | | | | | | |носіях | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Виготовлення субтитрованих |- " - |125 |6,6 |830 | | |копій українських фільмів | | | | | | |для закордонних | | | | | | |представництв | | | | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1801150|МКТ |1900 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |У тому числі: | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Створення вистав, концертних програм |940 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів образотворчого мистецтва |560 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів драматичного мистецтва |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Придбання творів музичного мистецтва |250 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини | | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |2701090|Мінбуд |25000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Велика Кенаса (Дворики з аркадами), м. Євпаторія, Автономна |650 | | |Республіка Крим | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Покровська церква, с. Піддубці Луцького району Волинської |1245 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського району Житомирської |500 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району |300 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Доменна піч в Урочищі Ангелів, Рожнятівський район |250 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок Жолкевських, м. Жовква Львівської області |500 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, с. Підгірці Бродівського району Львівської області |1081 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Костел Успення Пресвятої діви Марії, м. Угнів Сокальського |575 | | |району Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Церква Святого Миколая, м. Белз Сокальського району |250 | | |Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Церква Святої Параскеви, м. Белз Сокальського району |300 | | |Львівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Вежа, м. Белз Сокальського району Львівської області |375 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Успенська церква, с. Осинове Новопсковського району |185 | | |Луганської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеської |100 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Спасо-Преображенська церква, с. Великі Сорочинці |1100 | | |Миргородського району Полтавської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Корець Рівненської області |550 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Михайлівська церква, смт Гоща Рівненської області |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцька церква, с. Пустовійтівка Роменського району Сумської|2440 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Старокостянтинів Хмельницької області |382 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Успенський собор, м. Канів Черкаської області |3075 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Торгові ряди, м. Умань Черкаської області |243 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Вознесенська церква, смт Лужани Кіцманського району |500 | | |Чернівецької області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівського району |654 | | |Чернігівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Іллінська церква, смт Короп Чернігівської області |150 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцька церква, с. Бігач Менського району Чернігівської |150 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Палац О. Рум'янцева-Задунайського, с. Вишеньки Коропського |570 | | |району Чернігівської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області |300 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Замки Тернопілля", м. Збараж |1425 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Палацовий комплекс, смт Вишнівець Збаразького району |959,3 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Скалат Підволочиського району Тернопільської |400 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Замок, м. Збараж Тернопільської області |65,7 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Державний історико-архітектурний заповідник, м. Бережани |1100 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Троїцький замковий костел-усипальниця, м. Бережани |600 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Північно-західний корпус і західна вежа Замку, м. Бережани |500 | | |Тернопільської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний історико-архітектурний заповідник "Чернігів |500 | | |стародавній", м. Чернігів | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Борисоглібський собор |500 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Софія Київська", м. Київ |5000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корегування генерального плану Національного заповідника |50 | | |"Софія Київська", м. Київ | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Софійський собор, м. Київ |950 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Консисторія |980 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Пристінні келії |380 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Флігель бурси |205 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставраційно-ремонтні роботи фасадів пам'яток |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корегування проекту інженерних мереж на території комплексу |260 | | |споруд Софійського собору | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Кирилівська церква |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Судацька фортеця |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Будинок митрополита |250 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Корпус N 3 |1025 | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |1802030|МКТ |8485 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Шевченківський національний заповідник, м. Канів Черкаської |5100 | | |області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |5100 | | |реставраційних робіт будівлі музею Т. Г. Шевченка | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник,|765 | | |м. Київ | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |64 | | |ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 3 (Келії соборних | | | |ченців XVIII століття) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 83 |682 | | |(Онуфріївської вежі) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації |19 | | |на проведення ремонтно-реставраційних робіт | | | |корпусу N 4 (Келії соборних ченців XVII - | | | |XVIII століття) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя |1000 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація, консервація та музеєфікація козацької "Чайки" |100 | | |XVIII століття та судна "Бригантина" XVIII століття | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення науково-проектних, реставраційних та |300 | | |реабілітаційних робіт із збереження та відновлення | | | |історичного ландшафту о. Хортиця | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Консервація та музеєфікація курганів |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення реставраційно-реабілітаційних робіт з укріплення |400 | | |узбережжя о. Хортиця на території пам'яток археології | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Проведення науково-проектних робіт з музеєфікації пам'яток |100 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Давній Галич", м. Галич |350 | | |Івано-Франківської області | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація дзвіниці XVII століття комплексу церкви святого |70 | | |Пантелеймона | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація костелу кармелітів |50 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація та музеєфікація фундаменту Успенського собору |50 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація об'єктів Музею архітектури та побуту Прикарпаття |150 | | |у с. Крилос | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація пам'ятника Б. Хмельницького |30 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Національний заповідник "Херсонес Таврійський", |870 | | |м. Севастополь | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації, проведення |800 | | |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Чембало (м. | | | |Балаклава) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Розроблення науково-проектної документації на проведення |70 | | |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Каламіта (м. | | | |Інкерман) | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Державний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької|400 | | |битви", с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області| | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Реставрація іконостаса Михайлівської церкви XVII століття |400 | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Інформаційні послуги | | | |-------------------------------------------------------------+---------| | |Верховна Рада України |20527,8 | |-------+-------------------------------------------------------------+---------| |0111080|Висвітлення діяльності |годин |4969 |4131 |20527,8 | | |народних депутатів України | | | | | | |через засоби телебачення і | | | | | | |радіомовлення | | | | | | |---------------------------+---------+------------+----------+---------| | |Держкомтелерадіо | | | |317492,7 | |-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------| |1701080|Виробництво та |- " - |303149,3 | |317492,7 | |1701090|розповсюдження | | | | | |1701140|телерадіопрограм для | | | | | |1701150|державних потреб | | | | | |1701190| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
---------------------------------------------------------------------------------- | КПКВК | Галузь. |Обсяг, |Орієн- |Вартість,| | | Замовник. |тис. |товна |тис. | | | Назва продукції |примір-|середня|гривень | | | |ників |варті- | | | | | |сть од-| | | | | |ного | | | | | |примір-| | | | | |ника, | | | | | |гривень| | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Усього |16023,4| |186409 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | | | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання, придбання, зберігання і доставка |14569,4|8,8 |129184 | | |підручників для студентів вищих навчальних | | | | | |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | | | |професійно-технічних навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Наукові видання |37 |50 |1850 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання для дітей та юнацтва |519 |8,7 |4520 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Науково-популярна література |156 |14,6 |2277 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Література мовами національних меншин |47 |32,1 |1509,6 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків української літератури та |369 |11,7 |4300 | | |лауреатів Національної премії імені Тараса | | | | | |Шевченка | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків зарубіжної літератури (в |206 |15,5 |3198,5 | | |перекладі українською мовою) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Довідкові та інформаційні видання |93 |23,5 |2194,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підготовка до друку | | |3499 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі за замовниками: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2201230|МОН | | |128534 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання, придбання, зберігання і доставка | | |128534 | | |підручників для студентів вищих навчальних | | | | | |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | | | |професійно-технічних навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання підручників |14540,4|8,2 |119882,3 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів спеціалізованих |146,4 |38 |5567,3 | | |загальноосвітніх навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів 6 класу дванадцятирічної |8096,1 |7,5 |61125 | | |школи | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники і посібники, видані мовами |1439,7 |9,9 |14248 | | |національних меншин | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів професійно-технічних |383,4 |10,4 |4000 | | |навчальних закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для учнів середньої школи |5312,2 |7,1 |37573,7 | | |(9-11 класи) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники і посібники, видані мовами |463,2 |7,8 |3618,5 | | |національних меншин | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |485,1 |21,4 |10372,1 | | |закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Навчальні посібники серії "Шкільна бібліотека"|117,2 |10,5 |1231 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Оплата виконання державного замовлення | | |13,2 | | |перехідних угод | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Доставка навчальної літератури та зберігання | | |8379,2 | | |резервного фонду МОН | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Проведення конкурсів | | |272,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |6541060|Національна академія наук | | |8160 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції | | |4661 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Наукові видання |37 |50 |1850 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видавництво "Наукова думка" |19 |71,1 |1350 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видавничий дім "Академперіодика" |18 |27,8 |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Словники України (Український |15 |80,7 |1211 | | |мовно-інформаційний фонд Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедія історії України (Інститут |5 |100 |500 | | |історії України Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Енциклопедія сучасної України (Інститут |10 |110 |1100 | | |енциклопедичних досліджень Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підготовка до друку | | |3499 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Національна енциклопедія України "Українська | | |180 | | |універсальна енциклопедія" (Інститут | | | | | |енциклопедичних досліджень Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Шевченківська енциклопедія" (Інститут | | |580 | | |літератури імені Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Історія української літератури" (Інститут | | |200 | | |літератури імені Т.Г. Шевченка Національної | | | | | |академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Національний атлас України" (Інститут | | |2339 | | |географії Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |"Франківська енциклопедія" (Львівське | | |200 | | |відділення Інституту літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка Національної академії наук) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |1701110|Держкомтелерадіо | | |18000 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції за програмою |1389,2 |13 |18000 | | |"Українська книга" | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Видання для дітей та юнацтва |518,5 |8,7 |4520 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків української літератури та |368,5 |11,7 |4300 | | |лауреатів Національної премії імені Тараса | | | | | |Шевченка | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Твори класиків зарубіжної літератури (в |205,8 |15,5 |3198,5 | | |перекладі українською мовою) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Науково-популярна література |156 |14,6 |2277 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Довідкові та інформаційні видання |93,4 |23,5 |2194,9 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Література мовами національних меншин |47 |32,1 |1509,6 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2801110|Мінагрополітики | | |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Випуск друкованої продукції |20 |25 |500 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |20 |25 |500 | | |закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| |2301090|МОЗ | | |150 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Підручники для студентів вищих навчальних |8,75 |17,14 |150 | | |закладів | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------| | |Виготовлення документів про освіту | |-------+------------------------------------------------------------------------| |2201170|МОН | | |31065 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Виготовлення документів про освіту |2985,58|10,41 |31065 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |У тому числі: | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Документів про освіту для випускників |1392,03|17 |23664,5 | | |загальноосвітніх закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Додатків до документів про освіту для |1180,55|0,36 |425 | | |випускників загальноосвітніх закладів | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Дипломів кваліфікованого робітника |240 |17 |4080 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Документів про освіту для випускників вищих |125 |17 |2125 | | |навчальних закладів (молодший спеціаліст) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про присвоєння робітничої |25 |17 |425 | | |кваліфікації | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про закінчення спеціальної |10 |4,2 |42 | | |загальноосвітньої школи | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Свідоцтв про присвоєння (підвищення) |7 |21,5 |150,5 | | |робітничої кваліфікації (річковий транспорт) | | | | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Атестатів доцента з подушечкою |5 |25,5 |127,5 | |-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------| | |Атестатів професора з подушечкою |1 |25,5 |25,5 | ----------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку дорогоцінних металів

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »