Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про Червону книгу України" щодо посилення [...]
Верховна Рада України; Закон від 05.07.20125072-VI
Документ 5072-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2012
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про Червону книгу України" щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 28, ст.304)

Верховна Рада України постановляє:

I. У статті 4 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201):

частину першу після слів "які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних" доповнити словами "чи штучно створених";

доповнити частиною другою такого змісту:

"До Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини, гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного світу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5072-VI


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...