Документ 515-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.06.2017, підстава 1069-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. № 515
Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1069 від 28.12.2016}

Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок і план заходів з його застосування, що додаються.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1069 від 28.12.2016}

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 78, ст. 2615).

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 515

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпечності іграшок

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на вироби, що призначені для використання у грі дітьми віком до 14 років (далі - іграшки).

Вироби, перелік яких наведений у додатку 1, не вважаються іграшками відповідно до цього Технічного регламенту.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на такі іграшки:

обладнання для ігрових майданчиків, призначене для громадського користування;

гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні;

транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння;

парові машини;

пращі та катапульти.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

виробник - фізична або юридична особа, яка виготовляє іграшку або доручає розроблення чи виготовлення іграшки, вводить її в обіг під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг);

гра для розвитку смакового сприйняття - іграшка, метою застосування якої є надання дітям можливості готувати страви і яка передбачає використання таких харчових інгредієнтів, як підсолоджувачі, рідини, порошкові речовини та ароматизатори;

державний ринковий нагляд - діяльність органів державного ринкового нагляду, що спрямована на забезпечення відповідності іграшки вимогам, установленим технічними регламентами, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

іграшка для гри на воді - іграшка, призначена для використання на мілководді, яка здатна переносити або підтримувати дитину на воді;

іграшка для стимулювання активності - іграшка для використання в домашніх умовах, несуча конструкція якої залишається нерухомою під час виконання певних дій і яка призначена для виконання дитиною таких дій, як лазіння, стрибання, гойдання, з’їжджання, качання, вертіння, повзання, плазування або будь-яке їх поєднання;

імпортер - фізична або юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України іграшку походженням з іншої країни;

користувач - особа, яка безпосередньо користується іграшкою;

національний знак відповідності - знак, що засвідчує відповідність позначеної ним іграшки вимогам, установленим технічними регламентами, які на неї поширюються;

презумпція відповідності - припущення, що відповідність іграшок стандартам, включеним до переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності іграшок основним вимогам щодо безпечності, свідчить про відповідність іграшок основним вимогам, установленим цим Технічним регламентом;

проектна швидкість - репрезентативна потенційна робоча швидкість, визначена проектом іграшки;

розповсюджувач - фізична або юридична особа, яка надає іграшку на ринку;

уповноважений представник - фізична або юридична особа, яка є резидентом України та одержала письмове доручення від виробника діяти від його імені стосовно визначених завдань;

функціональна іграшка - іграшка, яка працює та використовується в той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, є зменшеною моделлю такого виробу, приладу чи установки;

функціональний виріб - виріб, який працює та використовується в той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, є зменшеною моделлю такого виробу, приладу чи установки;

У цьому Технічному регламенті термін “національні стандарти” застосовується у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”; термін “акредитація органів з оцінки відповідності” - у значенні, наведеному в Законі України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”; термін “декларація про відповідність” - у значенні, наведеному в Законі України “Про підтвердження відповідності”; терміни “орган з оцінки відповідності”, “оцінка відповідності”, “технічний регламент” - у значенні, наведеному в Законі України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”; терміни “введення в обіг”, “вилучення з обігу”, “відкликання”, “ланцюг постачання продукції”, “надання на ринку”, “розповсюдження продукції”, “ризик”, “суспільні інтереси” - у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “належне застосування національного знака відповідності” - у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Обов’язки суб’єктів господарювання

5. Виробники перед введенням іграшок в обіг зобов’язані забезпечити їх відповідність вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті.

6. Виробники складають технічну документацію згідно з додатком 4 та пунктом 61 цього Технічного регламенту та проводять процедуру оцінки відповідності згідно з пунктами 55-57 цього Технічного регламенту до або після складення технічної документації.

Якщо відповідність іграшки встановленим вимогам доведена за результатами такої процедури оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність згідно з пунктами 41-43 цього Технічного регламенту та наносять національний знак відповідності згідно з пунктами 51-53 цього Технічного регламенту.

7. Виробники зобов’язані зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення іграшки в обіг.

8. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для забезпечення відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту, та належним чином враховувати зміни в проекті чи характеристиках іграшки та зміни в національних стандартах, шляхом посилання на які декларується відповідність іграшки.

Виробники повинні з метою захисту здоров’я та безпеки користувачів проводити випробування зразків іграшок, що введені в обіг, розглядати звернення споживачів та у разі потреби вести облік таких звернень, а також іграшок, що не відповідають установленим вимогам, та фактів їх відкликання.

9. Виробники повинні забезпечувати нанесення на іграшках найменування, типу, номера партії, серійного номера чи номера моделі або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, а в разі, коли розмір або характер іграшки не дає змоги нанести зазначені дані на іграшку, необхідна інформація зазначається на пакуванні або в документі, що додається до іграшки.

10. Виробники зобов’язані зазначати власне найменування, зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та адресу на іграшці, а якщо це неможливо, - на її пакуванні або в документі, що додається до іграшки.

11. Виробники забезпечують наявність інструкції до іграшки та інформації про безпечність, які складаються згідно з вимогами законодавства про мови.

12. Виробники, які мають підстави вважати, що іграшка, яку вони розробили, виготовили та/або ввели в обіг, не відповідає вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, зобов’язані негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність з установленими вимогами, шляхом вилучення її з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо іграшка становить ризик, виробники зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати необхідні відомості, зокрема про її невідповідність установленим вимогам та вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

13. Виробники повинні на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати інформацію та документи, необхідні для доведення відповідності іграшки вимогам, установленим цим Технічним регламентом, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно усунення ризиків, що становлять розроблені, вироблені та/або введені ними в обіг іграшки.

14. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

15. Уповноважений представник повинен:

виконувати завдання, визначені в дорученні;

зберігати протягом 10 років після введення іграшки в обіг копію декларації про відповідність, технічну документацію та подавати їх в разі потреби органові державного ринкового нагляду;

на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати інформацію та документи, необхідні для доведення відповідності іграшки установленим вимогам;

на вимогу органів державного ринкового нагляду співпрацювати з ними стосовно усунення ризиків, що становлять іграшки, на які поширюється дія доручення.

16. Імпортери повинні вводити в обіг на ринку України лише іграшки, які відповідають вимогам, установленим цим Технічним регламентом та санітарними нормами.

17. Перед введенням іграшки в обіг імпортери повинні переконатися в тому, що виробником:

проведена процедура оцінки відповідності;

складена технічна документація, на іграшку нанесене необхідне маркування щодо відповідності установленим вимогам та до неї додаються необхідні документи;

виконані вимоги, встановлені пунктами 9 і 10 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер має підстави вважати, що іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, він не повинен вводити таку іграшку в обіг до приведення її у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо іграшка становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробника та орган державного ринкового нагляду.

18. Імпортери зобов’язані зазначити своє найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та адресу на іграшці, а якщо це неможливо, - на її пакуванні або в документі, що додається до іграшки.

19. Імпортери забезпечують наявність інструкції до іграшки та інформації про безпечність, які складаються згідно з вимогами законодавства про мови.

20. Імпортери зобов’язані створити належні умови для зберігання і транспортування іграшки, яка перебуває в їх розпорядженні, відповідно до вимог щодо безпечності, установлених у цьому Технічному регламенті.

21. Імпортери зобов’язані з метою захисту здоров’я та безпеки користувачів проводити випробування зразків іграшок, що введені в обіг, розглядати звернення споживачів та вести у разі потреби облік таких звернень, а також іграшок, що не відповідають установленим вимогам, та фактів їх відкликання.

22. Імпортери, які мають підстави вважати, що іграшка, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, зобов’язані негайно вжити обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність з установленими вимогами, вилучення її з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо іграшка становить ризик, імпортери зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати необхідні відомості, зокрема про її невідповідність установленим вимогам та вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

23. Імпортери зобов’язані зберігати протягом 10 років після введення іграшки в обіг копію декларації про відповідність, технічну документацію та подавати їх в разі потреби органові державного ринкового нагляду.

24. Імпортери повинні на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати інформацію та документи, необхідні для доведення відповідності іграшки вимогам, установленим цим Технічним регламентом, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду імпортери зобов’язані співпрацювати з ним стосовно усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг іграшки.

25. Перед наданням іграшки на ринку розповсюджувачі зобов’язані перевірити наявність національного знака відповідності на іграшці, необхідних документів, інструкцій та інформації про безпечність, які складаються згідно з вимогами законодавства про мови, а також виконання виробником та імпортером вимог, установлених пунктами 9, 10 і 18 цього Технічного регламенту.

26. Якщо розповсюджувач має підстави вважати, що іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, він не повинен надавати таку іграшку на ринку до приведення її у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо іграшка становить ризик, розповсюджувач зобов’язаний негайно повідомити про це виробника, його уповноваженого представника або імпортера, а також органи державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

27. Розповсюджувачі повинні створити належні умови для зберігання і транспортування іграшки, яка перебуває в їх розпорядженні, відповідно до вимог щодо безпечності, установлених у цьому Технічному регламенті.

28. Розповсюджувачі, які вважають, що іграшка, яку вони надали на ринку, не відповідає вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, зобов’язані перевірити факт вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність з установленими вимогами, вилучення її з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо іграшка становить ризик, розповсюджувачі зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому необхідні відомості, зокрема про її невідповідність установленим вимогам та вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи.

29. Розповсюджувачі повинні на вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду подавати йому інформацію та документацію, необхідні для доведення відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту, а також співпрацювати з ним стосовно усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку іграшки.

30. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить іграшку в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або змінює вже введену в обіг іграшку в такий спосіб, що це може вплинути на її відповідність установленим вимогам, він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені цим Технічним регламентом.

31. На запит органу державного ринкового нагляду суб’єкти господарювання подають відомості про суб’єкта господарювання, який поставив їм іграшку або якому вони поставили іграшку.

Суб’єкти господарювання - виробники повинні зберігати та в разі потреби подавати органу державного ринкового нагляду зазначену в цьому пункті інформацію протягом 10 років після введення іграшки в обіг, інші суб’єкти господарювання - протягом 10 років після постачання їм іграшки.

Вимоги щодо безпечності

32. Іграшки можуть бути введені в обіг тільки в разі їх відповідності вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, а також санітарним нормам.

33. Іграшки (хімічні речовини, які в них містяться) не повинні становити загрозу безпеці та здоров’ю користувачів або інших осіб під час їх використання за призначенням за умови передбачуваної поведінки користувачів.

34. На етикетках (ярликах), прикріплених до іграшок згідно з пунктом 37 цього Технічного регламенту, або на пакуванні та в інструкціях, що додаються до іграшки, повинно міститися попередження про можливі небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з використанням таких іграшок, та способи запобігання їх виникненню.

35. Іграшки, що введені в обіг, повинні відповідати вимогам щодо безпечності протягом передбаченого строку їх використання.

Попередження щодо безпечного використання іграшок

36. У разі коли це необхідно для безпечного використання попередження повинно містити інформацію про обмеження, встановлені згідно з пунктом 1 додатка 5.

37. Виробник повинен наносити чітко видимі, розбірливі, зрозумілі та точні попередження на іграшці, прикріпленій до неї етикетці (ярлику) або пакуванні та у разі потреби в інструкції, що додається до іграшки. До дрібних іграшок, які продаються без пакування, повинні прикріплюватися відповідні попередження.

Кожному окремо або всім попередженням в цілому повинне передувати слово “Попередження”.

Попередження, у яких зазначається мінімальний та максимальний вік користувачів, та інші наведені у додатку 5 до цього Технічного регламенту, розміщуються на пакуванні або в інший спосіб, що забезпечує чітку видимість для споживача перед придбанням іграшки.

38. Зазначені попередження та інструкції щодо безпечності повинні відповідати вимогам законодавства про мови.

Вільний обіг та презумпція відповідності іграшок

39. Надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам, установленим цим Технічним регламентом, не може бути заборонено або обмежено.

40. Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності іграшок основним вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, та які відповідають європейським гармонізованим стандартам (далі - перелік національних стандартів), формується та публікується відповідно до законодавства.

Відповідність іграшок національним стандартам, що включені до переліку національних стандартів, вважається презумпцією їх відповідності вимогам національних стандартів та вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті.

Декларація про відповідність

41. Декларація про відповідність повинна містити інформацію, що підтверджує виконання вимог щодо безпечності, установлених у цьому Технічному регламенті, зокрема відомості, зазначені у додатку 3 до цього Технічного регламенту та модулях оцінки відповідності, що передбачені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2007 р., № 1, ст. 31; 2011 р., № 67, ст. 2581).

42. Декларація про відповідність складається державною мовою або перекладається на державну мову.

43. Складення виробником декларації про відповідність є підтвердженням його відповідальності за відповідність іграшки вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті та додатку 2.

Особливості застосування національного знака відповідності

44. Іграшки повинні надаватися на ринку з нанесеним в установленому порядку національним знаком відповідності.

45. Національний знак відповідності наноситься лише виробником або його уповноваженим представником.

46. Нанесення виробником або його уповноваженим представником національного знака відповідності є підтвердженням його відповідальності за відповідність іграшки вимогам, установленим у технічних регламентах, що передбачають нанесення національного знака відповідності.

47. Інше, крім національного знака відповідності, маркування може бути нанесене на іграшку за умови, що воно не вплине негативно на видимість, розбірливість та розуміння національного знака відповідності.

48. Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування національного знака відповідності вживаються в установленому законодавством порядку. Особи, винні в порушенні правил застосування та нанесення національного знака відповідності, притягуються до відповідальності згідно із законом.

49. Іграшки, на які нанесено національний знак відповідності, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

50. Іграшки, на які не нанесено національний знак відповідності або які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, можуть демонструватися та використовуватися на ярмарках і виставках за умови, що вони містять напис, у якому чітко зазначається, що такі іграшки не відповідають вимогам цього Технічного регламенту і не будуть надаватися на ринку до приведення у відповідність з установленими вимогами.

Умови нанесення національного знака відповідності

51. Зображення національного знака відповідності виконується відповідно до опису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

52. Національний знак відповідності повинен наноситися на іграшку, прикріплену до неї етикетку (ярлик) або пакування та бути видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли іграшка дрібна або складається з дрібних частин, національний знак відповідності може наноситися на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. Якщо іграшка продається в демонстраційному пакуванні та нанесення національного знака відповідності на іграшку є технічно неможливим, він може наноситися на демонстраційне пакування.

53. Якщо національний знак відповідності є невидимим ззовні крізь пакування іграшки, він наноситься додатково на пакування.

Оцінка відповідності

54. Перед введенням в обіг іграшки виробник зобов’язаний провести:

аналіз її хімічних, фізичних, механічних, електричних властивостей, займистості, гігієнічних та радіоактивних характеристик, а також оцінку потенційного впливу пов’язаної з ними небезпеки;

зазначені в пунктах 55 і 56 цього Технічного регламенту процедури оцінки відповідності.

55. Якщо виробник застосував національні стандарти з переліку національних стандартів, він повинен застосувати процедуру внутрішнього контролю виробництва, передбачену модулем А Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.

56. Іграшка підлягає перевірці типу згідно з пунктами 57-60 цього Технічного регламенту, а також за процедурою відповідності типові за результатами внутрішнього контролю виробництва, передбаченою модулем С Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, у разі:

відсутності національних стандартів з переліку національних стандартів, які включають основні вимоги щодо безпечності іграшки;

незастосування або часткового застосування виробником національних стандартів з переліку національних стандартів, зазначених в абзаці другому цього пункту;

коли один або більше національних стандартів, зазначених в абзаці другому цього пункту, включені до переліку національних стандартів з обмеженням щодо надання презумпції відповідності;

коли виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцію або призначення іграшки вона потребує перевірки третьою стороною.

57. Подання заявки на проведення перевірки типу, проведення перевірки типу і видача сертифіката за її результатами здійснюються відповідно до процедур, передбачених модулем В Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.

Перевірка типу проводиться у спосіб, що передбачає оцінку відповідності технічного проекту іграшки шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, зазначених у пункті 17 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, та випробування однієї або кількох критичних частин зразка іграшки.

Перевірка типу проводиться з додержанням вимог, установлених пунктами 58-60 цього Технічного регламенту.

58. Заявка на перевірку типу повинна містити опис іграшки та адресу її виробництва.

59. Під час проведення перевірки типу призначений орган з оцінки відповідності перевіряє (у разі потреби - разом з виробником) результати проведеного виробником згідно з пунктом 54 цього Технічного регламенту аналізу небезпеки, яку може становити іграшка.

60. Сертифікат перевірки типу повинен містити посилання на цей Технічний регламент, кольорове зображення і чіткий опис іграшки, включаючи її розміри, та перелік проведених випробувань з посиланням на відповідний протокол.

Сертифікат перевірки типу повинен переглядатися один раз на п’ять років, а також у разі потреби, зокрема в разі зміни умов виробничого процесу, сировини або компонентів іграшки.

Сертифікат перевірки типу відкликається у разі, коли іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті.

Призначені органи з оцінки відповідності не повинні видавати сертифікат перевірки типу на іграшку, у видачі сертифіката на яку було відмовлено або він був відкликаний.

61. Технічна документація складається державною мовою.

62. У разі невиконання вимог, установлених пунктами 6 і 61 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду може вимагати проведення виробником за власний рахунок випробувань з метою перевірки іграшок щодо їх відповідності вимогам національних стандартів з переліку національних стандартів та основним вимогам щодо безпечності призначеним органом з оцінки відповідності в межах визначеного строку.

Вимоги до призначених органів з оцінки відповідності

63. Орган з оцінки відповідності призначається згідно з Порядком здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223).

64. Призначений орган з оцінки відповідності повинен:

застосовувати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, з метою забезпечення прозорості та можливості їх повторення;

використовувати засоби, необхідні для належного виконання технічних і адміністративних завдань, пов’язаних з проведенням оцінки відповідності.

65. Персонал, що провадить діяльність з оцінки відповідності, повинен відповідати таким вимогам:

мати належну технічну і професійну підготовку з питань діяльності з оцінки відповідності, яку провадить відповідний призначений орган з оцінки відповідності;

володіти знаннями про основні вимоги щодо безпечності іграшок, вимоги, що містяться у національних стандартах з переліку національних стандартів, які застосовуються, відповідних технічних регламентів і нормативно-правових актів щодо їх застосування;

володіти навичками складення документів (сертифікати, звіти та протоколи), що застосовуються в процесі проведення оцінки відповідності.

66. Призначений орган з оцінки відповідності, його керівництво та персонал, що безпосередньо проводить оцінку відповідності, повинні діяти неупереджено.

Розмір оплати праці керівництва та персоналу не повинен залежати від кількості проведених процедур оцінки відповідності чи їх результатів.

67. Персонал призначеного органу з оцінки відповідності зобов’язаний зберігати комерційну таємницю стосовно інформації, що стала відома під час виконання завдань згідно з пунктами 57-60 цього Технічного регламенту, за винятком взаємодії з органами виконавчої влади.

Здійснення державного ринкового нагляду

68. Державний ринковий нагляд щодо введених в обіг іграшок здійснюється в установленому законом порядку з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

69. Призначений орган з оцінки відповідності подає органу державного ринкового нагляду інформацію про сертифікати перевірки типу, видані чи відкликані ним, а також про випадки відмови у видачі такого сертифіката, включаючи протоколи випробувань та технічну документацію.

70. Якщо орган державного ринкового нагляду виявить, що іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, він може запропонувати призначеному органу з оцінки відповідності відкликати сертифікат перевірки типу на таку іграшку.

71. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 60 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду повинен запропонувати призначеному органу з оцінки відповідності переглянути сертифікат перевірки типу.

72. Рішення про вжиття заходів згідно з цим Технічним регламентом щодо заборони або обмеження введення іграшки в обіг, вилучення з обігу чи відкликання іграшки з ринку повинно містити підставу.

Зазначені рішення невідкладно видаються заінтересованим сторонам з одночасним повідомленням способів, порядку і строків їх оскарження.Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
виробів, які не вважаються іграшками відповідно до Технічного регламенту безпечності іграшок

1. Декоративні предмети для свят та урочистостей.

2. Вироби для колекціонерів за умови, що на виробі або його пакуванні розміщується видиме та розбірливе зазначення щодо призначення виробу для колекціонерів.

3. Спортивне спорядження, включаючи роликові ковзани, однорядні роликові ковзани та скейтборди, призначені для дітей з масою тіла більше ніж 20 кілограмів.

4. Велосипеди заввишки більше ніж 435 міліметрів (вимірюється як вертикальна відстань від землі до верхньої частини поверхні сідла, якщо сідло перебуває в горизонтальному положенні, а сідлотримач установлений на рівні мінімальної глибини вставки).

5. Самокати електричні, а також самокати, призначені для дітей з масою тіла більше ніж 50 кілограмів.

6. Транспортні засоби з електричним приводом.

7. Водне спорядження, призначене для використання на глибоководних ділянках, та пристрої для навчання дітей плаванню (наприклад, сидіння для плавання та плавальні допоміжні засоби).

8. Пазли, що складаються з більше ніж 500 елементів.

9. Рушниці та пістолети, у яких використовується стиснений газ (крім водяних рушниць і водяних пістолетів), та луки для стрільби завдовжки більше ніж 120 сантиметрів.

10. Феєрверки, включаючи ударні капсулі, які не розроблені спеціально для іграшок.

11. Вироби та ігри, до складу яких входять метальні снаряди з гострими наконечниками (набори дротиків з металевими наконечниками).

12. Функціональні освітні вироби (наприклад, електричні печі, праски чи інші функціональні вироби), що працюють при номінальній напрузі понад 24 В та продаються виключно для використання в освітніх цілях під наглядом дорослих осіб.

13. Вироби, призначені для використання в освітніх цілях у навчальних закладах під наглядом дорослих осіб.

14. Електронне обладнання (персональні комп’ютери та гральні приставки), що використовується для доступу до інтерактивного програмного забезпечення, та пов’язані з таким обладнанням периферійні пристрої, крім випадків, коли таке обладнання або пов’язані з ним периферійні пристрої спеціально розроблені для дітей і мають ігрову цінність (спеціально розроблені персональні комп’ютери, клавіатури, джойстики чи рульові колеса).

15. Інтерактивне програмне забезпечення, призначене для дозвілля та розваг (комп’ютерні ігри).

16. Соски для немовлят.

17. Світильники, що можуть сприйматися дітьми як іграшки, зважаючи на їх форму, колір та інші властивості.

18. Електричні трансформатори для іграшок.

19. Біжутерія для дітей, не призначена для використання у грі.Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо безпечності іграшок

1. Іграшки і їх деталі та іграшки, що фіксуються, і їх кріплення, повинні мати необхідну механічну міцність та стійкість до навантажень, яким вони піддаються під час користування, для запобігання руйнуванню чи деформації, що створює ризик заподіяння тілесних ушкоджень.

2. Доступні краї, виступи, шнури, кабелі та елементи кріплення іграшок повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик тілесних ушкоджень в результаті контакту з ними.

3. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити ризику або становити мінімальний ризик, пов’язаний з їх використанням і спричинений рухом частин.

4. Іграшки та їх деталі повинні відповідати таким вимогам:

не становити ризику удушення від перекриття повітряного потоку внаслідок порушення прохідності дихального шляху через ротову чи носову порожнину;

бути таких розмірів, щоб не становити ризику удушення від перекриття повітряного потоку внаслідок внутрішнього порушення прохідності дихального шляху предметами, що застряли в ротовій порожнині або зверху на вході до нижніх дихальних шляхів;

іграшки, які призначені для використання дітьми до 36 місяців, та їх складові частини і відокремлювані деталі повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також поширюється на інші іграшки, призначені для потрапляння у ротову порожнину, та на їх складові частини і відокремлювані деталі;

пакування, у якому іграшки надходять для роздрібної торгівлі, не повинно становити ризику удушення дитини від перекриття повітряного шляху ззовні до ротової або носової порожнини;

іграшки, що розміщуються всередині продукту харчування, повинні мати власне пакування такого розміру, що унеможливлює їх ковтання та/або вдихання;

пакування іграшки, зазначене в абзацах шостому і сьомому пункту 4 цього додатка, яке має сферичну, овальну чи еліптичну форму, відокремлювані деталі такого або циліндричного пакування іграшки із закругленими кінцями повинні бути такого розміру, що унеможливлює спричинення ними порушення дихання в разі потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхід до нижніх дихальних шляхів.

5. Забороняється надання на ринку іграшок, які закріплені на харчовому продукті таким чином, що для того, щоб отримати безпосередній доступ до іграшки, харчовий продукт необхідно спожити. Частини іграшок, які іншим чином безпосередньо прикріплені до харчового продукту, повинні відповідати вимогам, зазначеним в абзацах третьому і четвертому пункту 4 цього додатка.

6. Конструкція іграшок, призначених для гри на воді, повинна виключати (у разі використання за призначенням) втрату іграшкою плавучості, а дитиною - можливості триматися на воді.

7. Іграшки, всередину яких можна потрапити та які мають закритий простір для перебування в них, повинні мати вихід, який користувач може легко відкрити зсередини.

8. Іграшки, які надають змогу користувачам пересуватися на них, повинні, наскільки це можливо, включати гальмівну систему, яка є прийнятною для відповідного типу іграшок та пропорційною створюваній ними кінетичній енергії. Така система повинна бути для користувача легкою в керуванні без ризику випадіння чи отримання тілесних ушкоджень ним або третьою стороною.

Максимальна проектна швидкість іграшок для катання, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мінімізації ризику травмування.

9. Форма, склад кульок та кінетична енергія, яку вони можуть створити під час пострілу з розробленої для цієї мети іграшки, повинні бути такими, щоб з урахуванням характеру іграшки не виникало ризику тілесних ушкоджень для користувача чи третьої сторони.

10. Іграшки повинні бути виготовлені у такий спосіб, щоб:

максимальна та мінімальна температура їх доступних поверхонь не спричиняла тілесних ушкоджень в разі дотику;

рідина і газ, що містяться в них, не досягали значень температури або тиску, за яких виділення таких рідини і газу з іграшки за умов, не передбачених особливостями функціонування іграшки, могло спричинити опік, ошпарювання чи інші тілесні ушкодження.

11. Іграшки, що розповсюджують звук, повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб за максимальної гучності для імпульсних та безперервних звуків вони не завдавали шкоди слуху дитини.

12. Іграшки для стимулювання активності повинні бути виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик руйнації, падіння, ударів і утоплення або захоплення частин тіла чи одягу. Поверхня такої іграшки, на якій може гратися одна дитина чи більше, повинна бути розроблена таким чином, щоб витримувати їх вагу.

13. Іграшки не повинні становити ризику займання в дитячому середовищі. Іграшки повинні бути виготовлені з матеріалів, які відповідають таким умовам:

не горять під безпосередньою дією полум’я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;

не є легкозаймистими (полум’я загасає одразу після усунення причини загоряння);

у разі загоряння горять повільно та характеризуються низькою швидкістю поширення полум’я;

незалежно від хімічного складу іграшки розроблені таким чином, що механічно уповільнюють процес горіння.

Такі матеріали не повинні спричиняти ризику займання для інших матеріалів, з яких виготовлена іграшка.

14. Іграшки, які містять речовини або суміші, зокрема матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складення моделей, відливання виробів з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографічних або подібних робіт, не повинні містити речовини або суміші, які можуть стати займистими внаслідок втрати незаймистих летких компонентів.

15. Іграшки, крім іграшкових пістонів, не повинні бути вибуховими матеріалами або містити елементи чи речовини, здатні до вибуху під час використання за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей.

16. Іграшки, не повинні містити речовин або сумішей, які:

у разі змішування можуть вибухнути внаслідок хімічної реакції або нагрівання;

можуть вибухнути в разі змішування з окислювальними речовинами;

містять леткі компоненти, займисті у повітрі і здатні до утворення займистої або вибухової пари (повітряної суміші).

17. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити ризику виникнення шкідливих наслідків для здоров’я людини через вплив хімічних речовин або сумішей, з яких складаються іграшки або які в них містяться, під час використання іграшки за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей.

Іграшки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, які стосуються певних категорій продукції або містять обмеження щодо застосування певних речовин та сумішей.

18. Іграшки, що є речовинами або сумішами, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо класифікації, пакування та етикетування небезпечних речовин і сумішей.

19. Іграшки не повинні містити алергенні ароматичні речовини, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (САS)

1. Масло оману високого (Inula helenium)

97676-35-2

2. Алілізотіоціанат

57-06-7

3. Бензил ціанід

140-29-4

4. 4-третбутилфенол

98-54-4

5. Масло марі

8006-99-3

6. Цикламенол

4756-19-8

7. Диетилмалеат

141-05-9

8. Дигідрокумарин

119-84-6

9. 2,4-дигідрокси-3-метилбензальдегід

6248-20-0

10. 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дигідрогераніол)

40607-48-5

11. 4,6-димeтил-8-третбутилкумарин

17874-34-9

12. Диметилцитраконат

617-54-9

13. 7,11-диметил-4-,6,10 додекатріен 3-он

26651-96-7

14. 6,10-диметил-3.5,9-ундекатріен-2-он

141-10-6

15. Дифеніламін

122-39-4

16. Етил акрилат

140-88-5

17. Листя інжиру, свіже та в препаратах

68916-52-9

18. Транс-2-гептеналь

18829-55-5

19. Транс-2-гексенальдіетилацеталь

67746-30-9

20. Транс-2-гексенальдиметилацеталь

18318-83-7

21. Гідроабіетанол

13393-93-6

22. 4-етоксіфенол

622-62-8

23. 6-ізопропілдекагідронафталін-2-ол

34134-99-2

24. 7-метоксікумарин

531-59-9

25. 4-Метоксіфенол

150-76-5

26. 4-(р-Метоксіфеніл)-3-бутен-2-он

943-88-4

27. 1-(р-Метоксіфеніл)-1-пентен-3-он

104-27-8

28. Метил-транс-2-бутеноат

623-43-8

29. 6-метил кумарин

92-48-8

30. 7-метилкумарин

2445-83-2

31. 5-метил-2,3-гександіон

13706-86-0

32. Масло кореня костусу (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

33. 7-етоксі-4-метилкумарин

87-05-8

34. Гексагідрокумарин

700-82-3

35. Перуанський бальзам, сирий (ексудат Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch)

8007-00-9

36. 2-пентиліденциклогексанон

25677-40-1

37. 3,6,10-Тріметил-3.5,9-ундекатріен-2-он

1117-47-5

38. Масло вербени (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

39. Мускус амбровий (4-Третбутил-3-метоксі-2,6-динітротолуол)

83-66-9

40. 4-феніл-3-бутен-2-он

122-57-6

41. Амілцинамал

122-40-7

42. Амілцинаміловий спирт

101-85-9

43. Бензиловий спирт

100-51-6

44. Бензилсаліцилат

118-58-1

45. Цинаміловий спирт

104-54-1

46. Цинамал

104-55-2

47. Цитраль

5392-40-5

48. Кумарин

91-64-5

49. Євгенол

97-53-0

50. Гераніол

106-24-1

51. Гідросицітронелаль

107-75-5

52. Гідроксиметилпентилциклогексенкарбоксалдегід

31906-04-4

53. Ізоєвгенол

97-54-1

54. Екстракти дубового моху

90028-68-5

55. Екстракти деревного моху

90028-67-4


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору